Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Ennen osattiin valita talon paikka vaaran tai kukkulan päältä. Nykyään taloja pystytetään "joka niemeen, notkohon, saarelmaan" niin hätäisesti että uudessa talossa voi olla kosteusvaurioita.

Terveydenhoito

”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas.” 1Kor.3:16-18.

Kristuksen antamat viisaat neuvot terveytemme hyväksi jatkuvat Ellen Whiten kirjassa SUUREN LÄÄKÄRIN SEURAAJANA, sivulta 219 eteenpäin:

”Tiedon siitä, että ihmisen on määrä olla Jumalan temppeli, Hänen kirkkautensa ilmestymispaikka, tulisi olla meille voimakkaimpana kannustimena ruumiinvoimiemme hoitamiseen ja kehittämiseen. Jumala on suunnitellut ihmisen ihmeellisesti. Siksi Hän kehottaa meitä tutkimaan sitä, perehtymään sen tarpeisiin ja tekemään oman osamme sen varjelemiseksi vahingolta ja saastumiselta.

VERENKIERTO

Hyvä terveys edellyttää hyvää verta, sillä veri on elämän virta. Se huolehtii kuona-aineiden poistosta ja elimistön ravitsemisesta. Kun veri saa sopivia ravintoaineita ja kun se puhdistuu puhtaan ilman vaikutuksesta, se vie elämää ja voimaa kaikkialle elimistöön. Mitä parempi verenkierto on, sitä paremmin tämä työ suoritetaan.

Jokaisella sydämenlyönnillä veren tulisi virrata nopeasti ja helposti kaikkialle ruumiiseen. Verenkiertoa ei saa häiritä kiristävillä vaatteilla tai siteillä eikä raajojen riittämättömällä vaatetuksella. Kaikki, mikä estää verenkiertoa, pakottaa veren takaisin tärkeisiin elimiin aiheuttaen verentungosta. Seurauksena on usein päänsärkyä, yskää, sydämentykytystä tai ruoansulatushäiriöitä.

HENGITYS

Hyvä veri edellyttää kunnollista hengitystä. Kun hengitämme syvään ja voimakkaasti puhdasta ilmaa, joka täyttää keuhkot hapella, veremme puhdistuu. Veri saa keuhkoissa kirkkaan värin ja lähtee elämää kuljettavana virtana kiertämään kaikkialle ruumiiseen. Kunnollinen hengitys rauhoittaa hermoja, parantaa ruokahalua, edistää ruoansulatusta ja antaa terveen, virkistävän unen.

Keuhkojen toiminnalle tulee suoda suurin mahdollinen vapaus. Niiden suorituskyky kasvaa, kun ne pääsevät vapaasti laajenemaan, mutta laskee, kun ne ovat painuneet kasaan. Siksi on haitallista työskennellä kumarassa, mikä on erittäin yleistä etenkin istumatyössä. Tässä asennossa on mahdotonta hengittää syvään. Pinnallinen hengitys muuttuu pian tavaksi, ja keuhkot menettävät laajenemiskykynsä. Tiukoilla korseteilla on samanlainen vaikutus. Rintakehän alaosalle ei jää riittävästi tilaa; vatsalihakset, jotka on tarkoitettu auttamaan hengityksessä, eivät voi toimia täydellä teholla, ja keuhkojen toiminta häiriintyy.

Näin elimistö ei saa riittävästi happea. Verenkierto hidastuu. Myrkylliset kuona-aineet, joiden pitäisi poistua keuhkoista uloshengityksen aikana, jäävät elimistöön, ja veri muuttuu epäpuhtaaksi. Keuhkojen lisäksi myös vatsa, maksa ja aivot kärsivät. Iho muuttuu kelmeäksi, ruoansulatus hidastuu, sydän lamaantuu, aivot sumentuvat, ajatukset tulevat sekaviksi ja mieli alakuloiseksi. Koko elimistö lamaantuu ja tuee entistä alttiimmaksi sairauksille.

Keuhkot poistavat koko ajan epäpuhtauksia ja tarvitsevat jatkuvasti raitista ilmaa. Huono ilma ei anna riittävästi happea, ja niin veri joutuu virtaamaan aivoihin ja muihin elimiin puhdistumattomana. Siksi perusteellinen tuulettaminen on välttämätöntä. Koko elimistö heikentyy, jos elämme ahtaissa, huonosti tuuletetuissa huoneissa, joiden ilma on kuollutta ja pilaantunutta. Elimistö tulee erityisen herkäksi kylmälle, ja pienikin vilustuminen johtaa sairastumiseen. Juuri jatkuva sisätiloissa oleskeleminen tekee monet naiset kalpeiksi ja heikoiksi. He hengittävät samaa ilmaa yhä uudelleen, kunnes se on täynnä keuhkojen ja ihohuokosten kautta poistuneita myrkyllisiä aineita, ja niin epäpuhtaudet joutuvat takaisin vereen.

TUULETUS JA AURINGONVALO

Taloja rakennettaessa, tulivat ne sitten julkiseen käyttöön tai asunnoiksi, on huolehdittava hyvän tuuletuksen järjestämisestä ja runsaan auringonvalon saannista. Kirkot ja koulut ovat usein tässä suhteessa puutteellisia. Kunnollisen tuuletuksen laiminlyöminen on usein syynä uneliaisuuteen ja tylsyyteen, joka mitätöi monen saarnan vaikutuksen ja tekee opettajan työn raskaaksi ja tehottomaksi.

