Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Korona-kukko kiekuu kautta maailman. "Valmistaudu, Israel, kohtaamaan Jumalaasi." Aam.4:12.

Korona-pandemia on Jeesuksen tulon merkki

”Ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa (kreikaksi ”loimos” = epidemian luonteinen kulkutauti, rutto) ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.” Luuk.21:11.

Mitä osaa korona-virus näyttelee maailman lopputapahtumissa, siitä saamme luotettavaa tietoa Yehovah'n uskollisen sanansaattajan Ellen G. Whiten välityksellä kirjasta ”Suuri taistelu Kristuksen ja Saatanan välillä”, sivuilta 590 – 591:

”Saatana toimii myös alkuaineiden kautta korjatakseen valmistautumattomien sielujen satoa. Hän on tutkinut luonnon laboratorioiden salaisuuksia, ja hän käyttää kaikkea valtaansa hallitakseen luonnonvoimia niin pitkälle, kuin Jumala sallii. Kun hän sai luvan koetella Jobia, miten nopeasti tältä riistettiinkään karjalaumat, palvelijat, huoneet ja lapset vastoinkäymisen seuratessa toistaan katkeamattomana sarjana. Jumala suojelee luomiaan olentoja ja ympäröi heidät eristääkseen heidät hävittäjän voimasta. Mutta kristitty maailma on halveksinut Jumalan lakia, ja Herra on toimiva sanansa mukaisesti: Hän on vetävä pois maan päältä siunauksensa ja ottava pois varjeluksensa niiltä, jotka kapinoivat Hänen lakiansa vastaan sekä opettavat ja pakottavat muita tekemään samoin. Saatana hallitsee kaikkia, joita Jumala ei erityisesti suojele. Hän suosii muutamia ja antaa heille menestystä edistääkseen siten omia tarkoituksiaan. Toisille hän aiheuttaa vaikeuksia ja saattaa ihmiset uskomaan, että Jumala tuottaa heille surua.

Samalla kun Saatana esiintyy ihmisille suurena lääkärinä, joka voi parantaa kaikki heidän tautinsa, hän aiheuttaa sairautta ja onnettomuuksia, kunnes taajaväkiset kaupungit tulevat autioiksi ja hävitetyiksi. Hän toimii jo nyt ja käyttää valtaansa kaikkialla tuhansin eri tavoin, onnettomuuksissa maalla ja merellä, suurissa tulipaloissa, hirmumyrskyissä, pelottavissa raesateissa, rajuilmoissa, tulvissa, pyörremyrskyissä, vuoksiaalloissa ja maanjäristyksissä. Hän tuhoaa kypsyvän sadon, mistä seuraa nälkä ja kurjuus. Hän levittää ilmaan kuolettavia saasteita, ja tuhannet menehtyvät ruttoon (epidemian luonteiseen kulkutautiin, kuten korona-virus). Nämä vitsaukset tulevat yhä lukuisammiksi ja tuhoisammiksi. Hävitys kohtaa sekä ihmisiä että eläimiä. ”Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.” Jes.24:4,5.

Sitten suuri pettäjä uskottelee ihmisille, että ne, jotka palvelevat Jumalaa, ovat syypäitä näihin onnettomuuksiin. Ne ihmiset, jotka ovat aikaansaaneet taivaan suuttumuksen, syyttävät vastoinkäymisistään niitä, joiden kuuliaisuus Jumalan käskyille on alituisena nuhteena rikkojille. Selitetään, että ihmiset loukkaavat Jumalaa rikkoessaan sunnuntaisapattia, että tämä synti on aiheuttanut onnettomuuksia, jotka eivät lopu, ennen kuin tarkka sunnuntain vietto pakkokeinoin saatetaan voimaan, ja että ne, jotka esittävät sapattikäskyn vaatimuksia ja siten murtavat sunnuntain kunnioitusta, ovat kansan häiritsijöitä, jotka estävät sitä pääsemästä Jumalan suosioon ja saavuttamasta ajallista menestystä. Siten toistetaan sama syytös, joka muinoin tehtiin Jumalan palvelijaa vastaan ja jonka perusteet ovat yhtä kestämättömät kuin silloinkin. Nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle: ”Siinäkö sinä olet, sinä, joka syökset Israelin onnettomuuteen?” Tämä vastasi: ”En minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä seuraat baaleja.” 1Kun.18:17,18. Kun kansan viha herätetään väärillä syytöksillä, se tulee kohtelemaan Jumalan lähettiläitä aivan samalla tavalla, kuin luopunut Israel kohteli Eliaa.” Aamen.

