Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jumalan lapsi on Jumalan temppeli, 1Kor.3:16-17.

Karaite-juutalaisen hieno esitys siitä, miksi meidän on paras kieltäytyä näistä uusista mRNA -rokotteista.

DNA & YHVH Luojamme signeeraus DNA:ssamme!

Raamattu ja luonto ovat yhtä. Luonto todistaa väärentämättömän Raamatun Jumalan sanaksi. Jo vuosia sitten oli netissä video, jossa eräs geenitutkia oli löytänyt ihmisen perimästä viestin Luojalta. Jumala ilmoittaa myös kuvakseen luomansa olennon geeneissä olevansa hänen Tekijänsä. Tämä muistikuva tuli äskettäin mieleeni, kun tietoni mRNA-”rokotteista” on lisääntynyt; se voi muuttaa DNA:tamme! Mieleeni tuli ajatus: Pyrkiikö Saatana tämän uuden myrkkyinjektion avulla muuttamaan ihmisen geenistöä niin, että ihmisestä tulee hänen uusi ”luomuksensa”? Pyrkiikö Saatana painamaan ihmisen DNA:han oman puumerkkinsä ja näin syrjäyttämään Luojan signeerauksen kuvakseen luodussa ihmisessä?

Alusta asti olen voinut seurata tämän keinotekoisen pandemian kehitystä ja siihen liittyviä maailmanlaajuisia järkyttäviä toimenpiteitä. Suurin piirtein kaikki, mitä meille valtamedian tiedotusvälineissä syötetään tästä asiasta, on valhetta. Totuus pyritään kaikin keinoin vaientamaan. Elämme nyt viettelysten ajassa, josta Kristus Paavalin kautta ennustaa 2Tess.2:3-12:

”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä (Jeesuksen tulemisen päivä) ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä Jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikillä vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”

Paavalin kuoltua hänen ennustuksensa seurakunnan lankeamisesta alkoi toteutua. Laittomuuden ihminen, paavinvalta, ilmestyi. Tämä, mikä tapahtui seurakunnan alkupuolella, on toistuva seurakunnan loppupuolella, sillä Herramme Jeesus on surmaava laittomuudeen ihmisen, eli paavinvallan, tulemuksensa ilmestyksellä. Tämä sama Kristuksen ja Yehovah’n vastainen valta, joka vaikutti salaisesti jo Paavalin aikaisessa seurakunnassa (2Tess.2:7), vaikuttaa parhaillaan myös viimeisessä Kristuksen herättämässä seurakunnassa: kansainvälisessä Seitsemännen Päivän Adventistit-seurakunnassa, tehden sen seurakunnan muiden langenneiden protestanttisten seurakuntien kanssa pedon eli paavikirkon, kuvaksi. Adventtikirkon johto on täysillä mukana valepandemiassa ja myrkkyrokotteiden levittämisessä.

Tämän maailmanlaajuisen valerokotteen varsinainen pääsuunnittelija on Saatana, jonka valtaistuin on Vatikaanissa. Samasta sylttytehtaasta on lähtöisin myös ilmastonmuutos-hysteria. Ilmastonmuutos ja "plandemia" kuuluvat yhteen. Näiden molempien on tarkoitus valheen ja pelon lietsomisen kautta saattaa Saatana ja hänen edustajansa paavi valtaan, ja rokotteista henkiin jääneet orjikseen, nyt juuri tutkivan tuomion aikana, juuri ennen Jeesuksen tuloa. Pian meille pakotetaan pedon merkkiä -sunnuntaita (Ilm.13.luku) Luojan sapatin sijaan. Mitä silloin tekee Adventtikirkon johto?

LUOJAMME NIMI ON DNA:SSAMME!

