Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jumalan sanansaattajalla Ellen G. Whitella oli suojelusenkeli vierellään, kun hän aamuisin kello neljän aikaan nousi kirjoittamaan sanomia Jeesuksen pikaista tuloa odottavalle seurakunnalleen.

Ellen Whiten todistuksia enkeleistä

”Yhteys näkyvän ja näkymättömän maailman välillä, Jumalan enkelien palvelus ja pahojen henkien toiminta on selvästi ilmoitettu Raamatussa ja erottamattomasti liitetty ihmiskunnan historiaan. Nykyään pyritään yhä enemmän epäilemään pahojen henkien olemassaoloa, samalla kun monet pitävät autuudenperijöitä palvelemaan lähetettyjä pyhiä enkeleitä (ks. Hebr.1:14) kuolleiden ihmisten henkinä. Mutta Raamattu ei opeta vain sekä hyvien että pahojen enkelien olemassaoloa, vaan esittää kumoamattoman todistuksen siitä, että ne eivät ole vainajien henkiä.

Enkelit olivat olemassa ennen ihmisen luomista, sillä maan perustuksia laskettaessa ’aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat.’ (Job.38:7). Ihmisen lankeemuksen jälkeen lähetettiin enkeleitä vartioimaan elämän puuta. Tämä tapahtui ennen kuin yksikään ihminen oli kuollut. Enkelit ovat ihmistä korkeampia olentoja, sillä psalmirunoilija sanoo Jumalan tehneen ihmisen vähän vähemmäksi enkeleitä (Ps.8:6; engl. käännös).

Raamattu antaa meille tietoja näiden taivaallisten olentojen luvusta, voimasta ja kirkkaudesta, heidän yhteydestään Jumalan hallitukseen sekä myös heidän suhteestaan pelastustyöhön.’Herra (Yehovah) on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja Hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia.’ (Ps.103:19). Ja profeetta sanoo: ’Minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä’ (Ilm.5:11). Kuningasten Kuninkaan valtaistuimen luona he palvelevat – nuo ’väkevät sankarit’, jotka tekevät Hänen tahtonsa ja täyttävät Hänen käskynsä, kun kuulevat Hänen sanansa äänen. Profeetta Daniel näki kymmenentuhatta kertaa kymmenen tuhatta ja tuhannen tuhatta taivaan sanansaattajaa (Dan.7:10). Apostoli Paavali kirjoittaa enkelien ’lukemattomasta’ joukosta (Hebr.12:22, engl. käännös). Jumalan lähetteinä he kiitävät eteenpäin ja ovat ’nähdä kuin salamanleimaus’. Niin häikäisevä on heidän kirkkautensa ja niin nopea heidän lentonsa. Enkeli, joka ilmestyi Vapahtajan haudalle, ’oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi’ (Matt.28:3,4). Kun Sanherib, tuo ylpeä assyyrialainen, halveksi ja pilkkasi Jumalaa sekä uhkasi Israelia hävityksellä, niin ’sinä yönä Herran (Yehovah'n) enkeli lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta miestä’. Enkeli ’tuhosi kaikki sotaurhot, ruhtinaat ja päälliköt Assurin kuninkaan leirissä, niin että hän häpeä kasvoillaan palasi takaisin maahansa.’ (2Kun.19:35; 2Aikak.32:21).

Enkeleitä lähetettiin armon viejinä Jumalan lasten luo: viemään siunauslupauksia Aabrahamille; pelastamaan vanhurskasta Lootia hukkumasta Sodoman tuleen; Elian luo, kun hän oli nääntymäisillään väsymykseen ja nälkään erämaassa; Elisan luo ympäröimään tulisin vaunuin ja hevosin sen pienen kaupungin, jossa hän oli vihollistensa piirittämänä; Danielin luo, kun hän rukoili Jumalalta viisautta pakanallisen kuninkaan hovissa tai oli heitetty jalopeurain saaliiksi; Pietarin luo hänen ollessaan kuolemaan tuomittuna Herodeksen vankilassa; vankien luo Filippiin; Paavalin ja hänen seuralaistensa luo merelle myrskyisenä yönä; valmistamaan Korneliusta vastaanottamaan evankeliumia; lähettämään Pietaria viemään pelastussanomaa tuntemattomalle pakanalle. Näin ovat pyhät enkelit kaikkina aikoina palvelleet Jumalan kansaa.

