Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Silloin kun Jumala alkoi luomaan maailmaamme, Hän loi sen tyhjyyteen. Ei ollut taivaan avaruutta, ei ollut aurinkoa planeettoineen, ei maata, kuuta, tähtiä. Oli vain täyttä pimeää, tyhjyyttä, tässä osassa maailmankaikkeutta.

Jumala sanoi, ja tapahtui niin

Minä uskon, että väärentämätön Raamattu on Jumalan sanaa. Raamattu on yhtä kuin Yehovah'n ainosyntyinen Poika Jeesus Kristus: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” Joh.1:1-3. Isä-Jumala on luonut kaiken Poikansa kautta: ”Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen, ja Hän on ennen kaikkia, ja Hänessä pysyy kaikki voimassa.” 1Kol.1:16,17. Kaikki nämä erilaiset maailmat Kristus on luonut aina kuutena päivänä ja seitsemännen päivän Hän on levännyt ja pyhittänyt sen. Niinpä Jeesus sanookin itsestään: ”Sillä Ihmisen Poika on sapatin Herra.” Matt.12:8. Saatana on sunnuntain herra (Dan.7:25).

Kun Jumala alkoi ensimmäisen päivän alussa Poikansa kautta luomaan meidän maailmaamme, oliko tämä maailmamme tai osa sitä jossain muodossa ollut jo ennen luomistaan olemassa? ”Yehovah'n sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot Hänen suunsa hengellä.” Psal.33:6. ”Sillä Hän sanoi, ja tapahtui niin, Hän käski, ja se oli tehty.” jae 9.

Ensimmäisen päivän luomistyöstään Kristus sanoo palvelijansa Mooseksen kautta: ”Alussa loi Jumala taivaat ja maan.” 1Moos.1:1. Kun maailmankaikkeuden Luojan sapatti oli päättynyt taivaassa noin 6000 vuotta sitten, Hän ryhtyi luomaan meidän maailmaamme. Lauantai-illasta sunnuntaiaamuun kesti avaruuden ja maan luominen. ”Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.” jae 2. Tästä luomistyön alkuvaiheesta kertoo Psalmi 104: 5,6: ”Sinä asetit maan perustuksillensa, niin että se pysyy horjumatta iankaikkisesti. Sinä peitit sen syvyyden vesillä kuin vaatteella: vuoria ylempänä seisoivat vedet.” Jumala tietää lopun alusta. Luodessaan maailmaamme Hän tiesi kuvakseen luoman ihmisen lankeavan syntiin. Hän tiesi ihmissuvun menevän pahuudessaan niin pitkälle, että Hänen täytyi hukuttaa vedenpaisumuksessa jumalattoman maailman. Nämä luomisessa vuoria peittäneet vedet peittivät jälleen maan 1656 vuotta myöhemmin, Lutherin laskujen mukaan. ”Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät.” 1Moos.7:19.

Ensimmäisen päivän aamuna ”Jumala sanoi: ’Tulkoon valkeus’. Ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.” jakeet 3 ja 4. Jumala loi maailmamme Kristuksen ja Saatanan välisen taistelun näyttämöksi. Valkeus kuvaa Kristusta ja Hänen seuraajiaan, pimeys kuvaa Saatanaa ja hänen seuraajiaan: ”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.” Joh.1:4,5,9. Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat.” Sanl.4:19. ”Niin Jeesus sanoi heille: ’Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä mihin hän menee.” Joh.12:35. ”Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina.” Efes.5:8.

Ensimmäisenä luomispäivänä Jumala ”kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden Hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä.” 1Moos.1:5. Luomisessa Jumala nimitti vuorokauden valoisan ajan päiväksi, ja koko vuorokautta Hän nimittää myös päiväksi. Luojan vuorokausi alkaa illasta ja päättyy iltaan, auringon laskusta auringon laskuun. Saatana on täynnä pimeyttä, siksi antikristuksen katolisessa kalenterissa vuorokausi vaihtuu keskellä yötä. Saatana vihaa Jumalan sanaa ja haluaa vääristellä sitä, että ihmiset hämmentyisivät ja pitäisivät sitä outona kummajaisena, sillä se on ristiriidassa yleisten käsitysten ja tapojen kanssa.

Vaikka olenkin tässä maailmassa mutta en ole enää tästä maailmasta, minun vuorokauteni vaihtuu auringon laskiessa, eikä klo 24 keskiyöllä. Jumala siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua tällä valkeudella, joka Jumalan sanasta loistaa! Aamen.