Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jumala johdatti Ron Wyatt'in löytämään Golgatan uumenista Jeremian kätkemän erämaavaelluksen aikaisen pyhäkköteltan pyhine kaluineen, myös liitonarkin laintauluineen ja armoistuimineen, jonka päälle oli valunut Kristuksen kallis sovintoveri. Lain kirjoitus, jonka Jumala omalla sormellaan kirjoitti, oli paleo hepreaa. Siinä laissa on Jumalan nimi YHWH 7+1 kertaa kirjoitettuna.

Hyökkäys Jumalan nimeä vastaan

”Jehovah’n laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Jehovah’n todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Jehovah’n asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Jehovah’n käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Jehovah’n pelko on puhdas, se pysyy iäti. Jehovah’n oikeudet ovat todet, kaikki tyyni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä.” Psal.19:8-11. Näissä neljässä Jumalan lakia ylistävässä jakeessa Hänen nimensä YHWH mainitaan kuusi kertaa. Jumalan kymmenissä käskyissä Hänen nimensä YHWH, Jehovah, mainitaan 7+1 kertaa!

Heprealaisessa Raamatussa Jumalan korkeasti pyhä nimi YHWH on vajaa 7000 kertaa! Lisäksi tämä nimi sisältyy Raamatussa moneen ihmiselle annettuun nimeen, kuten ELIJAH tarkoittaa: Jehovah on Jumala, JEREMIAH tarkoittaa: Jehovah on ylösnostettu, JOSHUA tarkoittaa: Jehovah on pelastus, sama nimi aramiaksi: YESHUA, kreikaksi: IESOUS, josta JEESUS. Hepreasta JOOSUA ja kreikasta JEESUS tarkoittavat siis samaa: ”Jehovah on pelastus”, taikka ”Jehovah pelastaa”, taikka ”Jehovah vapahtaa”. Tämän nimen merkitys ilmenee Matt.1:21: ”She shall bear a Son but you will call His name Yeshua (Jeesus) for He will save His people from their sins.” Aramaic/English Peshitta. ”Ja hän on synnyttävä Pojan, ja sinun on annettava Hänelle nimi Jeesus, sillä Hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä.”

HYÖKKÄYS LAKIA KOHTAAN

Saatana, langennut Lucifer, aamuruskon poika, vihaa Isä-Jumalaa ja Hänen ainosyntyistä Poikaansa ja heidän valtakuntansa perustuslakia, joka ihmisille on annettu kymmeninä käskyinä. Jeesus Kristus on ”Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.” Joh.1:1. Saatana vihaa väärentämätöntä Jumalan Sanaa, sillä siinä on viisaus ja pelastus, ja se paljastaa Saatanan juonet. Jumalan Sanaan ei saa mitään lisätä eikä mitään ottaa pois (Ilm 22:18,19), kuitenkin "laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi" (Tess.2:3), on rohjennut sokeudessaan hyökätä Jumalan lakia vastaan poistaen 2. käskyn ja jakaen 10. käskyn kahdeksi käskyksi, sekä valtansa merkkinä korottanut viikon ensimmäisen päivän (sunnuntain) lepopäiväksi seitsemännen päivän (sapatin) sijaan, joka on IV käsky, 2Moos.20:8-11.

"Arkissa oli kultainen manna-astia, Aaronin viheriöivä sauva ja kivitaulut, jotka oli kirjan tavoin taitettu kokoon. Jeesus avasi ne, ja minä näin kymmenen käskyä, jotka Jumala omalla sormellaan oli niihin kirjoittanut. Toisessa taulussa oli neljä käskyä, toisessa kuusi. Toisessa taulussa olevat neljä käskyä loistivat kirkkaammin kuin toiset kuusi käskyä. Mutta neljäs, sapattikäsky, loisti kaikkein kirkkaimmin, sillä sapatti oli erotettu pidettäväksi Jumalan pyhän nimen kunniaksi. Pyhä sapatti loisti ihanana - kirkkauden sädekehä oli sen ympärillä." ELLEN G. WHITEN KRISTILLISIÄ KOKEMUKSIA JA OPETUKSIA, s. 58.

Sapattikäskyssä Jumala kirjoitti nimensä YHWH, Jehovah, kolmeen kertaan. Siis, tämä on se Jumalan nimi, jonka kunniaksi sapatti on erotettu muista viikon päivistä.

Tuorein tietämäni Saatanan hyökkäys Jumalaa ja Hänen Lakiaan ja Sanaansa vastaan on hyökkäys Hänen pyhää nimeään vastaan, joka on väärentämättömässä Raamatussa vajaa 7000 kertaa ja Hänen laissaan 7+1 kertaa. Ensin Saatana riisti pyhyyden sapatilta ja siirsi sen pakanalliselle sunnuntaille. Nyt hän häpäisee ja kieltää Jumalan pyhän nimen YHWH, jonka kunniaksi sapatti on asetettu!