Koronavirus saattaa olla karannut bioaselaboratoriosta. Katsohan itse YouTubesta: CORONAVIRUS: WHAT THEY AREN’T TELLING YOU, The HighWire with Del Bigtree. Eilen, 1.8.2020 huomasin että tämä hieno, riippumaton tutkivan journalistin kanava YouTubesta on kokonaan sensuroitu pois! Näin toimii The New World Order. Kuitenkin jatkuvasti tihkuu lisää vahvistusta siitä, että koronavirukset ovat ihmisten manipuloimia, katso videot alla.

Jumala siunatkoon ja varjelkoon sinua!

Tapio Puolimatkan kannanotto koronapandemiaan

Timo Tapio Puolimatka on suomalainen filosofi ja kasvatustieteilijä, joka toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa. Teoksissaan Puolimatka on käsitellyt kasvatuksen, uskonnon ja tieteen aiheita filosofisesta näkökulmasta, ja hän on arvostellut evoluutioteorian ateistista tulkintaa. Puolimatka on kirjoittanut lukuisia mielipidekirjoituksia avioliittoon, transsukupuolisten oikeuksiin ja poliittiseen korrektiuteen liittyen muun muassa eri kristillisille medioille, paikallislehtiin ja oikeistokonservatiiviseen vastamedia Oikeaan Mediaan. Puolimatka pitää esimerkiksi lapsille annettavia sukupuolenkorjaushoitoja ongelmallisina, koska lapsi ei ole henkisesti vielä valmis päättämään tällaisista asioista. Monia hänen näkemyksiään pidetään useilla tahoilla kiistanalaisina. Tiedot Wikipediasta.

Sain Tapio Puolimatkalta luvan julkaista hänen sensuroidun artikkelinsa, joten tässä se on:

"Tämä artikkeli julkaistiin alun perin seurakuntalainen.fi -sivustolla 9.9.2021, mutta se sensuroitiin muutama tunti artikkelin julkaisun jälkeen.

McGillin yliopiston professori Douglas Farrow esittää mielenkiintoisia näkökohtia nykyisestä koronapandemiasta ja siihen liittyvistä poliittisista pyrkimyksistä kirjoituksessaan Kehittyvä Nowa Huta (The Emerging Nova Huta, Douglas Farrow, academia.edu).

Farrow analysoi sitä, mihin koronapandemian ratkaisuksi kehitetyt toimenpiteet voivat pahimmillaan johtaa. Farrow pohtii asiaa lähinnä teologisesta ja eettisestä näkökulmasta rohkaisten kristittyjä lähestymistapaan, joka on sopusoinnussa evankeliumin kanssa.

KEINOTEKOINEN PANDEMIA

Farrow’n mukaan koronapandemia on osin keinotekoinen tuote sikäli, että koronaviruksen aiheuttaman taudin vakavuutta on liioiteltu. Kun SARS-Cov-2 joko karkasi tai vapautettiin Wuhanin laboratoriosta, se vaikean influenssan tavoin tappoi ikäihmisiä ja oli vaaraksi niille, joilla oli perussairauksia. Tauti ei kuitenkaan ollut vaarallinen suurimmalle osalle ihmisistä, perusterveille nuorille se oli useimmiten vähäoireinen tai jopa kokonaan oireeton.

Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia lisäsivät säädökset, jotka kielsivät tehokkaiden varhaisten hoitojen käytön ja sensuroivat niitä koskevan tiedon. Kuolintilastoja edelleen paisutti se, että kaikki ”koronakuolemiksi” luokitellut eivät itse asiassa olleet koronakuolemia. Suomessa THL vasta protestien jälkeen myönsi tilastoissa käytetyn käsitteen ”koronakuolema” tarkoittavan sitä, että henkilöllä oli diagnosoitu koronaviruksen aiheuttama tauti kuukauden sisällä ennen kuolemaa. Todellinen kuolinsyy saattoi olla jokin perussairaus tai vaikka liikenneonnettomuus. Tartuntalukuja nostettiin käyttämällä sopimatonta PCR-testiä, jonka avulla luotiin vaikutelma, että monet terveet ihmiset olivat sairaita. Tämän pohjalta käynnistettiin propagandakampanja, jonka avulla luotiin väestöön pelkoa. Pelon avulla väestöä valmistettiin tuleviin yhteiskunnallisiin toimenpiteisiin.

Tehokkaat varhaisen hoidon muodot kiellettiin ja niitä koskeva tieto sensuroitiin, koska tehokkaan varhaisen hoidon ollessa tarjolla kokeellisille geeniterapia-rokotteille ei olisi voitu antaa hätäkäyttölupaa. Nyt kun sadat miljoonat ihmiset ovat saaneet rokotuksen, valtaeliitin on mahdotonta olla antamatta rokotteille virallista myyntilupaa, vaikka rokotteisiin liittyy vakavia haittavaikutuksia ja kuolemia.

