Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Luontoretkeily on yksi parhaimpia sielun ja ruumiin terveyttä antavia harrastuksia.

Lääkäri kasvattajana

Jeesus Kristus on sama taivaallinen Lääkärimme, joka oli keskellämme parisen tuhatta vuotta sitten ihmisluontoon pukeutuneena parantaen sairaat, vammaiset ja riivatut. Hän myös herätti joitakin sieluja kuolleista. Hänen puoleensa voimme kääntyä uskonrukouksessa synteinemme ja sairauksinemme (Jes.53:4, 1Piet.2:24). Tänä viimeisenä tutkivan tuomion aikana, jolloin Saatanan pettämiskyky on suurimmillaan tekeytyen valkeuden enkeliksi (2Kor.11:14) tehden ”ihmeparannuksia”, mutta tänä aikana Kristus ei paranna niinkään ihmeiden kautta kuin terveyssanoman kautta, joka on kolmen enkelin sanoman oikea käsi.

Edessämme olevan suuren Hengen vuodatuksen aikana Yehovah'n käskyt pitävä kansa tulee "kevätsateen" aikana tekemään saamansa voiman kautta aitoja suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he sanallaan parantavat ja herättävät jopa kuolleita, aivan kuten Mestarinsa ja Hänen opetuslapsensa pari tuhatta vuotta sitten (Mark.16:17,18).

Minulla on kirja ”Kodin suuri lääkäri”, jossa on Kristuksen sanansaattajan Ellen G. Whiten kautta annettua terveyssanomaa. Kirjoitan siitä todistuksia, ymmärtääksemme elää luonnon lakien mukaan ja pysyäksemme terveinä niin sielultamme kuin ruumiiltamme. Alan todistuksista sivulta 91:

”Oikea lääkäri on myös kasvattaja. Hän ymmärtää vastuunsa ei ainoastaan hoidossaan olevista sairaista vaan myös yhteisöstä, jossa hän elää. Hän on sekä ruumiillisen että moraalisen terveyden valvoja. Hän ei ainoastaan pyri opettamaan oikeita sairaanhoitomenetelmiä vaan myös rohkaisemaan oikeita elintapoja ja levittämään tietoa oikeista periaatteista.

Milloikaan ei terveysperiaatteiden opettaminen ole ollut tärkeämpää kuin nyt. Huolimatta ihmeellisestä edistyksestä, jota on tapahtunut monissa hyvinvointiin ja mukavuuksiin liittyvissä asioissa ja vieläpä terveyden- ja sairaanhoidossa, ihmisten ruumiinvoimat ja kestävyys ovat vähentyneet hälyttävästi. Tämä vaatii kaikkien niiden huomion, jotka kantavat huolta lähimmäistensä hyvinvoinnista.

Keinotekoinen sivistyksemme suosii paheita, jotka ovat terveiden periaatteiden vastaisia. Tavat ja muoti sotivat luontoa vastaan. Ihmisten tottumukset ja heidän hellimänsä nautinnot vähentävät jatkuvasti sekä ruumiin että hengen voimia ja rasittavat ihmiskuntaa sietämättömästi. Kohtuuttomuutta ja rikollisuutta, sairautta ja kurjuutta esiintyy kaikkialla.

Monet rikkovat terveyden lakeja tietämättään, ja he kaipaavat opetusta. Mutta useimmat tekevät vastoin parempaa tietoaan. Heidät on saatava vakuuttuneiksi siitä, miten tärkeää on elää sen mukaan, minkä tietää oikeaksi. Lääkärille tarjoutuu monia tilaisuuksia antaa ohjeita terveysperiaatteissa ja osoittaa, miten tärkeää on soveltaa niitä käytäntöön. Sopivilla neuvoilla hän voi korjata monia huonoja tottumuksia, jotka saavat aikaan mittaamatonta vahinkoa.

Myrkyllisten lääkkeiden runsas käyttö on tapa, joka laskee perustuksen lukemattomille sairauksille ja muille vielä pahemmille epäkohdille. Sairauden iskiessä monikaan ei viitsi ottaa selvää taudin syystä. He haluavat ainoastaan päästä eroon kivusta ja epämukavuudesta. Niin he turvautuvat patenttilääkkeisiin, joiden todellisista vaikutuksista he eivät tiedä juuri mitään, tai kääntyvät lääkärin puoleen saadakseen helpotusta vaivoihin, jotka johtuvat heidän omista epäterveellisistä tavoistaan, aikomattakaan muuttaa niitä. Jos välitöntä apua ei saada, kokeillaan toista lääkettä, ja sitten taas toista. Näin kierre jatkuu.

