Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Pyhät ovat turvassa kuutiomaisessa uudessa Jerusalemissa, kun Yehovah muuttaa synnin saastuttaman maapallon valtavaksi tulijärveksi, johon kaikki jumalattomat hukkuvat, niin ihmiset kuin enkelitkin, ja palavat loppuun tuhkaksi. Siihen loppuu tämän maailman vihoviimeinen aikakausi.

Toinen kuolema

Synnin turmeleman maailmamme viimeinen vaihe on käsillä. Jumalattomien palkanmaksun aika on koittanut. Toiseen kuolemaan liittyvistä tapahtumista (Ilm.20.luku) kirjoittaa Ellen White, uskollinen Yehovah'n sanansaattaja, tähän tapaan:

”Saatana näyttää aivan lamautuneen katsellessaan Kristuksen kirkkautta ja majesteettiutta. Hän, joka aikoinaan oli suojaava kerubi, muistaa mistä hän on langennut. Miten muuttunut ja arvossa alentunut onkaan tuo entinen loistava serafi, ”aamuruskon poika”.

Saatana näkee, että hänen tahallinen kapinansa on tehnyt hänet sopimattomaksi taivaaseen. Hän on kehittänyt voimiaan taistellessaan Jumalaa vastaan. Taivaan puhtaus, rauha ja sopusointu olisi hänelle kauheinta kidutusta. Hänen syyttelynsä Jumalan armoa ja oikeutta vastaan ovat nyt vaijenneet. Moite, jonka hän on yrittänyt kohdistaa Jumalaan, on nyt kääntynyt kokonaan häntä itseään vastaan. Nyt Saatana kumartuu tunnustamaan tuomionsa oikeudenmukaisuuden.

Jokainen tämän pitkällisen taistelun aikana noussut totuutta ja valhetta koskeva kysymys on saanut selityksensä. Jumalan vanhurskaus esiintyy täysin oikeaksi todistettuna. Isän ja Pojan ihmisen hyväksi antama suuri uhri on nyt tullut koko maailmalle selväksi. Hetki on tullut, jolloin Kristus ottaa Hänelle kuuluvan aseman ja tulee korotetuksi kunniaan yli hallitusten ja valtojen ja kaikkien muiden nimien.

Siitä huolimatta, että Saatanan on ollut pakko tunnustaa Jumalan oikeudenmukaisuus ja kumartua Kristuksen ylemmyyden edessä, pysyy hänen luonteensa muuttumattomana. Valtavan tulvan tavoin kapinan henki puhkeaa jälleen hänessä esiin. Raivoissaan hän päättää olla luopumatta suuresta taistelusta. Hetki on tullut, viimeinen epätoivoinen taistelu alkaa taivaan Kuningasta vastaan. Hän ryntää alamaistensa joukkoon ja koettaa omalla raivollaan yllyttää heitä nousemaan kiireesti taisteluun. Mutta lukemattomista miljoonista, hänen kapinaan houkuttelemistaan ei yksikään enää tunnusta hänen yliherruuttaan. Hänen valtakautensa on päättynyt. Jumalattomat ovat samanlaisen Jumalaan kohdistuvan vihan vallassa, mikä kannustaa Saatanaa. Mutta he näkevät tilansa toivottomaksi ja että he eivät pysty voittamaan Jumalaa. Heidän raivonsa syttyy Saatanaa ja niitä vastaan, jotka ovat hänen asiamiehiään pettämisessä. Pahojen henkien vimmalla he kääntyvät niitä vastaan, ja seurauksena on yleismaailmallinen sota.

Silloin täyttyvät profeetan sanat: ”Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa; Hän on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi.” Jes.34:2. ”Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava tuuli on heidän maljansa osa.” Psa.11:6. Taivaasta sataa tulta Jumalan tyköä. Maa halkeilee. Sen uumenissa olleet tuhoaseet tulevat esille. Jokaisesta ammottavasta kuilusta lähtee kuluttavia tulenliekkejä. Vuoret ja kukkulatkin ovat tulessa. Se päivä on tullut, ”joka palaa kuin pätsi”. Mal.4:1. Alkuaineet hajoavat kuumuudesta, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. (2Piet.3:10). Polttopaikka (Toofet) on valmistettu kuninkaalle, kapinan johtajalle; syvä ja leveä on sen liesi, ja ”Herran henkäys kuin tulikivivirta sytyttää sen”. Jes.30:33. Maan pinta muistuttaa sulanutta massaa – laajaa, kiehuvaa tulijärveä. Jumalattomien ihmisten tuomion ja hävityksen päivä on koittanut. - ”Herran koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta.” Jes.34:8.

Jumalattomat saavat palkkansa maan päällä. He ovat ”oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot”. Mal.4:1. Toiset tuhoutuvat yhdessä hetkessä, kun taas toiset kärsivät monta päivää. Kaikki saavat tekojaan vastaavan rangaistuksen. Vanhurskaiden synnit on siirretty Saatanan, pahuuden alkuunpanijan, kannettavaksi, jonka täytyy kärsiä heidän rangaistuksensa. Niin ollen hänet pannaan kärsimään, ei ainoastaan oman kapinansa tähden, vaan kaikkien niiden syntien tähden, jotka hän on saanut Jumalan kansan tekemään. Hän tulee saamaan paljon suuremman rangaistuksen kuin ne, jotka hän on pettänyt. Sen jälkeen kun kaikki hänen viettelemänsä uhrit ovat tuhoutuneet, hän elää ja kärsii edelleenkin. Lopultakin jumalattomat tuhoutuvat kuluttavassa tulessa, sekä juuri että oksat – Saatana on juuri ja hänen seuraajansa oksat. Jumalan oikeudenmukaisuus on tullut tyydytetyksi, ja pyhät yhdessä enkelijoukon kanssa sanovat ääneen: ”Aamen.”

Maanpiirin peittyessä Jumalan koston tuleen, vanhurskaat ovat pyhässä kaupungissa hyvässä turvassa. Joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa (Ilm.20:6). Samalla kun Jumala on kuluttavainen tuli jumalattomille, Hän on aurinko ja kilpi kansalleen (Psal.84:12).” Ellen G. White: ”Lunastuksen historia”, sivut 338-340.

Viimeisenä jumalattomista Saatana, synnin alkuunpanija, palaa loppuun tulijärvessä, jonka tuli puhdistaa myös synnin saastuttaman maapallomme. Hänellekin tulee loppu aikanaan, ei Saatanakaan joudu ikuisuuksia kärsimään helvetin tulessa, niinkuin jotkut sunnuntaikirkot opettavat. Kirkkoraamatun vuoden 1938 käännöksen mukaan todella saa sen käsityksen, että jumalattomat kärsivät tulijärvessä ”aina ja iankaikkisesti”, Ilm.20:10. Oikea käännös on ”tästä ajasta tulevaan aikaan”, eli siihen asti kun tämän maailman aika loppuu ja alkaa uusi aika Jumalan luotua uudet taivaat ja uuden maan (Ilm.21:1). Toinen kuolema on tulinen järvi. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen (Ilm.20:14). Uudeksi luodussa maailmassa ei ole kuolemaa (Ilm.21:4). Kaikki entinen on mennyt. ”Katso, uudeksi minä teen kaikki” (jae 5).

Sisar Ellenin saama näky uudeksi luodusta maasta on seuraavan blogitekstini aihe. Jumalan siunausta sinulle, Jeesus tulee pian!