Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Koronakukko kiekuu sotaa Kristuksen ja Saatanan välillä. Koronalait johtavat sunnuntailakiin.

Covid-19 on osa Saatanan suunnitelmaa

”Korona karkuteillä” artikkelissani Yehovah'n sanansaattaja Ellen White paljastaa aikamme luonnonkatastrofien ja kulkutautien johtuvan ihmisten jumalattomuudesta, Yehovah'n käskyjen maailmanlaajuisesta rikkomisesta. Jumala sallii Saatanan apureineen aiheuttaa tuhoa ja kärsimystä määrättyyn rajaan asti, että ihmiset ymmärtäisivät palata katuvina Kristuksen luo voidakseen pelastua. Jumala haluaa suunnata ihmisten katseet Raamatun ennustuksiin, Jeesuksen toiseen tulemiseen.

Vain harvat ottavat vaarin aikain merkeistä. Suurin osa ihmisistä luottaa tieteeseen, asiantuntijoihin, hengellisiin ja maallisiin johtajiin, vaan ei Jumalan sanaan. Viimeinen taistelu Kristuksen ja Saatanan välillä on jo käynnissä! Massiivisia toimia käynnistetään korona-viruksen etenemisen ehkäisemiseksi. Yksilön vapauksia joudutaan rajoittamaan. Lakeja säädetään, joita on rangaistuksen uhalla noudatettava. Saksassa lain rikkojia sakotetaan jo rankalla kädellä (25.3.2020). Nyt rakennetaan Uutta Maailman Järjestystä, jonka vihollisina tullaan pitämään niitä, ”jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon” Ilm.14:12.

Ajassamme olevien luonnon katastrofien ja virusepidemioiden avulla Saatana tulee kääntämään jumalattoman maailman vihan Kristuksen jäännöstä vastaan. Toimeenpannaan sunnuntailaki, jota uskollinen jäännös ei tule noudattamaan.Tästä todistaa Yehovah'n sanansaattaja Ellen White kirjassa ”Suuri taistelu Kristuksen ja saatanan välillä, sivuilla 591 – 592:

”Spiritismin kautta ilmaantuva ihmeitätekevä voima tulee vaikuttamaan niitä vastaan, jotka tahtovat totella mieluummin Jumalaa kuin ihmisiä. Henget selittävät, että Jumala on lähettänyt heidät vakuuttamaan sunnuntaisapatin hylkääjiä heidän erehdyksestään, sekä väittävät, että maan lakia on toteltava Jumalan lakina. He valittavat maailman suurta pahuutta ja tukevat sitä uskonnonopettajien väitettä, että siveellisyyden rappiotila johtuu sunnuntain häpäisemisestä. Suuri suuttumus tulee heräämään kaikkia niitä kohtaan, jotka kieltäytyvät hyväksymästä henkien todistusta.

Saatanan menettelytapa tässä ratkaisevassa taistelussa Jumalan kansaa vastaan on sama, jota hän käytti suuren taistelun alkaessa taivaassa. Hän väitti pyrkivänsä lujittamaan Jumalan hallitusta, samalla kun salassa kaikin voimin koetti sitä kaataa. Ja siitä, mihin hän salaisesti pyrki, hän syytti uskollisia enkeleitä. Sama petollinen menettelytapa on lyönyt leimansa Rooman kirkon historiaan. Tuo kirkko on ilmoittanut toimivansa taivaan käskynhaltijana samalla, kun se on koettanut korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle ja muuttaa Hänen lakiaan. Ne, jotka uskollisuutensa tähden evankeliumille kärsivät marttyyrikuoleman, julistettiin Rooman kirkon ylivallan aikana pahantekijöiksi. Heidän väitettiin olevan liitossa Saatanan kanssa, ja heidän häpäisemisekseen käytettiin kaikkia mahdollisia keinoja, niin että he kansan silmissä ja myös omissa silmissään olisivat näyttäneet pahimmilta pahantekijöiltä. Niin tulee olemaan vieläkin. Kun Saatana koettaa tuhota ne, jotka kunnioittavat Jumalan lakia, hän toimii niin, että heitä syytetään lain rikkomisesta ja Jumalan häpäisemisestä sekä siitä, että he tuottavat maailmalle Jumalan rangaistukset.

Jumala ei koskaan pakota tahtoa tai omaatuntoa, mutta Saatana turvautuu jatkuvasti julmuudella painostamiseen päästäkseen hallitsemaan niitä, joita hän ei muulla tavalla voi johtaa harhaan. Pelon ja pakon avulla hän koettaa hallita omaatuntoa ja varmistaa kunnioituksensa. Saadakseen tämän aikaan hän toimii sekä uskonnollisten että maallisten vallanpitäjien välityksellä yllyttäen heitä pakkokeinoin saattamaan voimaan Jumalan lakia uhmaavia inhimillisiä lakeja.

Ne, jotka kunnioittavat raamatullista lepopäivää, tullaan julistamaan lain ja järjestyksen vihollisiksi, jotka kaatavat yhteiskunnan siveellisyyttä ylläpitävät esteet, aiheuttavat sekasortoa ja turmelusta ja vetävät maan päälle Jumalan rangaistustuomiot. Heidän omantuntonsa arkuus selitetään itseppäisyydeksi, uppiniskaisuudeksi ja esivallan halveksimiseksi. Heitä syytetään nurjamielisyydestä hallitusta kohtaan. Saarnaajat, jotka kieltävät Jumalan lain velvoittavuuden, tulevat esittämään saarnatuolista, että kaikkien velvollisuus on totella hallintoviranomaisia, koska he ovat Jumalan asettamia. Lainsäädäntösaleissa ja tuomioistuimissa Jumalan käskyjen noudattajat esitetään väärässä valossa ja heidät tuomitaan. Heidän sanansa tulkitaan väärin ja heidän vaikuttimensa selitetään pahimmalla tavalla.

Kun protestanttiset seurakunnat hylkäävät Raamatun selvät todisteet Jumalan lain puolesta, ne haluavat vaientaa sellaiset, joiden uskoa ne eivät voi kumota Raamatulla. Ne sulkevat silmänsä siltä tosiasialta, että tämä menettely johtaa niiden vainoamiseen, jotka tunnontarkasti kieltäytyvät tekemästä sitä, mitä muu kristikunta tekee ja tunnustamasta paavillisen sapatin oikeutusta.

Kirkon ja valtion viranomaiset tulevat yksissä neuvoin houkuttelemaan, taivuttamaan tai pakottamaan kaikkia kansanluokkia kunnioittamaan sunnuntaita. Jumalallisen arvovallan puute korvataan pakkomääräyksillä. Poliittinen turmelus hävittää rakkauden oikeuteen ja totuuden kunnioittamiseen, ja jopa vapaassa Amerikassa hallitusmiehet ja lainsäätäjät tulevat yleisön suosion varmistamiseksi myöntymään kansan vaatimukseen saada sunnuntain viettoon pakottava laki. Suurin uhrauksin hankittua omantunnonvapautta ei enää kunnioiteta. Pian alkavassa taistelussa toteutuvat profeetan sanat: ’Lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.’ Ilm.12:17.”

Israelin Jumala siunatkoon ja varjelkoon sinua. Aamen.

Pandemia liittyy Saatanan taisteluun Kristusta vastaan.