Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Huomio, huomio! Tämä maailma on katoamassa, sillä pian Jeesus tulee II kerran. Hän tulee myös tuhannen vuoden mentyä III kerran, jolloin kaikkien aikojen jumalattomat ihmiset herätetään tuomion ylösnousemukseen saamaan palkkansa tulijärvessä yhdessä Saatanan ja hänen riivaajahenkiensä kanssa.

Kristuksen III tuleminen

Ennen kuin jatkan EGW:n todistuksia maailmamme lopputapahtumista, lukekaamme Psalmi 97, sillä se sopii erittäin hyvin asiayhteyteen muun lopunajan ilmoituksen kanssa:

”YHWH (Jehovah) on kuningas! Riemuitkoon maa! Iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on! Pilvi ja pimeys on Hänen ympärillään, vanhurskaus ja oikeus on Hänen valtaistuimensa perustus (Ilm.11:19). Tuli käy Hänen edellään ja polttaa kaikki Hänen vihollisensa (Ilm.20:15). Hänen salamansa valaisevat maanpiiriä. Maa näkee sen ja vapisee. Vuoret sulavat kuin vaha YHWH:n edessä (2Piet.3:10). Taivaat julistavat Hänen vanhurskauttaan, ja kaikki kansat näkevät Hänen kunniansa (Matt.25:32). Kaikki kuvien kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka kerskaavat epäjumalista (Ilm.13:14). Kumartakaa Häntä kaikki ylhäiset. Siion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomiostasi, YHWH (Ilm.14:1). Sillä sinä, YHWH, olet korkein yli kaiken maan, Sinä olet ylen korkea, yli kaikkien jumalien (Da.3:32). Te, jotka YHWH (Jehovah'aa) rakastatte, vihatkaa pahaa. Hän varjelee hurskasten sielut, jumalattomien kädestä Hän heidät pelastaa (1Sam.17:37; Gal.1:4). Vanhurskaalle koittaa valo ja oikeamielisille ilo (Malakia 4:2). Iloitkaa YHWH:ssa, te vanhurskaat. Ylistäkää Hänen pyhää nimeään (Psal.66:2; Ilm.22:4).”

KRISTUKSEN KOLMAS TULEMINEN

Ellen White: SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä osa II, sivulta 641 eteenpäin: ”Tuhatvuotiskauden lopussa Kristus tulee jälleen maan päälle. Pelastettujen joukko ja enkelisaattue seuraavat Häntä. Astuessaan alas pelottavassa majesteettiudessaan Hän herättää jumalattomina kuolleet vastaanottamaan rangaistuksensa. Nämä tulevat esille mahtavana joukkona, lukemattomana niin kuin meren hiekka. Mikä suuri ero onkaan tämän ja ensimmäisen ylösnousemuksen välillä! Vanhurskaat olivat puetut katoamattomaan nuoruuteen ja kauneuteen, kun taas jumalattomissa näkyy sairauden ja kuoleman merkkejä.

Jokainen silmä tuossa suunnattoman suuressa joukossa on kääntynyt katsomaan Jumalan Pojan kirkkautta. Yhteen ääneen jumalattomien joukko huudahtaa: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen.” Nämä sanat eivät johdu rakkaudesta Jeesukseen. Totuuden pakottava voima pakottaa ne esille heidän vastahakoisilta huuliltaan. Kun jumalattomat nousevat haudoistaan, heissä on sama vihamielisyys Kristusta kohtaan ja sama kapinan henki kuin niihin joutuessaankin. He eivät saa mitään uutta koeaikaa menneen elämänsä puutteellisuuksien korjaamiseen. Siitä ei olisi mitään hyötyä. Heidän rikollisen elämänsä aika ei ole pehmittänyt heidän sydämiään. Jos heille annettaisiin toinen koeaika, he käyttäisivät sen samalla tavalla kuin ensimmäisenkin, vältellen Jumalan vaatimuksia ja lietsoen kapinaa Häntä vastaan.

Kristus astuu alas Öljymäelle, mistä Hän kuolleista nousemisensa jälkeen kohosi ylös ja missä enkelit uudistivat lupauksen Hänen takaisintulostaan. Profeetta sanoo: ”Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi.” ”Herra (YHWH) on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra (YHWH) oleva yksi ja Hänen nimensä yksi.” Sak.14:5,4,9. Kun uusi Jerusalem häikäisevässä kirkkaudessaan tulee alas taivaasta, se asettuu sitä varten puhdistetulle ja valmistetulle paikalle; ja Kristus ynnä Hänen kansansa ja enkelit käyvät sisälle pyhään kaupunkiin.

