Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Tämän maailman ruhtinas, sunnuntain herra, on jo saanut tuomion: tuhat vuotta tuhotulla Telluksella, jonka jälkeen lopullinen kuolema tulijärvessä yhdessä joukkojensa kanssa.

Paholainen sidotaan

Ellen G. White jatkaa todistustaan 1000 vuoden ajasta: ”Nyt tapahtuu se, minkä vertauskuvana on sovituspäivän viimeinen juhlallinen toimitus. Kun palvelus kaikkein pyhimmässä oli päättynyt ja Israelin synti oli syntiuhrin veren ansiolla poistettu pyhäköstä, tuotiin syntikauris elävänä Herran eteen; ja seurakunnan läsnäollessa ylimmäinen pappi laski molemmat kätensä sen pään päälle ja tunnusti ”kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa”, pannen ne kauriin pään päälle. 3Moos,16:21. Samoin asetetaan sovitustyön päättyessä taivaan pyhäkössä Jumalan kansan synnit Jumalan, taivaan enkelien ja pelastettujen joukon läsnäollessa Saatanan päälle. Näin hänet selitetään syylliseksi kaikkeen siihen pahaan, mitä hän on saanut Jumalan lapset tekemään. Ja niin kuin syntikauris lähetettiin asumattomaan erämaahan, niin Saatanakin karkoitetaan aution maan päälle, joka silloin on asumaton ja lohduton erämaa.

Ilmestyskirjassa ennustetaan Saatanan tarkoitus ja se autiuden ja tyhjyyden tila, mihin maa on jälleen joutuva, sekä sanotaan, että tämä tila tulee kestämään tuhat vuotta. Esitettyään Herran toisen tulemisen ja jumalattomien hävityksen profeetta jatkaa: ”Minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään, ja hän otti kiinni lohikäärmeen, joka on Perkele ja Saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.” Ilm.20:1-3.

Eräistä raamatunpaikoista käy ilmi, että sana ”syvyys” tarkoittaa maata autiuden ja pimeyden tilassa. Kuvatessaan maan tilaa ”alussa”, Raamattu sanoo, että se ”oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä”. 1Moos.1:2. Innoitetun ennustuksen mukaan se jälleen joutuu, ainakin osittain tähän samaan tilaan. Kuvaillessaan Jumalan suurta päivää profeetta Jeremia sanoo: ”Minä katselin maata, ja katso, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta, eikä siinä valoa ollut. Minä katselin vuoria ja katso, ne järkkyivät, ja kaikki kukkulat huojuivat. Minä katselin, ja katso, ei ollut yhtään ihmistä, ja kaikki taivaan linnut olivat paenneet pois. Minä katselin, ja katso, hedelmätarha oli erämaana, ja kaikki sen kaupungit olivat kukistuneet.” Jer.4:23-27.

(Neljännen käskyn perusteluissa Jehova sanoo: ”Sillä kuutena päivänä Herra (YHWH) teki taivaat ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on…” niinpä maapallo oli tuossa syvyyden pimeässä tilassa vain illasta aamuun ensimmäistä luomispäivää, eikä miljardeja vuosia, niinkuin Raamatun vastainen evoluutioteoria opettaa. Jumala alkoi luoda kolmantena päivänä elämää maapallollemme (kasvit), eli maa oli eloton vain kaksi päivää. Luomisesta on kulunut vain noin 6000 vuotta Raamatun sisältämien aikamäärien perusteella. RKK:n huomautus)

Tämä tulee olemaan Saatanan ja hänen enkeliensä kotina tuhat vuotta. Hän ei saa lähteä maan päältä eikä pääse muihin maailmoihin viettelemään ja häiritsemään niitä, jotka eivät ole koskaan tehneet syntiä. Tässä merkityksessä hän on sidottu. Ei ole enää ketään, jota kohtaan hän voisi käyttää valtaansa. Häneltä on täydellisesti riistetty mahdollisuus pettää ja turmella, mikä on ollut hänen ainoana ilonaan niin monien vuosien aikana.

Kun profeetta Jesaja katsoi eteenpäin siihen aikaan, jolloin Saatanan valta kukistuu, hän huudahti: ”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: ’Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan… Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.’ Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan. Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: ’Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat, joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?’” Jes.14:12-17.

