Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Vuosikymmenet ovat vierineet eikä Jeesus ole tullut. Monet adventistit ovat alkaneet epäilemään, ovatko Ellen Whiten todistukset Jumalasta, kuuluvatko ne historian roskakoriin, ovatko ne menneen talven lunta? Näin epäillen heidän uskonsa on vaarassa haihtua taivaan tuuliin.

Varoitus vääristä opeista

Ellen G. White: ”Paavalin kirjeessä kolossalaisille on varoitus vääristä opeista. Apostoli pitää tähdellisenä, että uskovaisten sydämet, ’yhteenliitettyinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. ’Tämän minä sanon’, hän jatkaa, ’ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. - - Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa Hänessä, juurtuneina Häneen ja Hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt Hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää’ Kol.2:2-10.

Minua on neuvottu sanomaan kansallemme: seuratkaa Kristusta. Älkää unohtako, että Hänen tulee olla esikuvamme kaikessa. Voimme huoleti hylätä sellaiset ajatukset, joita ei löydy Hänen opetuksistaan. Kehotan saarnaajiamme huolehtimaan siitä, että heidän jalkansa lepäävät iankaikkisen totuuden jalustalla. Pitäkää varanne, kun seuraatte mielijohdetta sanoen sitä Pyhäksi Hengeksi. Joitakin uhkaa vaara tässä suhteessa. Kehotan heitä olemaan uskossa terveitä, niin että kykenevät vastaamaan jokaiselle, joka heiltä kysyy sen toivon perustusta, joka heissä on.

HUOMION SUUNTAUTUMINEN POIS TÄMÄNHETKISESTÄ VELVOLLISUUDESTA

Sielunvihollinen pyrkii suuntaamaan veljiemme ja sisariemme huomion pois tehtävästämme valmistaa kansa kestämään näinä viimeisinä aikoina. Hänen näennäisviisauksiensa tarkoituksena on ohjata mielet pois tämänhetkisistä vaaroista ja velvollisuuksista. He eivät pidä minään sitä valoa, jota Kristus tuli tuomaan taivaasta Johannekselle välitettäväksi Hänen kansalleen. He opettavat, etteivät juuri edessämme olevat näkymät ole riittävän merkityksellisiä ansaitakseen ertyistä huomiota. He tekevät mitättömäksi taivaasta tulleen totuuden ja riistävät Jumalan kansalta sen aikaisemmat kokemukset antaen sijaan valhetietoa.

’Näin on Herra (Yehovah) sanonut: ’Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne’ (Jer.6:16).

Älköön kukaan pyrkikö repimään uskomme perustuksia – perustuksia, jotka laskettiin työmme alkaessa hartaalla sanan tutkistelulla ja ilmoituksella. Näille perustuksille olemme rakentaneet viimeiset viisikymmentä vuotta. Ihmiset luulevat, että he ovat löytäneet uuden tien ja että he voivat laskea lujemman perustuksen kuin mikä laskettu on. Tämä on kuitenkin suuri harhaluulo. Muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on.

Menneinä aikoina monet ovat ryhtyneet rakentamaan uutta uskoa, vakiinnuttamaan uusia periaatteita. Mutta kuinka pitkään heidän rakennuksensa on pysynyt pystyssä? Se on kaatunut pian, sillä se ei ole ollut kalliolle perustettu.

Eikö ensimmäisten opetuslasten ollut kohdattava ihmisten puheita? Eikö heidän pitänyt kuunnella vääriä teorioita ja sitten, kaiken tehtyään, seistä lujina sanoen: ’Muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on’ (1Kor.3:11)?

Meidän tulee siis pysyä luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Jumala ja Kristus ovat lähettäneet tälle kansalle voiman sanoja tuoden heitä pois maailmasta, kohta kohdalta, aikamme totuuden kirkkaaseen valoon. Pyhän tulen koskettamin huulin Jumalan palvelijat ovat julistaneet sanomaa. Jumalan sana on vahvistanut sinetillään julistetun totuuden paikkansapitävyyden.