Nyt Saatana valmistautuu viimeiseen suureen kamppailuun ylivallasta. Kun pimeyden ruhtinaalta oli riistetty valta eikä hän voinut jatkaa pettämistään, hän oli onneton ja masentunut; mutta kun jumalattomina kuolleet nousevat ylös ja hän näkee tuon suunnattoman suuren joukon olevan hänen puolellaan, hänen toivonsa elpyy ja hän päättää jatkaa suurta taistelua. Hän järjestää kaikki kadotettujen joukot lippunsa alle ja koettaa niiden avulla toteuttaa suunnitelmansa. Jumalattomat ovat Saatanan vankeja. Hyljätessään Kristuksen he ovat alistuneet suuren kapinoitsijan hallintaan. He ovat valmiit hyväksymään hänen ehdotuksensa ja noudattamaan hänen käskyjään. Uskollisena aikaisemmalle viekkaudelleen hän ei tunnusta itseään Saatanaksi. Hän väittää olevansa ruhtinas, maailman oikea omistaja, jonka perintö on laittomasti riistetty. Hän esittää petetyille alamaisilleen itsensä pelastajaksi, vakuuttaen heille, että hänen voimansa on tuonut heidät ulos haudasta ja että hän aikoo vapauttaa heidät mitä julmimmasta sortovallasta. Kristus ei ole läsnä, ja Saatana tekee ihmetöitä väitteensä tueksi. Hän vahvistaa heikkoja sekä elähdyttää kaikkia omalla hengellään ja voimallaan. Hän ehdottaa, että he hänen johdollaan hyökkäisivät pyhien leiriä vastaan ja valtaisivat Jumalan kaupungin. Saatanallisella ilolla hän osoittaa niitä lukemattomia miljoonia, jotka ovat herätetyt kuoleman unesta, ja selittää, että hän heidän avullaan hyvin pystyy kukistamaan kaupungin ja voittamaan takaisin valtaistuimensa ja valtakuntansa. 

Tuossa suunnattoman suuressa joukossa on paljon vedenpaisumuksen edellä eläneitä, korkean iän saavuttaneita ihmisiä, pitkiä ja lahjakkaita miehiä, jotka langenneiden enkelien valvontaan antautuneina omistivat kaikki tietonsa ja taitonsa itsensä korottamiseen; miehiä, joiden ihmeelliset saavutukset saattoivat maailman jumaloimaan heidän nerouttaan, mutta joiden julmuus ja vahingollinen kekseliäisyys maata turmelevina ja ihmisessä olevaa Jumalan kuvaa rumentavina saattoivat Jumalan perin pohjin hävittämään heidät maan päältä. Siellä on kuninkaita ja kenraaleja, jotka kukistivat kansakuntia; urhoollisia miehiä jotka eivät koskaan kärsineet tappiota taistelussa; ylpeitä, kunnianhimoisia sotureita, joiden lähestyminen pani valtakunnat vapisemaan. Kuolema ei ole aikaansaanut heissä mitään muutosta. Kun he nousevat ylös haudoistaan, he jatkavat ajatteluaan siitä, mihin se oli päättynyt. Heitä johtaa sama voitonhimo, jonka vallassa he olivat kaatuessaan.

VIIMEINEN HYÖKKÄYS

Saatana neuvottelee enkeliensä kanssa ja sitten näiden kuninkaiden, valloittajien ja suurmiesten kanssa. He katsovat omalla puolellaan olevien lukumäärää ja voimaa sekä selittävät, että kaupungissa oleva joukko on pieni verrattuna heidän joukkoomsa ja että he voivat sen voittaa. He tekevät suunnitelmia uuden Jerusalemin rikkauksien ja loiston haltuunsa ottamista varten. Kaikki alkavat välittömästi valmistautua taisteluun. Taitavat mekaanikot valmistavat taisteluvälineitä. Menestyksestään kuuluisat sotapäälliköt järjestävät sotataitoiset miehet komppanioihin ja osastoihin.

