Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Muutettuamme pohjoiseen, otimme lampaita biotooppialueiden hoitajiksi. Emme tietenkään kasvissyöjinä syöneet niiden lihaa, mutta pahalta tuntui kun niitä piti toimittaa pienteurastamolle. Tuntui siltä, että olin rikkonut niiden luottamuksen. Vihdoin lampaiden pitoon keräytyi paljon vastoinkäymisiä, joten ymmärsimme lopettaa sen toimen. Lapsillemme jäi lampaista mieluisia muistoja.

Liharuoka

MIKSI LUOPUA LIHARUOASTA?

Raamattua vastustavat evoluutiouskovaisetkin ovat alkaneet pohtia kriittisesti lihansyönnin mielekkyyttä. Heillä on tietenkin eri perusteet puolustaessaan kasvisravintoa kuin Raamattu-uskovilla, mutta kaikenkaikkiaan on hyvä, että ihmisille ravinnoksi annettu kasvisruokavalio saa yhä suurempaa kannatusta koko kansan keskuudessa.

Kun vuonna 1985 tapasin tulevan vaimoni Riitta-Maijan ja menimme Helsingissä ravintolaan syömään, tilasimme kasvisruokaa. Ruokalistalla ei ollut vielä silloin kasvisannoksia. Keittiö joutui soveltamaan hatusta meille erittäin rasvaisen ja runsaan kasvislautasen. Nykyään tilanne on aivan toinen, kouluissakin tarjotaan kasvisruokaa. Kasvisruokaan on suhtauduttu epäillen: pärjääkö sillä? Katso Amerikan biisonhärkää, se ei syö muuta kuin ruohoa, mutta on jyhkeän suuri ja lihaksikas voimanpesä.

Jumala, joka loi luomisviikon kuudentena päivänä ihmisen, tietää parhaiten mikä ravinto on meille sopivin. Syntiinlankeemuksen seurauksena koko luomakunta muuttui, siitä tuli kuolevainen. Osasta eläimiä tuli petoja ja osasta saaliseläimiä. Ihminen luopui kasviruokavaliosta ja alkoi syödä karjaa ja metsästää riistaa. Sen myötä sairaudet lisääntyivät ja elinikä alkoi lyhetä. Jumalasta luopuneesta ihmisestä tuli peto. Jumalan kuvaksi luotu ihminen muuttui Saatanan kuvaksi. Ihmiset alkoivat tappaa myös toisiaan.

Ihmiselle tarkoitetusta ruokavaliosta ja sen muutoksesta seurauksineen kirjoittaa Kristuksen uskollinen sanansaattaja Ellen G. White kirjassa SUUREN LÄÄKÄRIN SEURAAJANA sivulta 251 eteenpäin:

”Ihmiselle alussa määrättyyn ruokaan ei sisältynyt eläinkunnan tuotteita. Vasta vedenpaisumuksen jälkeen, kun vihreä kasvillisuus oli tuhoutunut, ihminen sai luvan syödä lihaa.

Valitessaan ihmiselle ravinnon Eedenissä Herra osoitti, mikä on parasta ruokaa. Israelille tekemässään valinnassa Hän antoi saman opetuksen. Hän johti israelilaiset pois Egyptistä ja ryhtyi kasvattamaan heitä omaisuuskansakseen. Heidän kauttaan Hän halusi siunata ja opettaa koko maailmaa. Hän antoi heille parasta mahdollista ruokaa, ei lihaa vaan mannaa, ”taivaan leipää”. Vasta heidän tyytymättömyytensä ja kaipauksensa Egyptin lihapatojen luo johti siihen, että heille annettiin liharuokaa, ja silloinkin vain vähäksi aikaa. Lihan käyttö toi sairautta ja kuoleman tuhansille. Lihatonta ruokavaliota ei kuitenkaan koskaan hyväksytty innokkaasti. Se aiheutti jatkuvaa tyytymättömyyttä sekä avointa ja salaista nurinaa, eikä se jäänyt pysyväksi.

Asettuessaan Kanaaniin israelilaiset saivat luvan käyttää lihaa, mutta määrätyin rajoituksin, mikä oli omiaan vähentämään haittavaikutuksia. Sianlihan käyttö kiellettiin samoin kuin muiden saastaisiksi julistettujen eläinten, lintujen ja kalojen. Rasvan ja veren syöminen oli kuitenkin aina ankarasti kielletty.

Vain hyvässä kunnossa olevia eläimiä saatiin käyttää ruoaksi. Eläintä, joka oli raadeltu, kuollut itsestään tai jonka verta ei ollut kunnolla laskettu, ei saanut käyttää ruoaksi.

Kun israelilaiset poikkesivat Jumalan suunnitelmasta ruokavaliossaan, he kokivat suuren menetyksen. He halusivat liharuokaa ja saivat kärsiä seurauksista. He eivät saavuttaneet Jumalan luonteelle asettamaa ihannetta eivätkä toteuttaneet hänen tarkoitustaan. Herra ”antoi heille, mitä he pyysivät, mutta lähetti heihin hivuttavan taudin”. Psal.106:15. He arvostivat maallisia asioita enemmän kuin hengellisiä eivätkä saavuttaneet sitä pyhää ja tärkeää asemaa, jonka Jumala oli heille tarkoittanut.

MIKSI LUOPUA LIHARUOASTA

Lihansyöjät syövät itse asiassa viljaa ja vihanneksia kertaalleen käytetyssä muodossa. Eläin sai syömästään ravinnosta sen elinvoiman, jota se tarvitsee kasvuunsa. Viljan ja vihannesten sisältämä elinvoima siirtyy syöjään. Me saamme sen syömällä eläinten lihaa. Miten paljon parempi onkaan saada se siitä ruoasta, jonka Jumala meille antoi!