Dr. Yeshayahu Rubinstein kertoo löydöstään oppilailleen: “Tämä tapahtui vuonna 1986, jolloin suurin osa teistä ei ollut vielä syntynyt. Olin jo silloin tohtori ja tiedemies Waismann tiedeinstituutissa ja tutkin hiirten, apinoiden ja ihmisten DNA:ta, 18.000 kudosnäytettä maksasta, munuaisista, lihaksista ja jopa ihmisen silmästä. Tarkastelin niitä mikroskoopin alla. FYI, optinen mikroskooppi voi suurentaa 10000 -kertaiseksi. Digitaalinen mikroskooppi voi suurentaa miljoona -kertaiseksi! Sillä pääset näkemään solun sisälle. Digitaalinen mikroskooppi ei ole tavanomainen, se on todellisuudessa valtava tietokone; katsot näytöltä ja kommunikoit tietokoneen kanssa. Tuliko selväksi? Tämä on tiedettä, ei uskontoa! Niin kommunikoin tällä tietokoneella. Niinpä kysyin tietokoneelta, mikä on se voima, joka pitää DNA:n ketjut yhteen liittyneinä? Tietokone todisti että tietyin välein on rikkipitoinen silta (tikapuun välipuu), joka varmistaa, että DNA:n ketjut pysyvät yhteen liitettyinä. Sitten kysyin miljoonan dollarin kysymyksen… Kuunnelkaa nyt! Kysyin tietokoneelta, milloin tämä silta ilmestyy? Tietokoneen vastaus oli: On 4 nuklidihappoa DNA -ketjun perustana: A,T,C,G nuo ovat ne hapot, jotka muodostavat DNA –ketjun. Tämä on tieteellinen fakta! Ja rikkipitoinen silta ilmestyy seuraavalla tavalla: joka 10. happomolekyylin kohdalla on silta, joka 5. happomolekyylin kohdalla on silta, joka 6.happomolekyylin kohdalla on silta ja joka 5. happomolekyylin kohdalla on silta. Järkytyin! Rikkipitoinen silta pitää DNA –ketjut kiinni toisissaan. Olin ihmeissäni. Kuka voi kertoa minulle 10-5-6-5 tarkoituksen? Tämä on numerollinen koodi Jumalan nimestä Y-H-V-H. Taivaallisen Isämme nimi on meidän DNA:ssamme kuten taiteilijan signeeraus hänen teoksessaan. Jumala kertoo meille: ”Minä tein sinut”. Taivaallinen Isämme on signeerannut nimensä jokaiseen ruumiimme soluun!” Aamen!

Meille on Kristus antanut kahdeksankohtaisen terveyssanoman sanansaattajansa Ellen Whiten kautta, jossa sanomassa Hän kieltää käyttämästä patenttilääkkeitä, jotka eivät paranna vaan sisältävät myrkkyjä. 

"Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 'Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.' Sentähden : 'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Yehovah, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Yehovah, Kaikkivaltias.'" 2Kor.6:14-18.

Rakas ystäväni, jos olet ottanut rokotteet, älä kuitenkaan masennu, käänny tuskassasi Jeesuksen puoleen, Hän ei sinua hylkää. Sillä nyt tarvitset Jumalan rakkautta ja Jeesuksen armoa enemmän kuin koskaan ennen. Me kaikki tarvitsemme. Nyt on alkanut ahdistuksen aika, joka edeltää suurta ahdistusta. Juumala siunatkoon ja varjelkoon sinua ja omaisiasi, aamen.

 

Vaarallinen grafeenioksidi

Tri Andreas Noack'n tutkimusten mukaan kaikissa Covid-19 injektioissa on vaurioittavaa grafeenioksidia. Grafeenioksidi on hiiltä, jota löytyy näistä "rokotteista". Grafeeni on erittäin lujaa materiaalia, huomattavasti timanttia kovempaa. Se on näkymättömän pieninä erittäin terävinä hiukkasina injektioliemessä, joka ajan kanssa tekee pahaa jälkeä uhrissaan. 

Rapsodia.fi julkaisi Tri. Andreas Noackista tehdyn videon, mutta valitettavasti se ei ole jostain syystä katsottavissa, mutta 4.12.2021 huomasin sen olevan Rapsodiassa katsottavissa. En saanut kopioitua videota, joten kopioin ainoastaan sitä videota käsittelevän tekstin:

"Saksalainen kemian tohtori Andreas Noack julkaisi 23.11.2021 videon, jolla hän paljasti, miten rokotteiden sisältämä grafeenioksidi aikaansaa valtavia sisäisiä vaurioita ihmiskeholle. Vähän tämän videon julkaisun jälkeen, tohtori Noack, mitä ilmeisimmin murhattiin, kun hän oli poliisin kiinniottamana. Kokosimme tälle videolle poliisin tekemän ratsian tohtori Noackin kotiin, hänen tyttöystävän tekemän videon tohtorin kuolemasta ja lopussa on vielä lyhyt pätkä videosta, jolla tohtori Noack kertoo itse rokotteen aiheuttamista valtavista tuhoista.

Tohtori Noackin tyttöystävä kertoi videolla viimeisistä tapahtumista:

“Kuuleminen kesti noin 2 tuntia. Tämän jälkeen kerroimme toisillemme lyhyesti, miten paljon rakastimme toisiamme ja nauroimme. Ja pian sen jälkeen Andreaksen kimppuun oli hyökätty raa´asti. Tämä hyökkäys oli todella salakavala ja odottamaton. Ja minun täytyy ikävä kyllä kertoa sinulle se, että Andreas ei selvinnyt hyökkäyksestä.”

