Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Yehovah'n pyhät enkelit valmistelevat tärkeän tapahtuman täyttymistä. Oletko sinä valmis?

Luvassa voimakas huuto!

Olen viimeisen kahden kuukauden aikana kokenut tärkeitä asioita koskien elämääni. Tunnen, että Jeesus puhdistaa ja valmistaa minua jotain edessäolevaa tapahtumaa varten. Raamatun mukaan viimeinen suuri uskonkoetus on Jumalan laki vastaan antikristuksen laki. Tämä koetus on pian edessämme. Jokaisen Jumalan lapsen tulee olla Kristuksen verellä puhdistettu kaikista synneistään, voidakseen osallistua Kristuksen lipun alla ”voimakkaaseen huutoon”. Tämän puhdistuksen saa aikaan YHVH:n Jeesuksen nimessä lähettämä Pyhä Henki. Meidän tahtomme tulee yhtyä Jumalan tahtoon ja tehdä oma osuutemme syntiemme hylkäämisessä (Joh.8:11), mutta ilman Jeesusta Kristusta emme voi mitään tehdä (Joh.15:5).

Näystään Pyhän Hengen suuresta vuodatuksesta jäännöskansan päälle, kirjoittaa Yehovah'n sanansaattaja Ellen G. White kirjassaan ”Lunastuksen historia”, sivuilla 315-317:

Näin enkeleiden kiiruhtavan edestakaisin maan ja taivaan välillä laskeutuen maan päälle ja nousten taas taivaaseen valmistellen jonkin tärkeän tapahtuman täyttymistä. Sitten näin erään toisen väkevän enkelin, joka oli saanut käskyn laskeutua maan päälle yhdistääksensä äänensä kolmannen enkelin ääneen ja antaaksensa hänen sanoilleen voimaa ja väkevyyttä. Enkeli oli osallistunut suuresta voimasta ja kirkkaudesta, ja kun hän laskeutui maan päälle, maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Tätä enkeliä seurannut valo tunkeutui kaikkialle hänen julistaessaan voimakkaasti ja kovalla äänellä: ”Kukistunut, kukistunut (langennut alas, langennut alas) on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.” Ilm.18:2.

Toisen enkelin julistama sanoma Babylonin kukistumisesta eli lankeamisesta kerrataan ja lisäksi mainitaan ne turmelukset, jotka ovat tunkeutuneet seurakuntiin vuoden 1844 jälkeen. Tämän enkelin työ tulee oikeaan aikaan liittyäkseen kolmannen enkelin sanoman viimeiseen suureen työhön sen paisuessa suureksi huudoksi. Ja Jumalan kansaa valmistetaan täten kestämään koetuksen hetkeä, joka on sitä pian kohtaava. Minä näin suuren valon heidän yllään, ja he yhtyivät pelottomasti julistamaan kolmannen enkelin sanomaa. (katso Ilm.14:9-12).

Enkeleitä lähetettiin taivaasta tulleen väkevän enkelin avuksi, ja minä kuulin ääniä, jotka tuntuivat kaikuvan kaikkialla: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” Ilm.18:4,5. Tämä sanoma näytti olevan lisäys kolmanteen sanomaan ja liittyvä siihen samalla tavoin kuin keskiyön huuto liittyi toisen enkelin sanomaan v. 1844. Jumalan kirkkaus lepäsi kärsivällisten, odottavien pyhien yllä, ja he kaijuttivat pelottomasti viimeistä vakavaa varoitusta julistaen Babylonin kukistumista ja kutsuen Jumalan kansaa lähtemään siitä ulos välttyäkseen sen hirvittäviltä tuomioilta.

Odottavien ylle loistanut valo tunkeutui kaikkialle, ja ne muiden seurakuntien jäsenet, joilla oli hiukan valoa ja jotka eivät olleet kuulleet eivätkä niinmuodoin myöskään hyljänneet noita kolmea sanomaa, noudattivat kutsua ja jättivät langenneet surakunnat. Siitä lähtien kun nämä sanomat oli annettu, monet olivat tulleet tilinteon vuosiin, ja heille loisti valo, ja heillä oli etuoikeus valita joko kuolema tai elämä. Jotkut valitsivat elämän ja ottivat paikkansa niiden joukossa, jotka odottivat Herraansa ja pitivät kaikki Hänen käskynsä. Kolmas sanoma oli tekevä tehtävänsä; kaikki oli sillä koeteltava, ja kalliit sielut oli kutsuttava pois uskonnollisista yhdyskunnista.

Pakottava voima vaikutti rehellisten ihmisten sydämessä samalla Jumalan voiman ilmauksen herättäessä pelkoa ja pidättyväisyyttä uskomattomissa ystävissä ja sukulaisissa, niin ettei heillä ollut rohkeutta eikä voimaa vastustaa niitä, jotka tunsivat Jumalan Hengen työn itsessään. Viimeinen kutsu vietiin jopa orjaraukoillekin, ja hurskaat heidän joukostaan puhkesivat ihastuksissaan riemulauluun havaitessaan onnellisen vapautuksensa. Heidän isäntänsä eivät kyenneet pidättämään heitä; pelko ja hämmästys pitivät heidät hiljaisina. Valtavia tunnustekoja suoritettiin, sairaita parannettiin ja merkit ja ihmeet seurasivat uskovia. Jumala oli mukana työssä, ja jokainen pyhä noudatti seurauksia pelkäämättä omantuntonsa vakaumusta liittyen niihin, jotka pitivät kaikki Jumalan käskyt, ja kaikkialla he julistivat voimalla kolmatta sanomaa. Näin, että tämä sanoma tulee päättymään voimalla, mikä voittaa keskiyön huudon.

Jumalan palvelijat, puettuina voimalla korkeudesta ja heidän kasvojensa loistaessa pyhää alttiutta, lähtivät julistamaan taivaan sanomaa. Kaikkialla eri uskonnollisiin yhdyskuntiin hajaantuneet sielut vastasivat kutsuun, ja heitä kiiruhdettiin lähtemään tuomituista seurakunnista, kuten Lootia kehoitettiin rientämään pois Sodomasta ennen sen häviötä. Jumalan kansa vahvistui saamastaan ylenpalttisesta kirkkaudesta, joka valmisti heidät kestämään koetuksen hetkeä. Joka puolelta kuulin ihmisten sanovan: ”Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.” Ilm.14:12.”

Pian pakanallista sunnuntaita pakotetaan pyhittämään Luojan sapatin sijasta, silloin myös täyttyvät nämä Pyhän Hengen voiman lupaukset Jumalan käskyt pitävälle jäännöskansalle, joka päättää heille uskotun sielujen pelastustyön suurella voimalla ja kirkkaudella. Aamen.

Valmistaudu suureen huutoon!