Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Saatuaan sanansaattajan tehtävän nuori Ellen koki Saatanan hyökkäyksiä jumalattomien ihmisten ja nimiadventistien taholta. Hänen näkynsä leimattiin Saatanan hypnotismiksi. Ellenin usko horjui, mutta Kristus oli hänen turvansa. Ikävien alkukokemusten jälkeen Ellen oli entistä vahvempi uskossaan.

Viikko ensimmäisen näyn jälkeen

»Noin viikko tämän jälkeen Herra antoi minulle toisen näyn, jossa Hän osoitti minulle ne koetukset, jotka minun tulisi kestää, ja että minun täytyisi mennä kertomaan muille, mitä Hän oli minulle ilmoittanut sekä että tulisin kohtaamaan suurta vastustusta ja tuntemaan henkistä tuskaa. Mutta enkeli sanoi: ”Jumalan armossa on sinulle kyllin; Hän ylläpitää sinua.”

Näyn ohimentyä olin suuressa ahdistuksessa. Terveyteni oli hyvin heikko, ja minä olin vain seitsemäntoista vuotias. Tiesin monen langenneen itsekorostuksen kautta, ja jos minä jollakin tavoin koroittaisin itseni, jättäisi Jumala minut, ja minä varmasti hukkuisin. Kävin rukouksessa Herran eteen pyytäen Hänen siirtämään kuorman jollekin toiselle. Minusta tuntui, etten jaksaisi sitä kantaa. Makasin kasvoillani pitkän ajan, ja ainoa valo, minkä voi saada, oli: ”Julista muille, mitä olen sinulle ilmoittanut!”

Seuraavassa näyssäni minä hartaasti rukoilin Herraa, että Hän varjelisi minut itsekoroitukselta, jos minun on mentävä kertomaan, mitä Hän on minulle näyttänyt. Herra osoitti minulle, että rukoukseeni oli vastattu, ja että Hän laskisi kätensä päälleni, ja minä tulisin sairaaksi, jos joutuisin itsekoroituksen vaaraan. Enkeli sanoi: ”Jos julistat uskollisesti sanomia ja pysyt vahvana loppuun asti, saat syödä elämänpuun hedelmiä ja juoda vettä elämänvirrasta.”

Pian kerrottiin kaikkialla, että nämä näyt olivat hypnotismin tuotetta, ja monet adventistit olivat valmiit uskomaan ja levittämään näitä huhuja. Muuan lääkäri, joka oli kuuluisa hypnotisti, sanoi minulle, että näkyni olivat hypnotismia ja että minä olin hyvin altis sen vaikutuksille ja että hän saattoi hypnotisoida minut ja antaa minulle näyn. Vastasin hänelle, että Herra oli näyttänyt minulle näyssä, että hypnotismi oli Perkeleestä, pohjattomasta syvyydestä, jonne se pian joutuisi takaisin samoinkuin nekin, jotka sitä jatkuvasti harjoittavat. Annoin hänelle senjälkeen vapauden hypnotisoida minut, jos hän kykenisi siihen. Hän koetti enemmän kuin puolen tuntia turvautuen eri menettelytapoihin, ja sitten hän lakkasi. Uskon kautta Jumalaan kykenin siinä määrin vastustamaan hänen vaikutustaan, ettei se jättänyt minuun pienintäkään jälkeä.

Joutuessani näkytilaan jossakin kokouksessa monet sanoivat sitä kiihtymyksen aiheuttamaksi. Joku muka hypnotiseerasi minut. Silloin menin metsän yksinäisyyteen, missä vain Jumalan silmä ja korva minut näki ja kuuli, siellä rukoilin ja siellä Jumala toisinaan antoi minulle näyn. Silloin minä riemuitsin ja kerroin toisille, mitä Jumala oli minulle ilmaissut yksin ollessani siellä, missä ei yksikään kuolevainen voinut vaikuttaa minuun. Mutta jotkut sanoivat, että olin itse itseni hypnotisoinut. Oi, ajattelin minä, onko tultu niin pitkälle, että niiden, jotka vilpittömässä mielessä Jumalaa lähestyvät vedoten Hänen lupauksiinsa ja anoen Hänen pelastustansa, syytetään olevan häpeällisen ja sielujaturmelevan hypnotismin vaikutuksen alaisina. Anommeko hellältä taivaalliselta Isältämme ”leipää” saadaksemme vain ”kiven” tai ”skorpionin?” Nämä seikat haavoittivat henkeäni saattaen sieluni ankaran tuskan tai melkein epätoivon valtaan, samalla kuin monet koettivat saada minut uskomaan, ettei Pyhää Henkeä lainkaan olisi olemassa ja että se, mitä pyhät Jumalan miehet ovat kokeneet, on ollut ainoastaan hypnotismia eli Saatanan petosta.

