Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Tehkää parannus, ja kastettakoon kukin teistä Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksiantamukseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille kaukana oleville, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu" Apt.2:38,39.

Kaste Kristukseen vai Kolminaisuuteen?

Suunnilleen neljäkymmentä vuotta sitten, kuuluessani Adventtikirkkoon, mietin ilmeistä ristiriitaa liittyen Raamatulliseen kasteeseen. Jeesus Matt.28:19 käskee opetuslapsiaan kastamaan ”Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen nimeen”, mutta heistä kukaan ei noudattanut Jeesuksen selvää käskyä, vaan kaikki apostolien suorittamat kasteet tapahtuivat ”Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen”.

Ennenkuin liityin Adventtikirkkoon, minun pääni oli vauvana pirskoteltu, taikka valeltu, ja näin olin liitetty jäseneksi luterilaiseen kansankirkkoon, vuonna 1943. Siitä toimituksesta en tietenkään muista mitään. Adventtisanoman vastaanotettuani liityin Matt.28:19 kastekäskyllä upotuskasteen kautta adventtiseurakunnan jäseneksi. Olin jo sitä ennen, vuonna 1976, kokenut uudeksisyntymisen ylhäältä, ja saanut syntitaakkani pois harteiltani Jeesuksen ansiosta. Se oli mahtava kokemus!

Vauvakasteella ei ole mitään yhteyttä Raamattuun, se on kristillisyyteen verhottua pakanuutta, sillä ”joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark.16:16. Ainoastaan hän, joka on uskossa vastaanottanut evankeliumin ja saanut raamatullisen kasteen, pelastuu ikuiseen elämään. Tästä huomasin, että Raamatun Jumala ei hyväksy vauvana saamaani ”kastetta”. Lapset ovat pyhitetyt uskovan vanhempansa kautta: ”Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.” 1Kor.7:14. Jeesus ei käskenyt kastamaan pikkuvauvoja, sen sijaan Hän otti lapsia syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja rukoili heidän puolestaan, katso Matt.19:13-15. Vasta kun lapsi on kasvanut niin isoksi, että ymmärtää evankeliumin jonka hän on uskoen vastaanottanut, ja omasta tahdostaan haluaa kasteelle syntiensä anteeksi saamiseksi, silloin hänet voidaan kastaa, ja hän voi liittyä Kristuksen seurakuntaan.

Vuonna 1978 vastaanotin adventtisanoman, tälle ajalle kuuluvan ”kolmen enkelin sanoman” Ilm.14:6-12. Silloin liityin kasteen ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (kaste)” kautta Adventtikirkon jäseneksi. Tähän kasteeseen kuului ensin uskossa evankeliumin sanoman vastaanottaminen ja hyväksyminen, sekä upottaminen vain kerran kastealtaan veteen. Oletin sen silloin olevan alkuperäisen raamatullisen kasteen. Mutta ei se ollutkaan, vaan se oli apostolien suorittaman kasteen Kristuksen nimeen ja kasteen Kolminaisuuteen sekoitus. Ensimmäisestä oli lainattu uskovan yksi upotuskaste kolmasti kastamisen sijaan ja toisesta oli lainattu katolisen kolminaisuus-jumalan "nimet" Jeesus-nimen sijaan. Kasteeni oli siis totuuden ja valheen sekoitusta.

Alkuperäiseen katoliseen ”Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen nimeen” kasteeseen kuuluu kolme upotusta veteen, tai kolme valelua tai kolme vedellä pirskotusta. Kastettava voi olla äskensyntynyt tai vanhempi, miten iäkäs nyt sattuu olemaan. Kaste Kolminaisuuteen kuuluu tähän tapaan: ”Kastan sinut Isän (kaste), ja Pojan (kaste), ja Pyhän Hengen nimeen (kaste). Ei Jeesuksen Jumala YHVH kuollut ristillä, eikä Hänen Henkensä kuollut ristillä ja noussut kuolleista, jota kaste symbolisesti kuvaa. Kristus, Jumalan Poika, kuoli ja nousi kuolleista, se totuus on kasteen perusta.

Väärentämätön lähetyskäsky Matt.28:18-20, ns. esinikealainen teksti:

”Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille: ’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Vaeltakaa ja tehkää kaikkien kansojen ihmisistä minulle opetuslapsia minun nimessäni, opettaen heitä pitämään kaikki mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmankauden loppuun asti.’”

