Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet." Gal.3:27.

Raamatun todistus

”’Pysykää laissa ja todistuksessa!’ Elleivät he näin sano, ei heillä ole aamunkoittoa.” Jes.8:20. Uskovan kaste on oleellinen osa evankeliumia. Evankeliumi on pidettävä puhtaana väärennöksistä. Matt.28:19 on katolisen kirkon väärentämä. Paavali julistaa: ”Mutta vaikka me tai enkeli taivaasta saarnaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, mitä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Toistan edellä sanomani: Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka poikkeaa siitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.” Gal.1:8,9. Puhuuko Paavali omiaan? ”Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky.” 1Kor.14:37. Jumala tuomitsee ankarasti Raamatun väärentäjät: ”Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, ottaa Jumala pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.” Ilm.22:18,19.

KAIKKI KASTEET SUORITETTIIN JEESUKSEN NIMEEN

Moni on tutkinut Raamatusta, Apostolien teoista ja kirjeistä, löytyisikä sieltä yhtään Kolminaisuuteen suoritettua kastetta. Ei ole löytynyt. Kaikki kasteet suoritettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen (Apt.2:38, 8:16, 10:43, 19:5, Gal.3:27, Room.6:3, 1Kor.1:13-15). Johannes kastaja saarnasi parannuksen kastetta, ja ohjasi heidän katseensa Jumalan Karitsaan, joka pois ottaa maailman synnin (Joh.1:26,29). Jumalan Karitsa on Jeesus Kristus, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme sovitukseksi. Johannes kastoi Jeesuksen Hänen omaan kuolemaansa, joka tapahtui kolmen ja puolen vuoden kuluttua Golgatan ristillä.

Tusinan verran Johanneksen kasteen saaneita efesolaisia tarvitsi tulla uudelleen kastetuiksi Herran Jeesuksen nimeen. Paavali kysyi heiltä: ”’Saitteko Pyhän Hengen tullessanne uskoon?’ He vastasivat hänelle: ’Emme ole edes kuulleet, että on Pyhä Henki.’ Hän kysyi: ’Millä kasteella teidät sitten on kastettu?’ He vastasivat: ’Johanneksen kasteella.’ Niin Paavali sanoi: ’Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan Häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen.’ Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen.” Kasteen jälkeen ”Paavalin pannessa kätensä heidän päälleen Pyhä Henki tuli heihin, ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.” Apt.19:2-6.

Raamattu itsessään todistaa kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen oikeaksi ja Matt.28:19 Kolminaisuuteen kasteen väärennökseksi.

HISTORIAN TODISTUS

Selkein historiallinen todistus raamatullisesta kasteesta ja sen väärennöksestä saadaan itse Roomasta ja Rooman kirkosta. Paavali kirjoitti kirjeensä roomalaisille uskoville vuonna 57 jKr.. Kasteen merkityksestä hän kirjoittaa tuossa kirjeessään: ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme Hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä Hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.” Room.6:3,4. Juuri näin kun Paavali opetti, Rooman seurakunta kastoi - ainakin vielä 43 vuotta myöhemmin. Time Magazine, Dec. 5, 1955 on julkaistu arkeologinen teksti vuonna 100 Roomassa suoritetusta kasteesta:

”Diakoni nosti kätensä ja Publius Decius astui sisään kastehuoneen ovesta. Marcus Vasca, puun myyjä, seisoi vyötäröään myöten altaan vedessä. Hän hymyili kun Publius kahlasi altaaseen hänen viereensä. ’Credis? (Uskotko?) hän kysyi. ’Credo’ (Uskon) Publius vastasi. ’Uskon että pelastukseni tulee Jeesukselta Kristukselta, joka oli ristiinnaulittu Pontius Pilatuksen aikana. Hänen kanssaan kuolin että Hänen kanssaan voin saada iankaikkisen elämän. Sitten hän tunsi vahvojen käsivarsien tukevan häntä, kun hän antoi itsensä kaatua taaksepäin altaaseen, ja kuuli Marcuksen äänen korvissaan, ’Kastan sinut Herran Jeesuksen nimeen’ samalla kun kylmä vesi hautasi hänet.”

Mutta pian apostolien kuoleman jälkeen seurakunnan luopumus tuli julki ja syveni syvenemistään. Seurakuntaan tulleet ”julmat sudet” (Apt.20:29) toivat vaivihkaa pakanallisia aatteita mukanaan. Seurakunta vaihtoi Jumalansa YHWH pakanalliseen ”Pyhään Kolminaisuuteen”. Tehdäkseen petoksensa täydelliseksi, he väärensivät Matt.28:19 lähetyskäskyn. Tänäkin päivänä kristillinen maailma uskoo tuon jakeen olevan Jeesuksen antama lähetyskäsky, vaikka todisteet sitä vastaan ovat olleet olemassa.

Siteeraus ”Apostolisesta Perustuslaista” kirjoitettu noin vuonna 200 jKr: ”Jos kuka tahansa piispa tai pappi ei suorita kolmea upotuskastetta seurakuntaan liittämisessä, vaan yhden upotuskasteen, joka on annettu Kristuksen kuolemaan, olkoon hän huijattu; sillä Herra ei sanonut ”Kastakaa kuolemaani” vaan ”Menkää ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia, kastamalla heidät Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen nimeen.” Teettehän siksi, oi piispat, kastakaa kolmesti yhteen Isään, ja Poikaan, ja Pyhään Henkeen Kristuksen tahdon, ja perustuslakimme mukaan, Hengessä?” (Apostolical Constitutions, Ante-Nicene Christian Library, vol. 17, p. 263).

Raamattu paljastaa ”Apostolisen Perustuslain” huijaukseksi, sillä Paavali opettaa roomalaisille kasteen todellisen merkityksen Room. 6. luvussa. Olemme kastetut Kristuksen kuolemaan vain kerran, sillä Kristus kuoli vain kerran, ja elää iankaikkisesti (Ilm.1:18).

LUOPIOKIRKON OMA TODISTUS

The Catholic Encyclopedia, II, page 295: ”Kastekaava ’Jeesuksen Kristuksen nimeen’ oli muutettu sanoiksi Isä, Poika ja Pyhä Henki, Katolisen Kirkon toimesta toisella vuosisadalla.”

Katolinen Kardinaali Joseph Razinger, Paavi Benedictus XVI, tekee tunnustuksen katolisten tärkeimmästä Kolminaisuus-tekstistä Matteus 28:19: ”Uskontunnustuksemme perusmuoto koskien kasteseremoniaa (Matteus 28:19) hahmottui toisen ja kolmannen vuosisadan tutkistelun aikana. Mitä sen alkuperään tulee, se teksti (Matteus 28:19) tuli Roomasta.”

Israelin Jumala YHVH ei hyväksy muuta kastetta kuin kasteen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen ja Hänen kuolemaansa. ”Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.” Efes.4:5,6. Aamen.

Yksi kaste, ei kolmea.

Katoliseen kasteeseen "Pyhään Kolminaisuuteen" Matt.28:19 kuuluu alunperin kastaa kolme kertaa. Apostoliseen kasteeseen Kristuksen kuolemaan kuuluu kastaa vain kerran, Room.6:3.

Mitä Paavali sanoo kasteesta?