Saatanan lähettiläänä YHWH nimeä vastaan on jo vuosikymmeniä toiminut eräs adventisti-sisar Suomessa. Hän on ottanut Jumalan nimen häpäisemisen elämäntyökseen, varmaan ymmärtämättä itse mitä tekee. Hän on pannut Jumalan nimet EHJEE ja JEHOVAH vastakkain, siten, että toinen, EHJEE, on niistä oikea Jumalan nimi, mutta JEHOVAH on hänen mielestään väärä, muka ihmisten keksimä! Tämä on Saatanan ansa niille, jotka eivät itse tutki Raamattua. Jos Raamatun käännöksissä olisi säilytetty Jumalan nimi YHWH, Jehovah, eikä sen tilalle olisi laitettu Lord tai Herra, niin Jumalan pyhää nimeä olisi mahdotonta yrittää mitätöidä. Tässä on esimerkki siitä, että Sanasta ei saa ottaa mitään pois eikä mitään siihen lisätä.

Jumala varoittaa meitä eksytyksistä: ”tuo, jonka tulemus tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” 2Tess.2:9-12.

Kaikki tuon harhaan johdetun sisaren perustelut sille, että YHWH on ihmisen keksimä nimi, ovat Raamatun ulkopuolisia väittämiä. Raamattu ei anna mitään tukea hänen perusteluilleen. ”Pysykää laissa ja todistuksessa, elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole.” Jes.8:20. Molemmat Jumalan nimet ovat Raamatussa, eivätkä mitenkään toisiaan poissulkevia, eivätkä meidän valittavissamme. Ne on pidettävä sellaisina kuin Kristuksen Henki on ne Raamattuun laittanut.

Ihmisparka on ryhtynyt mahdottomaan tehtävään, häpäisemään Jumalan nimeä YHWH, joka kuuluu yhtä kiinteästi Raamattuun kuin ihmisen aivot, sydän ja verisuonet ihmisen ruumiiseen. Olen luullut että tämä on vain tämän sisaren ja hänen entisen opettajansa pään tuottamaa järkeilyä, mutta heidän takanaan taitaakin olla laajempi liike, joka levittää samoja ajatuksia, kuten että: Tetragrammaton (YHWH) on avain okkultismiin, siksi se ei voi olla Jumalan nimi. Jos Saatana käyttää Jumalan pyhää nimeä omiin pahoihin tarkoituksiinsa, tekeekö se tyhjäksi tämän Jumalan pyhän nimen? Eikö Saatana riko silloin röyhkeästi Jehovah'n Lain III käskyä? ”Not You shall take name of YHWH (Jehovah) God of you for the misuse for not He will hold guiltless YHWH (Jehovah) who He takes name of Him for the misuse.” Hebrew/English Interlinear.

Christianobserver.net väittää samoin kuin tämä onneton sisar: ”YHWH (Tetragrammaton) EI OLE Jumalan pyhä nimi!” Jos luet kyseisen artikkelin ja vertaat sitä Helinä Jokisen väittämiin, niin huomaat selvän yhtäläisyyden.

Jumalan laki paljastaa ja tuomitsee Hänen nimeään kohtaan esitetyt valheelliset väittämät, sillä kaikkia ihmisiä velvoittavassa Laissaan, jonka Hän omalla sormellaaan on kirjoittanut kahteen kivitauluun, Hän itse on kirjoittanut nimekseen YHWH (Jehovah), seitsemän kertaa oikean puoleiseen tauluun, jossa on velvollisuutemme Jumalaa kohtaan, ja yhden kerran vasemmanpuoleiseen, jossa on velvollisuutemme lähimmäistämme kohtaan. Jumalan laki sinetöi Hänen pyhän nimensä YHWH oikeaksi. Kuka hyvänsä hyökkää Hänen nimeään vastaan, hän toimii Saatanan palvelijana, vaikka luulee palvelevansa Jumalaa. Voiko sellainen ihminen kuulua niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt (Ilm.14:12), kun hän itse sotii kymmenissä käskyissä olevaa Jumalan pyhää nimeä vastaan, jonka nimen kunniaksi sapatti on erotettu pyhitettäväksi?

”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: ’Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.’ Sentähden: ’Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Jehovah, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Jehovah, kaikkivaltias.’” 2Kor.6:14-18. Peshitta Aramaic/English UT-käännöksessä ”Herra” on Jehovah.

Katso keskustelumme videon ”Totta vai tarua” kommenttiosan kaikki kommentit, sekä video Ron Wyatt'in hienoimmasta löydöstä Golgatan uumenista! Silloin tiedät paremmin mistä tässä taistelussa on kyse. Jumalan runsasta siunausta sinulle.

Olkoon Jehovah Helinälle armollinen, että hän näkisi sen hirvittävyyden, mitä hän on vuosikymmenet Jumalan pyhää nimeä YHWH vastaan julkisesti tehnyt, ja että hän voisi myös katua tätä suurta syntiään ja saada syntinsä anteeksi. Jeesuksen nimessä, aamen.

Katso videon kommentit

Jeremian kätkö laintauluineen löytynyt!

Tammikuun kuudentena päivänä 1982 Ron Wyatt löysi vihdoin etsimänsä Jeremian kätkön Golgatan uumenista. Kiitos Jumalalle!