Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Kaikki laveat ja salaiset tiet vievät Roomaan. Nykyinen pandemia on varma Jeesuksen tulon merkki. "Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä." Matt.24:32,33.

Pandemian salat julki

Jeesuksen Kristuksen ilmestys paljastaa aikamme tapahtumia liittyen Jeesuksen toiseen tulemiseen. Ilmestyskirjan 13. luku kertoo paavinvallan uudesta noususta maailman herruuteen (jae 3). Siinä nousussa on suurena kumppanina Amerikan Yhdysvallat (jae 11). Ilmestyskirjan luku 18 kertoo paavinvallasta suurena Babylonina, sen turmiollisesta yhteydestä valtakuntien maallisiin ja hengellisiin johtajiin, sekä sen tuhosta. Nyt Raamatun Jumala Yehovah kehottaa suurella äänellä kansaansa eroamaan kokonaan tästä uskontojen sekotuksesta (Ilm.18:3,4).

Koronavirus on panemassa maailman polvilleen ja sen myötä uuteen, edeltä suunniteltuun järjestykseen. Vanha järjestys on tuhottava, että uusi voisi sijaan tulla. Jumalattoman maailman tapahtumien johdossa on langennut Lucifer eli Saatana (Ilm.13:4,11) Karitsan viattomuuteen verhoutuneena. Korona on nyt jo aiheuttanut paljon kurjuutta ja kuolemaa. Se vaikuttaa hyvin tehokkaasti maailmanlaajuisena pandemiana NWO:n, Uuden Maailman Järjestyksen, pyrkimyksiin, jotka ovat täysin Jumalan tahdon vastaisia. Yehovah haluaa pelastaa syntiset, Saatana tuhota pelastetutkin. Saatanan hallitus pyrkii vähentämään ihmismäärän miljardiin, jopa puoleen miljardiin, että elämä maapallolla voisi jatkua hänen johdollaan loputtomiin. Jumala on tuominnut häviöön Saatanan viimeisetkin suunnitelmat (Ilm.18:20,21). Jeesuksen tulo kunniassaan ja kirkkaudessaan on oleva nykytieteen häikäisemälle ja Kristuksen hylänneelle maailmalle valtava yllätys.

Miten korona pandemia liittyy maailman lopputapahtumiin, sitä on tutkinut muiden muassa pastori Bill Hughes. Esitys on YouTubessa ”VATICAN-FAUCI-WUHAN-CORONA-NWO-CONSPIRACY-pastor Bill Hughes”. Video on julkaistu 19.6.2020. Kannattaa katsoa! Koetan puutteellisella englanninkielen taidollani ymmärtää hänen todisteittensa sanoman ja välittää jotain siitä sinulle.

Tämän vuoden (2020) kevättalvella uusi koronavirus levisi nopeasti ympäri maailman. Bill tajusi, että nyt ei ole mistään tavanomaisesta kyse, vaan EGW:n SUUREN TAISTELUN mukaan Rooma (paavin valta eli katolinen kirkko) on jotenkin osallisena tähän erikoiseen pandemiaan; sen täytyy olla, koska Rooma on avaintekijä suuressa lopputaistelussa Saatanan ja Kristuksen välillä, mutta hän ei voinut vielä silloin nähdä tätä yhteyttä. 

Pandemian alussa USA:ssa julkaistiin kuvia Wuhanin biolaboratoriosta, josta viruksen väitettiin karanneen ja tarttuneen joihinkin ihmisiin. Toisaalta selitetään viruksen tarttuneen ihmisiin lepakosta kalatorilla. Kiinasta virus levisi Italiaan, Amerikkaan ja koko maailmaan. Raamatun luotettavan ennustuksen mukaan tässä suuressa taistelussa koronaan kuolleiden vereen on syypää Rooma (Ilm.18:24), päättelee Bill. Olemme nähneet satojen tuhansien ihmisten kuolleen tämän viruksen aiheuttamaan tautiin (Yhdysvalloissa kuolleita 214 tuhatta, 10.10.2020 päivitetty tieto). Se tarkoittaa, että Rooma on jotenkin osallisena siihen, mitä Wuhanissa tapahtui, sillä nyt elämme viimeisen suuren taistelun aikaa Kristuksen ja Saatanan välillä.

