Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa selvitä kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä." Luuk.21:36. "Olkaa rukouksessa kestäviä ja siinä kiittäen valvokaa." Kol.4:2.

Kristuksen välitystyö hyväksemme

”Kristuksen välitystyö ihmisten hyväksi taivaallisessa pyhäkössä on yhtä olennainen osa pelastussuunnitelmasta kuin Hänen kuolemansa ristillä. Kuolemallaan Hän aloitti sen työn, jota Hän kuolleista nousemisensa jälkeen meni saattamaan päätökseen taivaassa. Meidän on uskon kautta mentävä esiripun sisäpuolelle, ”jonne Jeesus edeltäjuoksijana meidän puolestamme on mennyt”. Hebr.6:20. Sieltä heijastuu Golgatan ristin valo. Siellä voimme saada selvemmän näkemyksen lunastuksen salaisuuksista. Ihmisen pelastus on vaatinut taivaalta äärettömän kalliin hinnan. Annettu uhri vastaa Jumalan rikotun lain korkeimpia vaatimuksia. Jeesus on aukaissut tien Isän valtaistuimen luo, ja Hänen välityksellään kaikki, jotka tulevat uskossa Hänen luokseen, voivat esittää vilpittömät toivomuksensa Jumalan edessä.

Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.” Sananl.28:13. Jos ne, jotka salaavat ja puolustelevat rikoksiaan, saisivat nähdä, miten Saatana iloitsee heistä ja miten hän heidän käytöksensä johdosta pilkkaa Kristusta ja pyhiä enkeleitä, he rientäisivät tunnustamaan syntinsä ja luopuisivat niistä. Luonteen vikojen kautta Saatana koettaa saada hallintaansa koko sielun, ja hän tietää onnistuvansa, jos näitä vikoja hellitään. Sen tähden hän koettaa alati pettää Kristuksen seuraajia sillä turmiollisella viisastelullaan, että heidän on mahdoton voittaa. Mutta Jeesus esittää heidän puolustuksekseen lävistetyt kätensä ja raadellun ruumiinsa; Ja Hän sanoo jokaiselle, joka tahtoo seurata Häntä: ”Minun armossani on sinulle kyllin.” 2Kor.12:9. ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sieluillenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.” Matt.11:29,30. Älköön sen tähden kukaan pitäkö vikojaan parantumattomina. Jumala on antava uskoa ja armoa niiden voittamiseen.

Me elämme nyt suurta sovituspäivää. Kun ylimmäinen pappi vertauskuvallisessa palveluksessa toimitti sovitusta Israelille, vaadittiin kaikkia vaivaamaan sieluaan katumalla syntejään ja nöyryyttämällä itsensä Herran edessä, ettei heitä hävitettäisi kansasta. Samoin kaikkien, jotka tahtovat säilyttää nimensä elämän kirjassa, tulisi nyt koetusaikansa harvoina jäljellä olevina päivinä vaivata sieluaan Jumalan edessä synnin surulla ja todellisella katumuksella. Täytyy harjoittaa syvää ja vilpitöntä sydämen tutkimista. Kevytmielisyyden henki, jota monet kristityt suosivat, on hyljättävä. Vakava taistelu odottaa jokaista, joka tahtoo kukistaa pahat, valtaan pyrkivät taipumuksensa. Valmistautuminen ikuisuutta varten on henkilökohtaista työtä. Me emme pelastu joukoittain. Toisen puhtaus ja hurskaus eivät korvaa toisen puutetta näissä asioissa. Vaikka kaikkien kansojen täytyy tulla Jumalan eteen tuomiolle, Hän tutkii jokaisen ihmisen asiaa yhtä tarkasti ja perusteellisesti kuin siinäkin tapauksessa, ettei maan päällä olisi ketään muuta ihmistä. Jokaisen täytyy tulla koetelluksi, ja jokaisen tulisi olla ilman tahraa tai ryppyä tai muuta sellaista (Efes.5:27).