Liha ei ole koskaan ollut parasta ruokaa, mutta nyt sen käyttö on kaksin verroin arveluttavampaa, koska eläinsairaudet lisääntyvät nopeasti. Lihan käyttäjät eivät juurikaan tiedä, mitä syövät. Jos he voisivat nähdä eläimet ennen teurastusta ja tietäisivät, minkälaatuista lihaa he syövät, he useimmiten kääntäisivät sille selkänsä. Ihmiset syövät jatkuvasti lihaa, joka on täynnä tuberkuloosin ja syövän aiheita. Tuberkuloosi, syöpä ja muut vaaralliset sairaudet leviävät tällä tavalla.

Sian kudokset kuhisevat loiseläimiä. Siasta Jumala sanoi: ”Se olkoon teille saastainen. Näiden lihaa älkää syökö, ja niiden raatoihin älkää koskeko.” 5Moos.14:8. Tämä määräys annettiin, koska sianliha ei kelpaa ravinnoksi. Siat ovat jätteiden syöjiä eikä niitä muuhun tarkoitukseen ajateltukaan. Niiden lihaa ei ole missään oloissa tarkoitettu ihmisten ravinnoksi. Sellaisen eläimen liha ei milloinkaan voi olla terveellistä, joka viihtyy lian keskellä ja syö kaikenlaista inhottavaa.

Usein eläimet viedään markkinoille ja myydään ruoaksi, kun ne ovat niin sairaita, etteivät niiden omistajat enää uskalla pitää niitä. Myös niiden lihotuksessa käytetyt menetelmät saattavat aiheuttaa sairautta. Eristettyinä valosta ja raittiista ilmasta ne joutuvat hengittämään likaisten eläinsuojien tunkkaista ilmaa ja ehkä syömään pilaantunutta ruokaa, jolloin koko niiden elimistö sairastuu.

Eläimiä kuljetetaan usein pitkiä matkoja, ja ne joutuvat kärsimään paljon ennen kuin ne saadaan markkinoille. Vihreiltä laitumiltaan otettuina niitä kuljetetaan kilometrikaupalla polttavia, pölyisiä teitä tai ahdataan kuumeisina ja uupuneina likaisiin vaunuihin, joissa ne joutuvat olemaan tuntikausia ilman ruokaa ja vettä. Näin eläinparat viedään kuolemaan, jotta ihmiset saisivat herkutella niiden ruhoilla.

Monin paikoin kalat ovat niin saastuneita, että ne aiheuttavat sairauksia. Tämä koskee etenkin kaloja, jotka joutuvat kosketuksiin suurten kaupunkien jätevesien kanssa. Viemärien sisällöstä ruokansa saaneet kalat saattavat kulkeutua kauas ja joutua pyydyksiin alueella, jonka vesi on puhdasta ja raikasta. Ruoaksi käytettyinä ne sitten aiheuttavat sairautta ja jopa kuoleman ihmisissä, jotka eivät osaa epäillä vaaraa.

Liharuoan käytön seurauksia ei ehkä huomata heti, mutta tämä ei suinkaan todista, että se olisi vaaratonta. Harvat saadaan vakuuttuneiksi, että juuri heidän nauttimansa liha on myrkyttänyt heidän verensä ja aiheuttanut heidän kärsimyksensä. Monet kuolevat sairauksiin, jotka aiheutuvat yksinomaan lihansyönnistä, vaikka he itse sen paremmin kuin muutkaan eivät aavista todellista syytä.

Liharuoan moraaliset vaikutukset eivät ole vähemmän ilmeisiä kuin ruumiilliset sairaudet. Liharuoka vahingoittaa terveyttä, ja kaikki, mikä vaikuttaa ruumiiseen, vaikuttaa samalla tavalla mieleen ja sieluun. Ajattele lihansyöntiin liittyvää julmuutta, joka kohdistuu eläimiin, ja sen vaikutusta sekä teurastajiin että katsojiin. Miten se tukahduttaakaan hellyyden, jota meidän tulisi osoittaa näitä Jumalan luontokappaleita kohtaan!

Monen mykän eläimen osoittama äly muistuttaa hämmästyttävällä tavalla ihmisen älyä. Eläimet näkevät ja kuulevat, rakastavat ja pelkäävät ja kärsivät. Ne käyttävät elimiään paljon uskollisemmin kuin monet ihmiset omiaan. Ne osoittavat myötätuntoa ja hellyyttä kärsiviä tovereitaan kohtaan. Usein eläimet kiintyvät hoitajiinsa paljon läheisemmin kuin monet ihmiset kiintyvät toisiinsa. Näiden siteiden katkaiseminen aiheuttaa niille suuria kärsimyksiä.

Kuinka kukaan inhimillisiä tunteita omaava ihminen, joka joskus on hoitanut kotieläimiä, voisi katsoa niiden luottamusta ja kiintymystä osoittamiin silmiin ja halukkaasti lähettää ne teurastajan veitsen armoille? Kuinka hän voisi niellä palaakaan niiden lihaa ja pitää sitä herkkuna?"

Koronapandemian sanotaan virallisen selityksen mukaan saaneen alkunsa Kiinan Vuhanin torilta, jossa yhäkin kaupitellaan kaikenlaisia iljettäviä eläimiä ruoaksi. Kaikki kuitenkin viittaa siihen, että pandemiavirus on manipuloitu laboratoriossa. Kiinalaiset syövät kaikkea mikä liikkuu, käärmeitä ja lepakoita, ja seuraukset voivat olla katastrofaaliset jopa maailmanlaajuisina. Kuinka luotettava onkaan Jumalan sana myös ravintoasiassa, ja mihin voikaan johtaa sen hylkääminen. 

Jumala Yehovah sinua runsaasti siunatkoon, Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.