Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Kuudentena päivänä loi Yehovah kaikki maalla elävät eläimet, myös dinosaurukset, sekä luomistyönsä kruunuksi ihmisen omaksi kuvakseen hallitsemaan luomakuntaa, sekä viljelemään ja varjelemaan sitä.

Maaeläimet, ja ihminen Jumalan kuva

”Ja Jumala sanoi: ’Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan.’ Ja tapahtui niin: Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi: ’Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat’. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi Hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: ’Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet’. Ja Jumala sanoi: ’Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi’. Ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä Hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.” 1Moos.1:24-31.

Luomiskertomus on itsensä Luojan ilmoitus siitä, kuinka Hän loi taivaat, maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Koko luomistyö tuli valmiiksi kuutena päivänä. Kuudes päivä alkoi torstai-illasta ja päättyi perjantai-iltaan.

Jumala tekee selvän eron luomiensa eläinten ja luomansa ihmisen välillä. Ihmisen Hän loi Poikansa kautta kuvaksensa, kaltaisekseen, jonka Hän asetti hallitsemaan luomakuntaansa.

Luoja antoi kaikille maassa eläville eläimille vihreät ruohot ravinnoksi. Vasta ihmisen langettua syntiin ja Saatanan anastettua itselleen Aadamille annetun luomakunnan herruuden, osa eläinlajeista alkoi saalistaa muita eläinlajeja. Kuvakseen luomalleen ihmiselle Luoja antoi ravinnoksi vihreät ruohot sekä hedelmät. Alunperin ihminen oli raakakasvisravinnon syöjä. Syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen muuttui sekaravinnon syöjäksi. Vedenpaisumuksen jälkeen Yehovah antoi Nooalle ja hänen jälkeläisilleen vallan hallita kaikkia eläimiä ja syödä niistä määrättyjä lajeja kasvisten lisäksi, lue 1Moos.9:1-4, 3Moos.11.luku. Kuitenkin osa israelilaisista, tutkittuaan luomiskertomusta, palasivat luomisessa ihmiselle annettuun alkuperäiseen kasvisravintoon, katso Dan.1:3-20. Ja Jumala siunasi heitä ja antoi heille terveyttä ja viisautta.

Raamatun luomiskertomus on täysin ristiriidassa evoluutioteorian kanssa. Katolinen kirkko ja luopuneet protestanttiset kirkot koettavat niitä yhdistää toisiinsa, mutta ne eivät yhdisty toisiinsa, sillä Raamatun luomiskertomus on totta ja kehitysoppi, perustuen miljardeihin vuosiin ja alkuräjähdykseen, on valhetta. Kumman valitset, siitä riippuu ikuinen kohtalosi, sillä sapattikäskyn perustelut ovat luomiskertomuksessa. Jos pidät luomiskertomusta taruna, olet lainrikkoja, eikä laki ole mielessäsi ja sydämessäsi. Jumalan laki on Hänen luonteensa ilmaus. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Jumala ei valehtele, Hän ei kerro taruja. Hänen lakinsa on täydellinen ja pyhä. Sapattikäsky sinetöi luomiskertomuksen oikeaksi.

”Niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me Hänen kauttansa.” 1Kor.8:6. ”Yehovah'n on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat. Sillä Hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle.” Psami 24:1,2. Yehovah julistaa: ”Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet taivaat, minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot.” Jesaja 45:12.

Ennen syntiin lankeamistaan Jumalan kuvaksi luotu ihminen oli paljon korkeammalla tasolla kuin nykyihminen, jota menneiltä sukupolvilta perityt synnit ja sairaudet ovat rappeuttaneet. Ajattele, juuri luotu Aadam antoi nimet kaikille linnuille, karjaeläimille ja metsän eläimille sinä kuudentena päivänä, jona hänet luotiin (katso 1Moos.2:19,20). Samana päivänä ennen auringon laskua, Jumala teki Aadamille avun, joka oli hänelle sopiva (jae 18).

IHMINEN, AADAM, JUMALAN KUVA

”Ja Jumala sanoi: ’Tehkäämme ihminen (hepreaksi adam) kuvaksemme, kaltaiseksemme.” 1Moos.1:26. Raamatussa miehen ja naisen välinen avioliitto kuvaa Kristuksen ja Hänen seurakuntansa välistä liittoa: "Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, Hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä.” Efes.5:22-25.

Vaimon luominen miehen kyljestä (1Moos.2:21,22) kuvaa pelastussuunnitelmaa: ”Niin Herra (YHVH) Jumala vaivutti Aadamin syvään uneen. Hänen nukkuessaan Jumala otti osan hänen kyljestään ja täytti sen paikan lihalla. Herra (YHVH) Jumala rakensi vaimon siitä osasta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.” Uuden Tien käännös. Jeesus kuvaa kuolemaa uneksi: ”Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta.” Joh.11:11. Ristinkuolemallaan Jeesus Kristus lunasti itselleen seurakunnan, jonka Hän on pian hakeva taivaskotiin. Rooman sotilas puhkaisi Hänen kylkensä, josta vuoti vesi- ja verivirta (Joh.19:34), joka sovitti langenneen ihmissuvun synnit. Näin hienosti ihmisparin luominen kuvaa Kristusta ja Hänen lunastamaansa puhdasta seurakuntaa.

Jumala siunatkoon sinua. Aamen.