Jos suinkin mahdollista, kaikki asunnoiksi tarkoitetut rakennukset tulisi sijoittaa korkeille, hyvin ojitetuille paikoille. Näin varmistetaan maapohjan kuivuus ja torjutaan kosteudesta aiheutuvat sairaudet. Tähän asiaan suhtaudutaan usein liian kevyesti. Alavalla maalla sijaitsevien huonosti ojitettujen paikkojen kosteus ja suohöyryt aiheuttavat jatkuvia terveysongelmia, vakavia sairauksia ja useita kuolemantapauksia.

Taloja rakennettaessa on erityisen tärkeätä varmistaa perusteellinen ilmanvaihto ja runsas auringonvalo. Talon jokaiseen huoneeseen on saatava raitista ilmaa ja paljon valoa. Makuuhuoneet on järjestettävä niin, että ilma pääsee vaihtumaan esteettä päivin ja öin. Sellainen huone ei sovellu makuuhuoneeksi, jonka ikkunoita ei voi päivittäin avata, niin että ilma ja auringonvalo pääsevät sisään. Useimmissa maissa makuuhuoneisiin on järjestettävä lämmitys, jotta ne saadaan kunnolla lämpimiksi ja kuiviksi kylmällä tai kostealla säällä.

Vierashuoneesta on huolehdittava samalla tavalla kuin vakituiseen käyttöön tarkoitetuista huoneista. Muiden makuuhuoneiden tavoin siihen on saatava riittävästi ilmaa ja auringonvaloa. Myös vierashuonetta on voitava lämmittää, jotta käyttämättä olevaan huoneeseen aina kertyvä kosteus kuivuisi. Jokainen, joka nukkuu auringottomassa huoneessa tai vuoteessa, jota ei ole kunnolla kuivattu ja tuuletettu, vaarantaa siten terveytensä ja jopa henkensäkin.

Rakentaessaan monet ottavat huomioon kasviensa ja kukkiensa hyvinvoinnin. Niille omistettu kasvihuone tai ikkuna on lämmin ja aurinkoinen, sillä ilman lämpöä, ilmaa ja auringonpaistetta kasvit eivät menesty. Jos tällaiset olot ovat välttämättömät kasveille, miten paljon tarpeellisemmat ne ovatkaan omalle terveydellemme sekä perheemme ja vieraidemme terveydelle!

Jos haluamme kotimme olevan terveyden ja onnen tyyssija, meidän on sijoitettava se alavien maiden sumujen ja huurujen yläpuolelle. Taivaan elähdyttäville voimille on annettava vapaa pääsy. Luovu paksuista verhoista, avaa ikkunat ja kaihtimet. Älä anna kauniidenkaan köynnösten varjostaa ikkunoita. Älä anna myöskään puiden kasvaa niin lähellä taloa, että ne peittävät auringonpaisteen. Auringon valo saattaa haalistuttaa verhoilun ja matot ja tummentaa taulujen kehykset, mutta samalla se antaa terveen punan lasten poskille.

Vanhuksia hoitavien tulisi muistaa, että etenkin nämä tarvitsevat lämpimiä, mukavia huoneita. Vuosien karttuessa elinvoimat vähenevät ja niiden myötä kyky vastustaa epäterveellisiä vaikutuksia. Siksi vanhukset tarvitsevat runsaammin auringonvaloa ja raitista, puhdasta ilmaa.

PUHTAUS

Ehdoton puhtaus on välttämätöntä sekä ruumiin että mielen terveydelle. Kuona-aineita poistuu ruumiista jatkuvasti ihon kautta. Ihon miljoonat huokoset tukkeutuvat nopeasti, jos sitä ei pidetä puhtaana kylpemällä riittävän usein. Jos peseytyminen lyödään laimin, kuona-aineet, joiden pitäisi poistua ihon kautta, aiheuttavat lisäkuormituksen muille ertyselimille.

Aamulla tai illalla otetut päivittäiset viileät tai haaleat kylvyt olisivat hyödyksi useimmille. Sen sijaan että kylpy lisäisi taipumusta vilustumiseen, se oikein otettuna karaisee kylmää vastaan, koska se parantaa verenkiertoa. Veri tulee pinnalle ja pääsee kiertämään helpommin ja säännöllisemmin. Sekä mieli että ruumis saavat uusia voimia. Lihakset jäntevöityvät, äly terävöityy. Kylpeminen rauhoittaa hermoja, auttaa suolistoa, vatsaa ja maksaa antaen niille terveyttä ja energiaa, ja edistää ruoansulatusta.

On myös tärkeätä, että vaatteet pidetään puhtaina. Vaatteet imevät itseensä ihohuokosten kautta poistuvia kuona-aineita. Jos vaatteita ei vaihdeta ja pestä usein, epäpuhtaudet imeytyvät takaisin elimistöön.

Likaisuus kaikissa muodoissaan aiheuttaa sairautta. Kuolemaa aiheuttavia pieneliöitä kuhisee pimeissä, huonosti siivotuissa nurkissa, mätänevissä jätteissä, kosteissa, homeisissa ja ummehtuneissa tiloissa. Vihannesjätteitä tai lehtikasoja ei saa jättää talon lähistölle mätänemään ja myrkyttämään ilmaa. Likaa tai mätäneviä jätteitä ei tule suvaita kodissa. Täysin terveellisinä pidetyissä kaupungeissa monet kulkutaudit ovat saaneet alkunsa jonkin huolimattoman asukkaan talon lähellä olevasta jätekasasta.

Puhtaus, runsas auringonvalo ja terveydenhoidollisten vaatimusten tarkka noudattaminen ovat välttämättömiä kodin asukkaiden terveydelle, iloisuudelle ja elinvoimaisuudelle.”

Eikö olekin selkeitä, yksinkertaisen loogisia neuvoja järjestää terveelle elämälle mahdollisimman otolliset olosuhteet! Seuraavassa jaksossa saamme raamatullisia terveydenhoitoperiaatteita. 

Aika harrastaa terveyttä