Siihen aikaan esiintyi fanatismia Maine’n valtiossa. Muutamat lakkasivat kokonaan työstä ja erottivat joukostansa kaikki ne, jotka eivät omaksuneet heidän katsantokantaansa tässä suhteessa sekä muutamissa muissa asioissa, joita he pitivät uskonnollisina velvollisuuksina. Jumala ilmaisi nämä erehdykset minulle näyssä ja lähetti minut harhaanpoikenneiden lastensa luo niistä puhumaan. Mutta monet heistä hylkäsivät sanoman kokonaan soimaten minua muodostautumisesta tämän maailman mukaan. Toisaalta nimiadventistit väärin syyttivät minua kiihkoilusta, ja muutamat ilkeämielisyydessään leimasivat minut fanatismin johtajaksi, vaikka minä todellisuudessa työskentelin sitä vastaan. Kerta toisensa jälkeen esitettiin määrättyjä aikoja Herran tulolle ja koetettiin saada veljiä uskomaan niihin, mutta Herra osoitti minulle, että määräajat menisivät ohi, sillä ahdistuksen ajan täytyy tulla ennen Kristuksen tuloa. Minulle myös näytettiin, että jokainen määrätty ja sivuutettu aika ainoastaan heikontaisi Jumalan kansan uskoa. Tämän tähden minua syytettiin siitä, että minä muka kuuluin pahoihin palvelijoihin, jotka sanovat sydämessään: ”Minun Herrani viivyttelee tuloaan.”

Kaikki tällainen raskautti kovin henkeäni ja hämmennyksissä ollessani olin toisinaan kiusauksessa epäillä omaa kokemustani. Niinpä eräänä aamuna perhehartaudessa ollessani, kun Jumalan voima rupesi lepäämään ylläni, tunkeutui mieleeni ajatus, että se oli hypnotismia, ja minä vastustin Jumalan voimaa. Yht’äkkiä tulin mykäksi ja muutamaan hetkeen en tietänyt mitään, mitä ympärilläni tapahtui. Siinä tilassa ollessani näin syntini epäillessäni Jumalan voimaa, näin että sen synnin vuoksi minut tehtiin puhumattomaksi, mutta että kieleni siteet kirvoitettaisiin kahdenkymmenenneljän tunnin kuluessa. Edessäni pidettiin korttia, jolle oli kultakirjaimin kirjoitettu viidenkymmenen raamatunpaikan luku sekä säkeistö. Näyn lakattua osoitin haluavani kivitaulua, jolle kirjoitin tulleeni mykäksi. Kirjoitin myös mitä olin nähnyt sekä että halusin suurta Raamattua. Otin Raamatun ja etsin heti kaikki raamatunpaikat, jotka olin nähnyt kortilla. En kyennyt puhumaan koko päivänä. Aikaisin seuraavana aamuna sieluni täyttyi ilolla, ja kieleni vapautui Jumalaa suuresti kiittämään ja ylistämään. Senjälkeen en uskaltanut epäillä enkä edes hetkeäkään vastustaa Jumalan voimaa, ajattelivatpa muut minusta mitä tahansa.

V. 1846 ollessamme Fairhaven’issa Massachusetts’in valtiossa, sisareni (joka tavallisesti seurasi minua matkoillani siihen aikaan), sisar A., Veli G. ja minä lähdimme purjeveneellä erään perheen luo West-nimiselle saarelle. Oli miltei ilta, kun lähdimme. Kun olimme purjehtineet vain lyhyen matkan, nousi yht’äkkiä myrsky. Jyrisi ja salamoi, ja vettä satoi kaatamalla. Hukkuminen näytti ilmeiseltä, ellei Jumala meitä pelastaisi.

