Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Uudeksiluodusta maasta tulee pelastettujen koti, josta he voivat matkata väsymättä muihin maailmoihin, joiden Jumalan kuviksi luodut olennot eivät koskaan ole langenneet syntiin. Siellä on uusi Jerusalem jossa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin. Uudistetusta maasta tulee koko maailmankaikkeuden keskus, sillä kaikki luodut maailmat kiertävät Jehovah'n valtaistuinta.

Pelastettujen uusi koti

Jumalan Ihmeellisessä nimessä YHWH (lausu: Jehovah, sillä suomalaisittain lausutussa nimessäkin tulee olla kaksi H kirjainta), jona Hän ilmestyy ihmiskunnalleen Laissa ja Raamatun sanassa, on ristin jäljet: Y = suljettu käsi, H = katso, W = teltan narun kiinnityspiikki eli iso naula, H = katso; eli ”Kättä katso, naulaa katso!” (Katso lähemmin blogistani: ”Kuka on Jumalasi”). Kristus, Jumalan Poika on myös Jumala, koska Hän on Jumalasta syntynt, mutta Hänen Isänsä on tietenkin Häntä korkeampi, Hänen Jumalansa,1Kor.11:3. Hän on perinyt Isältään nimen YHWH (Hebr.1:4). 

Tässä viimeisessä osassa Jehovah'n uskollinen sanansaattaja todistaa Raamatun ja saamiensa näkyjen pohjalta Kristuksen olemusta ja pyhien perintöä kirjassa SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä, osa II, sivulta 651 eteenpäin:

RISTIN JÄLJET

Jää vain yksi muistuttaja: meidän Lunastajamme tulee aina kantamaan ristiinnaulitsemisensa merkkejä. Hänen haavoitetussa päässään, Hänen kyljessään sekä Hänen käsissään ja jaloissaan ovat ne ainoat merkit, jotka muistuttavat synnin julmasta työstä. Katsellessaan Kristusta Hänen kirkkaudessaan profeetta sanoo: ”Hänestä (engl. käänn. muk.:Hänen kyljestään) käyvät säteet joka taholle; se on Hänen voimansa verho” (engl. käänn. muk.: kätkö). Hab.3:4). Lävistetyssä kyljessä, mistä vuoti se punainen virta, joka sovitti ihmiset Jumalan kanssa, on Vapahtajan kunnia ja ”Hänen voimansa kätkö”. Hän, joka on ”voimallinen auttamaan” lunastustyön uhrin kautta, oli myös voimallinen harjoittamaan oikeutta Jumalan armon hylkääjiä kohtaan. Hänen alennuksensa merkit ovat Hänen korkein kunniansa. Golgatalla saadut haavat tulevat kautta ikuisten aikojen julistamaan Hänen kiitostaan ja todistamaan Hänen voimastaan.

"Ja sinä Karjatorni, tytär Siionin kukkula! Sinun luoksesi on tuleva, on saapuva entinen hallitus.” Miika 4:8. On tullut se aika, jota pyhät ovat kaivaten odottaneet aina siitä lähtien, kun leimuava miekka esti ensimmäisen ihmisparin pääsemästä Eedeniin – lunastetun omaisuuden takaisin saamisen aika. Efes.1:14. Maa, joka alkuaan annettiin ihmiselle hänen valtakunnakseen, mutta jonka hän kavalsi Saatanan käsiin ja jota tuo mahtava vihollinen niin kauan on hallinnut, on voitettu takaisin suuren pelastussuunnitelman avulla. Kaikki, mitä menetettiin synnin kautta, on hankittu takaisin. ”Näin sanoo Herra (YHWH)… joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; Hän on sen vahvistanut, ei Hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi Hän sen valmisti.” Jes.45:18. Jumalan alkuperäinen tarkoitus maan luomisessa täyttyy, kun siitä tulee pelastettujen ikuinen asuinpaikka. ”Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.” Psal.37:29.

Peläten saattavansa tulevan perinnön näyttämään liian aineelliselta, monet ovat hengellistyttävillä selityksillään syrjäyttäneet ne totuudet, jotka johtavat meitä ajattelemaan sitä kotinamme. Kristus vakuutti opetuslapsilleen, että Hän meni valmistamaan heille sijaa Isänsä kodissa. Ne, jotka vastaanottavat Jumalan sanan opetukset, eivät ole aivan tietämättömiä taivaallisesta kodista. Ja kuitenkin Jumala on valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat, sellaista, ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut”. 1Kor.2:9. Ihmiskieli ei kykene kuvailemaan vanhurskaiden palkkaa. Sen tulevat tuntemaan vain ne, jotka sen näkevät. Rajoitettu mieli ei voi käsittää Jumalan paratiisin ihanuutta.

