Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Rukousyhteys Taivaan ja maan välillä on yhä olemassa. Suojeluenkelisi välittää rukouksesi välimiehellemme Jeesukselle, ja Hän esittää ne Isälle vedoten uhriinsa Golgatalla. Jumala kuulee rukouksemme ja lähettää suuret siunauksensa Kristukselle, joka lähettää ne enkelinsä tuomina rukoilijalle. Kun armonovet sulkeutuvat, silloin meillä ei ole ketään joka välittäisi rukouksemme Jumalalle. Nyt on pelstuksen päivä. Kuva Raamatusta: Jaakobin uni Gustave Dore´n piirtämänä ja minun muokkaamana.

Enkeleistä Raamatussa

Enkelit olivat luodut ennen maailmamme luomista, sillä Yehovah ojentaa hyväntahtoisesti Jobia: ”Mihin upotettiin sen (maapallon) perustukset, tai kuka laski sen kulmakiven, kun kaikki aamutähdet iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?” Job 38:6,7. Jumala laski maan perustukset ensimmäisenä luomispäivänä. Auringon, kuun ja tähdet Hän loi neljäntenä päivänä, katso 1Moos.1luku. ”Aamutähdet” ja ”Jumalan pojat” ovat Jumalan kuviksi luotuja henkiolentoja.

Langenneesta Luciferista Jumala todistaa: ”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja.” Jes.14:12. Ennen syntiinlankeamistaan Lucifer oli korkein luotu olento koko maailmankaikkeudessa. YHVH, Yehovah, loi hänet Poikansa välityksellä niin itsensä kuvaksi ja kaltaiseksi kuin suinkin. Kaikki muutkin miljardit enkelit Hän loi pyhiksi ja omiksi kuvikseen, mutta Lucifer muistutti mitä täydellisimmin Jumalan Poikaa. Suuri ero on siinä, että Jumalan ainokainen Poika on Isästä syntynyt (Psal.2:7), mutta Lucifer oli Pojan kautta luotu jumalolento: ”Sinä olit kerubi, laajalti suojaava, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit jumalolento ja käyskentelit säihkyvien kivien keskellä. Sinä olit vaelluksessasi nuhteeton siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa tavattiin vääryys.” Hes.28:14,15. Nimi Lucifer on latinankielisestä Raamatusta Jes.14:12, ja tarkoittaa ”valon tuoja”.

”Enkeli” on hepreaksi ”malak” (maskuliini) sanansaattaja, lähetti, airut, kreikaksi ”aggelos” (maskuliini) sanansaattaja, lähetti, airut.

Jeesus on koko luodun enkelijoukon korkein enkeliruhtinas, ylienkeli, jona Hänen nimensä on ”Miikael”, joka tarkoittaa ”Kuka on kuin Jumala?” (Dan.10:13,21, 12:1, Juud.1:9, Ilm.12:7). Ainoastaan Jumalan ainokainen Poika (1Joh.4:9) on samaa olemusta kuin Hänen Jumalansa, koska Hän on Isästänsä lähtenyt (Joh.8:42). Kaikki muut olennot ovat heidän luomiaan. Jeesus on todella Jumalan ”aggelos”, sanansaattaja, lähettiläs, sillä ”Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme Hänen kauttaan. Rakkaus ei ole siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että Hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” 1Joh.4:9,10.

Enkelit ovat henkiolentoja. ”Enkeleistä Hän sanoo: ’Hän tekee enkelinsä hengiksi ja palvelijansa tulen liekeiksi.’” Hebr.1:7. Samoin Jumala on henkiolento. Jeesus sanoo: ”Jumala on Henki. Häntä rukoilevien tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa.” Joh.4:23.

Maailmassa on kahdenlaisia henkiolentoja: pyhiä henkiä, joita kutsutaan Herran (Yehovah'n) enkeleiksi (2Kun.1:3, Matt.28:2), sekä pahoja henkiä (1Sam.16:14, Apt.19:15), jotka ovat alamaisia Perkeleelle. Mutta alkuaan Jumala loi kaikki enkelit pyhiksi, kuvikseen ja kaltaisikseen. Lucifer ryhtyi kapinaan Luojaansa vastaan ja sai houkuteltua puolelleen kolmanneksen Yehovah'n enkeleistä: ”Se pyyhkäisi pyrstöllään pois kolmanneksen taivaan tähdistä ja heitti ne maahan...” (Ilm.12:4). ”Taivaassa syttyi sota. Miikael ja Hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme (langennut Lucifer) ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota kutsutaan Perkeleeksi ja Saatanaksi, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan.” Ilm.12:7-9. Näin osasta pyhiä henkiolentoja tuli katumattomuutensa tähden pahoja henkiä, joita myös riivaajiksi kutsutaan (Jaak.2:19).