Laskeusin polvilleni venheessä ja aloin huutaa Jumalaa pelastajaksemme. Kuohuvilla aalloilla laineiden huuhtoessa venheen kantta yllämme jouduin näkytilaan. Näin että pikemmin jokainen vesipisara valtameressä kuivuisi kuin me hukkuisimme, sillä työni oli vasta juuri alkanut. Näystä päästyäni kaikki pelkoni oli hälvennyt, ja me lauloimme ja ylistimme Jumalaa pienen purtemme ollessa meille kelluvana Betelinä. Advent Herald’in toimittaja on sanonut, että näkyni tunnettiin ”hypnoottisten vaikutusten tuotteina”. Mutta kysyn, mitä mahdollisuuksia hypnoottisilla vaikutuksilla olisi ollut tällaisena hetkenä? Veli G:llä oli venheen ohjauksessa täysi työ. Hän yritti ankkuroida, mutta ankkuri laahasi mukanamme. Aallot viskelivät pientä, tuulen ajelemaa venhettämme. Oli niin pimeä, ettemme saattaneet nähdä venheen toisesta päästä toiseen. Pian ankkurointi tehosi, ja veli G. huusi apua. Saarella sijaitsi vain kaksi asuntoa, ja me huomasimme olevamme lähellä toista niistä, vaikka ei sitä, jonne me pyrimme. Koko perhe oli käynyt levolle, paitsi yhtä pientä lasta, joka kohtalon sallimuksesta kuuli mereltä saapuneen avunpyynnön. Hänen isänsä riensi heti avuksemme kuljettaen meidät vähäisellä venheellä rannalle. Vietimme suurimman osan yöstä kiittäen ja ylistäen Jumalaa Hänen ihmeellisestä hyvyydestään meitä kohtaan.« Ellen G. White: ”Hengellisiä Kokemuksia”, sivut 23-28.

Ne 50 kultaista Raamatun tekstiä

1) ”Ja katso, sinä tulet äänettömäksi ja puhumaan kykenemättömäksi siihen päivään saakka, jona tämä tapahtui, sentähden ettet uskonut sanojani, jotka käyvät toteen aikanaan.” Luuk.1:20.

2) ”Kaikki, mitä Isällä on, on minun, sentähden minä sanoin, että Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.” Joh.16:15.

3) ”Ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja rupesivat puhumaan muilla kielillä sen mukaan kuin Henki antoi heidän puhua.” Apt.2:4.

4) ”Ja nyt, Herra, katso kuinka he uhkaavat, ja suo palvelijasi kaikella rohkeudella sanaasi puhua, ja ojenna kätesi, että sairaat parantuisivat ja tunnusmerkkejä ja ihmeitä tapahtuisi pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta!” Apt.4:29,30.

5) ”Ja kun he olivat lopettaneet rukouksensa, järähti se paikka, jossa he olivat koolla ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeudella.” Apt.4:31.

6) ”Älkää antako koirille pyhää ja älkää heittäkö helmiänne sikojen eteen, jotteivät ne tallaisi niitä jaloillaan ja kääntyisi ja repisi teitä.” Matt.7:6.

7) ”Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai onko teidän joukossanne semmoista ihmistä, joka, kun hänen poikansa pyytää häneltä leipää, antaa hänelle kiven, taikka, kun tämä pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, tiedätte antaa hyviä lahjoja lapsillenne, kuinka paljon ennemmin Isänne, joka on taivaassa, antaa hyviä niille, jotka Häneltä anovat! Sentähden, kaikki, mitä tahdotte, että ihmiset tekisivät teille, tehkää samoin tekin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.” Matt.7:7-12.

8) ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat tykönne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.” Matt.7:15.

9) ”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnusmerkkejä ja ihmeitä, niin että, jos mahdollista, valitutkin eksytettäisiin.” Matt.24:24.

10) ”Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa Hänessä, juurtuneina Häneen ja Hänessä rakentuen ja itseänne vahvistaen, niinkuin teille on opetettu; ja uhkukoon kiitoksenne.” Kol.2:6,7.

11) ”Katsokaa ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, nojautuen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisoppeihin eikä Kristukseen!” Kol.2:8.

12) ”Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kärsivällisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä on luvattu. Sillä vielä vähän aikaa, niin ’tulee Hän, joka on tuleva, eikä viivyttele,’” Hebr.10:35-37.

13) ”mutta ’vanhurskas on uskosta elävä’, ja ’joka vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen’. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois, itsellensä kadotukseksi, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.” Hepr.10:38,39.

14) ”Sillä joka on päässyt Hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omistaan. Ahkeroikaamme siis päästä tuohon lepoon, jottei kukaan lankeaisi ja hänestä tulisi samallainen tottelemattomuuden esimerkki.” Hebr.4:10,11.

15)”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, liitokset sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aikeitten tuomari.” Hepr.4:12.

