Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Bordercollien sanotaan olevan viisaimpia koirarotuja maailmassa. Meidän Bolttimme seuraa kiinteästi isäntäänsä kysyen, mitä tahtoisit minun tekevän? Koiran ja ihmisen läheisestä suhteesta on meille kristityille paljon opittavaa.

Kirjat avataan

”Kun asiakirjat avataan tuomiolla, tarkastetaan Jumalan edessä kaikkien niiden elämä, jotka ovat uskoneet Jeesukseen. Alkaen niistä, jotka ensin elivät maan päällä, puolustajamme esittää kaikissa peräkkäisissä sukupolvissa eläneiden asiat ja lopettaa niihin, jotka silloin ovat elossa. Jokainen nimi mainitaan ja jokainen asia tutkitaan tarkoin. Nimiä hyväksytään ja nimiä hylätään. Kun joillakin on muistikirjoissa syntejä, joita ei ole kaduttu ja saatu anteeksi, pyyhitään heidän nimensä pois elämän kirjasta ja heidän hyviä töitään koskevat merkinnät poistetaan Jumalan muistikirjasta. Herra sanoi Moosekselle: ”Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani.” 2Moos.32:33. Ja profeetta Hesekiel sanoo: ”Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä… ei yhtäkään hänen vanhurskasta tekoansa, jonka hän on tehnyt, muisteta.” Hes.18:24.

Kaikki, jotka ovat vilpittömästi katuneet syntejään ja tehneet parannuksen sekä uskossa turvautuneet Kristuksen vereen sovitusuhrinaan, ovat saaneet nimensä kohdalle taivaan kirjoihin merkityksi anteeksiannon. Kun he ovat osallistuneet Kristuksen vanhurskaudesta ja heidän luonteensa on havaittu olevan sopusoinnussa Jumalan lain kanssa, heidän syntinsä pyyhitään pois ja heidät katsotaan arvollisiksi iankaikkiseen elämään. Herra sanoo profeetta Jesajan kautta: ”Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.” Jes.43:25. Jeesus sanoo: ”Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja Hänen enkeliensä edessä.” ”Jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.” Ilm.3:5; Matt.10:32,33.

Suurinkin ihmisten osoittama mielenkiinto maallisten tuomioistuinten päätöksiin kuvaa vain heikosti sitä mielenkiintoa, jota osoitetaan taivaan saleissa, kun elämän kirjassa olevat nimet tulevat esille tutkittaviksi koko maailman tuomarin edessä. Jumalallinen välittäjä pyytää, että kaikki, jotka ovat voittaneet uskon kautta Hänen vereensä, saisivat rikoksensa anteeksi, pääsisivät jälleen Eeden-kotiinsa ja heidät kruunattaisiin Hänen kanssaperillisinään kuninkaalliseen asemaan ”entisessä hallituksessa”. Miika 4:8. Saatana oli aikonut, pettämällä ja viekoittelemalla meidän sukuamme, tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelman ihmisen luomiseen nähden; mutta Kristus pyytää nyt, että tämä suunnitelma toteutettaisiin, aivankuin ihminen ei olisi koskaan langennut. Hän ei ainoastaan pyydä kansalleen täydellistä ja lopullista anteeksiantoa ja vanhurskauttamista, vaan myös osallisuutta Hänen kunniaansa ja oikeutta istua Hänen kanssaan Hänen valtaistuimellaan.

Jeesuksen esittäessä pyyntönsä niiden puolesta, jotka ovat vastaanottaneet hänen armonsa, Saatana syyttää heitä Jumalan edessä, väittäen heidän olevan rikollisia. Suuri pettäjä on koettanut johtaa heitä epäilyyn, riistää heiltä luottamuksen Jumalaan, saattaa heidät eroamaan Jumalan rakkaudesta ja rikkomaan Hänen lakiaan. Nyt hän kiinnittää huomiota heidän elämänkertaansa, heidän luonteensa virheisiin, heidän Vapahtajaa häpäisevään erilaisuuteensa Kristukseen verrattuna sekä kaikkiin niihin synteihin, joita tekemään hän on heidät houkutellut, ja näiden tähden hän vaatii heitä jätettäväksi hänen valtaansa.

