Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jeesuksen tuloa odottava seurakunta on vaatimaton mutta puhdas kuin juhannusruusu. Sen tuoksu on elämän tuoksu ikuiseksi elämäksi.

Voitto Jeesuksessa Kristuksessa

Tämän maailman ruhtinaan Uudessa Maailman Järjestyksessä ei pienellä Kristuksen seurakunnalla näytä olevan mahdollisuuksia menestykseen: ”Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa (paavinvaltaa) sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?” Ilm.13:4. Adventtikansa on harhaillut erämaassa 120 vuotta, pääsemättä luvattuun maahan. Muinainen Israel joutui epäuskonsa tähden harhailemaan erämaassa 40 vuotta, sillä he eivät uskoneet voittavansa vastassaan olevaa suurikokoista jumalatonta kansaa (4Moos.13:32). Nykyinen Jumalan kansa (vuonna 2020) on harhaillut kolme kertaa esikuvaansa kauemmin! Hoosean eli Joosuan johtamana Kristus vei kansansa luvattuun maahan. ”Hoosea” tarkoittaa ”Pelastus”, ”Hän pelastaa” ja ”Hän auttaa”. Mooses nimitti Hoosean Joosuaksi (4Moos.13:17). ”Joosua” tarkoittaa ”Yehovah on pelastus”, josta juontuu nimi ”Jeesus”. Jeesuksen avulla adventtikansan jäännös on voittava suuren vastustajansa. Adventtikansa tarkoittaa Jeesuksen tuloa odottavaa kansaa. Voittavasta seurakunnasta saamme lukea Ellenin todistuksia kirjasta Alfa ja omega 6, sivuilta 406-408:

Vapahtaja ilmoitetaan Johannekselle vertauskuvallisilla ilmaisuilla ”Jalopeura Juudan sukukunnasta” ja ”Karitsa, ikäänkuin teurastettu.” Ilm.5:5,6. Nämä vertauskuvat tarkoittavat kaikkivoivan voiman ja uhrautuvan rakkauden yhdistymistä. Juudan leijona, joka on kauhistava Hänen armonsa hylkääjille, on oleva Jumalan Karitsa tottelevaisille ja uskollisille. Tulipatsas, joka ennustaa kauhua ja vihaa Jumalan lain rikkojille, on valon ja laupeuden ja vapahduksen merkki niille, jotka ovat pitäneet Hänen käskynsä. Käsi, joka on voimallinen lyömään kapinalliset, on voimallinen pelastamaan kuuliaiset. Jokainen uskollinen pelastetaan. ”Hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat heidän valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä, hamaan toisiin ääriin.” Matt.24:31.

Verrattuna maailman miljooniin asukkaisiin Jumalan kansa on oleva, kuten se on aina ollut, piskuinen lauma. Mutta jos se puolustaa sitä totuutta, joka on ilmoitettu Hänen sanassaan, Jumala on oleva sen turva. Se saa seistä Kaikkivaltiaan suuren kilven suojassa. Jumala on aina enemmistö. Kun viimeisen pasunan ääni tunkeutuu kuolleiden vankihuoneeseen ja vanhurskaat astuvat esiin riemuiten ja huudahtavat: ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?” 1Kor.15:55 – niin seistessään silloin Jumalan rinnalla, Kristuksen rinnalla, enkelien rinnalla ja kaikkina aikoina eläneiden kuuliaisten ja uskollisten rinnalla, Jumalan lapset muodostavat suuren enemmistön.

Kristuksen todelliset opetuslapset seuraavat Häntä ankarien ristiriitojen läpi. He kokevat kieltäymystä ja kohtaavat katkeraa pettymystä, mutta tämä opettaa heille synnin tuottaman syyllisyyden ja murheen, ja he ymmärtävät kammoksua sitä. Osallisina Kristuksen kärsimyksistä he tulevat vääjäämättömästi osallisiksi Hänen kirkkaudestaan. Pyhässä näyssä profeetta näki Jumalan jäännösseurakunnan lopullisen voiton. Hän kirjoittaa:

”Minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton -- seisovan lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: ’Suuret ja ihmeelliset ovat Sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat Sinun tiesi, Sinä kansojen Kuningas.’” Ilm.15:2,3.

”Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja Hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu Hänen nimensä ja Hänen Isänsä nimi.” Ilm.14:1. Tässä maailmassa heidän mielensä oli pyhitetty Jumalalle; he palvelivat Häntä älyllä ja sydämellä; ja nyt Hän voi kirjoittaa nimensä heidän ”otsaansa”. ”Ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.” Ilm.22:5. He eivät kuljeksi edestakaisin niin kuin paikkaa vailla olevat. He kuuluvat siihen joukkoon, jolle Kristus sanoo: ”Tulkaa minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.” Hän toivottaa heidät tervetulleiksi lapsinaan sanoen: ”Mene Herrasi iloon.” Matt.25:34,21.

”Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä Hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle.” Ilm.14:2-5. Profeetan näyssä he seisovat Siionin vuorella vyötettyinä pyhään palvelukseen, puettuina valkeaan liinavaatteeseen, mikä on pyhien vanhurskautus. Mutta kaikkien, jotka seuraavat Karitsaa taivaassa, on täytynyt seurata Häntä maan päällä, ei äksyillen eikä oikutellen vaan osoittaen luottavaista, rakastavaa, aulista kuuliaisuutta, kuten lauma seuraa paimenta.

”Ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittivat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä --; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta -- eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.” Ilm.14:2-5.

”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.” ”Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi; siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet.” ”Ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä; kukin portti oli yhdestä helmestä; ja kaupungin portti oli puhdasta kultaa, ikäänkuin läpikuultavaa lasia. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.” Ilm.21:2,11,12,21,22.

”Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja Hänen palvelijansa palvelevat Häntä ja näkevät Hänen kasvonsa, ja Hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä.” Ilm.22:3-5.

”Hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.” ”Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa (do his commandments, KJV’n mukaan), että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!” Ilm.22:1,2,14.

”Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ’Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja Hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat Hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa.’” Ilm.21:3. Näin todistaa Ellen White, Jumalan sanansaattaja. Uudeksi luodusta maastamme tulee koko maailmankaikkeuden keskus!

Yehovah'n käskyt pitävä kansa on pieni vähemmistö maan päällä. Moni tuskin on kuullutkaan heistä mitään. Neljäkymmentä neljä vuotta sitten koin pelastuksen Kristuksen Hengen johdattamana ja uudeksi synnyttämänä. Sen jälkeen aloin avoimin mielin etsiä seurakuntayhteyttä, jolloin Kristus johdatti minut Hänen tuloaan odottavan liikkeen pariin. Sitä ennen en tiennyt Seitsemännen päivän Adventisteista mitään. Nykyajan Adventtikirkko ei ole enää sama kuin Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon pitävä kansa, valitettavasti. Se on sokea Kristuksen vanhurskautta vailla ekumeniassa harhaileva Laodikean seurakunta. Adventtiliikkeen Kristukselle uskollisesta vähemmistöstä, sen yksilöistä (Ilm.3:20), koostuu todellinen Jumalan käskyt pitävä kansa, joka saa voiman korkeudesta julistaakseen viimeisen armonsanoman tuhoutuvalle maailmalle. Sitten tulee loppu (Matt.24:14). Jeesus saapuu pian hakemaan kansansa ”luvattuun maahan”, taivaskotiin.

Rakas Jeesus, ole meille syntisille armollinen, että saisimme kuulua sinun jäännöksesi joukkoon. Anna meille voimaa korkeudesta ollaksemme synnin voittajia ja pysyäksemme pystyssä, kun myrsky maanpiiriä kohtaa (Luuk.24:49). Aamen.