Viimein annetaan etenemiskäsky, ja lukematon joukko lähtee liikkeelle – sellainen armeija, jonka vertaista maalliset valloittajat eivät koskaan ole koonneet ja johon ei voi verrata kaikkien menneiden aikojen yhdistyneitä sotavoimia, aina siitä lähtien, kun maan päällä alettiin sotia. Saatana, mahtavin sotureista, johtaa etujoukkoa, ja siihen liittyvät hänen enkeliensä johtamat joukko-osastot tässä viimeisessä kamppailussa. Etujoukossa ovat kuninkaat ja sotaurhot ja muu joukko seuraa suurina osastoina, joilla kullakin on oma johtajansa. Sotilaallisella täsmällisyydellä tiheät rivit etenevät maan murtuneen, epätasaisen pinnan yli Jumalan kaupunkia kohti. Jeesuksen käskystä suljetaan uuden Jerusalemin portit, samalla kun Saatanan armeijat piirittävät kaupungin ja valmistautuvat hyökkäämään sitä vastaan.

Nyt Kristus näyttäytyy jälleen vihollisilleen. Korkealla kaupungin yläpuolella on loistavasta kullasta tehdyllä perustuksella korkea ja ylhäinen valtaistuin. Tällä istuimella istuu Jumalan Poika, ja Hänen ympärillään ovat Hänen valtakuntansa alamaiset. Kristuksen voimaa ja ylevyyttä ei mikään kieli voi esittää ja mikään kynä kuvata. Iankaikkisen Isän kirkkaus ympäröi Hänen Poikaansa. Hänen läsnäolonsa loisto täyttää pyhän kaupungin ja tulvii porttien ulkopuolelle, valaisten hohteellaan koko maan.

Lähinnä valtaistuinta ovat ne, jotka kerran intoilivat Saatanan asian puolesta, mutta tulivat temmatuiksi kuin kekäleet tulesta ja sen jälkeen ovat syvällä antaumuksella ja pyhällä innolla seuranneet Vapahtajaansa. Sitten tulevat ne, jotka valheen ja uskottomuuden keskellä kehittivät kristillisen luonteen, ne, jotka kunnioittivat Jumalan lakia, vaikka kristitty maailma selitti sen poistetuksi, sekä kaikkien aikojen miljoonat marttyyrit, jotka uskonsa tähden kärsivät marttyyrikuoleman. Ja näistä ulospäin on lukematon joukko ”kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä”. He seisovat ”valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin” ja heillä on ”palmut käsissään”. Ilm.7:9. Heidän taistelunsa on päättynyt, ja he ovat voittaneet. He ovat päättäneet juoksunsa elämän kilparadalla ja saaneet voittopalkinnon. Palmut heidän käsissään ovat merkkeinä heidän voitostaan, ja valkeat vaatteet kuvaavat Kristuksen tahratonta vanhurskautta, joka nyt on heidän.

Pelastetut yhdistävät äänensä ylistyslauluun, joka kaikuu ja kajahtelee taivaan holveissa; ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja Karitsalta.” Samoin enkelit ja serafit yhtyvät kunnioittavaan palvontaan. Nähtyään Saatanan voiman ja häijyyden pelastetut ymmärtävät paremmin kuin koskaan ennen, että vain Kristuksen voima saattoi tehdä heistä voittajia. Koko loistavassa joukossa ei ole ainoatakaan, joka pitäisi pelastusta omana ansionaan, luullen voittaneensa omalla voimallaan ja hyvyydellään. Kukaan ei sano mitään omista teoistaan tai kärsimyksistään, vaan jokaisen laulun sisällyksenä, jokaisen ylistysvirren perusajatuksena on: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme ja Karitsalta.””

Näitä maailmamme lopputapahtumia sai Kristuksen valitsema totinen todistaja Ellen Gould White nähdä ollessaan Hengessä Herran päivänä.

Tätä hienoa EGW:n tekstiä kirjoittaessani muistuu mieleeni eräs Helluntaiseurakuntaan kuuluva rakas ystäväni. Kerroin hänelle uskoontulokokemukseni, kuinka Jumala oli johdattanut minut ratkaisun paikalle osoittaen ihmisluonteen, joka oli Kristuksen kaltainen ja jollaiseksi halusin tulla. Lähtiessäni seuraamaan Kristusta sain syntini anteeksi ja voiman tulla Jumalan lapseksi. Kerroin ystävälleni, että Jumala johdatti minut Raamatun perustalle. Sain Danielin kirjasta tietää, että Jumalan täydellinen laki on muutettu. Haluan elää Jumalan lain mukaan enkä ihmisen murskaaman lain mukaan. Ystäväni sanoi, että "yritän pelastua lain teoista, eikä laki ei ole enää voimassa". 

Langennut, langennut on suuri Babylon! Lähtekää siitä ulos, te, joiden mielessä ja sydämessä on Jumalan laki! Aamen.