Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: 'Vanhurskas olet Sinä, joka olet ja joka olit, Sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut.'" Ilm.16:3-5.

Jumalan tuomiot

Ellen G. White: ”Niitä, jotka koettavat sortaa ja hävittää Jumalan kansaa, kohtaavat rangaistukset. Jumalan suuri pitkämielisyys ihmisiä kohtaan tekee pahantekijät rohkeiksi pysymään rikoksissaan, mutta heidän rangaistuksensa viipyminen ei tee sitä epävarmaksi tai vähemmän pelättäväksi. ”Sillä Yehovah nousee niinkuin Perasimin vuorella, Hän kiivastuu niinkuin Gibeonin laaksossa tehdäkseen työnsä, ja toimittaakseen tekonsa, kumman tekonsa.” Jes.28:21. Meidän armolliselle Jumalallemme rankaiseminen on ”kumma teko”. ”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra Yehovah, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema.” Hes.33:11. ”Yehovah on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa,… joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta.” ”Yehovah on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta Yehovah ei jätä rankaisematta.” 2Moos.34:6,7; Naah.1:3. Pelottavalla vanhurskaudella Hän on puolustava poljetun lakinsa arvoa. Ottamalla huomioon Jumalan vastenmielisyyden rankaisemista kohtaan voi arvioida, miten ankara kosto odottaa lain rikkojia. Kansa, jota Jumala kauan kärsii ja jota Hän ei halua rangaista, ennen kuin Hän katsoo sen täyttäneen pahuutensa mitan, joutuu lopulta juomaan armolla sekoittamattoman vihan maljan.

Kun Kristus päättää välittäjätyönsä taivaan pyhäkössä, vuodatetaan se sekoittamaton viha, millä on uhattu niitä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa sekä ottavat sen merkin. Ilm.14:9,10. Ne vitsaukset, jotka kohtasivat Egyptiä Jumalan ryhtyessä vapauttamaan Israelia, olivat samanlaisia kuin ne vielä pelottavammat ja laajakantoisemmat rangaistukset, jotka kohtaavat maailmaa juuri Jumalan kansan lopullisen vapautuksen edellä. Näin hirveitä vitsauksia kuvaillaan Ilmestyskirjassa seuraavasti: ”Tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.” Meri ”tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli”. ”Kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi.” Niin hirveitä kuin nämä vitsaukset ovatkin, on Jumalan oikeudenmukaisuus kuitenkin täysin ilmeinen. Jumalan enkeli vakuuttaa: ”Vanhurskas olet… sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet.” Ilm.16:2-6. Tuomitsemalla Jumalan kansan kuolemaan he ovat tulleet syyllisiksi sen vereen yhtä todellisesti kuin vuodattamalla sen omilla käsillään. Samassa mielessä Kristus selitti aikansa juutalaiset syyllisiksi kaikkeen siihen pyhien vereen, mitä oli vuodatettu aina Aabelin päivistä alkaen; sillä heissä oli sama henki, ja he koettivat tehdä samaa kuin profeettain murhaajatkin.

Neljännessä vitsauksessa annetaan auringolle valta ”Paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä.” Ilm.16:8,9. Profeetat kuvailevat maan tilaa tänä kauheana aikana seuraavasti: ”Maa murehtii; sillä vilja on hävitetty.” ”Kaikki kedon puut ovat kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut ilo, ihmislasten joukosta pois.” ”Surkastuneet ovat siemenjyvät multiensa alla, varastohuoneet autiot.” ”Kuinka huokaa karja, kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta… ” ”Vesipurot ovat kuivuneet, ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet.” ”Sinä päivänä palatsin laulut muuttuvat valitukseksi, sanoo Herra Yehovah. Paljon on oleva ruumiita, joka paikkaan heitettyjä. Hiljaa!” Jooel 1:10-12, 17-20; Aam.8:3.

Nämä vitsaukset eivät ulotu yli koko maapallon, sillä siinä tapauksessa maapallon asukkaat häviäisivät sukupuuttoon. Kuitenkin ne ovat kauheimmat vitsaukset, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat kokeneet. Kaikkiin ihmisiä kohdanneihin rangaistustuomioihin on ennen koetusajan loppua ollut sekoitettuna armoa. Kristuksen sovittava veri on suojellut syntistä hänen syyllisyyttään vastaavalta täydeltä rangaistukselta; mutta viimeisessä rangaistuksessa viha vuodatetaan sekoittamattomana.

