Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Nyt ei ole aika olla huoleton ja nukkua hengellisesti, sillä emme tiedä, minä aikana meidän elämämme punnitaan tutkivalla tuomiolla. Nyt on julistuksen aika: "Herää, herää, pukeudu voimaasi, Siion. Pukeudu juhlapukuusi, Jerusalem, sinä pyhä kaupunki. Sinun sisällesi ei koskaan enää astu ympärileikkaamaton eikä epäpuhdas." Jes.52:1. (Room.2:29).

On armon aika, mutta se on hupenemassa

”Tuomiolle määrättynä aikana – 2300 päivän päättyessä vuonna 1844 – alkoi tutkimus ja syntien poispyyhkiminen. Kaikkien, jotka joskus ovat tunnustaneet Kristuksen nimeä, täytyy läpikäydä tarkka tutkimus. Sekä elävät että kuolleet tutkitaan ”sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu, tekojensa mukaan”.

Niitä syntejä, joita ei ole kaduttu eikä hyljätty, ei anneta anteeksi eikä poisteta kirjoista, vaan ne tulevat todistamaan syntistä vastaan Jumalan päivänä. Olipa hän tehnyt tekonsa päivän valossa tai yön pimeydessä, ne ovat paljastetut ja ilmeiset Hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Jumalan enkelit ovat olleet todistajina kaikkiin synteihin, ja he ovat merkinneet ne virheettömiin pöytäkirjoihin. Syntiä voidaan salata, kieltää ja peittää isältä, äidiltä ja vaimolta, lapsilta ja tovereilta; kenties ei kenelläkään muulla kuin rikostovereilla ole vähintäkään aavistusta tehdystä rikoksesta. Mutta taivaallisille olennoille se on ilmeinen. Ei pimein yö eikä petollisin taito voi salata iankaikkiselta Jumalalta ainoatakaan ajatusta. Jumalan luona on tarkasti merkittynä jokainen väärä selitys ja jokainen petollinen menettely. Hurskauden kaapu ei voi pettää Häntä. Hän ei erhdy luonteen arvostelussa. Sydämeltään turmeltuneet voivat pettää ihmisiä, mutta Jumala näkee valepukujen läpi ja lukee sydämen ajatukset.

Miten vakava tämä ajatus onkaan! Päivä toisensa jälkeen katoaa ikuisuuteen ja jättää tiliosuutensa taivaan kirjoihin. Puhuttuja sanoja ja tehtyjä tekoja ei voida koskaan palauttaa. Enkelit ovat merkinneet kirjoihin sekä hyvän että pahan. Mahtavinkaan voittaja maan päällä ei voi poistaa ainoankaan päivän merkintöjä. Tekomme, sanamme ja salaisimmat vaikuttimemmekin vaikuttavat kohtalomme ratkaisussa onneksemme tai onnettomuudeksemme. Vaikka me ne unohtaisimme, ne kuitenkin todistavat joko vanhurskauttamisemme tai tuomiomme puolesta.

Niin kuin kasvonpiirteet jäljentyvät valokuvauslevylle erehtymättömällä tarkkuudella, niin on luonnekin tarkkaan kuvattu taivaan kirjoissa. Mutta kuinka vähän ihmiset välittävät siitä luonnekuvasta, jota taivaalliset olennot tulevat tutkimaan. Jos voitaisiin poistaa se verho, joka erottaa näkyvän maailman näkymättömästä, ja ihmiset näkisivät enkelin merkitsevän muistiin jokaisen sanan ja teon, jotka heidän on jälleen kohdattava tuomiolla, miten monta päivittäin puhuttua sanaa jäisikään sanomatta ja miten monta tekoa tekemättä.

Tuomiolla tutkitaan, miten on käytetty kutakin saatua kykyä. Miten olemme käyttäneet taivaan meille lainaamaa pääomaa? Saako Herra tullessaan omansa takaisin korkoineen? Olemmeko käyttäneet meille uskottuja käden, sydämen ja aivojen voimia Jumalan kunniaksi ja maailman siunaukseksi? Miten olemme käyttäneet aikaamme, kynäämme, kieltämme, rahojamme ja vaikutusvaltaamme? Mitä olemme tehneet Kristukselle, kun olemme kohdanneet Hänet köyhien, sairaiden ja orpojen ja leskien hahmossa? Jumala on uskonut meille pyhän sanansa. Mitä olemme tehneet sillä valolla ja totuudella, joka meille täten on annettu, voidaksemme tehdä ihmisiä viisaiksi pelastukseen? Pelkälle tunnustukselle uskosta Kristukseen ei anneta mitään arvoa. Vain teoissa ilmenevää rakkautta pidetään todellisena. Rakkaus yksin antaa teoille arvoa Jumalan edessä. Kaikki, mitä tehdään rakkaudesta, miten vähäpätöiseltä se ihmisten silmissä näyttäneekin, on Jumalalle otollista, ja Hän on sen palkitseva.