Ihmisille on opetettava, etteivät lääkkeet paranna sairautta. Totta kyllä, että ne joskus antavat tilapäisen helpotuksen ja että potilas näyttää toipuvan niiden avulla. Tämä johtuu siitä, että luonto on riitävän voimakas ajamaan myrkyn ulos ruumiista ja korjaamaan syyt, jotka aiheuttivat sairauden. Terveys palautuu lääkkeestä huolimatta. Mutta useimmissa tapauksissa lääke vain muuttaa sairauden luonnetta ja paikkaa. Usein näyttää siltä, että myrkyn vaikutukset voitetaan, mutta seuraukset jäävätkin elimistöön ja aiheuttavat myöhemmin suurta vahinkoa.

Myrkyllisillä lääkkeillä monet hankkivat itselleen elinikäisen sairauden, ja monia sellaisia ihmishenkiä menetetään, jotka voitaisiin pelastaa luonnollisia parannusmenetelmiä käyttämällä. Myrkyt, joita monet niin kutsutut lääkkeet sisältävät, synnyttävät tottumuksia ja himoja, jotka merkitsevät tuhoa sekä sielulle että ruumiille. Monet suositut patenttilääkkeet ja osa lääkärienkin määräämistä lääkkeistä ovat osaltaan laskemassa perustusta alkoholin, oopiumin ja morfiinin käytölle, joka on muodostunut hirvittäväksi kiroukseksi nykyajan yhteiskunnalle.

Ainoa toivo asian korjaamiseksi on opettaa ihmisille oikeita periaatteita. Lääkärit opettakoot ihmisiä, ettei parantava voima ole lääkkeissä vaan luonnossa. Sairaus on luonnon keino yrittää vapauttaa elimistö seurauksista, jotka johtuvat terveyden lakien rikkomisesta. Sairauden sattuessa sen perussyy on selvitettävä. Epäterveelliset olosuhteet on muutettava, väärät tavat korjattava. Sen jälkeen on autettava luontoa sen yrityksessä poistaa epäpuhtaudet ja luoda oikeat olosuhteet elimistöön.

LUONNONMUKAISET PARANNUSKEINOT

PUHDAS ILMA, AURINGONVALO, KOHTUULLISUUS, LEPO, LIIKUNTA, SOPIVA RUOKAVALIO, VEDEN KÄYTTÖ, LUOTTAMUS JUMALAN VOIMAAN – siinä todelliset parannuskeinot. Jokaisella ihmisellä tulisi olla tietoa luonnon parantavista voimista ja niiden käytöstä. On tärkeää ymmärtää sairaanhoitoon liittyvät periaatteet ja saada käytännön koulutusta tämän tiedon oikeassa soveltamisessa.

Luonnonmukaisten parannuskeinojen käyttäminen vaatii sen verran huolellisuutta ja vaivannäköä, etteivät monet halua ryhtyä siihen. Luonnollinen paraneminen ja uudistuminen tapahtuu asteettain, ja kärsimättömistä se tuntuu hitaalta. Vahingollisista nautinnoista luopuminen vaatii uhrausta. Lopulta kuitenkin havaitaan, että kun luonto saa toimia esteettä, se tekee työnsä viisaasti ja hyvin. Ne, jotka noudattavat kuuliaisesti sen lakeja, saavat palkinnoksi terveen ruumiin ja mielen.

Yleensä terveyden säilyttämiseen kiinnitetään liian vähän huomiota. On paljon parempi ehkäistä sairaus kuin osata parantaa se kun se on saatu.

Jokaisen ihmisen velvollisuus on sekä itsensä että ihmiskunnan vuoksi hankkia tietoa elämän laeista ja noudattaa niitä kuuliaisesti. Kaikkien on tutustuttava eliöistä ihmeellisimpään – ihmisruumiiseen. Meidän on tunnettava eri elinten tehtävät ja niiden keskinäinen riippuvuus koko elimistön terveyden kannalta. Meidän on tutkittava mielen vaikutusta ruumiiseen ja ruumiin vaikutusta mieleen sekä lakeja, jotka ohjaavat niiden toimintoja.”

”Turvaa Yehovah'aan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaa omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Yehovah'aa ja karta pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.” Sananlaskut 3:5-8. Aamen.

Syy, miksi kartan rokotteita

Valmistaudu vaivan aikaan!