Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Kuva sapattikäskystä BIBLIAsta vuoden 1923 painoksesta, 2Moos.20:8-11. Silloisessakin suomennoksessa 10 käskyä noudattaa antikristuksen muuttamaa Jumalan lakia, jossa 4. käsky on muutettu 3. käskyksi. Tässä lepopäiväkäsky noudattaa muilta osin alkuperäistä, paitsi Jumalan nimi YHVH (Yehovah) on korvattu sanalla Herra. Paavinvallan röyhkeästi muuttamassa laissa 3. käsky tarkoitta väärää sapattia, sunnuntaita. Jumalan ikuisen lain 4. käsky tarkoittaa sapattia perjantai-illasta lauantai-iltaan. Viisikymmentä vuotta tämän perheraamatun painamisesta Suomessakin tehtiin kalenterimuutos, jossa sunnuntai on valheellisesti viikon seitsemäs päivä.

Viimeinen varoitus maailmalle

Ilmestyskirjan 13. luvun pedon kuolinhaava on miltei kokonaan parantunut (jae 3). Maailmanlaajuiset keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä korona-pandemian voittamiseksi ovat varma merkki siitä, että näiden ilmiöiden pääsuunnittelijana on Raamatun Jeesuksen pahin vihollinen, langennut Lucifer eli Saatana ja hänen lähin yhteistyökumppaninsa paavinvalta (jae 4). Jeesus varoittaa meitä lopunajan suurista eksytyksistä (Matt.24:4,5). Oikea Kristus on sapatin Herra (Matt.12:8), mutta sunnuntain Herra on Jeesusta näyttelevä langennut Lucifer, jota langennut kristikunta palvoo. Tämä valheen yhteenliittymä tulee vaatimaan kaikilta ihmisiltä Jumalan vastaisen lakinsa kunnioittamista. Mutta Jumalalla on olemassa kansa, joka ei kumarra lohikäärmettä eikä siihen liittynyttä kristillisyyttä (Ilm.14:12). Heidän viimeisenä tehtävänään ennen kuin armonovet sulkeutuvat, on julistaa viimeinen varoitussanoma kaikille kansoille. Sapatin Herra haluaa antaa meille selvän kuvan siitä, mistä aikamme tapahtumissa on kyse että voisimme valita puolemme: haluammeko antaa itsemme Kristukselle, joka kärsi ja kuoli meidän puolestamme, että meillä olisi iankaikkinen elämä, vaiko valitsemmeko langenneen Luciferin, jonka alaisia jo syntyjään olemme ja tuhoudumme lopullisesti viimeisellä tuomiolla?

Suuressa rakkaudessaan viimeistä sukupolvea kohtaan Jeesus Kristus on antanut meille sanomia siitä, mikä pian maanpiiriä kohtaa. Nämä lopunajan sanomat löytyvät kirjasta SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä II osasta, sivulta 588 eteenpäin, vuoden 1963 suomennoksesta:

”Minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.” ”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ’Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.” Ilm.18:1,2,4.

Tämä raamatunkohta tarkoittaa sitä aikaa, jolloin Ilmestyskirjan 14. luvun toisen enkelin sanoma Babylonin lankeemuksesta on julistettava uudelleen, lisättynä maininnalla siitä turmeluksesta, mikä on tunkeutunut niihin eri järjestöihin, jotka muodostavat Babylonin, sen jälkeen kun sanoma ensin julistettiin kesällä 1844. Tässä kuvaillaan uskonnollisen maailman kauheaa tilaa. Aina kun totuus hylätään, ihmisten mieli pimentyy ja sydän paatuu, kunnes he lopulta vaipuvat julkeaan jumalattomuuteen. Jumalan antamista varoituksista välittämättä he jatkavat siveyslaissa olevan käskyn halveksimista, kunnes alkavat vainota niitä, jotka sitä kunnioittavat. Kristuksen sanan ja Hänen kansansa halveksiminen on uhmaa Häntä itseään kohtaan. Kun kirkkokunnat hyväksyvät spiritualismin opit, poistuvat lihallista sydäntä pidättävät rajoitukset, ja uskonnollisuus tulee pahinta vääryyttä salaavaksi verhoksi. Usko henki-ilmestyksiin avaa oven villitseville hengille ja riivaajien opeille, ja siten pimeyden enkelit pääsevät vaikuttamaan seurakunnissa.

