Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Eräänä sapattina Johannes täytettiin Kristuksen Hengellä ja hän sai nähdä valtavan näyn, joka yltää meidän aikaamme ja siitäkin eteenpäin. Näky valaisee meille menneen, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Emme vaella pimeydessä. Tiedämme mitä on tulossa.

Ilmestyskirjan luku 1

Ryhtykäämme tutkimaan Raamatun viimeistä kirjaa, Ilmestyskirjaa, sillä ”Autuas se, joka tämän profetian sanat lukee, ja autuaita ne, jotka sen kuulevat ja ottavat vaarin siihen kirjoitetusta, sillä aika on lähellä”  Ilm.1:3.

Raamatun tutkimus on hyvä aina alkaa rukouksella, silloin saamme Jumalalta ymmärrystä sanansa tutkimiseen. Kirjoitan ensin tarkastelun kohteena olevat jakeet tai jakeen, ja sitten kommentoin sen sanomaa.

1. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi Hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Hän antoi sen tiedoksi palvelijalleen Johannekselle lähettämänsä enkelin välityksellä. 2. Hän esittää siinä Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken näkemänsä. 3. Autuas se, joka tämän profetian sanat lukee, ja autuaita ne, jotka sen kuulevat ja ottavat vaarin siihen kirjoitetusta, sillä aika on lähellä.

Näistä sanoista selviää järjestys taivaan ja maan välillä: Jumala > Kristus > enkeli > ihminen. Ilmestyskirjan alkulähde on Jumala YHVH, Yehovah. Isä antoi ilmestyksen Pojalleen, joka antoi sen tiedoksi maan päällä olevalle palvelijalleen Johannekselle lähettämänsä enkelin välityksellä. Jokaiselle Kristuksen seuraajalle on annettu suojelusenkeli, joka on salamannopeassa yhteydessä taivaaseen. Jeesus on ainoa välimiehemme Jumalan edessä, mutta enkelit toimivat sanansaattajina. Kaikki taivaan ihanat siunaukset saamme palvelevien enkelien välityksellä.

Ilmestyskirja ei ole suljettu kirja, vaan Jumala kehottaa meitä lukemaan ja kuulemaan sen sanoman ja omaksumaan sen opetukset elämäämme, ”sillä aika on lähellä”. Mikä aika on lähellä? Ilmestyskirja kertoo maailman lopputapahtumista, taistelusta Kristuksen ja Saatanan välillä, apostoli Johanneksen ajasta Jeesuksen II tulemiseen eli maailman loppuun asti, sekä jumalattomien tuomioon ja lopulliseen hävittämiseen asti, sekä edelleen maailmamme uudeksiluomiseen ja aina ikuisuuteen asti. Jeesuksen II tulon aika on näistä lähin odotettavissa oleva tapahtuma. Silloin Hän herättää kaikki pelastettunsa kuolonunesta ja tempaa heidät yhdessä elossaolevien pyhien kanssa yläilmoihin ja vie heidät Isän luo taivaskotiin (1Tess.4:16-17).

4. Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha Häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva, sekä niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat Hänen valtaistuimensa edessä, 5. ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on kuolleista nousseitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hän rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellään, 6. tehden meidät (armon)valtakunnaksi ja papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia ja voima aina ja iäti! Aamen.

Nämä seitsemän Aasiassa ollutta seurakuntaa sijaitsivat nykyisen Turkin alueella. Turkki on ”Pohjan kuningas”, joka tulee loppuunsa eikä kukaan häntä auta (Dan.11:45). Turkin tuleva tuho on merkkinä armonajan loppumisesta ja suuren ahdistuksenajan alkamisesta (Dan.12:1). Tämä Pohjan kuningas ei voi olla paavinvalta, sillä hänen loppunsa tulee vasta Kristuksen tullessa (2Tess.2:8).

Nämä terveiset seitsemälle Johanneksen aikaiselle Aasian seurakunnalle tarkoittavat myös seurakuntia armonajan loppuun asti ja aina Jeesuksen tuloon asti. Armon ja rauhan tervehdyksen seurakunnille lähettävät Jumala Yehovah, joka on tuleva tuhatvuotiskauden loputtua uuden Jerusalemin laskeutuessa vanhan Jerusalemin paikalle (Ilm.21:2,3) sekä seitsemän henkeä Jumalan valtaistuimen edessä. Keitä nämä henget ovat? ”Minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasuunaa”  Ilm.8:2. ”Enkeleistä Hän sanoo: ’Hän tekee enkelinsä hengiksi ja palvelijansa tulen liekeiksi’" Hebr.1:7. Tulen liekit kuvaavat Jumalan ja Kristuksen Henkeä: ”Kun Helluntaipäivä oli tullut, he kaikki olivat yhdessä koolla. Taivaasta tuli yhtäkkiä humaus, kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät kuin tulen lieskoja, jotka jakaantuivat ja asettuivat kunkin heidän päälleen. He kaikki tulivat täyteen Pyhää Henkeä…” Apt.1:1-4. Enkelit ovat täytetyt Pyhällä Hengellä, jota he jakavat myös Jumalan palvelijoille maan päällä.