Jokaiselle Kristuksen seuraajalle on määrätty suojelusenkeli. Nämä taivaalliset vartijat suojelevat vanhurskaita pahan vallalta. Tämän Saatana itse tunnusti sanoessaan: ’Suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on’ (Job.1:9,10). Se toiminta, minkä välityksellä Jumala varjelee kansaansa, ilmenee psalmin sanoista: ’Herran (Yehovah'n) enkeli asettuu niiden ympärille, jotka Häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät (Ps.34:8). Vapahtaja sanoi puhuessaan Häneen uskovista: ’Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa’ (Matt.18:10). Niillä enkeleillä, jotka on määrätty palvelemaan Jumalan lapsia, on kaikkina aikoina pääsy Hänen eteensä.

Täten Jumalan lapsille, jotka ovat alttiina pimeyden ruhtinaan petolliselle vaikutukselle ja väsymättömälle häijyydelle sekä taistelussa kaikkien pahuuden voimien kanssa, luvataan taivaan enkelien lakkaamaton suojelus. Tätä lupausta ei ole annettu tarpeettomasti. Jumala on antanut lapsilleen vakuutuksen suosiostaan ja suojeluksestaan sen tähden, että he joutuvat tekemisiin voimakkaiden pahuuden henkiolentojen kanssa. Näiden lukuisien, päättäväisten ja väsymättomien henkien pahuudesta ja voimasta ei kukaan voi turvallisesti olla tietämätön tai välinpitämätön.” Ellen G. White: Suuri Taistelu Kristuksen ja Saatanan välillä, sivut 511-513.

Uudestisyntymiskokemuksessani 44 vuotta sitten minulle kerrottiin ajatuksen nopeudella, kuinka minua oli johdettu elämässäni ratkaisun paikalle. Valitsin Kristuksen! Tunsin, kuinka suuri ilo oli valinnastani taivaassa, se taivaallinen riemu täytti sydämeni. Itkin onnesta, sillä synnin taakka oli otettu minulta pois. Jumala johdattaa elämääni edelleen. Rakastan tutkia Sanaa. Uskon, että suojelusenkelini täynnä Kristuksen Henkeä, ohjaa minua syvempään Raamatun ymmärtämiseen. En ole myöskään osaton Saatanan hyökkäyksistä. Jos erkanen Kristuksesta, minulla ei ole mitään voimaa vastustaa mahtavan viholliseni kiusauksia. Olen myös tuntenut Saatanan pahuuden minua kohtaan jonkun sellaisen lähimmäiseni välityksellä, joka on mielistynyt vääryyteen. Jumalan lapsena olen silti erhtyväinen ihminen. Tunnen syntisyyteni. Minussa itsessäni ei ole mitään hyvää. Mutta tunnen, että Jumalani ei ole minua sittenkään hylännyt, Hän ohjaa yhä elämääni. Elän yksin armosta ja Jumalan suuresta rakkaudesta ja kärsivällisyydestä Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Erämaavaellukseni Jeesuksen yhteydessä on opetuslapsen vaellusta. Olen hidas oppimaan, mutta Opettajani on täynnä kärsivällisyyttä, samoin suojelusenkelini, joka on varmasti joutunut monesti itkemään vuokseni. Katsomalla me muutumme. Siirtäkäämme katseemme itsestämme ylös Kristukseen ja Isän valtaistuimelle. Luottakaamme siihen, että Isä on lähettänyt Puolustajan olemaan kanssamme (Joh.14:16-21). Aamen.