Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Tuhannen vuoden kuluttua Jeesusen ääni herättää jumalattomat kuolleet saamaan palkkansa siitä, mitä ovat eläessään tehneet. Heidän joukossa on vedenpaisumuksessa kuolleita jättiläisiä.

Synnin palkka on kuolema, Room.6:23

Pyhät saavat palkkansa pian tapahtuvassa Jeesuksen II tulemisessa. Pahat saavat palkkansa 1000 vuoden kuluttua Jeesuksen III tulemisessa. Ellen White sai nähdä näyssä Jeesuksen III tuloon liittyvät tapahtumat, joista hän kertoo kirjassa ”Lunastuksen historia”, sivuilla 331-332:

”Sitten Jeesus kaikkine pyhine enkeleineen ja kaikkine lunastamine pyhineen poistuivat kaupungista. Enkelit asettuivat päämiehensä ympärille ja saattoivat Häntä Hänen matkallaan lunastettujen pyhien seuratessa heitä. Sitten Jeesus hirvittävässä ja pelättävässä majesteettiudessaan kutsui esiin jumalattomat kuolleet, ja he nousivat ylös ruumiiltaan yhtä heikkoina ja sairaalloisina kuin hautaan vaipuessaankin. Mikä näky! Ensimmäisessä ylösnousemuksessa kaikki nousivat kuolemattomassa kukoistuksessaan, mutta toisessa ylösnousemuksessa kaikissa olivat kirouksen merkit nähtävissä. Maan kuninkaat ja ylhäiset, halvat ja alhaiset, oppineet ja oppimattomat tulevat esiin yhtaikaa. Kaikki saavat nähdä Ihmisen Pojan, nekin, jotka Häntä hyljeksivät ja pilkkasivat ja jotka painoivat orjantappurakruunun Hänen pyhään päähänsä ja löivät Häntä ruo’olla, saavat nähdä Hänet Hänen kuninkaallisessa majesteettiudessaan. Ne, jotka sylkivät Häntä kasvoihin Hänen koetuksensa hetkinä, tahtovat nyt paeta Hänen läpitunkevaa katsettaan ja Hänen kasvojensa kirkkautta. Ne, jotka iskivät naulat Hänen käsiensä ja jalkojensa lävitse, saavat nyt nähdä Hänen ristiinnaulitsemisensa merkit. Ne, jotka puhkaisivat keihäällä Hänen kylkensä, katselevat julman tekonsa jälkiä Hänen ruumiissaan. He tietävät, että Hän on juuri se mies, jonka he ristiinnaulitsivat ja jota he pilkkasivat Hänen kuolinkamppailunsa hetkellä. Sitten alkaa kuulua pitkällistä äänekästä valitusta ja toinen toistaan seuraavia tuskanhuutoja heidän paetessaan kätkeytyäkseen kuningasten Kuninkaan ja herrain Herran kasvoilta.

Kaikki koettavat kätkeytyä kallion rotkoihin suojautuakseen hylkäämänsä Vapahtajan pelättävältä kirkkaudelta. Hänen majesteettiutensa ja suuren kirkkautensa yllättämänä ja vaivaamana he yht’aikaa korottavat äänensä huudahtaen pelättävän selvästi: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen!”

Sitten Jeesus ja pyhät enkelit kaikkien pyhien saattamina palaavat jälleen kaupunkiin tuomittujen jumalattomien katkerien valitusten ja tuskan huutojen täyttäessä ilman. Silloin näin Saatanan uudelleen ryhtyvän työhönsä. Hän kulki alamaistensa keskuudessa ja teki heikot ja voimattomat väkeviksi kertoen heille, että hän ja hänen enkelinsä ovat voimallisia. Hän viittasi lukemattomiin miljooniin kuolleista nousseihin. Niiden joukossa oli mahtavia sotasankareita ja kuninkaita, jotka olivat olleet hyvin eteviä sodankäynnissä ja olivat valloittaneet valtakuntia. Joukossa oli väkeviä jättiläisiä ja urhoollisia miehiä, jotka eivät olleet hävinneet missään taistelussa. Joukossa oli ylpeä, kunnianhimoinen Napoleokin, jonka lähestyminen oli saanut valtakunnat vapisemaan. Heissä oli ylhäisen ja mahtavan näköisiä miehiä, jotka olivat kaatuneet taistelussa voittoa ja valtaa himoitessaan.

Kun he nousevat haudoistaan, he ryhtyvät johtamaan ajatustensa suuntaa siitä, mihin se oli kuolemassa päättynyt. Heillä on sama valloitushalu, minkä vallassa he olivat kaatuessaan. Saatana neuvottelee enkeliensä kanssa ja sitten noiden kuninkaiden, sotaherrojen ja mahtimiesten kanssa. Sitten hän silmäilee valtavaa armeijaansa ja kertoo heille, että kaupungissa oleva joukko on pieni ja voimaton ja että he voivat valloittaa sen, karkoittaa sen asukkaat ja ottaa haltuunsa sen rikkaudet ja ihanuuden. Saatanan onnistuu pettää heidät, niin että kaikki alkavat heti valmistautua sotaan. Tuossa suuressa armeijassa on monta taitavaa miestä ja he valmistavat kaikenlaisia sotavarusteita. Saatanan johtamana tuo valtava kansanpaljous lähtee sitten liikkeelle. Kuninkaat ja sotasankarit seuraavat lähinnä Saatanaa, ja heidän jäljessään kulkee kansanjoukko komppanioihin järjestäytyneenä. Kullakin komppanialla on oma johtajansa, ja järjestyksessä he marssivat yli epätasaisen maanpinnan pyhää kaupunkia kohti. Jeesus sulkee kaupungin portit, ja tämä suunnaton armeija piirittää sen asettuen taistelujärjestykseen odottamaan kiivasta voimainmittelyä."

Näky toisesta ylösnousemuksesta jatkuu osassa kaksi. Turvaa Jeesukseen, niin osasi on oleva elämän ylösnousemuksessa!