Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Kun Kuoliojoki tulvii, tiedän että kesä on lähellä. Kun uutiset ovat täynnä luonnonkatastrofeja ja sotia ja kulkutauteja, tiedän että Jeesuksen Kristuksen tulo on lähellä, oven edessä.

Jumalan sana suojanamme

Ellen White: ”Tunnussanamme tulee olla: ’Pysykää laissa ja todistuksessa!’ Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole’ (Jes.8:20). Meillä on Raamattu, joka on täynnä mitä kallisarvoisinta totuutta. Se sisältää tiedon alusta loppuun. Jokainen pyhä kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on ’hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistautunut’ (2Tim.3:16,17). Ottakaa Raamattu oppikirjaksenne. Kaikki voivat ymmärtää sen opetukset.

Kehotan saarnaajiamme, lääkäreitämme ja kaikkia seurakunnan jäseniä tutkimaan opetuksia, jotka Kristus antoi opetuslapsilleen juuri ennen taivaaseen astumistaan. Nämä opetukset sisälsivät ohjeita, joita ihmiset tarvitsevat.

Iankaikkinen elämä saavutetaan vain syömällä Jumalan Pojan lihaa ja juomalla Hänen vertaan. ’Totisesti, totisesti minä sanon teille’, Kristus esitti, ’joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. - - Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta. - - Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. - - Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä’ (Joh.6:47-63).

Kristus kehottaa seuraajiaan uskomaan Hänen sanaansa ja noudattamaan sitä. Ne, jotka vastaanottavat ja omaksuvat tämän sanan sisällyttäen sen jokaiseen tekoonsa, jokaiseen luonteenominaisuuteensa, tulevat vahvoiksi Jumalan väkevyydessä. On käyvä ilmi, että heidän uskonsa on peräisin taivaasta. He eivät eksy tuntemattomille teille. Heidän mielensä ei kiinny uskontoon, joka vetoaa pelkkiin tunteisiin ja kiihottaa niitä. Enkelten edessä ja ihmisten edessä he ovat henkilöitä, joilla on voimakas, horjumaton kristillinen luonne.

Kristuksen opetuksiin sisältyvän totuuden kultaisessa suitsutusastiassa meillä on jotakin, millä saatamme sielut synnintuntoon ja kääntymykseen. Esittäkää Kristuksen osoittamalla vilpittömyydellä totuuksia, joita Hän tuli tähän maailmaan julistamaan, niin sanomanne voima on tekevä itsensä tunnetuksi. Älkää esittäkö olettamuksia tai kokeita, joita Kristus ei ole milloinkaan maininnut ja joilla ei ole perustaa Raamatussa. Meillä on esitettävänä suuria, yleviä totuuksia. ’Kirjoitettu on’ on tarkistuskeino, jota tulee teroittaa jokaiselle.

Ihmiset voivat yhä oppia, mikä heidän rauhaansa sopii. Armon äänen voidaan yhä kuulla julistavan: ’Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sieluillenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä’ (Matt.11:28-30). Vasta hengellisestä elämästä osallisena ihminen löytää levon ja saa pysyväistä hyvää. Meidän on pystyttävä sanomaan myrskyn ja rajuilman keskellä: ’Minun ankkurini kestää.’

Turvatkaamme Jumalan sanaan oppaanamme. Etsikäämme vakuutusta ’Näin sanoo Herra’. Inhimillisiä menetelmiä on käytetty jo tarpeeksi. Pelkässä ajallisessa tietämyksessä harjaantunut mieli ei kykene ymmärtämään sitä, mikä on Jumalan; mutta kääntyneenä ja pyhittyneenä tuo sama mieli tajuaa jumalallisen voiman sanassa. Ainoastaan Hengen pyhityksessä puhdistunut mieli ja sydän kykenevät ymmärtämään taivaallisia.

Veljet, Herran nimessä kehotan teitä heräämään täyttääksenne velvollisuutenne. Antautukoon sydämenne Pyhän Hengen valtaan, niin se on tuleva vastaanottavaiseksi sanan opetukselle. Silloin kykenette ymmärtämään Jumalan syvyydet.

Saattakoon Jumala kansansa Henkensä syvällisen vaikutuksen piiriin! Saattakoon Hän heidät heräämään, huomaamaan uhkaavan vaaran ja valmistautumaan siihen, mikä on kohtaava maata!

TUTKIKAA ILMESTYSKIRJAA

Johannekselle Herra paljast asioita, joiden tietämisen Hän näki tarpeelliseksi kansalleen viimeisinä aikoina. Hänen antamansa ohjeet ovat luettavissa Ilmestyskirjasta. Ne, jotka haluavat olla Herramme Jeesuksen Kristuksen työtovereita, osoittavat syvää kiinnostusta tuossa kirjassa piileviin totuuksiin. Sekä kirjoituksin että puhein he pyrkivät selvittämään niitä ihmeellisiä asioita, joita Kristus tuli taivaasta ilmoittamaan.

’Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi Hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen Hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!’ (Ilm.1:1-3).

Niiden ylevien sanomien, jotka on annettu asianmukaisessa järjestyksessään Ilmestyskirjassa, tulee olla ensisijalla Jumalan lasten mielessä. Minkään muun ei pidä vallata itselleen huomiotamme.

Kallisarvoinen aika kuluu nopeasti, ja on olemassa vaara, että monet menettävät ajan, joka tulisi käyttää niiden sanomien julistamiseen, jotka Jumala on lähettänyt langenneelle maailmalle. Saatana iloitsee nähdessään hajaannusta huomiossa, jonka tulisi keskittyä iankaikkisia tosiasioita koskevien totuuksien tutkisteluun.

Maailmalle tulee esittää Kristuksen todistus, luonteeltaan ylevin todistus. Ilmestyskirjassa on kaikkialla mitä kallisarvoisimpia, innoittavimpia lupauksia samoin kuin mitä pelottavimpia ja vakavimpia varoituksia. Eivätkö ne, jotka sanovat tuntevansa totuuden, ole halukkaita lukemaan todistusta, jonka Kristus antoi Johannekselle? Siinä ei ole arvailua, ei tieteellistä petosta. Siinä on totuuksia, jotka koskevat nykyistä ja tulevaista onneamme. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? - -

Herra tulee pian. Vartiomiehiä Siionin muureilla kehotetaan oivaltamaan Jumalalta saamansa velvollisuudet. Jumala haluaa vartiomiehiä, jotka Hengen voimassa julistavat maailmalle viimeisen varoittavan sanoman ja kuuluttavat yön tulosta. Hän haluaa vartiomiehiä, jotka herättävät miehet ja naiset horroksistaan, jotteivät he nukkuisi kuoleman unta.” Ellen G. White: TODISTUSAARTEITA 3, sivut 268 – 271.

Rakas lähimmäiseni, elämme juuri ajassa, jossa tieteelliset petokset ovat pappien ja poliitikkojen keppihevosina, mutta Jumalan sana seisoo vahvana. Sitä ei Saatanakaan kykene horjuttamaan. Turvatkaamme siis Raamattuun, ja tutkikaamme seuraavaksi Ilmestyskirjaa. ”Ja hän sanoi minulle: ’Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!’ Vielä hän sanoi minulle: ’Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.’” Ilm.19:9. Aamen.