Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Viimeisellä tuomiolla kaikkien aikojen kuolonunesta herätetyt jumalattomat ihmiset sekä Saatana langenneine enkeleineen heitetään tulijärveen, joka polttaa heidät tuhkaksi. Pyhät ovat silloin turvassa kultaisessa kaupungissa, joka on laskeutunut taivaasta vanhan Jerusalemin päälle. Sama tuli puhdistaa maapallon ja lähiavaruuden uudeksiluomista varten pelastettujen kodiksi.

Pettäjä paljastettuna

Ellen White jatkaa kuvausta viimeisen tuomion tapahtumista kirjassa SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä osa II, sivulta 648 eteenpäin sivulle 651:

Suuren kapinoitsijan tarkoituksena on aina ollut itsensä vanhurskauttaminen ja Jumalan hallituksen osoittaminen syypääksi kapinaan. Tähän päämäärään hän on pyrkinyt erinomaisen ymmärryksensä kaikella voimalla. Hän on toiminut harkitusti ja järjestelmällisesti sekä ihmeteltävällä menestyksellä, johtaen suuret joukot hyväksymään hänen selityksensä suuresta taistelusta, jota on niin kauan käyty. Vuosituhansia tämä salaliiton johtaja on pettänyt ihmisiä esittämällä valhetta totuutena. Mutta aika on tullut, jolloin kapina on lopullisesti kukistettava sekä Saatanan historia ja luonne tehtävä tunnetuksi. Viimeisessä suuressa yrityksessään syöstä Kristus valtaistuimeltaan, tuhota Hänen kansansa ja valloittaa Jumalan kaupunki suuri pettäjä on tullut täysin paljastetuksi. Ne, jotka ovat häneen liittyneet, näkevät hänen asiansa kärsineen täydellisen vararikon. Kristuksen seuraajat ja uskolliset enkelit näkevät, miten laajaperäisiä hänen salahankkeensa Jumalan hallitusta vastaan ovat olleet. Kaikki inhoavat häntä.

Saatana näkee, että hänen tahallinen kapinansa on tehnyt hänet taivaaseen sopimattomaksi. Hän on totuttanut itsensä taistelemaan Jumalaa vastaan. Taivaan puhtaus, rauha ja sopusointu olisivat hänelle tuskallisinta kidutusta. Hänen syytöksensä Jumalan laupeutta ja oikeutta vastaan ovat nyt saatetut vaikenemaan. Kaikki moite, mitä hän on yrittänyt kohdistaa Jumalaan, kohdistuu häneen itseensä. Saatana kumartuu nyt maahan ja tunnustaa tuomionsa oikeaksi.

”Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi Sinun nimeäsi? Sillä Sinä yksin olet pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat Sinua, koska Sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet.” Ilm.15:4. Jokainen totuutta ja erhettä koskeva kysymys kauan kestäneessä taistelussa on nyt tullut selvitetyksi. Kapinan seuraukset, Jumalan lain syrjäyttämisen hedelmät, ovat paljastetut kaikkien järjellisten olentojen nähtäviksi. Jumalan hallituksen kanssa ristiriidassa olevan Saatanan hallituksen vaikutus on esitetty koko maailmankaikkeudelle. Saatanan ovat tuominneet hänen omat työnsä. Jumalan viisaus, oikeus ja hyvyys ovat täydellisesti tulleet toteen näytetyiksi. Nyt nähdään, että kaikki Hänen tekonsa suuressa taistelussa ovat toimitetut Hänen kansansa iankaikkiseksi parhaaksi ja kaikkien Hänen luomiensa maailmain hyödyksi. ”Kaikki Sinun tekosi ylistävät Sinua, Herra (YHWH), ja Sinun hurskaasi kiittävät Sinua.” Psal.145:10. Synnin historia on kaikessa iankaikkisuudessa oleva todistuksena siitä, että kaikkien luotujen olentojen onni riippuu Jumalan lain olemassaolosta. Suuren taistelun kaikki tapahtumat silmäinsä edessä koko maailmankaikkeus, sekä uskolliset että kapinalliset, todistaa yhteen ääneen: ”Vanhurskaat ja totiset ovat Sinun tiesi, Sinä kansojen kuningas.”