Kavala pettäjä sai Jumalan kuvaksi luodun ihmisenkin lankeamaan 1Moos.3:1. Näin ihmissuku joutui Jumalan vallanalaisuudesta Saatanan vallanalaisuuteen. Mutta Jumalalla, joka on rakkaus, oli valmiina suunnitelma: evankeliumi Pojassaan Kristuksessa, jonka avulla uskova voi päästä Perkeleen orjuudesta Kristuksen vapauteen (Luuk.4:18). Elämme nyt Saatanan pahoin riivaamassa maailmassa. Ilman Kristusta ja Hänen enkeleitään ihmissukua ei enää olisi olemassa. ”Riemuitkaa siis, taivaat, ja niissä asuvat! Voi maata ja merta, sillä Perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska tietää, että hänellä on vähän aikaa!” Ilm12:12. ”Lohikäärme vihastui vaimoon (Kristuksen seurakuntaan) ja lähti käymään sotaa hänen muita jälkeläisiään vastaan, niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.” Ilm.12:17. Sieluistamme käydään sotaa. Sano ”Kyllä!” Kristukselle, silloin olet itsekin voittaja, sillä Jeesus on voittanut suuren vastustajansa: ”Minä annan voittajan istua kanssani valtaistuimellani, kuten minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa Hänen valtaistuimelleen.” Ilm.3:21.

Jaakob näki unen, kuinka Jumalan pelastussuunnitelman ansiosta Kristus avasi yhteyden korkeasti pyhän taivaan ja synnin pimeyteen langenneen maan välille: ”Hän näki unta. Maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, Jumalan valtaistuimelle saakka, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas.” 1Moos.28:12. Tämä yhteys avattiin jo ensimmäisen ihmisparin langettua syntiin (1Moos.3:15). Tikapuut kuvaavat Jeesusta Kristusta, Jumalan ainosyntyistä Poikaa. ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa. Taivaan alla ei ihmisille ole annettu muuta nimeä, jossa meidän on tultava pelastetuiksi.” Apt.4:12.

Kristuksen ansiosta ovat kaikki taivaan aarteet meidän saavutettavissa, pyhien enkelien välityksellä. ”Jumalan enkelit kulkevat joka hetki ylös ja alas maasta taivaaseen, ja taivaasta maahan. Kaikki Kristuksen suorittamat ihmeteot murheellisten ja kärsivien hyväksi tapahtuivat Jumalan voimalla, enkelien palvelustoimen kautta. Kristus alentui ihmiseksi ja näin Hän yhdisti osansa Aadamin poikiin ja tyttäriin täällä alhaalla, samalla kun Hänen jumaluutensa tarrautui lujasti kiinni Jumalan valtaistuimeen (rukouksin). Kaikki siunaukset Jumalalta ihmiselle tapahtuvat pyhien enkeleiden palvelustoimen kautta.” Ellen White: ”The Spirit of Prophecy”, vol. 2, p. 67.2.

Jumala lähetti Kristuksen todistuksen eli profetian hengen (Ilm.12:17, 19:10) enkelinsä välityksellä. Ilmestyskirja alkaa näillä sanoilla: ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi Hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Hän antoi sen tiedoksi palvelijalleen Johannekselle lähettämänsä enkelin välityksellä. Hän esittää siinä Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken näkemänsä.” Ilm.1:1,2. Johannes oli hengessä sapattina enkelin toimittaessa hänelle Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen (jae 10). Enkeli täytti Johanneksen Kristuksen Hengellä, jonka välityksellä Jeesus Kristus ilmestyi näyssä hänelle (jae 18).

Taivaasta Johanneksen luo lähetetty enkeli oli Gabriel, ja Danielin kirjan profetiat ja Ilmestyskirja kuuluvat yhteen (Dan.8:16, 9:21, 10:11,). Daniel sai profetiansa Gabrielin välityksellä. Hän on se enkeli, joka seisoo Jumalan valtaistuimen edessä (Luuk.1:19). Nimi ”Gabriel” tarkoittaa ”Jumala on sankarini”. Hän on nyt korkein luotu jumalolento, sillä paikalla josta Lucifer lankesi pois.

