Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Kun Kristus tulee hakemaan pelastettunsa taivaskotiin, jää maapallomme kuolleeseen tilaan tuhanneksi vuodeksi. Kuolleeseen maahan Saatana riivaajahenkineen on sidottu vangiksi tuoksi tuhannen vuoden ajaksi. Katso Ilm.20:1-3.

Jehova autioittaa maan

”Katso, Herra (YHWH) tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat.” Jes.24:1. Ellen G. White selostaa maailmamme lopputapahtumia:

”Hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: ’Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä’, sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssaan ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä… ja sanovat: ’Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!’” Ilm.18:5-10.

SUURI BABYLON JA MAAN RIKKAAT

”Maan kauppiaat”, jotka ”ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta”, ”seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren, ja sanovat: ’Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!’” Ilm.18:3,15,16.

Sellaisia ovat ne rangaistustuomiot, jotka kohtaavat Babylonia Jumalan vihan vuodattamisen päivänä. Se on täyttänyt pahuutensa mitan; sen aika on tullut; se on valmis hävitettäväksi.

Kun Jumalan ääni muuttaa Hänen kansansa vankeuden, tapahtuu kauhea herääminen niiden keskuudessa, jotka ovat kadottaneet kaiken suuren elämän taistelussa. Koeajan kestäessä Saatanan petokset sokaisivat heidät, ja väittivät synnillistä elämäntapaansa oikeaksi. Rikkaat pöyhkeilivät siitä, että olivat vähempiosaisia etevämmät; mutta he olivat saaneet rikkautensa Jumalan lakia rikkomalla. He olivat laiminlyöneet nälkäisten ruokkimisen, alastomien vaatettamisen, oikeuden noudattamisen ja laupeuden rakastamisen. He olivat koettaneet korottaa itseään ja saada lähimmäistensä kunnioituksen. Nyt heiltä oli riistetty kaikki, mikä teki heidät suuriksi, ja he ovat ilman turvaa ja puolustusta. Kauhistuneina he näkevät Luojan yläpuolelle korottamiensa epäjumalien häviävän. He ovat myyneet sielunsa maallisten rikkauksien ja nautintojen tähden, eivätkä ole koettaneet tulla rikkaiksi Jumalassa. Sen seurauksena heidän elämänsä on epäonnistunut; heidän nautintonsa ovat muuttuneet katkeruudeksi ja heidän aarteensa turmelukseksi. Elinajan voitto on pyyhkäisty pois yhdessä hetkessä. Rikkaat valittavat komeiden talojensa hävitystä sekä kultansa ja hopeansa menetystä. Mutta heidän valituksensa vaikenee siitä pelosta, että he itse häviävät yhdessä epäjumaliensa kanssa.

Jumalattomat eivät pahoittele sitä, että ovat synnillisesti laiminlyöneet Jumalan ja lähimmäisensä, vaan sitä, että Jumala on voittanut. He valittavat seurausta, mutta eivät kadu jumalattomuuttaan. He käyttäisivät kaikkia mahdollisia keinoja, jos voisivat sillä tavalla voittaa.

Maailma näkee sen ihmisluokan, jota se on halveksinut ja pilkannut ja jonka se on halunnut perin pohjin hävittää, selviävän vahingoittumattomana rutosta, myrskystä ja maanjäristyksestä. Jumala, joka Hänen lakinsa rikkojille on kuluttava tuli, on oman kansansa varma turva.

USKOTTOMAT SAARNAAJAT

Se sananjulistaja, joka on uhrannut totuuden, voittaakseen ihmisten suosion, huomaa nyt, mikä luonne ja vaikutus hänen opetuksellaan on ollut. On ilmeistä, että kaikkinäkevän silmä on seurannut häntä, hänen seisoessaan saarnatuolissa, hänen kulkiessaan kadulla ja hänen seurustellessaan ihmisten kanssa elämän erilaisissa olosuhteissa. Jokainen mielenliikutus, jokainen kirjoitettu rivi, jokainen puhuttu sana ja jokainen teko, jotka ovat johtaneet ihmisiä lepäämään valheen suojassa, on ollut kylvöä; nyt hän näkee sadon ympärillään olevissa kurjissa, kadotetuissa sieluissa.

Herra sanoo: ”He parantavat kepeästi tyttären, minun kansani, vamman, sanoen’Rauha, rauha!’ vaikka ei rauhaa ole.” ”Olette valheella murehduttaneet vanhurskaan sydämen, vaikka minä en tahtonut häntä murehduttaa, ja te olette vahvistaneet jumalattoman käsiä, ettei hän kääntyisi pahalta tieltänsä ja saisi elää.” Jer.8:11; Hes.13:22.

”Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra… Katso, minä pidän huolen teidän pahojen tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra.” ”Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niinkuin kallisarvoinen astia. Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta.” Jer.23:1,2; 25:34,35.