16) ”varmasti luottaen siihen, että Hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen päättävä Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.” Filipp.1:6.

17) ”Ainoastaan käyttäytykää Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulimpa sitten luoksenne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä että pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette kanssani evankeliumin uskon puolesta, vastustajia missään kohden hämmästymättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki Jumalalta. Sillä teille on suotu, Kristuksen tähden – ei ainoastaan uskoa Häneen, vaan myöskin kärsiä Hänen tähtensä.” Filipp.1:27-29.

18) ”sillä Jumala on se, joka vaikuttaa teissä sekä tahtomisen että tekemisen, mielisuosionsa mukaan. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistakaa tähtinä maailmassa.” Filipp.2:13-15.

19) ”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa! Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää Perkeleen kavalat hyökkäykset, sillä meidän taistelumme ei ole taistelua verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanhallitsijoita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden pankaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.” Efes.6:10-13.

20) ”Seisokaa siis kupeet totuudella vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinänne jaloissanne se alttius, minkä rauhan evankeliumi antaa. Kaiken tämän lisäksi tarttukaa uskon kilpeen, jolla voitte sammuttaa kaiken pahan palavat nuolet, ja ottakaa pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana, kaikin rukouksin ja anomisin, rukoillen joka aika Hengessä, ja sitä varten valvoen ainaisessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien edstä.” Efes.6:14-18.

21) ”Mutta olkaa keskenänne ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” Efes.4:32.

22) ”Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja olkaa keskenänne palavassa rakkaudessa puhtaasta sydämestä.” 1Piet.1:22.

23) ”Uuden käskyn annan teille, että rakastatte toinen toistanne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskenänne.” Joh.13:34,35.

24) ”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Jollei ehkä niin ole, ette kestä koetusta?” 2Kor.13:5.

25) ”Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavana rakentajana pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin kuinka sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä jo on pantu, ja se on Jeesus Kristus.” 1Kor.3:10,11.

26) ”Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä se päivä on saattava sen ilmi, koska se tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva minkälainen kukin teko on.” 1Kor.3:12,13.

27) ”Niin ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka Hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Sillä minä tiedän, että lähtöni jälkeen tulee teidän keskuuteenne julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka puhuvat sitä, mikä väärää on, vetääkseen opetuslapset seuraansa.” Apt.20:28-30.

28) ”Minua ihmetyttää, että te niin pian annatte kääntää itsenne Hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole muuta kuin että on eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Mutta vaikka me tai enkeli taivaasta julistaisi teille toista evankeliumia kuin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, olkoon hän kirottu! Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille toista evankeliumia kuin sitä, minkä olette saaneet, olkoon hän kirottu!” Gal.1:6-9.

29) ”Sentähden kaikki, mitä pimeässä sanotte, tulee päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kamareissa, se julistetaan katoilla. Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen perästä voi mitään enempää tehdä. Vaan minä osoitan teille ketä teidän tulee pelätä: pelätkää Häntä, jolla on valta, jonkun tapettuaan, syöstä hänet helvettiin. Niin minä sanon teille, Häntä peljätkää. Eikö viittä varpusta myödä kahteen äyriin? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unohtanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis pelätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.” Luuk.12:3-7.

30) ”Sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että varjelevat sinua’, ja: ’He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi kiveen jalkaasi.’” Luuk.4:10,11. 

31) ”Sillä Jumala, joka käski valon loistaa pimeästä, on se, joka loisti sydämeemme, että Jumalan kirkkauden tunteminen voisi valoansa levittää, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme muserretut.” 2Kor.4:6-9.

32) ”Sillä tämä hetkisen kestävä ja helppo ahdistuksemme koituu meille ylenrunsaasti ja määräämättömästi iankaikkiseksi ja täydelliseksi kirkkaudeksi, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset kestävät vain ajan, mutta näkymättömät iankaikkisesti.” 2Kor.4:17,18.

33) ”Jotka Jumalan voimasta uskon kautta säilytte pelastukseen, joka on valmis ilmaistavaksi viimeisinä aikoina. Ja silloin te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, jotta teidän uskonne koetus havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava, tulessa koeteltava kulta, teille kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.” 1Piet.1:5-7.

34) ”Sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa.” 1Tess.3:8.

35) ”Mutta nämä tunnusmerkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos perkeleitä, puhuvat uusilla kielillä, poistavat käsin käärmeitä, ja jos juovat jotakin kuolettavaa, ei se vahingoita heitä; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Mark.16:17,18.