Matteuksen alkuperäisessä lähetyskäskyssä ei kasteesta erikseen mainita mitään. Koska kaikki apostolien suorittamat kasteet tehtiin Jeesuksen Kristuksen nimeen, täytyi langenneen kirkon jollakin vakuuttavalla tavalla ympätä Kolminaisuus-jumalansa ja hänen kasteensa Raamattuun, voidakseen sillä perustella jumalansa raamatullisuutta.

PELASTUKSESSAMME ON VAIN YKSI NIMI: JEESUS

Kaste kuuluu oleellisena osana uskon rinnalla pelastukseen: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu...” Montako nimeä kuuluu pelastukseemme, kolme vaiko vain yksi? Raamattu vastaa: ”Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt.4:12. Tämä nimi on Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen Poika, johon meidän tulee uskoa ja johon meidät tulee kastaa voidaksemme pelastua. Sen mukana saamme kaiken muun, Isän ja Hänen Henkensä ja enkelinsä, sekä ikuisen elämän.

Muuta nimeä meille ei ole annettu, jossa voisimme pelastua. Kaikki apostolien suorittamat kasteet tapahtuivat ainoastaan Jeesuksen Kristuksen nimeen, kaatamalla kastettava selkä edellä veden alle ja nostamalla hänet jälleen ylös. ”Niin Pietari sanoi heille: ’Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.’” Apt.2:38. ”Jotka nyt ottivat Hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.” Apt.2:41. Nämä noin kolmetuhatta sielua kastettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen. Tämän kasteen kautta he saivat syntinsä anteeksi. Voi sitä valtavaa iloa ja riemua! Jeesus Kristus vapautti heidät synnin taakasta! Yehovah hyväksyi heidät lapsikseen ja antoi heille kullekin Pyhän Hengen lahjan!

KASTE ON OVI SEURAKUNTAAN

Kasteen kautta liitytään seurakunnan viralliseksi jäseneksi. Jeesus kuvaa seurakuntalaisiaan lammaslaumaksi ja seurakuntaa lammastarhaksi. Hän itse on hyvä Paimen (Joh.10:11), meidän ylimmäinen pappimme. Tästä Isältä saamastaan tehtävästä Jeesus itse kertoo Joh:10:1: ”Totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja rosvo.” Jae 9: ”Minä olen ovi. Jos joku menee minun kauttani sisälle, hän pelastuu...” Vertaa Mark.16:16: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Saatana on varas ja rosvo. Hän on pyrkinyt työntämään Jeesuksen viraltaan ja asettamaan itsensä Kolminaisuutena Luojansa tilalle. Siksi hänen katolinen kirkkonsa on muuttanut lähetyskäskyn Matt.28:19.

KASTEEN JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMEEN SYMBOLINEN MERKITYS

”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme kastetut Hänen kuolemaansa. Me olemme siis yhdessä Hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Kuten Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, niin mekin vaeltakaamme uudessa elämässä. Sillä jos me olemme kasvaneet Hänen kanssaan yhteen yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Tiedämmehän sen, että meidän vanha ihmisemme on Hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta meissä oleva synnin turmelus menettäisi valtansa, niin ettemme enää eläisi synnin orjina. Joka on näet kuollut, on vanhurskautettu pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, me uskomme saavamme myös elää Hänen kanssaan. Mehän tiedämme, että kuolleista herätettynä Kristus ei enää kuole, eikä kuolema enää vallitse Häntä. Minkä Hän kuoli, sen Hän kertakaikkiaan kuoli pois synnistä, ja minkä Hän elää, sen Hän elää Jumalalle. Niin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.” Room.6:3-11.

Adventtikirkon Helsingin Annankadun seurakunnan kokoussalissa nousi veli Antti Hartikka sopivalla ja sopimattomalla hetkellä todistamaan kasteen Jeesuksen nimeen puolesta, joskus 1980-luvun alkupuolella. Hän oli monistanut kasteasiaan kuuluvia todisteita. Muutamia vuosia myöhemmin minä ja muutama muu seurakuntalainen varasimme Someron uimahallista ajan ja Antti kastoi meidät Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Näin tuli meidänkin osaltamme vanhurskaus täytettyä (Matt.3:15).