SUORAN TODISTUKSEN ELPYMINEN

Herra vaatii sen suoran todistuksen elpymistä, jota aikaisempina vuosina julistettiin. Hän vaatii hengellisen elämän elpymistä. Hänen kansansa hengelliset voimat ovat olleet horroksissa, mutta on tapahtuva ylösnousemus näennäisestä kuolemasta.

Rukoilemalla ja tunnustamalla syntimme meidän tulee raivata Kuninkaan valtatietä. Näin tehdessämme pääsemme osallisiksi Hengen voimasta. Me tarvitsemme helluntain voimaa. Se on tuleva, sillä Herra on luvannut lähettää Henkensä kaikkivoittavana voimana.

Vaikeat ajat ovat edessämme. Jokaisen, jolla on tieto totuudesta, tulisi herätä ja alistua ruumiineen, sieluineen ja henkineen Jumalan ohjaukseen. Sielunvihollinen on kintereillämme. Meidän on oltava täysin valveilla, varuillamme hänen tähtensä. Meidän on puettava yllemme Jumalan koko sota-asu. Meidän on noudatettava ohjeita, jotka on annettu profetian hengen välityksellä. Meidän on rakastettava ja noudatettava tälle ajalle tarkoitettua totuutta. Tämä pelastaa meidät joutumasta väkeviin eksytyksiin. Jumala on puhunut meille sanansa kautta. Hän on puhunut meille seurakunnalle annettujen todistusten kautta ja niiden kirjojen kautta, jotka ovat osaltaan selventäneet nykyistä velvollisuuttamme ja asemaa, jossa meidän olisi nyt oltava. Varoitukset, jotka on annettu, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, tulisi ottaa varteen. Jos niitä halveksimme, niin mihin puolusteluihin voimme vedota?

Minä varoittamalla varoitan niitä, jotka työskentelevät Jumalan hyväksi, hyväksymästä väärennettyä aitona. Älköön inhimillistä järkeilyä pantako asemaan, jossa jumalallisen, pyhittävän totuuden tulisi olla. Kristus odottaa mahdollisuutta sytyttää usko ja rakkaus seuraajiensa sydämeen. Älkööt erheelliset teoriat saako hyväksymistä ihmisiltä, joiden tulisi seista lujina iankaikkisen totuuden jalustalla. Jumala kehottaa meitä pitämään lujasti kiinni niistä perusperiaatteista, jotka nojautuvat kumoamattomaan auktoriteettiin.

ETSIKÄÄ ENSIMMÄISTÄ RAKKAUTTA

Monien sellaisten sydämeen, jotka ovat jo kauan olleet totuudessa, on astunut tyly, tuomitseva henki. He ovat teräväsanaisia, arvostelevia, panettelunhaluisia. He ovat kivunneet tuomarin istuimelle langettaakseen tuomion niille, jotka eivät mukaudu heidän ajatuksiinsa. Jumala kehottaa heitä astumaan alas ja kumartumaan Hänen edessään katuvin mielin ja syntinsä tunnustaen. Hän sanoo heille: ’Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta’ (Ilm.2:4,5). He kilvoittelevat ensimmäisestä sijasta, ja sanoillaan ja teoillaan he saattavat monien sydämen murheelliseksi.

Tästä hengestä ja tunteisiin vetoavasta väärästä uskonnosta, mikä on yhtä vaarallista, minä lausun varoitukseni. Ottakaa vaarin, veljet ja sisaret. Kumpi on teidän johtajanne – Kristusko vai enkeli, joka lankesi taivaasta? Tutkistelkaa itseänne ja ottakaa selvää, oletteko terveitä uskossa.”

Näin vakavasti Jumalan sanansaattaja Ellen G. White kehottaa meitä pysymään siinä totuuden valossa, jonka Kristus on kansalleen antanut, kirjassa TODISTUSAARTEITA 3, sivuilla 265 – 268.

Jumala siunatkoon ja varjelkoon sinua. Jeesuksen nimessä, aamen.