Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Ekumeeninen liike on uskonpuhdistuksen työn tyhjäksi tekemistä. Se on maailmankirkon luomista, jossa kaikki uskonnot kootaan yhteen Vatikaanin lipun alle. Kristus näkee tämän hankkeen kuivettuneiden oksien suurena risuläjänä - valmiina poltettavaksi suurena Herran päivänä.

Raamatun ja dekalogin syrjäyttämisen seuraukset

Ellen G. Whiten innoitetut todistukset lähenevästä taistelusta jatkuvat kirjan ”SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä, II osan sivuilla 573 – 577, vuoden 1963 suomenkielinen painos:

”Tuomioistuimet ovat turmeltuneet. Vallassa olevien vaikuttimina ovat voitonhimo ja aistillisten nautintojen halu. Kohtuuttomuus on heikentänyt useiden sielunkykyjä, niin että he ovat melkein kokonaan Saatanan johdossa. Lainoppineet ovat turmeltuneita, lahjottuja ja harhaan johdettuja. Lain käyttäjien keskuudessa on juoppoutta, meluisaa huvittelua, kiihkoa, kateutta ja kaikenlaista epärehellisyyttä. ”Oikeus työnnetään takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla.” Jes.59:14.

Rooman kirkon ylivallan aikana jumalattomuus ja hengellinen pimeys olivat Raamatun sortamisen välttämätön seuraus. Mutta mikä on laajalle levinneen epäuskon ja Jumalan lain hylkäämisen sekä tästä johtuvan turmeluksen syynä nykyisenä uskonnonvapauden aikana, jolloin evankeliumin täysi valo loistaa? Nyt, kun Saatana ei enää voi pitää maailmaa valvonnassaan pidättämällä ihmisiltä Raamatun, hän pyrkii muilla keinoilla saavuttamaan saman tuloksen. Hävittämällä uskon Raamattuun hän voi edistää aikeitaan yhtä hyvin kuin hävittämällä itse Raamatun. Saamalla ihmiset uskomaan, että Jumalan laki ei ole sitova, hän saa heidät rikkomaan sitä yhtä paljon kuin heidän ollessaan täysin tietämättömiä sen määräyksistä. Ja samoin kuin menneinä alkoina hän on nytkin koettanut edistää tarkoituksiaan kirkon avulla. Aikamme uskonnolliset järjestöt ovat kieltäytyneet kuuntelemasta kansalle vastenmielisiä, Raamatussa selvästi esitettyjä todistuksia, ja niitä vastustaessaan ne ovat käyttäneet selityksiä ja omaksuneet katsantokantoja, jotka ovat kylväneet epäilyn siementä laajoille alueille. Pysymällä paavillisessa harhakäsityksessä sielun luontaisesta kuolemattomuudesta ja ihmisen tietoisuudesta kuolemassa ne ovat hyljänneet ainoan suojan spiritualismin petoksia vastaan. Iankaikkisen piinan oppi on johtanut useita epäilemään Raamattua. Kun neljännen käskyn (sapattikäskyn) vaatimuksia esitetään kansalle, havaitaan sen vaativan seitsemännen päivän (perjantai-illasta lauantai-iltaan) pitämistä sapattina; ja ainoana keinona vapautua epämieluisasta velvollisuudesta kansan suosiossa olevat opettajat selittävät, ettei Jumalan laki enää ole sitova. Siten he hylkäävät lain ja sapatin samalla kertaa. Sapattia koskevan uskonpuhdistustyön edistyessä tämä Jumalan lain hylkääminen neljännen käskyn vaatimusten tähden tulee melkein yleismaailmalliseksi. Uskonnollisten johtajien opetukset ovat avanneet oven epäuskolle, spiritualismille ja Jumalan pyhän lain halveksimiselle; ja näillä johtajilla on pelottava vastuu kristillisessä maailmassa vallitsevasta jumalattomuudesta.

Mutta tämä luokka väittää, että nopeasti leviävä turmelus johtuu suureksi osaksi niin kutsutun ”kristillisen sapatin” (sunnuntain) pyhyyden rikkomisesta ja että sunnuntain vieton tehokas voimaan saattaminen parantaisi suuressa määrin yhteiskunnan siveellistä tilaa. Tätä väitetään etenkin Amerikassa, missä oppia oikeasta sapatista on eniten saarnattu. Siellä raittiustyökin, yksi huomattavimmista ja tärkeimmistä siveellisistä uudistuspyrkimyksistä, on useissa tapauksissa yhdistetty sunnuntailiikkeeseen. Tämän liikkeen kannattajat sanovat työskentelevänsä yhteiskunnan korkeimpien pyrkimysten edistämiseksi ja väittävät niiden, jotka kieltäytyvät liittymästä heihin, olevan raittiuden ja edistyksen vihollisia. Mutta jos erhettä puoltava liike ottaa osaa johonkin hyvään työhön, ei se muuta erhettä totuudeksi. Me voimme salata myrkyn, sekoittamalla sen terveelliseen ruokaan, mutta emme sillä tavalla muuta sen ominaisuuksia. Se tulee vain vaarallisemmaksi, koska sen siten voi helpommin tietämättään nauttia. Yksi Saatanan juonista on yhdistää valheeseen sen verran totuutta, että se herättää luottamusta. Sunnuntailiikkeen johtajat voivat puoltaa tarpeellisia parannuksia ja Raamatun mukaisia periaatteita; mutta kun he yhdistävät näihin Jumalan lain vastaisen vaatimuksen, eivät Jumalan palvelijat voi liittyä heihin. Mikään ei voi oikeuttaa heitä syrjäyttämään Jumalan käskyjä ihmisten käskyjen tähden.

