Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Niinkuin koira luottaa isäntäänsä, samoin meidänkin tulee luottaa taivaalliseen Isäämme tänä tutkivan tuomion aikana. Hän on antanut rakkaan Poikansa meidän asianajajaksemme. Vaikka Saatana on syyttäjämme, meillä ei ole mitään pelättävää, sillä Kristus on voittanut Saatanan vallan. Kuvassa meidän uskollinen ja rakastettava Espanjan mastiffimme Rauha Rakas, jota ei enää ole.

Tuomion hetki on tullut

Kun Jeesus tulee hakemaan pelastettunsa taivaskotiin, silloin Hän maksaa palkan palvelijoilleen. Hän sanoo: ”Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” Ilm.22:12. Palkan maksua edeltää tutkiva tuomio. Keskitaivaalla lentävä enkeli sanoo suurella äänellä: ”Peljätkää Jumalaa ja antakaa Hänelle kunnia, sillä Hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa Häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet.” Ilm.14:7. Tutkiva tuomio taivaan pyhäkön kaikkein pyhimmässä alkoi 22.10.1844 Danielin kirjan 8:14 ilmoitetun 2300 päivää eli vuotta käsittävän aikaprofetian mukaan. Millainen tämä oikeudenkäynti on ja millaisia meidän tulee luonteeltamme ja sydämeltämme olla, siitä saamme selvyyden Kristuksen sanansaattajan Ellen G. Whiten kirjasta SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä II osa, sivuilta 473 - 476:

”Profeetta Daniel sanoo: ”Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja Hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos Hänestä; tuhannen tuhatta palveli Häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi Hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin.” Dan.7:9,10.

Näin esitettiin profeetalle näyssä se suuri ja juhlallinen päivä, jolloin ihmisten luonnetta ja elämää tutkitaan koko maailman tuomarin edessä ja jokaiselle maksetaan ”hänen tekojensa mukaan”. Vanhaikäinen on Isä Jumala. Psalmirunoilija sanoo: ”Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.” Psal.90:2. Hän, joka on kaiken luoja ja lain alkulähde, johtaa asiain käsittelyä tuomiolla. Pyhät enkelit, joiden luku on tuhannen tuhatta ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta ovat palvelijoina ja todistajina tässä suuressa oikeudenkäynnissä.

”Ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja Hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja Hänet saatettiin tämän eteen. Ja Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat Häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja Hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.” Dan.7:13,14. Tässä esitetty Kristuksen saapuminen ei tarkoita Hänen toista tulemistaan maan päälle. Hän tulee Vanhaikäisen luo taivaassa vastaanottamaan vallan, kunnian ja valtakunnan, jotka annetaan Hänelle Hänen välittäjätyönsä päättyessä. Tämä tuleminen, eikä Hänen toinen tulemisensa maan päälle, oli ennustuksessa ilmoitettu tapahtuvaksi 2300 päivän päättyessä vuonna 1844. Taivaan enkelien saattamana meidän suuri ylimmäinen pappimme astuu sisälle kaikkein pyhimpään ja tulee siellä Jumalan eteen toimittamaan viimeistä osaa palveluksestaan ihmisten hyväksi – suorittamaan tutkivaan tuomioon kuuluvaa työtään ja sovittamaan kaikki, jotka havaitaan siihen oikeutetuiksi.

Vertauskuvallisessa palveluksessa vain niillä, jotka olivat Jumalan edessä tunnustaneet syntinsä ja tehneet parannuksen ja joiden synnit syntiuhrin veren kautta oli siirretty pyhäkköön, oli osa sovituspäivän palveluksessa. Samoin myös lopullisen sovituksen ja tutkivan tuomion suurena päivänä käsitellään vain Jumalan omiksi tunnustautuvien asiat. Jumalattomien tuomitseminen on tästä erillään oleva toimitus, joka tapahtuu myöhemmin. ”Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?” 1Piet,4:17.

Tuomiopäätökset tehdään taivaassa olevien kirjojen perusteella, joihin on merkitty ihmisten nimet ja teot. Profeetta Daniel sanoo: ”Oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin.” Ilmestyskirjan kirjoittaja kuvailee samaa tapahtumaa ja lisää: ”Avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.” Ilm.20:12.