Tuona päivänä kansanjoukot kaipaavat kauan halveksimansa Jumalan armon suojaa. ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra Yehovah, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Jehovan sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien Yehovah'n sanaa, mutta eivät löydä.” Aam.8:11,12.

ENKELIVARTIOT VALVOVAT

Jumalan kansa ei ole vapaa kärsimyksistä; mutta vaikka sitä vainotaan ja vaivataan, vaikka se kärsii puutetta ja näkee nälkää, sitä ei jätetä hukkumaan. Se Jumala, joka piti huolta Eliasta, ei ole jättävä ainoatakaan uhrautuvaa lastaan. Hän, joka lukee heidän päänsä hiukset, on pitävä heistä huolta; ja nälänhädän vallitessa heidät ravitaan. Jumalattomien kuollessa nälkään ja ruttoon enkelit suojelevat vanhurskaita ja täyttävät heidän tarpeensa. Sille, joka ”vanhurskaudessa vaeltaa”, on annettu lupaus: ”Hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy.” ”Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole; heidän kielensä kuivuu janosta. Mutta minä, Yehovah, kuulen heitä, minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää.” Jes.33:16; 41:17.

”Sillä ei viikunapuu kukoista, eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä; öljypuun sato pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole karjaa vajoissa. Mutta minä riemuitsen Yehovah'ssa, iloitsen autuuteni Jumalassa.” Hab.3:17,18.

”Yehovah on sinun varjelijasi, Yehovah on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä. Yehovah varjelee sinut kaikesta pahasta, Hän varjelee sinun sielusi.” ”Hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa Hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan Hänen siipiensä alla; Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä, Yehovah, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.” Psal.121:5-7; 91:3-10.

Kuitenkin ihmissilmin katsottuna näyttää siltä, kuin Jumalan kansan täytyisi pian vahvistaa todistuksensa verellään, niin kuin marttyyrit ennen heitä. He itse alkavat peljätä, että Herra on jättänyt heidät heidän vihollistensa käsiin. Se on hirvittävän tuskan aikaa. Yötä päivää he hartaasti rukoilevat Jumalalta vapautusta. Jumalattomat riemuitsevat, ja kuuluu pilkallisia huutoja: ”Missä nyt on uskonne?” ”Miksi Jumala ei vapauta teitä meidän käsistämme, jos te todella olette Hänen kansaansa?” Mutta Jumalan odottavat lapset muistavat Jeesusta, joka kuoli Golgatan ristillä ylipappien ja hallitusmiesten pilkallisesti huutaessa: ”Muita Hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan Hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme Häneen.” Matt.27:24. He kaikki taistelevat Jumalan kanssa niin kuin Jaakob. Heidän ulkomuotonsa todistaa sisäisestä taistelusta. Kaikki kasvot ovat kalpeat. Mutta he eivät lakkaa vakavasti huutamasta Jumalaa avukseen.

Jos ihmisillä olisi kyky nähdä taivaallisia olentoja, he näkisivät voimakkaita enkelijoukkoja niiden ympärillä, jotka ovat ottaneet Kristuksen kärsivällisyyden sanasta vaarin. Hellällä myötätunnolla enkelit ovat katsoneet heidän tuskaansa ja kuunnelleet heidän rukouksiaan. He odottavat johtajansa käskyä temmata heidät pois vaarasta. Mutta heidän täytyy vielä vähän odottaa. Jumalan kansan täytyy juoda tämä malja ja tulla kastetuksi tällä kasteella. Viivytys, joka on heille niin tuskallinen, on paras vastaus heidän rukouksiinsa. Kun he koettavat uskollisessti odottaa Herran apua, he joutuvat harjoittamaan uskoa, toivoa ja kärsivällisyyttä, jotka ovat saaneet liian vähän harjoitusta heidän uskonnollisen kokemuksensa aikana. Kuitenkin ahdistuksen aika lyhennetään valittujen tähden. ”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka Häntä yötä päivää avuksi huutavat?… Minä sanon teille: Hän toimittaa heille oikeuden pian.” Luuk.18:7,8. Loppu tulee nopeammin kuin ihmiset odottavat. Nisu kootaan ja sidotaan lyhteiksi, vietäväksi Jumalan aittaan, kun taas ohdakkeet sidotaan kimppuihin tulella poltettaviksi.

