Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Maailman lopputapahtumat hiipivät yllemme huomaamatta, ellemme tunne Raamatun kirjoituksia. "Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta." Room.8:20-23.

Kuuliaisuuden koe

Ellen White: SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä II, sivut 590 – 591:

”Sapatinvietto on oleva suuri kuuliaisuuden koe, sillä tämä on se totuuskohta, josta erikoisesti väitellään. Kun ihmisten kestettäväksi asetetaan viimeinen koe, silloin tullaan vetämään rajaviiva niiden välille, jotka palvelevat Jumalaa, ja niiden, jotka eivät Häntä palvele. Samoin kun väärän sapatin (sunnuntain) noudattaminen, sopusoinnussa maan lain kanssa ja ristiriidassa neljännen käskyn kanssa (2Moos.20:8-11), on julkinen tunnustus kuuliaisuudesta Jumalaa vastustavalle vallalle, samoin oikean sapatin (perjantai-illasta lauantai-iltaan) viettäminen kuuliaisuudesta Jumalan laille, on todistus uskollisuudesta Luojaa kohtaan. Kun toinen luokka suostuu vastaanottamaan maallisille valloille antautumisen tuntomerkin ja siten ottaa pedon merkin, niin toinen luokka valitsee merkin uskollisuudesta Jumalaa kohtaan ja tulee merkityksi Jumalan sinetillä.

Näihin asti on niitä, jotka ovat julistaneet kolmannen enkelin sanomaan kuuluvia totuuksia, usein pidetty pelkkinä hälinän aiheuttajina. Heidän ennustuksensa uskonnollisen suvaitsemattomuuden valtaan pääsystä Yhdysvalloissa sekä kirkon että valtion yhtymisestä vainoamaan niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt, on julistettu perusteettomiksi ja mielettömiksi. On vakavasti väitetty ettei tämä uskonnonvapautta puolustava maa voisi milloinkaan muttua muuksi, kuin se on ollut. Mutta kun sunnuntain vieton pakollista voimaansaattamista pohditaan laajoissa piireissä, nähdään, että se, mitä niin kauan on epäilty, on nopeasti lähestymässä, ja kolmannen enkelin sanoma on saava aikaan vaikutuksen, jota sillä ei aikaisemmin olisi voinut olla.

Jumala on jokaisen sukupolven aikana lähettänyt palvelijansa nuhtelemaan sekä maailman että seurakunnan syntejä. Mutta kansa haluaa kuulla suloisia asioita, eikä sitä miellytä puhdas, koristelematon totuus. Monet uskonpuhdistajat päättivät uudistustyöhön ryhtyessään noudattaa suurta varovaisuutta, paljastaessaan kirkon ja kansakunnan syntejä. He toivoivat voivansa puhtaalla, kristillisellä elämällään johtaa kansan takaisin Raamatun oppeihin. Mutta heihin tuli Jumalan Henki, niinkuin Henki tuli Eliaan, kehottaen häntä nuhtelemaan jumalattoman kuninkaan ja luopuneen kansan syntejä; he eivät voineet jättää julistamatta Raamatun selviä totuuksia – oppeja, joita he olivat haluttomia esittämään. Heidän oli pakko innokkaasti julistaa totuutta ja varoittaa sieluja uhkaavasta vaarasta. He ilmoittivat Herran heille antamat sanat seurauksia pelkäämättä, ja kansan täytyi kuulla varoitusta.

Siten on myös kolmannen enkelin sanoma (Ilm.14:9-11) tuleva julistetuksi. Kun tulee aika, jolloin sitä saarnataan suurimmalla voimalla, Herra on käyttävä vaatimattomia välikappaleita, johtaen niiden mieliä, jotka pyhittäytyvät Hänen palvelukseensa. Nämä työntekijät tulevat kykeneviksi toimeensa Pyhän Hengen voitelun kautta paremmin kuin oppilaitoksissa tapahtuvan opetuksen avulla. Uskon ja rukouksen miehet ryhtyvät sisäisen pakon vaatimina toimimaan pyhällä innolla, esittäen niitä sanoja, joita Jumala heille antaa. Babylonin synnit paljastetaan. Ne kauheat seuraukset, mitkä johtuvat siitä, että yhteiskunnalliset viranomaiset pakottavat kansaa noudattamaan kirkon määräyksiä, spiritualismin leviäminen, paavinvallan salainen, mutta nopea eteneminen – kaikki tämä paljastetaan. Nämä vakavat varoitukset herättävät kansan. Tuhansittain ihmiset, jotka eivät koskaan ennen ole kuulleet sellaisia sanoja, tulevat nyt niitä kuuntelemaan. Hämmästyksen valtaamina he kuulevat todistettavan, että Babylon on seurakunta, joka on langennut erheittensä ja syntiensä tähden sekä sen tähden, että se on hyljännyt taivaasta lähetetyn totuuden. Kun ihmiset innostuneina menevät aikaisemmilta opettajiltaan kyselemään, miten näiden asiain laita on, saarnaajat esittävät taruja ja ennustavat rauhaa, poistaakseen heidän pelkonsa ja tyynnyttääkseen heidän heränneet tuntonsa. Mutta kun useat eivät tyydy pelkkään inhimilliseen luotettavuuteen, vaan vaativat selvää ”Näin sanoo Herra”, silloin kansanomaiset saarnaajat muinaisten fariseusten tavoin vihastuvat siitä, että heidän luotettavuuttaan epäillään, julistavat sanoman olevan Saatanasta ja kiihottavat syntiä rakastavia kansanjoukkoja pilkkaamaan ja vainoamaan sanoman julistajia.”

Nämä ennustuksen sanat, jotka Herramme Jeesus Kristus antoi meille noin 150 vuotta sitten sanansaattajansa ellen Whiten kautta, ovat pian toteutumassa. Kun sunnuntailaki säädetään, ensin Amerikassa, silloin nämä alkavat tapahtua. Aamen.

"Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa." Ilm.13:3