Babylonin tilasta ennustuksen esittämänä aikana sanotaan, että ”hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” Ilm.18:5. Se on täyttänyt syntimittansa, ja hävitys on pian kohtaava sitä. Mutta siellä on vielä Jumalan kansaa; ja ennen kuin Jumalan tuomiot kohtaavat sitä, täytyy nämä uskolliset Jumalan palvelijat kutsua sieltä pois, ”etteivät tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi kärsiä hänen vitsauksistansa.” Tästä johtuu sen enkelin kuvaama liike, joka tulee alas taivaasta, valaisee maan kirkkaudellaan ja voimallisella äänellä julistaa Babylonin synnit. Hänen sanomansa yhteydessä kuuluu kutsu: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani.” Nämä tiedotukset, liittyneinä kolmannen enkelin sanomaan, muodostavat viimeisen varoituksen, joka annetaan maan asukkaille.

Kauhea on se taistelu, jota kohti maailma käy. Maan vallat yhtyvät taisteluun Jumalan käskyjä vastaan ja antavat määräyksen, joka velvoittaa ”kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat” (Ilm.13:16) väärää sapattia viettämällä mukautumaan kirkon vakiintuneisiin tapoihin. Kaikkia, jotka kieltäytyvät noudattamasta tätä määräystä, rangaistaan yhteiskunnallisen lain mukaan, ja lopulta selitetään, että he ansaitsevat kuoleman. Toiselta puolen Jumalan laki vaatii viettämään Luojan lepopäivää, ja Jumala uhkaa vuodattaa vihansa kaikkien niiden ylle, jotka Hänen käskynsä rikkovat.

Jokainen, joka on saanut tästä riitakohdasta tällaisen selvän näkemyksen ja sitten hylkää Jumalan lain, noudattaakseen ihmisten säädöstä, ottaa pedon merkin; hän ottaa vastaan sille vallalle osoittamansa kuuliaisuuden merkin, jota hän pitää parempana totella kuin Jumalaa. Taivaasta tullut varoitus kuuluu: ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu Hänen vihansa maljaan.” Ilm.14:9,10.

Mutta Jumalan viha ei kohtaa ketään, ennen kuin totuus on hänelle selvinnyt ja hän vastoin parempaa tietoaan on sen hyljännyt. On useita, joilla ei ole ollut tilaisuutta kuulla meidän aikaamme koskevia erityisiä totuuksia. Neljännen käskyn velvoittavuutta ei ole heille koskaan esitetty oikeassa valossa. Hän, joka tuntee jokaisen sydämen ja tutkii jokaisen vaikuttimen, ei ole jättävä yhtäkään totuuden tietoa kaipaavaa sielua erehtymään niiden kohtien suhteen, joita taistelu koskee. Mainitun määräyksen noudattamista ei vaadita tietämättömältä kansalta. Jokainen on saava kylliksi valoa, voidakseen järkevästi tehdä valintansa.”

Rakas lähimmäiseni, jos rakastat totuutta ja vihaat valhetta, sinussa vaikuttaa Kristuksen Henki. Väärentämätön Raamattu on syntynyt Kristuksen Hengestä – eli se on yhtä kuin Jeesus Kristus, Jumalan Sana: ”Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta.” 1Joh.1:1. Jeesus on tie ja totuus ja elämä (Joh.14:6). Sunnuntain herra ei voi eikä halua pelastaa sinua vaan tuhota sinut, valitse siis sapatin Herra. Hän on kuollut ristillä että sinä saisit elää Hänen kanssaan uudeksi luodussa maassa ikuisesti. Aamen.