Katsokaamme miten. Bill näyttää tekstislidea valkokankaalla. Otsikko: Profeetta vai hirviö!!! Hän on lainannut uutista Busines Insiderin numerosta 13. 4.2020, jossa paljastetaan, että jo vuoden 2017 alussa USA:n Kansallisen Allergian ja Tartuntatautien Instituutin johtaja tohtori Anthony Fauci varoitti presidentti Trumpin hallinnnon jäseniä yllättävästä uuden kulkutaudin puhkeamisesta ja että sen tuloon tulisi valmistautua. ”Ei ole kysettäkään siitä, etteikö tartuntatautien alueelta olisi tuleva suuri haaste hallinnolle”, Fauci sanoi puhuessaan Georgetown yliopistossa, lisäten, ”siinä asiassa olemme erittäin luottavaisia, että tulemme näkemään tämän haasteen muutamien seuraavien vuosien aikana. Kuinka Fauci tiesi tämän? Kuinka hän tiesi, että pandemia tulisi Trumpin hallinnon aikana? Eikö Fauci ole tohtori?, hän kuulostaa enemmän profeetalta”, miettii lehden toimittaja.

Georgetown yliopisto on huomattavin jesuiittayliopisto Amerikassa. Ei mikään tavallinen tohtori voi puhua tässä yliopistossa, vaan hänen on oltava sisäpiirin huippua ja osa sen yliopiston agendaa ja oltava itsekin jesuiitta. Syy, miksi jesuiitta Fauci kykeni ”ennustamaan” muutaman vuoden sisällä tulevan pandemian, on se, että he itse ovat tehneet työtä sen eteen. Kolme vuotta aiemmin suunniteltu epidemia (plannedemic), koronavirus, ilmaantui ennustettuun aikaan.

Anthony Fauci kertoi Trumpin hallinnolle, että näin tulisi käymään. Onko hän profeetta? Laskeutuiko Pyhä Henki hänen ylleen ja auttoi häntä näkemään tulevia? Kuinka hän voi olla niin vakuuttunut ennustuksestaan? Kuinka hän kykeni kertomaan kuulijakunnalleen Georgtownin yliopistossa, jesuiitta-koulussa, että pandemia (plannedemic) tulisi varmasti pian toteutumaan?

Sitten pastori Bill Hughes näyttää valkokankaalla toisen artikkelin, päivätty 28.4.2020, Newsweek Magazine: ”Dr. Fauci tukee kiistanalaista Wuhan laboratoriota U.S. dollareilla, sen vaarallisen koronaviruksen geenitutkimustyötä. Tohtori Anthony Fauci on presidentti Donald Trumpin neuvonantaja ja jonkinlainen Amerikan kansan sankari vakaan, levollisen johtajuutensa vuoksi pandemiakriisin aikana. Artikkelissa todetaan, että Fauci on tukenut Wuhanin koronaviruksen geenitutkimustyötä 7,4 miljoonalla dollarilla.

Fauci tuki miljoonilla dollareilla nykyisen koronaviruksen geenimuuntelun tutkimustyötä, toteutusta ja levitystä, toteaa Bill Hughes. Mutta miten tämä Kiinan laboratoriossa kehitelty koronavirus linkittyy Vatikaaniin?

Fauci on saanut oppinsa jesuiittojen oppilaitoksissa. Hän on syntynyt ja kasvatettu hartaassa katolisessa perheessä. Hän on käynyt Regis Jesuit High Schoolia New Yorkissa 4 vuotta. Sitten, hän on opiskellut College of the Holy Cross, jesuiitta-Collegessa lisää 4 vuotta.