Vakavia ovat sovitustyön päättymiseen liittyvät tapahtumat. Tärkeät edut ovat siinä kysymyksessä. Tuomitseminen on nyt parhaillaan käynnissä taivaan pyhäkössä. Tämä työ on kestänyt jo monta vuotta (tänä vuonna 2021 tutkivaa tuomiota tulee käytyä jo 177 vuotta!). Pian – kukaan ei tiedä, kuinka pian – se tapahtuu elossa oleviin nähden. Suuren Jumalan läsnäollessa tarkastetaan meidän elämämme. Enemmän kuin koskaan ennen on tänä aikana jokaisen tarpeellista ottaa huomioon Vapahtajan kehotus: ”Valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.” Mark.13:33. ”Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.” Ilm.3:3.

KOHTALON HETKI

Kun tutkiva tuomio päättyy, on jokaisen ihmisen kohtalo määrätty joko elämäksi tai kuolemaksi. Koetusaika päättyy vähän ennen Herran ilmestymistä taivaan pilvissä. Katsoen eteenpäin tuohon aikaan Kristus sanoo: ”Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” Ilm.22:11,12.

Vanhurskaat ja jumalattomat elävät silloin vielä maan päällä kuolevaisessa tilassaan. Ihmiset istuttavat ja rakentavat, syövät ja juovat, kenenkään tietämättä, että taivaan pyhäkössä on julistettu lopullinen, peruuttamaton päätös. Ennen vedenpaisumusta, kun Nooa oli mennyt arkkiin, Jumala sulki arkin oven ja jätti jumalattomat ulkopuolelle. Mutta seitsemän päivää ihmiset jatkoivat surutonta, hekumoivaa elämäänsä ja pilkkasivat varoituksia lähestyvästä tuomiosta, tietämättä että heidän tuomionsa oli jo määrätty. Vapahtaja sanoo, että ”niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.” Matt.24:39. Hiljaa ja huomaamatta, niinkuin varas yösydännä, tulee ratkaiseva hetki, jolloin jokaisen ihmisen kohtalo on määrätty ja armon ovi syyllisiltä ihmisiltä lopullisesti suljettu.

”Valvokaa siis, … ettei Hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta.” Mark.13:35,36. Ne, jotka kyllästyvät valvomiseen ja kääntyvät maailman houkutuksiin, joutuvat vaaralliseen tilaan. Kun liikemies on kokonaan antautunut voiton tavoitteluun, kun nautinnonhaluinen tyydyttää halujaan ja muotinukke järjestelee koristuksiaan – juuri sinä hetkenä saattaa koko maailman Tuomari julistaa tuomion: ”Sinut on vaa’alla punnittu ja köykäiseksi havaittu.” Dan.5:27.”

Tähän neljänteen osaan loppui Ellen G. Whiten kirjoittaman teoksen SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä, II osa, luku ”Tutkiva tuomio”, sivut 481-483, vuoden 1963 suomennoksesta.

Uskon, että nämä sanat ovat puhutelleet sinua syvästi. Portti on ahdas ja tie on kaita taivasten valtakuntaan (Matt.7:14), mutta Jeesus Kristus on lammastarhan ovi (Joh.10:1,7). Hän uhrasi itsensä sinun tähtesi, Hänen Golgatalla vuotanut verensä on tänäänkin voimallinen puhdistamaan sinut kaikista synneistäsi. Jumala rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut. Sinun on kuitenkin hyväksyttävä pelastuksen ehdot, jotka tässä neliosaisessa Raamatun tutkielmassa tutkivasta tuomiosta Kristus on meille antanut. Kaduttuasi syntejäsi sinä saat tunnustamasi synnit anteeksi ja voiman tulla Jumalan lapseksi (Joh.1:12). Jumala sinua siunatkoon, Kristuksen nimessä, aamen.