Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Vuonna 2001 maalasin tämän nykyajan hyvän- ja pahantiedonpuun, internetin, jota kohtaan minulla oli kovin epäileväinen mieli. Onhan totta, että se tarjoaa niin hyvää kuin pahaakin. Täytyy myöntää, että joskus olen tuntenut kiusausta käydä sivuilla, joilla ei pitäisi, mutta Jeesus on ohjannut minut niiltä pois. Erittäin hyvää on seurata uskonveljien sanomaa Amerikasta ja Austraaliasta, sekä BibleHub ja Koivuniemen Raamattuhaku.

Luja perustus

Suuri pettäjä pyrkii kaikin mahdollisin tavoin eksyttämään varsinkin niitä ihmisiä, jotka ovat irtautumassa hänen otteestaan. Niitä, jotka luonnostaan ovat hänelle kuuliaisia hänen ei tarvitse houkutella syntiin, hehän elävät synneissään tyytyväisinä. Kun Jeesus pelasti minut kuolemasta elämään, Hän johdatti minut tutkimaan Raamattua, joka on todella Jumalan sanaa. Olen omakohtaisesti saanut tulla tuntemaan sen voiman ja jumalisuuden, joka erottaa sen kaikista pakanauskontojen ”pyhistä” kirjoista ja maallisista kirjoista. Saatana on pyrkinyt ja yhä pyrkii tuhoamaan tämän kirjan arvovallan, sillä Sanassa on Henki ja voima, joka pelastaa siihen uskovan. ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh.1:14.

Yehovah'n sanansaattaja Ellen G. White jatkaa eksyttäjän juonien paljastamista ja sitä, kuinka voimme välttää Saatanan paulat, mainiossa kirjassa SUURI TAISTELU Kristuksen ja Saatanan välillä osa II, sivuilla 515 – 520, vuoden 1963 painos, suomentanut Oskari Jaakkola:

”Jumala on sanassaan antanut riittävästi todistuksia sen jumalallisesta luonteesta. Meidän pelastustamme koskevat tärkeät totuudet ovat siinä selvästi esitetyt. Pyhän Hengen avulla voi jokainen ymmärtää nämä totuudet; ja tämä Henki on luvattu kaikille, jotka sitä vilpittömästi anovat. Jumala on antanut ihmisille lujan perustuksen, jolla he voivat antaa uskonsa levätä.

Ihmisen rajoitettu järki ei kuitenkaan kykene täydellisesti käsittämään iankaikkisen Jumalan suunnitelmia ja tarkoituksia. Me emme voi koskaan tutkimustemme avulla saada selville Jumalan olemusta. Meidän ei tule itsetietoisesti yrittää nostaa sitä esirippua, jonka taakse Hän kätkee kunniansa. Apostoli huudahtaa: ’Kuinka tutkimattomat ovat Hänen tuomionsa ja käsittämättömät Hänen tiensä.’ Room.11:33. Me voimme niin paljon ymmärtää Hänen menettelyään meidän suhteemme ja Hänen vaikuttimiaan, että voimme nähdä rajattoman rakkauden ja armon yhtyneinä äärettömään voimaan. Meidän taivaallinen Isämme järjestää kaiken viisaasti ja vanhurskaasti, emmekä me saa olla tyytmättömiä ja epäileviä, vaan meidän tulee nöyrästi alistua Hänen johtoonsa. Hän ilmoittaa meille aikomuksistaan niin paljon, kun meidän on hyvä tietää, ja ilmoittamatta jätetyissä asioissa meidän tulee luottaa siihen käteen, joka on kaikkivoipa, ja siihen sydämeen, joka on täynnä rakkautta.

Jumala on antanut riittävästi todistuksia uskon tueksi; mutta Hän ei koskaan poista kaikkia epäuskon näennäisiä aiheita. Kaikki, jotka etsivät kaipaamiaan todisteita epäilyjensä voittamiseksi, löytävät niitä. Sellaiset taas, jotka kieltäytyvät uskomasta ja seuraamasta Jumalan sanaa, kunnes kaikki vastaväitteet on poistettu eikä enää ole mitään mahdollisuutta epäilyyn, eivät koskaan tule valkeuteen.