 KORONAROKOTTEIDEN TEHOTTOMUUS JA HAITTAVAIKUTUKSET PEITETÄÄN

Lupauksista huolimatta koronarokotukset eivät ole tehokkaasti onnistuneet estämään tartuntoja ja tartuttavuutta. Eniten rokotetuissa maissa kuten Israelissa tauti näyttää alun suotuisan kehityksen jälkeen pahenevan. Valtaapitävät syyttävät ongelmista rokottamattomia, koska he eivät halua tunnustaa antaneensa harhaanjohtavaa tietoa ja heikentäneensä yhteiskunnan elinvoimaa kokeellisella geeniterapialla ja ylimitoitetuilla sulkutoimilla.

Koronarokotteet ovat tuottaneet suuren määrän haittavaikutuksia ja kuolemia, mutta niitä vähätellään tai jätetään kokonaan huomiotta. Rokotteisiin liittyviä ongelmia koskevaa tietoa ei lasketa yleisön saataville. Viruksen aiheuttamia haittoja sen sijaan liioitellaan julkisessa tiedotuksessa.

Koronaviruksen hallitsemiseksi toteutetut sulkutoimet ovat tuottaneet paljon enemmän haittaa kuin itse koronaviruksen aiheuttama tauti. Samalla kun rokotetuottajat ovat ansainneet miljardeja dollareita, koronapandemian ylimitoitetuilla hoidoilla on tuhottu miljoonien tai miljardien ihmisten suunnitelmat, oikeudet, vapaudet, terveys ja tasapaino.

ROKOTE-EPÄRÖINNIN NUJERTAMINEN JA KEINOTEKOINEN IMMUNITEETTI

Toistuvien rokotusten avulla ihmisten luonnollinen immuniteetti hiipuu ja se korvataan lääketeollisuuden tuottamalla keinotekoisella immuniteetilla. Pyrkimyksenä on digitalisoida terveydenhoito ja saattaa voimaan rokotepassit, joiden avulla ihmisiä voidaan hallita ja valtaa keskittää. Rokotepassien avulla kansalaisten liikkumista kotimaassa ja ulkomailla voidaan valvoa ja hallita.

”Rokote-epäröintiä” pyritään tehokkaasti nujertamaan. Jumalan antama luonnollinen immuunijärjestelmä halutaan korvata lääketeollisuudesta riippuvaisella keinotekoisella immuunijärjestelmällä, jota on jatkuvasti säädettävä usein toistuvien tehosterokotteiden avulla. Tästä järjestelmästä saamme esimakua Israelissa, jossa miljoonat ovat vuoden sisällä saaneet jo kolme koronarokotetta ja neljäs rokote on suunniteltu ensi vuoden alkuun. Tehosterokotteista huolimatta tartunnan saaneiden ja sairaalahoitoa tarvitsevien määrät ovat maailman korkeimpia.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on tilannut kanadalaisille jo kymmenen koronarokotteen sarjan, yhteensä 400 miljoonaa koronarokotetta. Rokotepassien käyttöönotto mahdollistaa vähitellen koko ihmiskunnan siirtämisen digitaalisen identiteetin alueelle, jossa heidät voidaan alistaa tehokkaalle biovalvonnalle. Karanteenileirejä suunnitellaan niitä varten, jotka vastustavat asetettuja liikkumisrajoituksia ja jotka leimataan kansanvihollisiksi.

"ROKOTE PELASTAA" 

Pelkokampanjan ohjaamina kansakunnat ovat kuvitelleet olevansa kuoleman vaarassa koronaviruksen takia. Monet ovat uhranneet vapautensa, omaisuutensa, kehonsa, jopa elämänsä, antaakseen rikkautta ja valtaa harvoille. Monet kirkot ja seurakunnat ovat myös alistuneet pelolle ja lopettaneet sananpalveluksen ja sakramenttien jakamisen.

Sanat Vacina Salva, ”rokote pelastaa” heijastettiin Jeesuksen patsaaseen, joka kohoaan Rio de Janeiron kaupungin yläpuolelle. Koska kristityt ovat alistuneet pelkokampanjalle ja etsineet sen ohjaamana maanpäällistä pelastajaa, he eivät protestoineet tätä evankeliumin sanomaa halventavaa kuvaa vastaan.

J.R. Tolkienia mukaillen yksi vitsiniekka on kuvannut kiihkeää rokoteuskoa näin: ”Yksi piikki hallitsee heitä kaikkia. Yksi piikki löytää heidät. Yksi piikki vie heidät pimeyteen ja kahlitsee heidät.”