36) ”Hänen vanhempansa vastsivat ja sanoivat: ’Me tiedämme, että tämä on poikamme ja että hän on sokeana syntynyt; mutta kuinka hän nyt voi nähdä, emme tiedä, eli kuka on avannut hänen silmänsä, sitä emme tiedä. Kysykää häneltä; hän on täydessä iässä, hän on itse puhuva puolestaan.’ Tämän hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juutalaisia. Sillä juutalaiset olivat sopineet keskenään, että se, joka tunnusti Hänet Kristukseksi, oli erotettava synagoogasta. Sen vuoksi hänen vanhempansa sanoivat: ’Hän on täydessä iässä, kysykää häneltä!’ Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: ’Anna kunnia Jumalalle; me tiedämme sen miehen olevan syntisen.’ Hän vastasi: ’Onko Hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen.’ Niin he sanoivat hänelle: ’Mitä hän teki sinulle? Miten hän avasi silmäsi?’ Hän vastasi heille: ’Johan minä sanoin teille, ettekä ottaneet kuullaksenne. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta Hänen opetuslapsikseen?’” Joh.9:20-27.

37) ”Ja mitä hyvänsä anotte minun nimessäni, sen teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos anotte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos rakastatte minua, niin pitäkää minun käskyni.” Joh.14:13-15.

38) ”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä Isäni kirkastetaan, että tuotatte paljon hedelmää, ja niin te tulette minun opetuslapsikseni.” Joh.15:7,8.

39) ”Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja hän huusi sanoen; ’Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus, nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Tiedän sinut, kuka olet, Jumalan Pyhä.’ Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: ’Ole vaiti ja mene ulos hänestä!’” Mark.1:23-25.

40) ”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä hallitukset, eikä nykyiset eikä tulevat, eikä voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room.8:38,39.

41) ”Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo Pyhä, Totinen, Hän, jolla on Daavidin avain, Hän joka avaa, eikä kukaan ole sulkeva, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä voimasi on vähäinen, ja sinä olet pitänyt sanani, etkä ole nimeäni kieltänyt. Katso, minä tuon sinulle Saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartavat jalkojesi edessä ja ymmärtävät, että minä olen sinua rakastanut. Koska sinä olet ottanut kärsivällisyyden käskystäni vaarin, niin minäkin otan sinusta vaarin ja pelastan sinut pois koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Katso, minä tulen pian; pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Joka voittaa, hänestä minä teen pylvään Jumalan temppeliin, eikä hän enää koskaan lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen, ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni. Jolla on korvat, se kuulkoon mitä Henki sanoo seurakunnille.’” Ilm.3:7-13.

42) ”Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat neitsyeitä. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa mihin Hän meneekin. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoisiksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan ole havaittu valhetta; he ovat tahrattomia.” Ilm.14:4,5.

43) ”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi.” Filipp.3:20.

44) ”Niin olkaa nyt kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes se saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.” Jaak.5:7,8.

45) ”joka on muuttava alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla Hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.” Filipp.3:21.

46) ”Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan näköinen, päässään kultainen kruunu ja kädessään terävä sirppi. Ja temppelistä tuli toinen enkeli suurella äänellä huutaen pilvellä istuvalle: ’Sivalla sirpillä ja leikkaa, sillä leikkuunaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt.’ Ja pilvellä istuva heilautti sirpillänsä maan päällitse, ja maa tuli leikatuksi. Ja taivaan temppelistä lähti toinen enkeli, hänelläkin oli terävä sirppi.” Ilm.14:14-17.

47) ”Niinmuodoin on Jumalan kansalla sapatinlepo vielä odotettavana.” Hepr.4:9.

48) ”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin miehelleen kaunistettu morsian.” Ilm.21:2.

49) ”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja Hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu Hänen nimensä ja Hänen Isänsä nimi.” Ilm.14:1.

50) ”Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja molemmin puolin virtaa seisoi elämän puu, joka kasvoi kaksitoistakertaisen hedelmäsadon, antaen kunakin kuukautena hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja Hänen palvelijansa palvelevat Häntä, ja näkevät Hänen kasvonsa ja Hänen nimensä on heidän otsassaan. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse kynttilän valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat iankaikkisuuksien iankaikkisuuksissa.” Ilm.22:1-5. 

Ellen Whiten saamat näyt ovat nyt ajankohtaisempia, kuin hänen saadessa ne Kristukselta!