Epäluottamus Jumalaa kohtaan on uudistumattoman, Jumalalle vihamielisen sydämen luonnollinen asenne. Uskon herättää Pyhä Henki, ja se pysyy elinvoimaisena vain silloin, kun sitä huolellisesti vaalitaan. Kukaan ei voi tulla vahvaksi uskossa ilman määrätietoista pyrkimystä. Epäusko vahvistuu, kun sitä suositaan. Jos ihmiset, sen sijaan että pysyisivät niissä todistuksissa, jotka Jumala on antanut heidän uskonsa tueksi, alkavat epäillä ja viisastella, he tulevat huomaamaan, kuinka heidän epäilyksensä jatkuvasti vahvistuvat.

Mutta ne, jotka epäilevät Jumalan lupauksia eivätkä luota Hänen armonsa vakuutuksiin, häpäisevät Häntä; ja heidän vaikutuksensa, sen sijaan että vetäisi toisia Kristuksen luo, on omiaan erottamaan heitä Hänestä. He ovat hedelmättömiä puita, jotka levittävät tummat oksansa laajalle ja riistävät auringon valon muilta kasveilta, niin että ne kuihtuvat ja kuolevat kylmässä varjossa. Näiden ihmisten elämäntyö tulee olemaan alituisena todistuksena heitä vastaan. He kylvävät epäilyn siemeniä, jotka antavat varman sadon.

On vain yksi tie niiden kuljettavana , jotka vilpittömästi haluavat vapautua epäilystä. Sen sijaan että epäilevät ja pikkumaisesti arvostelevat sitä, mitä eivät ymmärrä, heidän tulee ottaa vaari siitä valosta, joka heillä jo on, ja he saavat enemmän valoa. Täyttäkööt he jokaisen selvästi käsittämänsä velvollisuuden, ja silloin he tulevat kykeneviksi ymmärtämään ja täyttämään nekin velvollisuudet, joita he nyt epäilevät.

Saatana osaa esittää totuuden väärennyksen niin totuutta muistuttavana, että hän saa eksytetyksi ne, jotka ovat alttiit eksymään koettaessaan välttää totuuden vaatimaa kieltäymystä ja uhria. Mutta hän ei voi pitää vallassaan ainoatakaan sellaista sielua, joka vilpittömästi haluaa tuntea totuuden, maksakoon se sitten mitä tahansa. Kristus on totuus ja ’valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen’. Joh.1:9. Totuuden Henki on lähetetty johdattamaan ihmisiä kaikkeen totuuteen, ja Jeesus on julistanut Jumalan Pojan arvovallalla: ’Etsikää, niin te löydätte.’ ’Jos joku tahtoo tehdä Hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta.’ Matt.7:7, Joh.7:17.

Kristuksen seuraajat tuntevat vain vähän niitä salajuonia, joita Saatana ja hänen joukkonsa punovat heitä vastaan. Mutta Hän, jonka valtaistuin on taivaassa, on saattava kaikki nämä juonet palvelemaan Hänen hyviä tarkoituksiaan. Herra sallii lastensa joutua kiusauksen tulikokeeseen, ei sen tähden että Hän nauttisi heidän hädästään ja kärsimyksistään, vaan siksi että tämä koetus on välttämätön heidän lopullista voittoaan varten. Hän ei oman kunniansa mukaisesti voi estää heitä joutumasta kiusaukseen; sillä koetuksen tarkoituksena on valmistaa heitä vastustamaan kaikkia pahan viettelyksiä.