Kahden suuren erheen avulla, sielun kuolemattomuuden ja sunnuntain pyhyyden, Saatana kietoo ihmiset petoksiinsa. Edellinen laskee spiritualismin perustuksen, ja jälkimmäinen muodostaa Roomaan yhdistävän myötätunnon siteen. Yhdysvaltain protestantit tulevat ensimmäisinä ojentamaan kätensä kuilun yli puristaakseen tuon vallan kättä; ja tämän kolmiliiton vaikutuksesta tämä maa seuraa katolisen kirkon jälkiä omantunnon oikeuksien polkemisessa.

(Tämä sataviisikymmentä vuotta sitten kirjoitettu ennustus alkoi toteutua vuoden 1984 paikkeilla USA:n presidentin Ronald Reaganin kutsuttua paavi Johannes Paavali II vierailulle maahansa. Heistä tuli läheiset ystävät ja he solmivat diplomaattisuhteet maittensa kesken. Nuorena miehenä kyseinen paavi kauppasi Zyklon B hermomyrkkyä natsien keskitysleireille vankien kaasuttamiseksi hengiltä. Kuoltuaan hänet itsensä julistettiin pyhimykseksi, RKK:n huomautus.)

Kun spiritualismi nyt entistä tarkemmin jäljittelee aikamme nimikristillisyyttä, sillä on myös entistä suurempi pettämis- ja kietomisvoima. Asiain nykyisen järjestyksen mukaan itse Saatanakin on kääntynyt. Hän haluaa esiintyä valkeuden enkelinä. Spiritualismin välityksellä tehdään ihmeitä; sairaita parannetaan ja monia muita kieltämättömiä ihmetekoja saadaan aikaan. Ja kun henget väittävät uskovansa Raamattuun ja osoittavat kunnioitusta kirkon laitoksille, heidän työtään pidetään Jumalan voiman ilmestyksenä. (Esimerkkinä  helluntaiherätyksen keskuudessa 1970-80 luvuilla toimineen saarnaajan Niilo Ylivainion sieluja pettävä toiminta.)

Nykyään on vaikea nähdä eroa kristityiksi tunnustautuvien ja jumalattomien välillä. Kirkon jäsenet rakastavat samaa, mitä maailmakin rakastaa, ja ovat valmiit liittymään siihen. Saatana haluaa yhdistää ne yhdeksi kokonaisuudeksi ja vahvistaa asiaansa vetämällä kaikki spiritualismin riveihin. Paavin kannattajat, jotka kerskaavat ihmeistä oikean kirkon varmoina tuntomerkkeinä, joutuvat helposti tämän ihmeitätekevän vallan petoksen uhreiksi. Myöskin protestantit, jotka ovat heittäneet pois totuuden kilven, viedään harhaan. Katolilaiset, protestantit, ja maailman lapset tulevat samalla tavalla vastaanottamaan jumalisuuden muodon ilman voimaa, ja he pitävät tätä yhtymistä suurenmoisena, maailman kääntymistä ja kauan odotetun tuhatvuotisen valtakunnan toteutumista jouduttavana tapahtumana. (Adventtikirkkokin on mukana ekumeenisen liikkeen toiminnassa, toteuttamassa tällaista uskontojen sekotusta.)

Spiritualismin välityksellä Saatana esiintyy ihmiskunnan hyväntekijänä, joka parantaa kansan sairauksia ja vakuuttaa esittävänsä uutta, korkeampaa uskonnon järjestelmää; mutta samaan aikaan hän tuhoaa elämää. Kiusauksillaan hän johtaa suuret joukot perikatoon. Kohtuuttomuus riistää järjeltä määräämisvallan ja seurauksena on aistillisten halujen tyydyttäminen, riita ja verenvuodatus. Saatana iloitsee sodasta, sillä se herättää sielun alhaisimmat intohimot ja vie uhrinsa rikosten ja veren tahraamina iankaikkisuuteen. Hänen tarkoituksenaan on kiihottaa kansoja sotimaan toisiaan vastaan, sillä siten hän saa ihmisten mielet kääntymään pois valmistautumisesta kestämään Jumalan suurena päivänä.