Ihmisten salattu itsekkyys on paljastettuna taivaan kirjoissa. Niihin on merkitty täyttämättömät velvollisuudet lähimmäisiä kohtaan ja unohdetut Kristuksen vaatimukset. Niistä näkyy, kuinka usein Kristukselle kuuluva aika, ajattelu ja voima on annettu Saatanalle. Surullisia ovat ne tiedot, joita enkelit vievät taivaaseen. Järjelliset olennot, jotka väittävät seuraavansa Kristusta, ovat antautuneet ajallisten rikkauksien kokoamiseen tai maallisten nautintojen valtaan. Rahat, aika ja voimat uhrataan ulkonaiseen komeuteen ja itsehemmotteluun; mutta vain harvoja hetkiä omistetaan rukoukseen, Raamatun tutkimiseen, sielun nöyryyttämiseen ja synnin tunnustamiseen.

Saatana keksii lukemattomia keinoja ajatustemme valtaamiseksi, niin että ne eivät viipyisi siinä asiassa, mihin meidän pitäisi olla parhaiten tutustuneita. Pääpettäjä vihaa niitä totuuksia, jotka kiinnittävät huomion sovitusuhriin ja kaikkivoipaan Välittäjään. Hän tietää oman asiansa menestymisen riippuvan siitä, missä määrin hän saa ihmisten ajatukset käännetyksi pois Jeesuksesta ja Hänen totuudestaan.

Niiden, jotka tahtovat saada hyötyä Vapahtajan välitystyöstä, ei tule antaa minkään estää heitä täyttämästä velvollisuuttaan saattaa pyhityksensä täydelliseksi Jumalan pelossa. Kallisarvoisia hetkiä ei tule tuhlata huvitteluun, vaan ne tulee omistaa vakavaan ja hartaaseen totuuden sanan tutkimiseen. Jumalan kansan tulee saada selvä käsitys pyhäköstä ja tutkivasta tuomiosta. Kaikki tarvitsevat tietoa suuren Ylimmäisen Pappimme asemasta ja työstä. Muuten on mahdoton harjoittaa tälle ajalle välttämätöntä uskoa tai ottaa Jumalan tahdon mukaista asemaa. Jokaisella ihmisellä on sielu, joka voi tulla pelastetuksi tai kadotetuksi. Jokaisen asia on ratkaistavana Jumalan tuomioistuimen edessä. Jokaisen täytyy kohdata suuri Tuomari kasvoista kasvoihin. Miten tärkeää silloin onkaan usein ajatella sitä vakavaa asiaa, että oikeus istuu ja kirjat ovat avatut ja jokaisen ihmisen on Danielin tavoin noustava osaansa päivien lopussa.

Kaikkien, joille nämä asiat ovat selvinneet, tulee todistaa niistä suurista totuuksista, jotka Jumala on heille uskonut. Taivaassa oleva pyhäkkö on sen työn keskus, mitä Kristus suorittaa ihmisten hyväksi. Tämä asia koskee jokaista maan päällä elävää ihmistä. Pyhäkköoppi esittää pelastussuunnitelman, johtaen meidät aina ajan loppuun saakka, ja ilmaisee vanhurskauden ja synnin välisen taistelun onnellisen päätöksen. On mitä tärkeintä, että kaikki tutkivat näitä asioita perusteellisesti, niin että kykenevät antamaan vastauksen jokaiselle, joka kysyy heissä olevan toivon perustusta.” Aamen.

Nämä vakavat elämän sanat on Kristus antanut sanansaatajansa Ellen G. Whiten kautta luettavaksi meille kirjassa SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä II osa, sivut 479-481, vuoden 1963 suomennos. Israelin Jumala YHWH (Yehovah) sinua runsaasti siunatkoon.