Eivät jumalattomat ihmiset eivätkä paholaiset voi estää Jumalan työtä tai riistää Hänen kansaltaan Hänen läsnäoloaan, jos tämä nöyrästi tunnustaa ja hylkää syntinsä sekä uskossa pitää kiinni Hänen lupauksistaan. Jokaisen kiusauksen, jokaisen vastustavan vaikutuksen, olipa se julkinen tai salainen, voi menestyksellisesti torjua, ’ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot’. Sak.4:6.

HÄVITTÄJÄN VOIMA

’Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja Hänen korvansa heidän rukouksiansa… Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?’ 1Piet.3:12,13. Kun Bileam runsaan palkkion houkuttelemana aikoi käyttää manauksia Israelia vastaan ja uhraamalla Herralle koetti saada kirouksen Hänen kansansa ylle, Jumalan Henki esti sen pahan, minkä hän olisi halunnut julistaa, ja hänen oli pakko huudahtaa: ’Kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa, kuinka sadattelisin sitä, jota ei Yehovah sadattele?’ ’Suotakoon minun kuolla oikeamielisten kuolema, olkoon minun loppuni niikuin heidän.’ Kun uhri oli jälleen uhrattu, tuo jumalaton profeetta sanoi: ’Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata, Hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. Ei havaita vaivaa Jaakobissa eikä nähdä onnettomuutta Israelissa. Yehovah, hänen Jumalansa, on hänen kanssansa, riemuhuuto kuninkaalle kaikuu siellä.’ ’Sillä ei ole noituutta Jaakobia vastaan eikä tavata taikuutta Israelia vastaan. Aikanansa ilmoitetaan Jaakobille ja Israelille, mitä Jumala on tekevä.’ Alttarit rakennettiin vielä kolmannen kerran ja Bileam yritti hankkia oikeuden kirota. Mutta profeetan vastahakoisilta huulilta Jumalan Henki todisti valitun kansan menestyksestä sekä moitti sen vihollisten mielettömyyttä ja häijyyttä, julistaen: ’Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa! 4Moos.23:8,10,20,21,23;24:9.

Israelilaiset olivat tähän aikaan Jumalalle kuuliaisia; ja niin kauan kuin he noudattivat Hänen lakiaan, eivät mitkään tämän maailman tai helvetin vallat voineet voittaa heitä. Mutta se kirous jota Bileam ei saanut julistaa Jumalan kansaa vastaan, hänen lopulta onnistui tuottaa sille, houkuttelemalla sen syntiin. Kun israelilaiset rikkoivat Jumalan käskyt, he erosivat Jumalasta ja joutuivat kokemaan hävittäjän voimaa.

Saatana tietää varsin hyvin, että heikoinkin sielu, joka pysyy Kristuksessa, on lujempi kuin pimeyden joukot, ja että hänen hyökkäyksensä torjuttaisiin, jos hän lähestyisi avoimesti. Sen tähden hän koettaa houkutella ristin sotilaita pois heidän lujasta linnoituksestaan, samalla kun itse on joukkoineen väijyksissä, valmiina surmaamaan kaikki, jotka uskaltavat tulla hänen alueelleen. Vain nöyrästi luottamalla Jumalaan ja noudattamalla kaikkia Hänen käskyjään saatamme olla turvassa.

Ilman rukousta ei kukaan ole turvassa päivää eikä hetkeäkään. Erikoisesti tulisi rukoilla viisautta Hänen sanansa ymmärtämiseen, sillä siinä on ilmaistuna kiusaajan juonet ja ne keinot, joilla hänet voidaan menestyksellisesti torjua. Saatana käyttää hyvin taitavasti Raamatun tekstejä, selittäen ne omalla tavallaan, ja toivoo siten saavansa meidät lankeamaan. Meidän tulisi lukea Raamattua nöyrällä mielellä, hetkeksikään unohtamatta riippuvaisuuttamme Jumalasta. Koska meidän täytyy alati olla varuillamme Saatanan juonia vastaan, meidän tulisi aina uskossa rukoilla: ’Älä saata meitä kiusaukseen.’”

”Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon; sentähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava Saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.” Room.16:19,20. Aamen.