Elämän kirjassa on kaikkien niiden nimet, jotka ovat alkaneet palvella Jumalaa. Jeesus kehotti opetuslapsiaan: ”Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk.10:20. Paavali puhuu uskollisista työtovereistaan, ”joiden nimet ovat elämän kirjassa”, Fil.4:3. Daniel vakuuttaa, kaukaa katsellessaan tulevaa ”ahdistuksen aikaa, jonka kaltaista ei ole ollut”, että silloin pelastetaan Jumalan kansa, ”kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat”. Ja Ilmestyskirjassa sanotaan, että Jumalan kaupunkiin pääsevät ainoastaan ne, ”jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan”. Dan.12:1; Ilm.21:27.

Herran edessä kirjoitetaan myös ”muistokirja” niiden hyvistä teoista, ”jotka Herraa pelkäävät ja Hänen nimeänsä kunniassa pitävät”. Mal.3:16. Heidän uskonsanansa ja rakkaudentekonsa ovat merkityt kirjaan taivaassa. Nehemia viittaa tähän sanoessaan: ”Muista tämän tähden minua, Jumalani, äläkä pyyhi pois minun hurskaita tekojani, jotka minä olen tehnyt Jumalan temppelin ja siinä toimitettavan palveluksen hyväksi.” Neh.13:14. Jumalan muistokirjassa ikuistuu jokainen vanhurskas teko. Sinne on tarkasti merkitty jokainen torjuttu kiusaus, jokainen voitettu synti ja jokainen sääliä ilmaiseva sana. Jokainen uhrausta vaatinut teko sekä jokainen Kristuksen asian tähden kestetty kärsimys ja suru on myös sinne merkitty. Psalmirunoilija sanoo: ”Sinä olet lukenut minun pakolaispäiväni; pane leiliisi minun kyyneleeni, ovathan ne sinun kirjassasi.” Psal.56:9.

Myös ihmisten synnit ovat merkityt muistiin. ”Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.” Vapahtaja sanoo: ”Jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.” Saarn.12:14, Matt.12:36,37. Salaisimmatkin aikeet ja vaikuttimet käyvät ilmi näistä virheettömistä kirjoista; sillä Jumala ”on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset”. 1Kor.4:5. ”Katso, se on kirjoitettuna minun edessäni… Heidän pahat tekonsa ynnä teidän isienne pahat teot, sanoo Herra.” Jes.65:6,7.

Jokaisen ihmisen teot tulevat tarkastettaviksi Jumalan edessä ja ovat merkityt kirjoihin uskollisuuden tai uskottomuuden tekoina. Taivaan kirjoihin on jokaisen nimen kohdalle merkitty pelottavalla tarkkuudella jokainen väärä sana, jokainen itsekäs teko, jokainen täyttämätön velvollisuus, jokainen salainen synti ja jokainen petollinen teeskentely. Vähäarvoisina pidetyt taivaasta lähetetyt varoitukset ja nuhteet, tuhlatut hetket, käyttämättömät tilaisuudet, hyvää tai pahaa edistävä vaikutus kauaskantoisine seurauksineen – kaiken tämän on enkeli merkinnyt taivaan kirjaan.

TUOMION PERUSTE

Jumalan laki on se ohje, jonka mukaan ihmisten luonnetta ja elämää tutkitaan tuomiolla. Viisas mies sanoo: ”Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle.” Saarn.12:13,14. Apostoli Jaakob kehottaa veljiään: ”Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.” Jaak.2:12.

Ne, jotka tuomiolla ”katsotaan arvollisiksi”, saavat osan vanhurskaiden ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi: ”Ne, jotka ovat arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista… ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia.” Luuk.20:35,36. Ja edelleen hän selittää, että ”ne, jotka ovat hyvää tehneet”, tulevat ”elämän ylösnousemukseen”. Joh.5:29. Vanhurskaita kuolleita ei herätetä kuolleista ennen kuin sen tuomion jälkeen, jolla heidät on katsottu arvollisiksi ”elämän ylösnousemukseen”. Tämän vuoksi he eivät voi henkilökohtaisesti olla tuomioistuimen edessä, kun heidän elämänsä tutkitaan ja asiansa ratkaistaan.

Jeesus on heidän asianajajanaan ja puolustaa heitä Jumalan edessä. ”Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.” 1Joh.2:1. ”Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.” ”Hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka Hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska Hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.” Hebr.9:24; 7:25.” Aamen.