PELASTETTUJEN PERINTÖ

Raamatussa kutsutaan pelastettujen perintöä maaksi. Hebr.11:14-16. Siellä taivaallinen Paimen johtaa laumaansa elävien vesien lähteille. Elämän puu antaa hedelmänsä joka kuukausi, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Siellä on ikusesti juoksevia virtoja, kirkkaita kuin kristalli, ja niiden varsilla huojuvat puut heittävät varjonsa poluille, jotka on tehty Herran lunastetuille. Siellä vaihtelevat laajat tasangot ja kauniit kunnaat, ja Jumalan vuoret kohottavat korkeat huippunsa taivasta kohti. Näillä rauhallisilla tasangoilla, elävien virtojen varsilla, Jumalan lapset, jotka niin kauan ovat kulkeneet matkalaisina, löytävät kodin.

”Minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. ”Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajojesi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi.” ”He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; … Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn.” Jes.32:18; 60:18; 65:21,22.

Siellä ”Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja.” ”Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita.” ”Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan (vuohen poikanen) vieressä; … ja pieni poikanen niitä paimentaa.” ”ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa”, Sanoo Herra (YHWH). Jes.35:1; 55:13; 11:6,9.

Taivaan ilmapiirissä ei voi olla kärsimystä. Siellä ei enää ole kyyneleitä, ei hautajaissaattoja eikä surumerkkejä. ”Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” ”Eikä yksikään asukas sano: ’Minä olen vaivanalainen.’ Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi.” Ilm.21:4; Jes.33:24.

Siellä on uusi Jerusalem, kirkastetun uuden maan pääkaupunki, joka on ”kaunis kruunu” Herran (YHWH) kädessä ja ”kuninkaallinen otsakoriste” Jumalan kädessä. Siinä on ”Jumalan kirkkaus”; sen hohto on ”kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi.” ”Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa.” Herra sanoo: ”Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani.”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja Hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat Hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa.” Jes.62:3; Ilm.21:11,24; Jes.65:19; Ilm.21:3.

Jumalan kaupungissa ei ole yötä. Kukaan ei tarvitse eikä kaipaa lepoa. Kukaan ei väsy tehdessään Jumalan tahtoa ja ylistäessään Hänen nimeänsä. Asukkaat tuntevat aina aamun virkeyttä, tarvitsematta pelätä sen koskaan loppuvan. ”Eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä.” Ilm.22:5. Auringon valon tekee tarpeettomaksi sellainen sädeloisto, joka ei ole tuskallisen häikäisevä, mutta kuitenkin mittaamattomasti ylittää keskipäivän kirkkauden. Jumalan ja Karitsan kirkkaus täyttää pyhän kaupungin heikentymättömällä valolla. Pelastetut vaeltavat ikuisen päivän kirkkaudessa, tarvitsematta enää auringon valoa.

”Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias on sen temppeli.” Ilm.21:24. Jumalan lapset saavat olla avoimessa yhteydessä Isän ja Pojan kanssa. Nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin.” 1Kor.13:12. Me näemme Jumalan kuvan, kuin kuvastimesta heijastuneena, luonnon toiminnoissa ja Hänen menettelyssään ihmisten suhteen; mutta silloin me näemme Hänet kasvoista kasvoihin, ilman himmentävää väliverhoa. Me seisomme Hänen edessään ja katselemme Hänen kasvojensa kirkkautta.

RAKKAUDEN RIEMUVOITTO

”Silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.” Rakkautta ja myötätuntoa, jotka Jumala itse on sieluun istuttanut, voidaan siellä osoittaa mitä aidoimmalla ja suloisimmalla tavalla. Puhdas yhteiskunta pyhine olentoineen, sopusointuinen seurustelu pyhien enkelien ja kaikkien aikojen uskollisten kanssa, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä, ja ne pyhät siteet, jotka liittävät yhteen taivaissa ja maan päällä olevan perheen (Efes.3:15), kaikki nämä osaltaan lisäävät pelastettujen onnea.

Siellä tulevat kuolemattomat olennot ehtymättömällä ihastuksella tutkistelemaan luovan voiman ihmeitä ja lunastavan rakkauden salaisuuksia. Siellä ei ole julmaa, petollista vihollista, joka kiusaisi unohtamaan Jumalan. Jokaisen sielunvoimat kasvavat ja jokaisen kyvyt lisääntyvät. Tiedon hankkiminen ei väsytä mieltä eikä uuvuta voimia. Siellä voidaan viedä perille mitä suuremmoisimpia yrityksiä, siellä toteutuvat ylevimmät toiveet ja siellä onnistuvat korkeimmatkin pyrkimykset; ja yhä kohoaa uusia korkeuksia saavutettaviksi, uusia ihmeitä ihailtaviksi, uusia totuuksia tajuttaviksi ja uusia tarkoitusperiä hengen, sielun ja ruumiin voimien elvyttämiseksi.

