Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Kokeile palvelijoitasi kymmenen päivää: Annettakoon meille kasvisruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme, ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa. Tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset" Dan.1:12,13.

Kristuksen antamia terveysohjeita

Mikä olisikaan sopivampi aika antaa terveysohjeita, kuin tämä aika, jolloin pandemia uhkaa terveyttämme. Kristus on sanansaattajansa Ellen G. Whiten kautta antanut hyviä terveysohjeita kansalleen:

"Joulukuun 10, 1871, minulle näytettiin jälleen, että terveysuudistus on yksi haara mahtavassa työssä, joka tulee valmistamaan ihmiskuntaa Herran tulemiseen. Se on yhtä tiukasti sidoksissa kolmannen enkelin sanomaan kuin käsi on ruumiiseen. Ihmiskunta on suhtautunut kepeästi kymmeneen käskyyn; mutta Herra ei rankaise tämän lain rikkojia lähettämättä ensin heille varoitussanomaa. Kolmas enkeli julistaa tämän sanomassaan (Ilm.14:9-12). Jos ihmiset olisivat aina olleet kuuliaisia kymmenelle käskylle, eläen elämänsä noiden käskyjen periaatteiden pohjalta, maailmaa piinaavan sairauden kirousta ei olisi olemassa." "Miehet ja naiset eivät voi rikkoa luonnon lakeja turmeltuneella ruokahalulla ja saastaisilla intohimoilla rikkomatta Jumalan lakia. Siten Hän on sallinut terveyden valon uudistavien säteiden langeta meidän yllemme, jotta me voisimme nähdä syntimme Hänen asettamiensa lakien rikkomisessa. Kaikki nautintomme ja kärsimyksemme ovat seurausta luonnon lain kuuliaisuudesta tai rikkomisesta." -Counsels on Diet and Foods. 9.

"Jumala toivoo meidän kurottavan kohti täydellisyyttä, joka on tehty meille mahdolliseksi Kristuksen lahjan avulla. Hän kutsuu meidät tekemään päätöksemme oikealle puolelle, yhdistymään taivaallisiin asioihin, ottaa omaksi periaatteet, jotka uudistavat meissä pyhän kuvan. Hänen kirjoitetussa sanassaan ja luonnon suuressa kirjassa Hän on paljastanut elämän periaatteet. On meidän tehtävämme hankkia tieto näistä periaatteista, ja uudistaa niin kehomme kuin sielummekin terveys kuuliaisuudella." -Counsels on Diet and Foods

"Koska mieli ja sielu tulevat ilmi kehon kautta, sekä henkinen että hengellinen tarmo riippuvat suuresti fyysisestä vahvuudesta ja toiminnasta; mikä kohottaa fyysistä terveyttä, edesauttaa kehittämään vahvan mielen ja hyvin tasapainotetun luonteen. Ilman terveyttä kukaan ei voi niin yksityiskohtaisesti ymmärtää tai niin täydellisesti täyttää velvollisuuksiaan itseään, lähimmäisiään ja Luojaansa kohtaan. Siten terveyttä tulisi varjella yhtä uskollisesti kuin luonnetta. Tieto fysiologiasta ja hygieniasta pitäisi olla kaiken opetustyön perusta." -Child Guidance

“Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” 1. Kor. 10:31.

"Terveyden säilyttämiseksi kohtuus on tarpeellinen kaikissa asioissa... Meidän taivaallinen Isämme lähetti terveysuudistuksen valon vartioimaan meitä paheilta, jotka ovat seurausta turmeltuneesta ruokahalustamme, että ne, jotka rakastavat puhtautta ja pyhyyttä saisivat tietää kuinka käyttää Hänen suomiaan hyviä asioita hienovaraisesti, ja että harjoittamalla kohtuutta päivittäisessä elämässä, he saavat pyhityksen totuuden kautta." - Child Guidance

"Jumala on osoittanut, että terveysuudistus liittyy yhtä läheisesti kolmannen enkelin sanomaan kuin käsi liittyy kehoon. Eikä mikään muu ole niin turmiollinen asia fyysisesti ja moraalisesti kuin tämän tärkeän asian kieltäminen... Kuka ikinä rikkookaan syömisen ja pukeutumisen moraalisia velvollisuuksia on valmis rikkomaan Jumalan lakia iankaikkisissa asioissakin. Meidän kehomme ei ole omamme. Jumala on esittänyt meille vaatimuksia meille antamansa kehon kunnossa pitämisestä, että me voimme esittää kehomme Hänelle elävänä uhrilahjana, pyhänä ja hyväksyttävänä. Kehomme kuuluu Hänelle, joka on tehnyt sen, ja me olemme velvollisia pitämään siitä parasta mahdollista huolta. Jos me heikennämme kehoamme oman nautinnon tavoittelulla, sortumalla turmelukseen ja pukeutumalla terveyttä tuhoavasti, ollaksemme sopusoinnussa maailman kanssa, meistä tulee Jumalan vihollisia..." -That I May Know Him

