Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jeesuksen tulon merkit täyttyvät

Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Helmikuun 24. päivänä 2022 Venäjä aloitti täysmittaisen sodan veljeskansaansa Ukrainaa vastaan. Sitä ennen, vuonna 2014, se oli ottanut omakseen Krimin niemimaan ja oli siitä lähtien mukana auttamassa Ukrainan itä-osan kapinallisia, kunnes sitten tänä vuonna alkoi pommittamaan koko Ukrainaa. Kristittyjen kesken on alettu pohtia, miten tämä sota liittyy Raamatussa ennustettuihin maailman lopputapahtumiin juuri ennen Jeesuksen tuloa kunniassaan ja kirkkaudessaan? Onko III maailmansota alkanut? Tuleeko idän ja lännen välille ydinsota, joka voisi tuhota kaiken elämän maapallolta? Kuka voisi keskeyttää Euroopassa alkaneen mielettömän tuhoamisen? Mistä saamme luotettavaa tietoa aikamme hyökyaallon lailla vyöryvistä pelottavista tapahtumista? Vastaukset löytyvät Raamatusta!

Kansakuntien maalliset ja uskonnolliset johtajat ovat antautuneet paavinvallan alaisuuteen (Ilm.13:1-4). Paavinvallan päänä on langennut Lusifer, lohikäärme, tämän maailman ruhtinas (Ilm.13:4; 12:3; Joh.16:11). Siksi maailman valtamedia on Raamatun Jumalan suuren vastustajan, Saatanan, valvonnassa ja luotettavaa, puolueetonta tietoa ei valtamedian tuottamana saa.

Paavi havittelee maailman herruutta. Sodat ovat jesuiittojen suunnittelemia ja johtamia. Tämän sodan menestyksellisenä sovitteliana nykyinen jesuiittapaavi saisi suuren kunnioituksen osakseen maailman silmissä.

Suurelta osin maailman nykytila on tämä: ”Te olette isästä Perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” Joh.8:44.

Jeesus vertaa meidän sukupolveamme vedenpaisumuksen aikaan eläneeseen sukupolveen: ”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.” Matt.24:37-39.

Millaiseen tilaan silloinen ihmiskunta oli Kristuksesta luovuttuaan vajonnut? ”Mutta kun Yehovah näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Yehovah katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja Hän tuli murheelliseksi sydämessänsä.” 1Moos.6:5,6. Samoin on nytkin, kun Jumalamme katsoo maailmaamme missä tilassa ihmiskunta on nyt, Hän on murheellinen sydämessänsä. Vedenpaisumuksesta pelastui vain kahdeksan: Nooa ja hänen perhekuntansa, kaikki muut hukkuivat epäuskonsa tähden. Pian tapahtuvassa Ihmisen Pojan tulemuksessa on elossaolevasta ihmiskunnasta pelastuva 144.000 sinetöityä Jumalan käskyt pitävää sielua (Ilm.7:4), kaikki muut tuhoutuvat Jeesuksen tullessa ja heidät herätetään tuomiolle tuhannen vuoden kuluttua yhdessä kaikkien aikojen jumalattomina kuolleiden kanssa; katso Ilm.20.luku.

Ottomaanit eli islamilainen Turkki on Danielin kirjan 11:40-45 ”pohjan kuningas”. Kun ”hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta” Dan.11:45, siihen aikaan armonovet sulkeutuvat tältä maailmalta. Sataneljäkymmentä neljä tuhatta ovat saaneet Jumalan sinetin, ja jumalattomat ovat ottaneet pedon merkin (Ilm.13:16). Kun pohjan kuninkaan loppu tulee, niin ”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.” Dan.12:1.

Turkista ajan mittarina (Dan.11:45) kertoo Arvo W. Arasola vuonna 1955 painetussa kirjassa MAAILMAN KOHTALONTIE, sivulla 129: ”Kun Turkki tulee loppuunsa, alkaa viimeinen sota. Turkki on ajanmittari, joka mittaa lopunaikaa. Eivätkö kaikki sitä koskevat ennustukset ole täyttyneet hämmästyttävällä tavalla? Ennustuksen poran ruuvikierteet pitävät. Jos ennustusten jokainen rivi on pitänyt paikkansa, eikö viimeinenkin rivi toteudu. Jos matkustat junassa tuntematonta rataa, ja aikataulusta voit todeta tähän asti ohitetut kaupungit, etkö usko että jäljelläolevatkin kaupungit saavutetaan? Profetia on Jumalan aikataulu. Jokainen täyttynyt ennustus vahvistaa uskoa lopulliseen täyttymykseen. Mutta ajattele! Vain yksi jae on enää täyttymättä! Eikö jokainen tutkimamme ennustus osoita, että elämme lopun aikaa!”

Paavinvalta alaisineen kärsii seitsemän viimeistä vitsausta ja tulee loppuunsa vasta Jeesuksen tulemuksessa: ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” 2Tess.2:7-10.

Tuhoisa kolmas maailmansota syttyy vasta kun Jumalan elossaoleva kansa on sinetöity: ”Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: ’Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.” Ilm.7:1-4.

Tämä viimeinen maailmansota on kuudes vitsaus, joka vuodatetaan jumalattomien päälle: ”Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, kaikkivaltiaan, suurena päivänä.” Ilm.16:13-14.

Dan.12:1 jakeen sanomasta Arvo Arasola kertoo sivulla 130: ”Tässä jakeessa viitataan määrättyyn aikaan, jolloin enkeliruhtinas Miikael nousee suojelemaan kansaansa. Edellinen luku päättyy pohjan kuninkaan tuhoon. Kun Turkki tulee loppuunsa, on se merkkinä viimeisen ahdistuksen ajan alkamisesta. Tämä ahdistus on epäilemättä sama, jota Ilmestyskirja nimittää seitsemän viimeisen vitsauksen ajaksi (Ilm.15:1). Se on ahdistuksen aika maailmalle, jonka ylle kaadetaan Jumalan vihan maljat, mutta se on myös ahdistuksen aika seurakunnalle, joka juuri sinä aikana on antikristuksen vainon kuumimmassa pätsissä (Ilm.13:15-17).”

Totaalinen ydinsota ei tule tuhoamaan elämää maapalloltamme, vaikka ydinpommeja on valmiina moninkertaisesti tuhoamaan kaiken elollisen planeetaltamme ja niitä viimeisessä sodassa muutamia käytettäisiinkin, sillä maailman loppu ei tapahdu ”ihmiskäden voimasta”.

”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta – ei ihmiskäden voimasta – ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys on luotettava.” Dan.2:44-45.

”Kivilohkare” tarkoittaa Jeesuksen tuloa kunniassaan ja kirkkaudessaan kaikki loistavat enkelit mukanaan, niin että kaikkien ihmisten silmät saavat Hänet nähdä (Matt.24:30; Ilm.1:7). Jeesuksen tulo hakemaan kaikkien aikojen pelastetut taivaskotiin, on tämän maailman loppu.

Rakas Isä taivahan, ole meille syntisille armollinen, anna meille meidän syntimme anteeksi. Puhdista meidät Kristuksen Golgatalla vuotaneella verellä ja anna meille voima olla Sinun lapsiasi. Jeesuksen nimessä, aamen.

Profetiat täyttyvät