Taivaalliset vartijat, uskollisina tehtävissään, jatkavat vartioimistaan. Vaikka yleisellä säädöksellä on määrätty aika, jolloin Jumalan käskyjen noudattajat saadaan surmata, heidän vihollisensa yrittävät joissakin tapauksissa ottaa heiltä hengen jo ennen määräaikaa. Mutta kukaan ei voi päästä sen voimakkaan enkelivartion läpi, mikä ympäröi jokaista uskollista sielua. Muutamien kimppuun hyökätään heidän paetessaan kaupungeista ja kylistä; mutta heitä vastaan kohotetut miekat murtuvat ja putoavat maahan yhtä tehottomina kuin oljen korret. Toisia puolustavat sotilaina esiintyvät enkelit.

Jumala on kaikkina aikoina toiminut pyhien enkelien välityksellä kansansa auttamiseksi ja vapauttamiseksi. Taivaalliset olennot ovat tehokkaalla tavalla osallistuneet ihmisten asioihin. He ovat ilmestyneet puettuina vaatteisiin, jotka ovat loistaneet kuin salama; mutta he ovat myös matkamiehen vaatteisiin puettujen ihmisten kaltaisina. Enkelit ovat ilmestyneet ihmismuodossa Jumalan miehille. He ovat väsyneiden matkustajien tavoin levänneet tammien varjossa. He ovat nauttineet vieraanvaraisuutta ihmisten kodeissa. He ovat olleet yön yllättämien matkustajien oppaina. He ovat omin käsin sytyttäneet alttarin tulen. He ovat avanneet vankilan ovet ja päästäneet Herran palvelijat vapauteen. Puettuina taivaan täydelliseen sota-asuun he tulivat vierittämään kiven pois Vapahtajan haudalta.

Enkelit ovat usein ihmismuodossa läsnä vanhurskaiden kokouksissa. He käyvät myöskin jumalattomien kokoontumispaikoissa, niin kuin he menivät Sodomaan tarkastamaan sen asukkaiden tekoja ja päättämään, olivatko he ylittäneet Jumalan kärsivällisyyden rajan. Herra haluaa osoittaa laupeutta. Muutamien harvojen todellisten palvelijainsa tähden Hän pidättää onnettomuuksia ja pidentää kansan rauhantilaa. Jumalan tahtoa vastustavat synnintekijät eivät ymmärrä, että he ovat elämästään kiitollisuuden velassa niille harvoille uskollisille, joita he ovat valmiit ivaamaan ja sortamaan.

Vaikka tämän maailman vallanpitäjät eivät sitä tiedä, ovat enkelit kuitenkin usein puhuneet heidän neuvottelukokouksissaaan. Ihmissilmät ovat katselleet heitä; ihmiskorvat ovat kuunnelleet heidän kehotuksiaan; ihmishuulet ovat vastustaneet heidän ehdotuksiaan ja pilkanneet heidän neuvojaan; ihmiskädet ovat kohdelleet heitä häpeällisesti ja loukkaavasti. Neuvottelusaleissa ja tuomioistuimissa nämä taivaalliset lähettiläät ovat osoittaneet tarkoin tuntevansa ihmisten historian. He ovat osoittautuneet kykenevämmiksi puolustamaan sorrettujen asiaa kuin heidän kyvykkäimmät ja kaunopuheisimmat asianajajansa. He ovat kumonneet suunnitelmia ja tukahduttaneet pahoja aikeita, jotka olisivat suuressa määrin ehkäisseet Jumalan työtä ja tuottaneet paljon kärsimystä hänen kansalleen. Vaaran ja hädän hetkenä ”Yehovah'n enkeli asettuu niiden ympärille, jotka Häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.” Psal.34:8.”

Näin Yehovah'n sanansaattaja kuvailee edessä olevaa suurta ahdistuksen aikaa kirjassa SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä, sivut 607 – 611.

Ahdistuksen lopussa Jeesus saapuu hakemaan pelastettunsa taivaskotiin, uuteen Jerusalemiin. Seuraavassa jaksossa kerrotaan ahdistuksen ajan lopputapahtumista juuri ennen Jeesuksen tuloa. Jumala sinua sekä läheisiäsi runsaasti siunatkoon. Aamen.