"Säilyttääksemme terveyden, kohtuus on tarpeellista kaikissa asioissa - kohtuus työskennellessä, kohtuus syödessä ja juodessa. Meidän taivaallinen Isämme lähetti terveysuudistuksen valon vartioimaan meitä paheilta, jotka ovat seurausta turmeltuneesta ruokahalustamme, että ne, jotka rakastavat puhtautta ja pyhyyttä saisivat tietää kuinka käyttää Hänen suomiaan hyviä asioita hienovaraisesti, ja että harjoittamalla kohtuutta päivittäisessä elämässä, he saavat pyhityksen totuuden kautta." -Counsels on Diet and Foods

"Saarnaajien ja kansan täytyy toimia sopusoinnussa. Jumalan kansa ei ole valmistautunut kolmannen enkelin voimakkaaseen huutoon. Heillä on työt tehtävänä itsensä kanssa, eikä heidän pitäisi jättää sitä Jumalan tehtäväksi. Hän jätti tämän työn heidän tehtäväkseen. Se on yksilön työtä; sitä ei voi tehdä toisen puolesta. 'Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.' Ylensyönti on tämän aikakauden yleisin synti. Periksi antaminen ruokahalulle tekee miehistä ja naisista orjia, ja sumentaa heidän järkensä ja turruttaa heidän moraalisen herkkyytensä siinä määrin, että pyhiä ja yleviä Jumalan totuuksia ei arvosteta. Alemmat taipumukset ovat hallinneet miehiä ja naisia." -Counsels on Diet and Foods

"Saadaksemme selville mitkä ovat parhaita ravintoaineita, meidän täytyy tutkia Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa ihmisen ruokavaliosta. Hän, joka loi ihmisen, ja joka ymmärtää hänen tarpeensa, kertoi Aadamille mitä syödä.... "Viljaa, hedelmiä, pähkinöitä ja vihanneksia kuuluu Luojamme meille valitsemaan ruokavalioon." -The Ministry of Healing

"Vihannesten, hedelmien ja viljan pitäisi kuulua ruokavalioomme. Vatsaamme ei pitäisi mennä unssiakaan lihaa (unssi = 0,03 kg). Lihan syöminen on luonnotonta. Meidän tulee palata Jumalan alkuperäiseen tarkoitukseen, joka Hänellä oli ihmisen luomisessa." -Counsels on Diet and Food

"Piristeiden tarve tulee yhä useammin ja sitä on entistä vaikeampi vastustaa. Keho täyttyy enemmän tai vähemmän myrkystä, ja mitä enemmän sen kyvyt vähenevät, sitä suurempi on halu näitä asioita kohtaan. Yksi askel väärään suuntaan tekee tietä toiselle. Monet, jotka eivät syyllistyisi viinin tai minkäänlaisen alkoholijuoman tuomiseen ruokapöytään, kattavat pöytänsä niin täyteen ruokaa, että se luo sellaisen vahvojen juomien janon, että kiusauksen vastustaminen on lähes mahdotonta. Väärät ruokailu- ja juomistavat tuhoavat terveyden ja valmistavat tietä humaltuneisuudelle..." "Piristeitä ja narkoottisia aineita on paljon, ja niiden käyttö ruokana tai juomana ärsyttää vatsaa, myrkyttää veren ja jännittää hermoja. Niiden käyttö on ehdottomasti pahasta." -Counsels on Diet and Foods

"Olkoon ruokavaliouudistus asteittainen. Opetettakoon ihmiset valmistamaan ruokaa ilman maidon tai voin käyttämistä. Kertokaa heille, että pian tulee aika, jolloin ei ole turvallista käyttää munia, maitoa, kermaa tai voita, koska eläinten sairaudet lisääntyvät suhteessa ihmisten pahuuteen. Langenneen ihmiskunnan pahuuden takia aika on lähellä, jolloin koko eläinkunta huokaa maata piinaavien sairauksien takia. Jumala antaa kansalleen kyvyn ja taidon valmistaa terveellisiä ruokia ilman näitä asioita. Hyljätkäämme kaikki reseptit, jotka ovat turmeltuneita." Counsels on diet and Foods