Kaikki maailmankaikkeuden rikkaudet ovat pelastettujen vapaasti tutkittavina. Kuolevaisuuden kahleista vapaina he lentävät väsymättä kaukaisiin maailmoihin – maailmoihin, jotka värisivät surusta, kun katselivat ihmiskunnan kurjuutta, ja kaikuivat ilolauluista, kun saivat tiedon jonkun sielun pelastumisesta. Sanomattomalla ihastuksella maan lapset tutustuvat lankeamattomien olentojen iloon ja viisauteen. He osallistuvat tiedon ja viisauden aarteista, jotka on saavutettu pitkien aikakausinen kuluessa tutkimalla Jumalan töitä. Himmentymättömin silmin he katselevat luomakunnan kirkkautta – aurinkoja ja tähtiä ja maailmanjärjestelmiä, näiden kaikkien kiertäessä niille määrätyssä järjestyksessä Jumalan valtaistuinta. Kaikkiin kappaleihin, pienimmistä suurimpiin saakka, on kirjoitettu Luojan nimi, ja kaikissa niissä ilmenevät Hänen voimansa rikkaudet.

Ikuisuuden vuosien vieriessä tulee esiin yhä runsaammin ja yhä kirkkaampia ilmestyksiä Jumalasta ja Kristuksesta. Tiedon karttuessa lisääntyvät myös rakkaus, kunnioitus ja onni. Mitä paremmin ihmiset oppivat tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän he ihailevat Hänen luonnettaan. Kun Jeesus avaa heidän eteensä lunastuksen rikkaudet ja ihmeelliset saavutukset suuressa taistelussa Saatanaa vastaan, lunastettujen sydämet täyttyvät yhä palavammalla rakkaudella, ja yhä ihastuneempina he helähdyttävät kultaharppujaan, enkelijoukon, luvultaan kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, yhdistäessään äänensä mahtavaan ylistyslauluun.

”Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: ’Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!’” Ilm.5:13.

Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei enää ole. Koko maailmankaikkeus on puhdas. Sama sopusoinnun ja ilon sykintä tuntuu läpi koko suuren luomakunnan. Hänestä, joka kaiken on luonut, virtaa elämää, valoa ja iloa rajattoman avaruuden kaikkiin maailmoihin. Pienimmästä atomista suurimpaan maailmaan kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julistavat himmentämättömässä kauneudessaan ja täydellisessä ilossaan, että Jumala on rakkaus.

- Tähän upeaan kuvaukseen synnistä ja syntisistä puhdistetusta maailmankaikkeudesta ja sen pelastetuista sekä Luojasta ja Lunastajasta päättyy Ellen G. Whiten kautta meille annettu sanoma kirjassa SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä, osa II, sivulle 655.

Ellen Wite itse arvioi tämän teoksen syntyä teoksen alkusanoissa: ”Hyvän ja pahan välisen pitkällisen taistelun näkymät ovat Pyhän Hengen valaisemina avautuneet näiden sivujen kirjoittajalle. Kerta toisensa jälkeen minun on sallittu nähdä eri aikakausina käydyn ja käytävän suuren taistelun vaiheita, joissa toisena osapuolena on Kristus, elämän Ruhtinas ja pelastuksemme Päämies, ja toisena Saatana, pahuuden ruhtinas, synnin alkuunpanija ja Jumalan pyhän lain ensimmäinen rikkoja. Saatanan viha Kristusta kohtaan kohdistuu Kristuksen seuraajiin. Kaikissa historian vaiheissa näemme samanlaista Jumalan lain periaatteiden vihaamista ja petosta, joilla valhe on saatu näyttämään totuudelta, inhimilliset lait voitu asettaa Jumalan lain tilalle ja ihmiset johdettu palvelemaan luotua Luojan asemasta. Kaikkina aikoina Saatana on pyrkinyt sitkeästi esittämään Jumalan luonteen väärässä valossa ja saamaan ihmiset säilyttämään väärät käsityksensä Luojasta, jotta he eivät rakastaisi, vaan pelkäisivät ja vihaisivat Häntä. Hän on yrittänyt syrjäyttää Jumalan lain ja johtaa ihmiset ajattelemaan, että he ovat vapaita sen vaatimuksista, ja vainonneet aina niitä, jotka ovat uskaltaneet vastustaa hänen petoksiaaan. Tämä kaikki voidaan havaita patriarkkojen, profeettojen, apostolien, marttyyrien ja uskonpuhdistajien historiassa.

Viimeisessä suuressa taistelussa Saatana tulee menettelemään samoin, osoittamaan samaa henkeä ja työskentelemään saman päämäärän saavuttamiseksi kuin kaikkina menneinäkin aikoina. Samat tapahtumat tulevat toistumaan, erona vain on tulevan taistelun hirvittävyys, jollaista maailma ei ole milloinkaan kokenut. Saatanan petokset ovat yhä viekkaampia ja hänen hyökkäyksensä entistä määrätietoisempia. Hän eksyttäisi, jos mahdollista, valitutkin (Mark.13:22).” Aamen.