Jumala on näyttänyt palvelijalleen Ellen Whitelle kuinka yhteys Taivaan ja maan välillä toimii enkelien välityksellä: ”Olen nähnyt sen hellän rakkauden, jolla Jumala rakastaa kansaansa, ja se rakkaus on sangen suuri. Näin enkelien levittävän siipensä pyhien yli. Jokaisella uskovalla on suojelusenkelinsä. Jos pyhät itkivät epätoivosta tai olivat vaarassa, niin heidän seurassaan aina olevat enkelit lensivät nopeasti viemään sanomia kaupunkiin (uuteen Jerusalemiin, joka on Orionin aukon tuolla puolen. Siellä on koko maailmankaikkeuden Luojan pyhäkkö ja valtaistuin. RK:n lisäys), ja siellä olevat enkelit lakkasivat laulamasta. Silloin Jeesus antoi joillekin enkeleille tehtäväksi mennä rohkaisemaan ja valvomaan pyhiä ja varjelemaan heitä poikkeamasta pois kaidalta tieltä. Mutta jos pyhät eivät ottaneet huomioon enkelien hellää huolenpitoa eivätkä antaneet heidän lohduttaa itseään, vaan yhä poikkesivat tieltä, niin enkelit näyttivät surullisilta ja itkivät. He veivät sanoman kaupunkiin, ja kaikki siellä olevat enkelit itkivät ja sanoivat lujalla äänellä : ’Amen!’. Mutta jos pyhät kiinnittivät katseensa edessään olevaan palkintoon ja kunnioittivat Jumalaa ylistämällä Häntä, niin enkelit veivät iloisia sanomia kaupunkiin, ja siellä olevat enkelit koskettivat kultaisia harppujaan ja lauloivat korkealla äänellä: ’Halleluja! Ja taivaan salit kaikuivat heidän suloisista lauluistaan.” EGW: Hengellisiä kokemuksia, sivut 44-45.

Taivaassa on Yehovah'n temppeli eli pyhäkkö (Ilm.11:19). Jeesuksen lähettämä enkeli kiinnitti sisar Ellenin huomion pyhäkön kaikkeinpyhimpään:

”Esirippu kohotettiin, ja minä katsahdin toiseen osastoon. Siellä minä näin arkin, mikä näytti olevan parhainta kultaa. Arkin ylälaitaa ympäröi mitä kauniimmin koristeltu reunus, jossa oli kruunuja esittäviä kuvioita. Arkissa oli kivitaulut, joihin kymmenen käskyä oli kaiverrettu. Arkin kummassakin päässä oli keruupi (erittäin korkea-arvoinen enkeli), jotka levittivät siipensä sen ylitse, koskettaen siivillään myös toisiaan Jeesuksen pään yläpuolella Hänen seisoessaan armoistuimen edessä. Heidän kasvonsa olivat käännetyt toisiinsapäin, ja he katsoivat alaspäin arkkia kohti kuvaten, miten koko enkelijoukko mielenkiinnolla katselee Jumalan lakia. Keruupien välissä oli kultainen suitsutusastia, ja kun pyhien uskossa uhratut rukoukset saapuivat (enkelien tuomina) Jeesuksen luo ja Hän esitti ne Isälleen, nousi suitsutusastiasta hyväntuoksuinen, eri väreissä kimalteleva savupilvi. Yläpuolella sitä paikkaa, missä Jeesus seisoi arkin edessä, oli äärettömän häikäisevä kirkkaus, johon en saattanut katsoa; se näytti Jumalan valtaistuimelta. Suitsutuksen kohotessa Isän eteen valtaistuimelta lähti ääretön kirkkaus Jeesukseen, ja Hänestä se levisi niiden ylitse (enkelien viemänä), joiden rukoukset olivat suloisen suitsukkeen tavoin nousseet ylös. Valoa virtasi Jeesuksen päälle ylen runsaasti varjostaen armoistuimen, ja temppeli täyttyi kunnian loisteella.” Hengellisiä kokemuksia, sivut 279-280.

”Kaikki siunaukset Jumalalta ihmiselle tapahtuvat pyhien enkeleiden palvelustoimen kautta.” Aamen, halleluja!