Antti Hartikan todistusaineisto oli kyllin vakuuttava, ja näin minua vuosia askarruttanut ristiriita kahden kastekäytännön välillä selvisi. Todistusaineistoa on tullut vielä lisää, niin että ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Matt.28:19 olisi väärennös. Uskoni perustuu väärentämättömään Jumalan sanaan. Sille perustalle Kristus minut uskoontulokokemuksessani asetti. Hänen sanassaan on Henki ja Voima.

JEESUKSEN KASTE JORDANISSA

Jotkut Kolminaisuuteen kastajat perustelevat kastettaan Jeesuksen kasteella, jolloin taivaat aukenivat, Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle kyyhkysen muodossa ja Jumalan ääni kuului taivaasta. Jeesuksen kasteesta on maalattu tauluja, joissa Jeesus seisoo Jordanin virrassa vierellään Hänen kastajansa Johannes, taivaat auenneena ja kyyhkynen laskeutuvana sekä Jumala ylhäällä valtaistuimellaan. Näinkö se tapahtui? Milloin taivaat aukenivat? Kastettiinko Jeesus kolme kertaa Jordanin virrassa, kuten Kolminaisuuteen kasteessa alunperin kuului?  Puoltaako Jeesuksen kaste Kolminaisuutta, vaiko kastetta Jeesuksen nimeen, Hänen kuolemaansa? Raamattu selittää itse itsensä. Katsotaan, mitä Matteus kertoo Jeesuksen kasteesta:

”Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Tämä kuitenkin esteli ja sanoi: ’Minä tarvitsen sinulta kasteen, ja sinä tulet minun luokseni!’ Mutta Jeesus vastasi hänelle: ’Salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.’ Niin Johannes suostui siihen. Kun Jeesus oli kastettu, Hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Johannes näki Jumalan Hengen tulevan alas kuin kyyhkysen ja laskeutuvan Hänen päälleen . Taivaasta kuului ääni, joka sanoi: ’Tämä on minun rakas Poikani, johon olen mielistynyt.’” Matt.3:13-17. 

Ei Matteus, eikä Markus, Luukas eikä Johannes kerro, että Jeesus olisi kastettu kolme kertaa. Kun Hänet oli kastettu, nousi Hän heti vedestä. Eli Johannes kastoi Jeesuksen vain kerran. Toinen huomioitava seikka: vasta silloin, kun Jeesus oli kastettu ja Hän oli noussut vedestä ja rukoili jokitöyräällä, taivaat aukenivat, Jumalan Henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle, ja taivaasta kuului Jumalan ääni. Luukas selventää tätä: ”Kun paljon kansaa kastettiin, myös Jeesus sai kasteen ja rukoili. Silloin taivas aukeni.” Luuk.3:21. Kasteensa jälkeen Jeesus nousi vedestä rukoilemaan Jordanin joen törmälle, silloin taivaat aukenivat. Jumala on näyttänyt tämänkin sanansaattajalleen Ellen G. Whitelle. Kirjassa Alfa ja omega 4,s.84,85 hän kertoo:

”Noustuaan vedestä Jeesus kumartui rukoukseen joen äyräälle. Uusi tärkeä vaihe oli Hänen edessään… Yksin Hänen oli kuljettava tie, yksin kannettava taakka. Hänen päällään, joka oli luopunut kirkkaudestaan ja pukeutunut ihmiskunnan heikkouteen, lepäsi maailman lunastus… Vapahtajan katse näyttää kantavan taivaaseen Hänen vuodattaessaan sielunsa rukouksessa Herran eteen… Koskaan ennen enkelit eivät ole kuulleet sellaista rukousta. He ovat innokkaita viemään rakastetulle johtajalleen rohkaisun ja lohdun sanoman. Mutta ei, Isä itse tahtoo vastata Poikansa pyyntöön. Suoraan valtaistuimelta loistavat Hänen kirkkautensa säteet. Taivaat aukenevat, ja Vapahtajan pään päälle laskeutuu kyyhkysen muotoinen valoilmiö – sopiva kuva Hänestä, joka on sävyisä ja nöyrä.” Valoilmiö kuvasi Jeesusta: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltä; niin te saatte levon sieluillenne” Matt.11:29. Kyyhkynen kuvasi Jeesusta köyhän antamana syntiuhrina syntiensä sovitukseksi (3Moos.5:7). Siis, Jeesus otti kasteen tulevaan kuolemaansa. Hän on esimerkki meille: Kristuksen kuolemaan mekin olemme kastetut ja elämme uutena Hänen ylösnousemuksensa voimassa. Aamen.