Tervehdyksen lähettää myös Jeesus Kristus, meidän Vapahtajamme. Hänelle Jumala on antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä (Matt.28:18). Rukoilkaamme että Hänen tahtonsa tapahtuisi myös Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan.

7. Katso Hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät näkevät Hänet, niidenkin, jotka Hänet lävistivät. Kaikki maan sukukunnat vaikeroivat Hänen tullessaan. Näin on käyvä, aamen. 8. ”Minä olen A ja O, alku ja loppu”, sanoo Herra (Yehovah) Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias.

Jumala itse julistaa, että Hänen rakas Poikansa on tuleva pilvissä niin valtavan vaikuttavalla tavalla, että kaikki elossa olevat ihmiset maan päällä näkevät ja tuntevat Hänen tulonsa. Kaikki Kristuksen hylänneet maan sukukunnat ovat kauhuissaan Hänen ja pyhien enkeleiden valtavasta kirkkaudesta ja peloittavasta majesteettiudesta. Tästä Jumalattomien kauhun ajasta Yehovah ennustaa kuningas Salomon kautta Sanl.1:24-28: Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostunut minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.

Mutta hengellisen Israelin sukukunnat riemuitsevat Vapahtajansa tulosta Isänsä ja enkeliensä kirkkaudessa heitä hakemaan taivaskotiin, sillä Hänen tulostaan alkaa pyhien iankaikkinen elämä. Hän hävittää kuoleman ainiaaksi. Herra Yehovah pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen koko maasta. Yehovah on puhunut. Sinä päivänä sanotaan: ”Tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme pelastamaan meitä. Tämä on Yehovah, johon me panimme toivomme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, minkä Hän toi.” Jes.25:8-9. Yehovah on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: Sinun pelastuksesi tulee. Hänen palkkansa on Hänen mukanaan, Hänen työnsä ansio käy Hänen edellään. Heitä kutsutaan ”pyhäksi kansaksi”, Yehovah’n lunastetuiksi.”, ”kaupungiksi, jota ei ole hylätty.” Jes.62:11-12.

9. Minä, veljenne Johannes, joka kanssanne olen Jeesuksessa osallinen ahdistukseen, valtakuntaan ja kärsivällisyyteen, olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saarella, jonka nimi on Patmos. 10. Herran päivänä minä olin Hengessä ja kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi pasuunaan puhallettu. Tuohon aikaan kristittyjä vainottiin, sillä he julistivat rohkeasti Jumalan sanaa ja todistivat ristiinnaulitusta Vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Nimi Jeesus tarkoittaa ”Yehovah pelastaa”. Jeesuksen seuraajia kiellettiin julistamasta Jeesuksen nimeä, mutta he tekivät kaiken Jeesuksen nimessä. Siksi Johannes oli viety vankeuteen pienelle karulle Egeijanmeren saarelle Kreikan ja Turkin välissä, jonka nimi on Patmos, joka tarkoittaa ”kuolevainen”.

Hän sai näkynsä enkeli-Gabrielilta Herran päivänä. Raamatussa on kaksi Herran päivää: ensimmäinen on jokaviikkoinen sapatinpäivä. Neljännessä käskyssä Jumala sanoo: ”… mutta seitsemäs päivä (perjantai-illan auringonlaskusta lauantai-illan auringonlaskuun) on Yehovah’n, sinun Jumalasi, sapatti …” Sana ”Sapatti” löytyy 88 Raamatun jakeesta. Toinen Herran päivä eli ”suuri Herran päivä” on hävityksen päivä (Jes.13:6), Jumala tekee autioksi maan ja hävittää sen syntiset (Jes.13:9). Jooel 2:1 julistaa: Puhaltakaa pasuunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Yehovah’n päivä tulee. Niin, se on lähellä. Jooel 2:11: Ja Yehovah antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on Hänen väkensä, sillä väkevä on Hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Yehovah’n päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää? Jooel 2:31: Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Yehovah’n päivä tulee, se suuri ja peljättävä. 2Piet.3:10: Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. 2Piet.3:10. Suuri ”Herran päivä” löytyy 22 jakeesta Raamatussa, mutta Raamatusta ei löydy yhtään jaetta, jossa viikon ensimmäinen arkipäivä, sunnuntai, olisi Herran päivä.