Hänen organisaationsa National Institute of Allergy and Infectious Diseases lähetti lähes kahdeksan miljoonaa dollaria Wuhanin laboratoriolle arveluttavaa ja vaarallista geenitutkimustyötä varten, joka vuotaisi koronaviruksen kaikkialle maailmaan, tappaen miljoonia ihmisiä! (Nyt jo 1,07 miljoonaa kuollutta 10.10.2020 päivityksen mukaan). Pandemiasuunnitelma, josta Fauci puhui kolme vuotta aikaisemmin kun se toteutui, sopii täydellisesti paavilliseen jesuiitan suunnitelmaan maailman yliherruudesta, selvittää pastori Hughes.

Kuten tiedämme, nykyinen valkoisiin pukeutuva paavi on itsekin jesuiitta. Jesuiittajärjestöä johtaa jesuiittakenraali, ”musta paavi”, joka on tuon langenneen äitikirkon todellinen johtaja, ja jolle kaikki jesuiitat ovat viimeiseen hengenvetoon kuuliaisia, myös valkoinen paavi.

Rooman kirkko ei koskaan muutu paremmaksi, ainoastaan pahemmaksi, kunnes Kristus tekee siitä tulemuksensa edellä lopun. ”Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: ’Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä.” Ilm.18:21.

Mihin tarpeeseen langennut Lucifer muodosti jesuiittajärjestönsä uskonpuhdistuksen aikaan? Tämän järjestön pyrkimykset eivät ole miksikään muuttuneet viidessäsadassa vuodessa: se pyrkii maailman herruuteen. Vertaa Bill Hughesin tutkimuksia korona-pandemiasta Kristuksen uskollisen sanansaattajan Ellen G.Whiten todistuksiin hänen suurenmoisessa kirjassaan SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä, osa I, sivuilla 229 – 231:

”Yli koko kristikunnan uhkasivat protestanttisuutta pelottavat viholliset. Uskonpuhdistuksen ensi voitot olivat ohi, ja Rooma kokosi uusia voimia, toivoen voivansa kukistaa sen. Tähän aikaan perustettiin jesuiittain munkisto, joka oli julmin, häikäilemättömin ja voimakkain kaikista paavikunnan puoltajista. Erillään maallisista siteistä ja ihmisten harrastuksista, kuolleina luonnollisen kiintymyksen vaatimuksille, kuuroina järjen ja omantunnon äänelle, jesuiitat eivät tunteneet mitään muita ohjeita kuin oman järjestönsä antamat, eivät muita yhdyssiteitä kuin omaan veljeskuntaansa liittyvät, eivätkä mitään muita velvollisuuksia kuin järjestönsä vallan laajentamisen. Kristuksen evankeliumi oli tehnyt kannattajansa kykeneviksi kohtaamaan vaaroja ja kestämään kärsimyksiä sekä kylmästä, nälästä, raadannasta ja köyhyydestä huolimatta pitämään ylhäällä totuuden lippua, kidutuspenkki, vankila ja polttorovio silmäinsä edessä. Näitä voimia vastaan jesuiitat taistelivat uskonkiihkon voimalla, joka teki heidät kykeneviksi kestämään samanlaisia vaaroja ja vastustamaan totuuden voimaa petoksen aseilla. Ei mikään rikos ollut liian suuri heidän tehtäväkseen, ei mikään petos liian halpamainen heidän suoritettavakseen eikä mihinkään valepukuun pukeutuminen heille liian vaikea asia. Annettuaan juhlallisen lupauksen pysyä aina köyhinä ja vaatimattomina he koettivat hankkia rikkautta ja valtaa, kukistaakseen niiden avulla protestanttisuuden ja asettaakseen paavin ylivallan entiselleen.