Jeesus ei puolusta heidän syntejään, mutta viittaa heidän katumukseensa ja uskoonsa ja, vaatien heille anteeksiantoa, Hän kohottaa haavoitetut kätensä Isän ja pyhien enkelien edessä, sanoen: ”Minä tunnen heidät nimeltä. Minä olen kaivertanut heidät käsiini. ’Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.’” Psa.51:19. Ja kansansa syyttäjälle Hän sanoo: ”Herra nuhdelkoon sinua, Saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?” Sak.3:2. Kristus pukee uskolliset palvelijansa omaan vanhurskauteensa, voidakseen esittää Isälleen ”kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista”. Ef.5:27. Heidän nimensä ovat elämänkirjassa, ja heistä on kirjoitettu: ”He saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.” Ilm.3:4.

Näin toteutuu täydellisesti uuden liiton lupaus: ”Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, etsitään Israelin rikkomusta, eikä sitä enää ole, ja Juudan syntiä, eikä sitä löydetä.” Jer.31:34; 50:20. ”Sinä päivänä on Herran Vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto. Ja ne, jotka Siionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi, kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun.” Jes.4:2,3.

SYNTIEN POISTAMINEN

Tutkiva tuomio ja syntien poistaminen saatetaan päätökseen ennen Herran toista tulemista. Koska kuolleet tuomitaan sen mukaan, mitä kirjoihin on kirjoitettu, on mahdotonta, että ihmisten synnit poistettaisiin ennen sen oikeudenkäynnin päättymistä, missä heidän asiansa tutkitaan. Apostoli Pietari sanoo, että uskovien synnit pyyhitään pois, ”että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja Hän lähettäisi… Kristuksen Jeesuksen.” Apt.3:19,20. Kun tutkiva tuomio on päättynyt, tulee Kristus, ja Hänen palkkansa on Hänen mukanaan, antaakseen kullekin Hänen tekojensa mukaan.

Vertauskuvallisessa palveluksessa ylimmäinen pappi, toimitettuaan sovituksen Israelille, tuli esiin ja siunasi seurakuntaa. Samoin Kristuskin välittäjätyönsä päättyessä on ”ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka Häntä odottavat” Hebr.9:28, antaen heille iankaikkisen elämän siunauksen. Niin kuin pappi, poistaessaan synnit pyhäköstä, pani ne syntikauriin pään päälle, niin Kristus on siirtävä kaikki synnit Saatanalle, synnin alkuunpanijalle ja siihen yllyttäjälle. Syntikauris vietiin erämaahan, ja näin se kantoi Israelin synnit ”autioon seutuun” 3Moos.16:22. Samoin Saatana, syypäänä kaikkiin niihin synteihin, joita hän on Jumalan kansan saattanut tekemään, on oleva tuhat vuotta sidottuna maan päälle, joka silloin on oleva autiona ja asumattomana, ja lopuksi hän on kärsivä synnin täydellisen rangaistuksen siinä tulessa, joka on hävittävä kaikki jumalattomat. Siten suuri pelastussuunnitelma toteutuu, synnin tullessa lopullisesti hävitetyksi ja kaikkien niiden tullessa pelastetuiksi, jotka ovat olleet valmiit hylkäämään pahan.” (Ellen G. White: SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä II, vuoden 1963 suomennos, sivut 476 – 478.)

Yehovah'n, yhdessä Poikansa kanssa, laatima pelastussuunnitelma on ihmeellisen hieno kokonaisuus! Sitä voi paremmin ymmärtää tutkimalla Vanhan testamentin pyhäkköpalvelusta, joka oli taivaallisten kuva (Hebr.8:5; 9:23). Nyt (23.1.2021) elämme tutkivan tuomion päättymisen ajassa. Katolisen presidentin Joe Bidenin Amerikka (karitsansarvinen peto, Ilm.13:11) on liittoutunut antikristuksen kanssa (peto, jonka kuolinhaava parani Ilm.13:3) niin läheisesti, että todellisuudessa jesuiitat johtavat tuota ennen Jumalan siunaamaa protestanttista valtakuntaa (Ilm. luku 13). Sunnuntailaki on kauan odotettu (pedon) merkki (Ilm.13:16), jolloin vainontulet syttyvät jälleen Jumalan jäännöstä (Ilm.14:12) vastaan. Mutta tutkivan tuomion tarkastelumme jatkuu vielä parina osiona. Jumala sinua ja omaisiasi runsaasti siunatkoon Jeesuksen nimessä, aamen.