Tohtori Noack kertoo itse videon lopussa siitä, miten grafeenihydroksidia on löytynyt kaikista tutkituista rokotteista. Grafeenioksidi muodostaa verenkierrossa noin 50 nm:n levyisiä ja 0,1 nm:n paksuisia rakenteita. Ne ovat hyvin ohuita, mutta erittäin vahvoja ja teräviä. Ne toimivat verenkierrossa kuin pienet partaterät, jotka voivat leikata verisuonia. Ne eivät hajoa biologisesti. Verenkiertoon päästyään ne pysyvät siellä lopullisesti. Niiden vaikutus verisuoniin on kumulatiivinen. Mitä kauemmin ne pysyvät verenkierrossa, sitä enemmän ne aiheuttavat vahinkoa verisuonille ajan myötä. Tämä aiheuttaa koko kehon laajuisia verenvuoto-ongelmia.

“Tämä palanen on 50 nanometriä pitkä, mutta vain 0,1 nanometriä paksu. Nämä C6-rakenteet ovat aivan äärimmäisen vakaita. Näistä voitaisiin tehdä jopa jarrupaloja. Tämä ei ole biologisesti hajoavaa. Näitä nanomittakaavan rakenteita voidaan kuvailla osuvimmin partateriksi. Ja näitä partateriä injektoidaan ihmisten kehoihin. Nanokokoluokan partateriä, jotka ovat kooltaan vain yhden atomikerroksen paksuisia. Mutta ne ovat suhteelliset leveitä ja korkeita. Biologisesti hajoamattomia partateriä.

Nämä partaterät leviävät tasaisesti nesteessä. Tässä on kyse käytännössä venäläisestä ruletista. Näemme tämän hyvin selkeästi tässä naisessa, miten nämä terät ovat leikanneet hänen verisuonia. Verisuonissa on epiteelisoluja sisempänä vuorauksena. Epiteeli on hyvin sileä niin kuin peili. Ja se leikataan nyt näillä partaterillä. Tämä on todella vaarallista. Jos rokote injektoidaan suoneen, partaterät menevät verenkiertoon ja leikkelevät siellä epiteelikudosta.

Ikävä kyllä toksikologiset testit tehdään petrimaljassa, mutta siellä ei löydetä mitään. Nämä ovat terävimpiä mahdollisia rakenteita, koska ne ovat vain yhden atomikerroksen paksuisia. Kyse on valtavan suuresta molekyylistä, joka on aivan äärimmäisen terävä. Minä olen asiantuntija aktiivihiilen suhteen. Väitöskirjassani olen muuntanut grafeenioksidin grafeenihydroksidiksi. Aloitin työnteon maailman johtavassa aktiivihiiltä valmistavassa yhtiössä ja alle vuodessa vastasin jo yhtiön uusista aktiivihiili tuotteista.

Jos uhreille tehdään ruumiinavaus, heistä ei löydetä mitään. Toksikologit tekevät testinsä petrimaljoissa. He eivät kykene kuvittelemaan, että voisivat löytää rakenteita, jotka voisivat leikellä verisuonia. Olemme nähneet kuvia verihyytymistä, jotka tulevat ulos nenästä. Ihmiset kuolevat sisäisiin verenvuotoihin. Erityisesti nämä huippu-urheilijat, jotka kaatuvat kuolleina maahan, kun veri virtaa heissä nopeasti. Mitä nopeammin veri virtaa, sitä enemmän vahinkoa nämä partaterät saavat aikaan.

Jos injektoit kemistinä tätä ihmisen vereen, tiedät olevasi murhaaja. Kyse on uudesta materiaalista, josta toksikologit eivät ole vielä tietoisia. Mutta yhtäkkiä siinä alkaakin olla järkeä, että uhrit näyttävät tältä. Samoin kuin myös täysin terveet huippu-urheilijat, joilla on nopea verenkierto, yhtäkkiä kaatuvat maahan kuolleina.

Näemme, miten ihmiset kaatuvat heti rokotuksen jälkeen ja saavat kohtauksia. Näillä ihmisillä on käynyt huono tuuri venäläisessä ruletissa. Piikki on todennäköisesti osunut silloin suoraa suoneen. Poliitikoilta ja lääkäreiltä tulee kysyä kysymyksiä. Lääkärien tulisi kysyä Pfizerilta, miksi näissä rokotteissa on partateriä? Ja nyt he tahtovat pakkorokottaa lapset 5-vuotiaista alkaen.”

Tässä on linkki pitempään videoon tohtori Noackilta englanninkielisillä tekstityksillä: GRAPHENE “RAZOR BLADES” FOUND IN THE COVID VACCINES (DR. ANDREAS NOACK)

Tästä linkistä löytyy tohtori Noackin viittaus espanjalaisen professori Pablo Campran raporttiin: OFFICIAL INTERIM REPORT IN ENGLISH (UNIVERSITY OF ALMERIA).pdf