"Kohtuus kaikissa asioissa liittyy sanomaan, joka kehottaa Jumalan kansaa kääntymään pois epäjumalanpalvonnasta, ylensyönnistä, liiallisuudesta pukeutumisessa ja muissa asioissa." -Counsels on Diet and Foods

"Älkäämme, sisaret, leikkikö enää sieluillanne ja Jumalalla. Minulle on näytetty, että suurin syy luopumukseen on rakkautenne pukeutumiseen. Tämä johtaa vakavampien vastuiden laiminlyömiseen, ja tulette löytämään harvoin Jumalan rakkauden kipinää sydämessänne. Poistakaa syy viivästelemättä, sillä se on synti omia sielujanne ja Jumalaa kohtaan." -Counsels on Health

"Meidän yllämme kansana on hirveä synti; olemme antanee seurakuntamme jäsenten pukeutua uskoansa vastaan. Meidän tulee nousta heti ja sulkea takanamme muodin houkutusten ovi. Ellemme tee tätä, seurakunnastamme tulee moraaliton." -Testimonies for the Church

"Kristitty elämä on jatkuvaa itsekieltäymystä ja itsekontrollia. Nämä ovat asioita, joita pitäisi opettaa lapsille varhaislapsuudesta alkaen. Opettakaa heille, että heidän täytyy harjoittaa mielenmalttia, ajatusten ja sydämen sekä tekojen puhtautta, että he kuuluisivat Jumalalle, sillä heidät on ostettu kalliilla hinnalla, Hänen rakkaan Poikansa verellä." -Child Guidance

"Vatsan täytyy saada säännöllisin väliajoin työtä ja lepoa; siten epäsäännönmukainen ruokailu ja ruokailujen välissä syöminen on mitä tuhoisin terveyden lakien rikkomus. Säännöllisillä tavoilla ja kunnollisella ruualla vatsa toipuu vähitellen... "Ne, jotka tekevät vain ruumiillista työtä, monesti työskentelevät liikaa sallimatta itselleen lepohetkiä; kun henkistä työtä tekevät polttavat aivonsa loppuun ja kärsivät, he haluavat terveellistä tarmoa, jota ruumiillinen työskentely antaa. Jos henkisen työn tekijät jakaisivat jossain määrin ruumiillista työtä tekevien taakkaa ja siten vahvistaisivat lihaksiaan, ruumiillista työtä tekevien luokka pääsisi vähemmällä ja voisi omistaa omaa aikaansa henkisille ja moraalisille asioille... Terveyden pitäisi olla riittävä houkutin johtamaan heidät fyysisen ja henkisen työn yhdistämiseen." -Counsels on Diet and Foods

"Jotta lapset ja nuoret pysyisivät terveinä, iloisina, vilkkaina ja heillä olisi hyvin kehittyneet lihakset ja aivot, heidän pitäisi olla paljon ulkoilmassa ja saada hyvin säännöllisesti työtä ja harrastusta." -Child Guidance

"On virkistystapoja, jotka ovat hyödyllisiä sekä mielelle että ruumiille. Valistunut, viisas henkilö löytää runsaasti huvitusta ja vaihtelua lähteistä, jotka eivät ole ainoastaan viattomia vaan myös opettavaisia. Kaikkein hyödyllisintä on virkistäytyminen ulkoilmassa ja Jumalan tekojen mietiskeleminen luonnossa." -The Adventist Home

"Kohtuullisuuden ja säännöllisyyden noudattamisessa kaikissa asioissa on ihmeellinen voima. Se saa aikaan enemmän kuin olosuhteet tai luonnonlahjat sen miellyttävän ja rauhallisen mielenlaadun edistämiseksi, mikä merkitsee niin paljon elämän tien tasoittamisessa." - Elämä ja kasvatus s. 193

"Ne, jotka Danielin tavoin kieltäytyvät saastuttamasta itseään, korjaavat palkinnon kohtuullisista tavoistaan. Paremman fyysisen kestävyyden takia heillä on pankkitalletus, johon voi turvata hädän hetkellä." -Temperance

Terveysasioissa on meillä kaikilla parannettavaa ja opittavaa. Miten helposti kukin meistä lipsuu epäterveelliseen elämään! "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta ihmisluonto on heikko." Mark.14:38. Aamen.

Terveyssanoma on nyt mitä ajankohtaisin!