LUONNONVOIMIEN HALLINTA

Saatana toimii myös alkuaineiden kautta, korjatakseen valmistautumattomien sielujen satoa. Hän on tutkinut luonnon laboratorioiden salaisuuksia, ja hän käyttää kaikkea valtaansa hallita luonnonvoimia niin pitkälle, kuin Jumala sallii. Kun hän sai luvan ahdistaa Jobia, miten nopeasti tältä riistettiinkään karjalaumat, palvelijat, huoneet ja lapset, onnettomuuksien seuratessa toisiaan katkeamattomana sarjana. Jumala suojelee luomiaan olentoja ja estää hävittäjän voiman niitä saavuttamasta. Mutta kristitty maailma on halveksinut Jumalan lakia, ja Herra on toimiva sanansa mukaisesti; Hän on ottava pois maan päältä siunauksensa ja siirtävä pois varjeluksensa niiltä, jotka kapinoivat Hänen lakiansa vastaan sekä opettavat ja pakottavat muita tekemään samoin. Saatanalla on valta kaikkiin, joita Jumala ei erityisesti suojele. Muutamia hän suosii ja auttaa, edistääkseen siten omia tarkoituksiaan. Toisille hän aiheuttaa vaikeuksia ja saattaa ihmiset uskomaan, että Jumala tuottaa heille surua.

Samalla kun Saatana esiintyy ihmisille suurena lääkärinä, joka voi parantaa kaikki heidän tautinsa, hän aiheuttaa sairautta ja onnettomuuksia, kunnes väkirikkaat kaupungit tulevat autioiksi ja hävitetyiksi. Hän on jo nyt toiminnassa, käyttäen valtaansa kaikkialla, tuhansin eri tavoin, onnettomuuksissa maalla ja merellä, suurissa tulipaloissa, hirmumyrskyissä, pelottavissa raesateissa, rajuilmoissa, tulvissa, pyörremyrskyissä, vuoksiaalloissa ja maanjäristyksissä. Hän hävittää kypsyvän sadon; nälkä ja kurjuus ovat seurauksena. Hän turmelee ilman kuollettavalla saasteella, ja tuhannet kuolevat ruttoon. Nämä vitsaukset tulevat yhä lukuisammiksi ja tuhoavammiksi. Hävitys kohtaa sekä ihmisiä että eläimiä. ”Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.” Jes.24:4,5.

Sitten suuri pettäjä uskottelee ihmisille, että ne, jotka Jumalaa palvelevat (jesuiittapaavin mielestä Raamattuun uskovat kristityt), ovat syypäitä näihin onnettomuuksiin. Ne ihmiset, jotka ovat aikaansaaneet taivaan vastenmielisyyden, syyttävät kaikista vastoinkäymisistään niitä, joiden kuuliaisuus Jumalan käskyille on alituisena nuhteena rikkojille. Selitetään, että ihmiset loukkaavat Jumalaa, rikkoessaan sunnuntaisapattia, että tämä synti on aiheuttanut onnettomuuksia, jotka eivät lopu, ennen kuin tarkka sunnuntainvietto pakkokeinoin saatetaan voimaan, ja että ne, jotka esittävät sapattikäskyn vaatimuksia ja siten hävittävät sunnuntain kunnioittamisen, ovat kansan häiritsijöitä, jotka estävät sitä pääsemästä Jumalan suosioon ja saavuttamasta ajallista menestystä. Siten toistetaan sama syytös, joka muinoin tehtiin Jumalan palvelijaa vastaan ja jonka perusteet ovat yhtä kestämättömät kuin silloinkin. Nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle: ”Siinäkö sinä olet, sinä, joka syökset Israelin onnettomuuteen? Tämä vastasi: ”En minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Yehovah'n käskyt ja koska sinä seuraat baaleja.” 1Kun.18:17,18. Kun kansan viha herätetään väärillä syytöksillä, se tulee kohtelemaan Jumalan lähettiläitä aivan samalla tavalla, kuin luopunut Israel kohteli Eliaa.”

Nykyajan Ahab, jesuiittapaavi, on jo täyttämässä näitä ennustuksia! Vihaa jo lietsotaan varsin ovelasti niitä Kristuksen omia kohtaan, jotka pitävät Jumalan käskyt baalin käskyjen sijasta. Sunnuntain pyhyyden rikkominen ja ilmastonmuutos vitsauksineen ja koronapandemioineen liitetään syy-seuraussuhteineen yhteen. Sisar Ellenin kautta annetut profetiat ovat täyttymässä! Jeesus tulee, sillä maailmamme tapahtumat ovat Kristuksen tulon huutomerkkejä. Pane toivosi oikeaan sapatin Herraan, et ikinä pety, Hän pitää sinusta huolen. Aamen.

Raamatun paljastama antikristus 13-25/35