Kuusituhatta vuotta Saatanan kapinallinen toiminta on ”järisyttänyt maata”. Hän ”teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit”; eikä hän päästänyt vankejansa kotiin”. Kuudentuhannen vuoden aikana hänen vankilaansa on suljettu Jumalan lapsia, ja hän olisi pitänyt heitä vangittuna ikuisesti, ellei Kristus olisi murtanut hänen kahleitaan ja päästänyt vankeja vapauteen.

Jumalattomatkin ovat nyt Saatanan vallan ulkopuolella. Pahojen enkeliensä kanssa hän jää miettimään synnin aikaansaaman kirouksen suuruutta. ”Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa kukin kammioissansa (haudassa). Mutta sinä olet kaukana haudastasi, poisviskattuna niinkuin hylkyvesa… Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut.” Jes.14:18-20.

Tuhat vuotta Saatana kuljeskelee edestakaisin autioituneessa maassa, katsellen Jumalan lakia vastaan suunnatun kapinansa seurauksia. Tänä aikana hänen kärsimyksensä ovat ankarat. Lankeemuksensa jälkeen hän ei alituisen toimintansa tähden ole voinut syventyä ajattelemaan asiain tilaa. Mutta nyt häneltä on riistetty valta ja hänet on jätetty miettimään sitä osaa, jota hän on esittänyt sen jälkeen, kun hän alkoi kapinoida taivaan hallitusta vastaan. Hän joutuu myös levottomana ajattelemaan pelottavaa tulevaisuutta, jolloin hänen täytyy kärsiä kaiken tekemänsä pahan tähden ja jolloin häntä rangaistaan niistä synneistä, joihin hän on muita johdattanut.

Jumalan kansalle Saatanan vankeus tuottaa iloa ja riemua. Profeetta sanoo: ”Sinä päivänä, jona Herra (YHWH) päästää sinut rauhaan vaivastasi, tuskastasi ja siitä kovasta työstä, jota sinulla teetettiin, sinä virität tämän pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta (joka tässä edustaa Saatanaa) ja sanot: ’Kuinka on käskijästä tullut loppu!… Herra on murtanut jumalattomain sauvan, valtiaitten vitsan, joka kiukussa löi kansoja, löi lakkaamatta, joka vihassa vallitsi kansakuntia, vainosi säälimättä.’” Jes.14:3-6.

JUMALATTOMIEN TUOMIO

Niinä tuhantena vuotena, jotka ovat ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välillä, pidetään jumalattomien tuomio. Apostoli Paavali viittaa tähän tuomioon Kristuksen toista tulemista seuraavana tapahtumana, kun hän kirjoittaa: ”Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset.” 1Kor.4:5. Daniel todistaa, että Vanhaikäisen tullessa ”oikeus annettiin Korkeimman pyhille”. Dan.7:22. Tähän aikaan vanhurskaat hallitsevat kuninkaina ja Jumalan pappeina. Johannes sanoo ilmestyskirjassa: ”Minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta.” ”He tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.” Ilm.20:4,6. Tähän aikaan ”pyhät tulevat maailman tuomitsemaan”, kuten Paavali on ennustanut. 1Kor.6:2,3. Yhdessä Kristuksen kanssa he tuomitsevat jumalattomat, vertaillen heidän tekojaan lakikirjaan, Raamattuun, ja ratkaisten jokaisen henkilön asian sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt. Jumalattomien kärsittäväksi tulevan rangaistuksen suuruus määrätään heidän tekojensa mukaan ja merkitään heidän nimensä kohdalle kuoleman kirjaan.

Kristus ja Hänen kansansa tuomitsevat myöskin Saatanan ja pahat enkelit. Sanoohan Paavali: ”Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä?” Ja Juudas selittää, että Herra ”ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon.” Juud.6.

Tuhannen vuoden päättyessä tapahtuu toinen ylösnousemus. Silloin jumalattomat herätetään kuolon unestaan ja asetetaan Jumalan eteen, ja silloin pannaan täytäntöön se ”tuomio, joka on kirjoitettu”. Tämän mukaisesti sanotaan Ilmestyskirjassa vanhurskaiden ylösnousemusta koskevan kuvauksen jälkeen: ”Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet.” Ja Jesaja sanoo jumalattomista: ”Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen; pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään.” Ilm.20:5; Jes.24:22.

Tämä jakso löytyy EGW:n kirjasta SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä II osasta, sivuilta 635 - 638, vuoden 1963 suomennoksessa. "Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Toisella kuolemalla ei ole heihin valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Hänen kanssaan tuhat vuotta." Ilm.20:6. Aamen.