Johannes sai valtavan ilmestyskirja-näkynsä sapattina, jossa näyssä huomattavaa osaa esittää tapahtumat suurena Herran päivänä. Yehovah’n lain viikkosapatti on oleva pääosassa lopputaistelussa oikean ja väärän välillä, kumman valitsemme, se ratkaisee kohtalomme ikuisesti.

11. Ääni sanoi: ”Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä se seitsemälle seurakunnalle: Efesoon, Smyrnaan, Pergamoon, Tyatiraan, Sardeeseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan.” 12. Kääntyessäni katsomaan, mikä ääni minulle puhui, minä näin seitsemän kultajalkaista lamppua. 13. Lamppujen keskellä näin Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. 14. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. 15. Hänen jalkansa olivat kuin ahjossa hehkuva välkehtivä vaski, ja Hänen äänensä oli kuin paljojen vesien pauhu. 16. Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, Hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miekka, ja Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko sen paistaessa täydeltä terältä. 17. Hänet nähdessäni minä vaivuin Hänen jalkojensa juureen kuin kuollut. Hän pani oikean kätensä päälleni ja sanoi: ”Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. 18. Minä elän. Minä olin kuollut, mutta elän aina ja iäti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

Johannes oli Jeesuksen rakkain opetuslapsi ja eli läheisessä yhteydessä Vapahtajaansa, joka tuli taivaan loistosta ihmisluontoon pukeutuneena pelastamaan ihmissuvun synnin orjuudesta. Nyt Johannes sai nähdä Jeesuksen sellaisena kuin Hän todellisuudessa on, Ihmisen Poikana ja Jumalan Poikana, loistavana jumalolentona, maan ja taivaan Valtiaana, jolle Jumala on antanut kaiken vallan. Jeesuksen olemus on niin häikäisevän majesteettinen, että Johannes vaipui miltei hengettömänä maahan. Samoin kävi Danielille, kun hän sai nähdä Gabrielin, korkeimmaksi korotetun henkiolennon Jumalan kuviksi luotujen olentojen joukossa, sillä Lucifer joutui luovuttamaan hänelle korkean asemansa lankeemuksensa vuoksi.

Näin Daniel kuvaa kohtaamistaan enkeliruhtinas Gabrielin kanssa: Nostaessani katseeni minä näin miehen, joka oli puettu pellavavaatteisiin, ja jonka kupeet olivat vyötetyt Uufaan kullalla. Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän vasken välke. Hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina… Nähdessäni tämän suuren näyn minulta meni kaikki voima. Verevä muotoni muuttui kalman kalpeaksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään. Dan.10:5,6,8.

Taivaassa vallitsee järjestys: Jumala YHVH on kaikkein korkein (Dan.3:32), hänestä on kaikki lähtöisin. Hänestä seuraava on Poika, Jeesus Kristus, joka on Isästä syntynyt (Psal.2:7). Hän on syntymänsä tähden samaa olemusta kuin Isä, ja Hän on perinyt Isänsä nimen (Hebr.1:4). Isä on luonut kaiken Poikansa kautta (Kol.1:16). Enkeleiden johtajana Kristuksen nimi on Miikael (Dan.12:1; Juud.1:9; Ilm.12:7). Järjestyksessä seuraava on korkeimmassa asemassa oleva Jumalan kuvaksi luotu henkiolento (Juuda 1:8), enkeliruhtinas Gabriel (Dan.8:16; Luuk.1:19), jota ei tule palvoa Jumalana (Ilm.19:10).

19. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on, ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. 20. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultajalkaisen lampun salaisuus on tämä: Seitsemän tähteä ovat seitsemän seurakunnan enkelit, ja seitsemän lampunjalkaa ovat seitsemän seurakuntaa.

Enkeli, kreikaksi aggelos, tarkoittaa sanansaattajaa, joka välittää uutisia tai käskyjä Jumalalta ihmisille. Tekstiyhteys määrittää, onko aggelos henkiolento, vaiko ihminen. Ilm. 2 ja 3 lukujen aggelos tarkoittaa selvästi seurakuntien kaitsijoita

Jumalan siunausta ja varjelusta sinulle, Jeesus tulee!