Saarnaajat ja kansa näkevät, että he eivät ole olleet oikeassa suhteessa Jumalaan. He näkevät, että he ovat kapinoineet kaikkien oikeiden ja vanhurskaiden lakien alkuunpanijaa vastaan. Jumalan käskyjen syrjäyttäminen synnytti tuhansia pahuuden lähteitä, aiheuttaen epäsopua, vihaa ja kohtuuttomuutta, kunnes maa tuli suureksi taistelukentäksi ja paheen pesäksi. Tämä näköala avautuu nyt niille, jotka hylkäsivät totuuden ja valitsivat erheen. Mikään kieli ei voi kuvailla tottelemattomien ja uskottomien tuntemaa ikuisesti menettämänsä elämän kaipuuta. Henkilöt, joita maailma on jumaloinut heidän lahjakkuutensa ja kaunopuheisuutensa tähden, näkevät nyt nämä asiat oikeassa valossaan. He huomaavat, mitä he ovat rikkomisen kautta kadottaneet, ja he lankeavat niiden jalkojen juureen, joiden uskollisuutta he ovat halveksineet ja ivanneet, sekä tunnustavat, että Jumala on heitä rakastanut.

PETETYN KANSAN HÄVITYS

Kansa huomaa tulleensa petetyksi. Ihmiset syyttävät toisiaan siitä, että heidät on johdettu turmioon; mutta kaikki kohdistavat katkerimman tuomionsa sananjulistajiin. Uskottomat saarnaajat ovat ennustaneet mieluisia asioita; he ovat saattaneet kuulijansa tekemään Jumalan lain mitättömäksi ja vainoamaan niitä, jotka ovat halunneet pitää sen pyhänä. Nyt nämä opettajat epätoivoisina tunnustavat maailman edessä harjoittaneensa petosta. Kansanjoukot raivostuvat. ”Me olemme kadotetut”, he huutavat, ”ja te olette syypäät meidän häviöömme.” He kääntyvät vääriä paimenia vastaan. Ne, jotka kerran näitä paimenia ihailivat, syytävät heitä vastaan mitä kauheimpia kirouksia. Kädet, jotka kerran heitä laakereilla seppelöivät, kohoavat surmaamaan heitä. Miekkoja, joilla aijottiin surmata Jumalan kansaa, käytetään nyt sen vihollisten tuhoamiseen. Kaikkialla on taistelua ja verenvuodatusta.

”Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, Hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa; jumalattomat Hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra (YHWH)” Jer.25:31. Suurta taistelua on kestänyt kuusituhatta vuotta; Jumalan Poika ja Hänen taivaalliset lähettiläänsä ovat taistelleet pahuuden ruhtinaan valtaa vastaan, varoittaen, valaisten ja pelastaen ihmislapsia. Nyt kaikki ovat tehneet ratkaisunsa; Jumalattomat ovat täysin yhtyneet Saatanaan hänen taistelussaan Jumalaa vastaan. On tullut aika, jolloin Jumala on puolustava poljetun lakinsa arvovaltaa. Nyt Hän ei taistele ainoastaan Saatanaa vastaan, vaan myös ihmisiä vastaan. ”Herralla on riita-asia kansoja vastaan.” ”Jumalattomat Hän antaa miekalle alttiiksi.”

Ne, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia”, mitä tehdään, ovat saaneet pelastuksen merkin. Nyt lähtee liikkeelle kuolon enkeli, jota Hesekielin näyssä esittävät hävitysaseilla varustetut miehet. Nämä ovat saaneet käskyn: ”Tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään, jolla on otsassaan merkki; ja alottakaa minun pyhäköstäni.” Sitten profeetta jatkaa: ”Niin he aloittivat niistä miehistä, vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä.” Hes.9:1-6. Hävitystyö alkaa niistä, jotka ovat sanoneet olevansa kansan hengellisiä vartijoita. Väärät vartijat kaatuvat ensin. Ketään ei säälitä eikä säästetä. Miehet, vaimot, neitsyet ja pienet lapset hukkuvat yhdessä.

”Herra (YHWH) lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä.” Jes.26:21. ”Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra (YHWH) rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: Hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan.” Sak.14:12,13. Omien rajujen intohimojensa mielettömässä taistelussa ja Jumalan sekoittamattoman vihan hirmuisen vuodattamisen kautta hukkuvat maan jumalattomat asukkaat – papit, hallitsijat ja kansa, rikkaat ja köyhät, ylhäiset ja alhaiset. ”Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata.” Jer.25:33.

Kristuksen tullessa jumalattomat hävitetään perin pohjin kaikkialta maan päältä; Hän on surmaava heidät suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Kristus ottaa kansansa Jumalan kaupunkiin, ja maa tulee asumattomaksi. ”Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat.” ”Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra (YHWH) on tämän sanan puhunut.” ”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat.” Jes.24:1,3,5,6.

Koko maa näyttää autiolta erämaalta. Sen pinnalla on hajallaan maanjäristyksen hävittämien kaupunkien ja kylien raunioita, juurineen ylöstemmattuja puita sekä meren esille syöksemiä ja maasta irti riistäytyneitä ryhmyisiä kallioita, samalla kun suunnattoman suuret onkalot osoittavat niitä paikkoja, missä vuoret ovat temmatut perustuksiltaan.”

Näin Jehovah'n uskollinen sanansaattaja Ellen G. White todistaa Jumalalta saamaansa näkyä ja Raamattuun perustuvaa tietoa maailmamme lopputapahtumista. Innoitettu teksti on kirjasta SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä osa II, sivut 631 – 635.

Ihminen on poistanut Raamatusta Jumalan nimen YHWH ja laittanut sen tilalle epämääräisen ”nimen” Herra, siksi olen joihinkin Raamatun lainauksiin laittanut sulkeisiin muistutukseksi Hänen pyhän nimensä. Jumalan siunausta sinulle, rakas lukija, ole vain uskossa luja ja rohkea, niin varmasti pääset luvattuun maahan, aamen!