Esiintyessään järjestönsä jäseninä he näyttivät olevan Jumalalle pyhittäytyneitä. He kävivät vankiloissa ja sairaaloissa, auttoivat sairaita ja köyhiä, vakuuttivat kieltävänsä maailman ja käyttivät Jeesuksen pyhää nimeä, Hänen, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää. Mutta tämän viattoman ulkokuoren alle kätkeytyi usein mitä rikollisimpia ja vaarallisimpia aikeita. Järjestön pääperiaate ilmenee sanoista: Tarkoitus pyhittää keinot. Sen mukaan valehteleminen, varastaminen, väärän valan teko ja murhaaminen eivät olleet vain luvallisia vaan myös suositeltavia, silloin kun ne palvelivat kirkon etuja. Monenlaisilla verukkeilla he hankkivat itselleen pääsyn valtion virkoihin, ylenivät kuninkaiden neuvonantajiksi ja ohjasivat kansojen politiikkaa. He rupesivat palvelijoiksi voidakseen vakoilla esimiehiään. He perustivat lukioita ruhtinaiden ja aateliston poikia varten sekä kouluja yhteiselle kansalle ja houkuttelivat protestanttisten vanhempien lapsia noudattamaan paavillisia juhlamenoja. Koko katolisen jumalanpalveluksen loisto ja komeus pantiin hämmentämään mieltä ja kiehtomaan mielikuvitusta; ja näin pojat kavalsivat sen vapauden, jonka puolesta isät olivat ahertaneet ja kärsineet. Jesuiitat levisivät nopeasti yli koko Euroopan; ja mihin hyvänsä he menivät, siellä paavillisuus heräsi uuteen eloon.

Jesuiittain vallan lisäämiseksi julkaistiin inkvisition uudistamista koskeva bulla. Huolimatta siitä yleisestä kammosta, jota tämä hirveä tuomioistuin herätti katolisissakin maissa, paavilliset hallitsijat panivat sen jälleen toimimaan, ja sen salaisissa tyrmissä uudistuivat julmuudet, jotka ovat liian kauheita tuotaviksi päivänvaloon. Monissa maissa tuhansia kansan parhaimmistoon kuuluvia: puhtaimpia ja jaloimpia, lahjakkaimpia ja oppineimpia, hurskaita ja uskollisia pappeja, ahkeria ja isänmaallisia porvareja, eteviä tiedemiehiä, kyvykkäitä taiteilijoita ja taitavia käsityöläisiä surmattiin tai pakotettiin pakenemaan muihin maihin.

Sellaisia keinoja Rooma käytti sammuttaakseen uskonpuhdistuksen valon, ottaakseen Raamatun pois ihmisiltä ja palauttaakseen pimeän aikakauden tietämättömyyden ja taikauskon. Mutta Jumalan siunauksen ja niiden jalojen miesten toiminnan avulla, jotka Hän herätti Lutherin seuraajiksi, protestanttisuus säilyi.”

Jesuiittojen maailmanherruus tulee kestämään vain hetken (Ilm.17:12,13). ”He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä Hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat Hänen kanssansa.” Ilm.17:14.

Rakas lähimmäiseni, turvaa taivaan Isään ja Hänen rakkaaseen Poikaansa. Usko evankeliumi sellaisena kuin Paavali ja muut apostolit sen julistivat (Gal.1:8), silloin on koko taivas tukenasi tämän maailman hirvittäviä tuhovoimia vastaan. Silloin olet turvassa, kun myrsky raivoaa. Aamen.

Paavillinen Rooma ja USA yhteistyössä

Jesuiitta Faucin salaiset yhteydet Wuhanin biosotalaboratorioon paljastuvat.

Ei uutta auringon alla

Uutta tietoa viruksen alkuperästä

Kongressin edustajan tiedot ovat linjassa Bill Hughesin tietojen kanssa.

Uusia paljastuksia

Pandemiavirus on lähtöisin laboratoriosta!

Päätekijä pälyilee

Fauci pandemian takana

Jesuiitan virus

Pahuuden takana Paavillinen Rooma