Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Hento kissankello kauneudessaan kuvastaa Luojamme ihanaa luonnetta. Hänen laatimansa luonnonlait ovat luomakunnan parhaaksi. Jos jatkuvasti rikomme luonnonlakeja, sairastumme. Kun teemme parannuksen elämässämme ja alamme noudattamaan luonnonlakeja, saamme terveytemme takaisin. Se on adventisteille annetun terveyssanoman tarkoitus.

Raamatullista terveydenhoitoa

”Kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo: ’Mitä merkitsevät ne todistukset, säädökset ja oikeudet, jotka Herra (YHVH), meidän Jumalamme on teille antanut?’ Niin vastaa pojallesi: ’ - - Ja Herra (YHVH) käski meidän pitää kaikki nämä säädökset ja peljätä Herraa (YHVH), meidän Jumalaamme, että me aina menestyisimme ja Hän pitäisi meitä elossa, niinkuin tähän päivään saakka on tapahtunut.’” 5Moos.6:20,21,24.

Jos israelilaiset olisivat noudattaneet saamiansa opetuksia ja hyötyneet niiden tarjoamista eduista, he olisivat olleet maailmalle terveyden ja hyvinvoinnin esikuvia. Jos he kansana olisivat eläneet Jumalan suunnitelman mukaisesti, he olisivat varjeltuneet sairauksilta, jotka vaivasivat muita kansoja. Ruumiin voimiltaan ja älyn terävyydeltään he olisivat olleet kaikkia muita kansoja parempia. He olisivat olleet maailman mahtavin kansa. Jumala sanoi:

”Siunattu olet sinä oleva yli kaikkien muitten kansojen.” 5Moos.7:14.

”Ja Herra (YHVH) on kuullut sinun tänä päivänä julistavan, että sinä tahdot olla Hänen omaisuuskansansa, niinkuin Hän on sinulle puhunut, ja noudattaa kaikkia Hänen käskyjänsä, että Hän asettaisi sinut korkeammaksi kaikkia luomiansa kansoja, ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi, ja että olisit Herralle (YHVH), sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, niinkuin Hän on puhunut.” 5Moos.26:18,19.

”Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran (YHVH), sinun Jumalasi, ääntä. Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla. Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat. Siunattu on sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi. Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi.” 5Moos.28:2-6.

”Herra (YHVH) käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt; Hän siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra (YHVH), sinun Jumalasi, sinulle antaa. Herra (YHVH) korottaa sinut Hänelle pyhitetyksi kansaksi, niinkuin Hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran (YHVH), sinun Jumalasi käskyjä ja vaellat Hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra (YHVH) on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua. Ja Herra (YHVH) antaa sinulle ylen runsaasti hyvää, tekee sinun kohtusi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi siinä maassa, jonka Herra (YHVH) sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle. Herra (YHVH) avaa sinulle rikkaan aarrekammionsa, taivaan, antaakseen sinun maallesi sateen aikanansa ja siunatakseen kaikki sinun kättesi työt - - . Ja Herra (YHVH) tekee sinut pääksi eikä hännäksi, sinä aina vain ylenet etkä koskaan alene, Jos tottelet Herran (YHVH), sinun Jumalasi, käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että ne tarkoin pitäisit.” Jakeet 8-13.

Ylipappi Aaronille ja hänen pojilleen annettiin ohje:

”Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille: Herra (YHVH) siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra (YHVH) valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra (YHVH) kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.” 4Moos.6:23-27.

”Niinkuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin. Ei kukaan ole niinkuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja korkeudessaan pilvien päällitse. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. - - Näin Israel asuu turvassa, jaakobin lähde erillänsä viljan ja viinin maassa, jonka taivaskin tiukkuu kastetta. Autuas olet sinä Israel; kuka on sinun vertaisesi! Sinä olet kansa, jota Herra (YHVH) auttaa, Hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi.” 5Moos.33:25-29. (”Jesurun” on Jumalan käyttämä lempinimi kansastaan Israelista, ja YHVH on Jumalan pyhä nimi Yehovah).

Israelilaiset eivät täyttäneet Jumalan tarkoitusta, ja siksi he eivät saaneet siunauksia, jotka olisivat voineet kuulua heille. Mutta Joosef ja Daniel, Mooses ja Elisa sekä monet muut tarjoavat meille kauniin esimerkin siitä, mihin oikean elämänsuunnitelman seuraaminen johtaa. Samanlainen uskollisuus nykyaikana johtaa samanlaisiin tuloksiin. Meille on kirjoitettu:

”Mutta te olette ’valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja’, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.” 1Piet.2:9.

”Siunattu on se mies, Joka turvaa Herraan (YHVH), jonka turvana Herra (YHVH) on.” Hän ”viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri. He ovat istutetut Herran (YHVH) huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat.” Jer.17:7; Psal.92:13-15.

”Sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni; sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. - - Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi. Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea. Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää. Sillä sinä saat luottaa Herraan (YHVH), Hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni.” Sananl.3:1,2,23-26.”

Näin päättyi sivulle 231 jakso ”Raamatullisia terveydenhoitoperiaatteita” EGW:n kirjasta SUUREN LÄÄKÄRIN SEURAAJANA. Jos löydät tämän kirjan antikvariaatista, hanki se itsellesi.

Koska Jumalan nimi YHVH, Yehovah, on poistettu Raamatusta ja tilalle on pantu ”Herra”, haluan Hänen pyhän nimensä takaisin Raamattuun, siksi olen sen lisännyt muistutukseksi sulkeisiin joihinkin säkeisiin, RKK.

Jumalan sanassa on Henki ja voima, sieltä löytyvät terveen elämän periaatteet. Jumalan nykyinen käskyt pitävä kansa on ”Nykyinen Israel”, se on Hänen Jesuruninsa tänä lopun aikana: ”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.”Room.2:28,29. Aamen.

Kristus on kaikki mitä tarvitsemme