Koko maailmankaikkeudelle on selvästi esitetty se suuri uhraus, minkä Isä ja Poika ovat tehneet ihmiskunnan hyväksi. Nyt on tullut aika, jolloin Kristus ottaa oikeudenmukaisen asemansa ja saa kunnian yli kaikkien hallitusten ja valtojen ja nimien, mitkä mainitaan. Sen Hänelle tarjona olevan ilon tähden, että Hän oli saattava paljon lapsia kirkkauteen, Hän kärsi ristin, häpeästä välittämättä. Ja niin käsittämättömän suuret kuin suru ja häpeä olivatkin, ovat ilo ja kunnia vieläkin suuremmat. Hän katselee pelastettuja uudistuneina Hänen oman kuvansa kaltaisuuteen, jokaisen sydämen kantaessa jumalallisuuden täydellistä leimaa ja kaikkien kasvojen heijastaessa heidän Kuninkaansa kuvaa. Hän näkee heissä sielunsa vaivan tuloksen ja on tyydytetty. Sitten Hän julistaa niin voimakkaalla äänellä, että sen kuulevat sekä vanhurskaiden että jumalattomien kokoontuneet joukot: ”Katsokaa minun vereni ansiota! Näiden puolesta minä kärsin, näiden edestä minä kuolin, jotta he saisivat olla minun kanssani halki ikuisten aikojen.” Ja valtaistuimen luona olevasta valkopukuisesta joukosta kohoaa ylistyslaulu: ”Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen.” Ilm.5:12.

JUMALATTOMIEN LOPPU

Vaikka Saatanan on ollut pakko tunnustaa Jumalan oikeudenmukaisuus ja kumartua Kristuksen ylivallan edessä, hänen luonteensa on kuitenkin muuttumaton. Kapinahenki puhkesi jälleen esiin niin kuin mahtava tulva. Täynnä raivoa hän päättää jatkaa suurta taistelua. On tullut aika ryhtyä viimeiseen epätoivoiseen kamppailuun taivaan Kuningasta vastaan. Hän syöksyy alamaistensa keskelle ja, koettaen saada heidätkin raivon valtaan, yllyttää heitä äkilliseen hyökkäykseen. Mutta kaikista niistä lukemattomista ihmisistä, jotka hän on houkutellut kapinaan, ei nyt ainoakaan tunnusta hänen valta-asemaansa. Hänen valtansa on loppunut. Jumalattomat ovat täynnä vihaa Jumalaa kohtaan niin kuin Saatanakin; mutta he näkevät asiansa toivottomaksi, koska he eivät voi voittaa Jumalaa. Heidän raivonsa syttyy Saatanaa kohtaan ja niitä kohtaan, jotka ovat olleet hänen asiamiehiään pettämisessä, ja saatanallisella raivolla he hyökkäävät näiden kimppuun.

Herra sanoo: ”Koska omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen, sentähden, katso, minä tuon sinun kimppuusi muukalaiset, julmimmat pakanoista; he paljastavat miekkansa sinun viisautesi kauneutta vastaan ja häpäisevät sinun ihanuutesi. He syöksevät sinut alas kuoppaan.” ”Minä hävitän sinut, suojaava kerubi, pois säihkyväin kivien keskeltä… Minä viskaan sinut maahan, annan sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmäherkukseen… Minä panen sinut tuhkaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkevät… Kauhuksi sinä tulet, eikä sinua enää ole, hamaan ikiaikoihin asti.” Hesek.28:6-8; 16-19 (engl. käännöksen mukaan).

”Kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan.” ”Sillä Herra (YHWH) on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa; Hän on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi.” ”Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava tuuli on heidän maljansa osa.” Jes.9:4; 34:2; Psal.11:6. Jumalan tuli lankeaa taivaasta. Maa aukenee. Sen syvyyksiin kätketyt aseet vedetään esiin. Kuluttavat liekit leimahtavat jokaisesta avautuneesta halkeamasta. Kalliotkin ovat ilmitulessa. On tullut se päivä, joka palaa kuin pätsi. Alkuaineet hajoavat kuumuudesta, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Mal.4:1; 2Piet.3:10. Maan pinta näyttää yhdeltä ainoalta sulaneelta massalta, suunnattoman suurelta kiehuvalta tulijärveltä. Se on jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivä. ”Sillä Herralla (YHWH) on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta.” Jes.34:8.

Jumalattomat saavat rangaistuksensa maan päällä. San.11:31. He ”ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot.” Mal.4:1. Jotkut tuhoutuvat silmänräpäyksessä, kun taas toiset kärsivät monta päivää. Kaikki saavat rangaistuksen ”tekojensa mukaan”. Kun vanhurskaiden synnit on siirretty Saatanalle, niin hänen täytyy kärsiä, ei ainoastaan oman kapinansa tähden, vaan myös kaikkien niiden syntien tähden, joita hän on saanut Jumalan kansan tekemään. Hänen rangaistuksensa tulee olemaan paljon suurempi kuin niiden, jotka hän on pettänyt. Kun kaikki hänen eksyttämänsä ovat hukkuneet, hänen täytyy vielä elää ja kärsiä. Mutta puhdistavissa liekeissä tuhoutuvat lopulta kaikki jumalattomat, sekä juuri että oksat – Saatana on juuri ja hänen seuraajansa ovat oksia. He ovat kärsineet lain täydellisen rangaistuksen. Oikeuden vaatimukset ovat täytetyt. Taivas ja maa, jotka tätä katselevat, julistavat, että Herra on vanhurskas.

Saatanan hävitystyö on ikuisiksi ajoiksi päättynyt. Kuusituhatta vuotta hän on toiminut mielensä mukaan, täyttäen maan kurjuudella ja aiheuttanut surua koko maailmankaikkeudelle. Koko luomakunta on yhdessä huoannut ja ollut synnytystuskissa. Nyt luodut olennot ovat ainiaaksi vapautetut Saatanan läsnäolosta ja kiusauksista. ”Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he (vanhurskaat) puhkeavat riemuun.” Jes.14:7. Riemullinen voitonhuuto kohoaa kaikkialta uskollisesta maailmankaikkeudesta. ”Ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän” kuullaan sanovan: ”Halleluja! Sillä Herra (YHWH), meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.” Ilm.19:6.

Maan ollessa hävittävän tulen peittämänä, vanhurskaat ovat turvassa pyhässä kaupungissa. Niihin, joilla on ollut osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ei toisella kuolemalla ole valtaa. Samalla kun Jumala on jumalattomille kuluttava tuli, Hän on omalle kansalleen aurinko ja kilpi. Ilm.20:6; Psal.84:12.

”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet.” Ilm.21:1. Se tuli, joka kuluttaa jumalattomat, kuluttaa maan. Kaikki kirouksen jäljet katoavat. Ei tule olemaan mitään ikuisesti palavaa helvettiä muistuttamassa lunastetuille synnin kauheista seurauksista.

Tähän päättyy Kristuksen uskollisen sanansaattajan täysin Raamatun mukaiset todistukset synnin ja syntisten lopullisesta poistamisesta maailmankaikkeudesta kirjassa SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä. Väärentämätön Raamattu on hyvin johdonmukainen ja ristiriidaton kirja. Kaikki, mitä siinä on sanottu, on totta. ”’Pysykää laissa (Raamattu) ja todistuksessa (EGW:n kirjoitukset)!’ Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole.” Jes.8:20.

Suurta taistelua seuraa vielä hieno kuvaus uudeksiluodun maailman ihanuudesta, pyhien iankaikkisesta elämästä Lunastajamme yhteydessä, tämä jakso on seuraavassa blogitekstissäni. YHWH (Jehovah) runsaasti siunatkoon sinua ja lähimmäisiäsi tämän sanoman välityksellä, aamen.