Seurakunnat asettuivat pian tukemaan rokotekampanjaa kiinnittämättä huomiota siihen, että monet niistä ihmisistä, joille itse koronaviruksen aiheuttama tauti on vaaraton, ovat kuolleet näiden rokotteiden vaikutuksesta. Rokotuksiin kuolleiden todellinen lukumäärä on tällä hetkellä epäselvä.

Monet kristityt ovat myös asettuneet tukemaan pyrkimystä jakaa yhteiskunta rokotettuihin ja rokottamattomiin, ja alistaa rokottamattomat jatkuviin uhkavaatimuksiin. On luultavaa, että rokotepassien tultua käyttöön monet kirkot ja seurakunnat estävät rokottamattomia osallistumasta seurakunnan kokouksiin.

ROKOTTAMATTOMISTA YHTEISKUNNAN SYNTIPUKKEJA 

Rokottamattomia vastaan on käynnistetty kiihtyvä julkinen kampanja, jossa rokottamattomista tehdään syntipukkeja uusien koronavarianttien aiheuttamiin tartuntoihin. Kuitenkin tutkijoiden mukaan juuri perusterveiden massarokotukset edistävät uusien virusvarianttien kehittymistä.

Rokottamattomiin kohdistuvan pelon ja vihan lietsominen vie huomiota pois siitä harhaanjohtavasta tiedotuksesta, johon yhteiskunnassa on laajamittaisesti syyllistytty. Samalla rokottamattomia painostetaan liittymään rokotepassijärjestelmään.

PÄÄMÄÄRÄNÄ ROKOTEPASSIJÄRJESTELMÄ 

Rokotepassijärjestelmä on kaikkien toimenpiteiden varsinainen päämäärä. Sen takia Ranskassa ja Australiassa rokottamattomilta kielletään nyt oikeus käyttää julkista liikennettä, ostaa polttoainetta tai päästä supermarketteihin ostamaan ruokaa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa on esitetty osavaltioiden välisen liikkumisen rajoittamista ilman rokotepassia. Kokonaisia valtioita suljetaan yhden tai kahden tartunnan takia, jotta kansalaiset saataisiin hyväksymään rokotepassijärjestelmä. Samasta syystä rokottamattomia kielletään joissakin maissa osallistumasta jumalanpalveluksiin. Näitä toimenpiteitä ei vaadi koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito – koko ajatus on järjenvastainen – vaan uuden rokotepassijärjestelmän käyttöönotto.

Rokotepassien käyttöönotto on seuraava olennainen askel matkalla kohti uutta biodigitaalista järjestelmää, joka tulee muuttamaan sen, miten elämme ja teemme työtä. Uusi biodigitaalinen järjestelmä tulee muuttamaan käsityksen siitä, mikä on luonnollista tai inhimillistä. Kuten Tse Hao Guang toteaa: Uudet tiedonhankinnan menetelmät on omaksuttu, koska on tarve varmistaa turvallisuus ja järjestys valvomalla ihmiskehoja suoraan ja hienosyisesti.

ROKOTEPASSI TIENÄ LUVATTUUN MAAHAN 

”Rokotepassit esitetään ainoana toimivana tienä takaisin luvattuun maahan, josta olemme joutuneet pakolaisiksi. Todellisuudessa rokotepassit vievät meidät kohti digitaalista diktatuuria, jota länsimaiden valtaapitävät haluavat ja josta Kiinan hallitsijat jo tietyssä määrin nauttivat. Sillä niiden avulla saavutetaan kaksi asiaa. Ensinnäkin, ne tekevät mahdolliseksi pakottaa ihmiset mukautumaan sekä paikallisiin että maailmanlaajuisiin määräyksiin. Näin länsimaat muutetaan yhdessä yössä suhteellisen yksilöllisen vapauden alueista alueiksi, joissa vastaan hangoittelevilta voidaan kieltää kaikki. Toiseksi, ne tekevät mahdolliseksi aikanaan täydellisesti digitalisoida ihmisen identiteetti niin, että jokaista ihmistä koskeva laaja ajantasainen tieto on etuoikeutettujen saatavilla. Tämä tekee mahdolliseksi harvoille manipuloida ja jopa yksityiskohtaisesti ohjata monien ratkaisuja. Syntyy ’kansalainen’, joka on pelkistetty biometrisen datan järjestelmäksi.”

JUMALAN VOIMA DIKTATUURIN KESKELLÄ  

Jumalan seurakunta laittaa kaikissa tilanteissa luottamuksensa Jumalaan: ”Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme.” Vaikka seurakunta tekee yhteistyötä kaikkien vapautta rakastavien ihmisten kanssa, sen ainoa turva on Jumalassa. Vain Jumalan voima voi voittaa teknokraattien tyrannian." 

Näin selvän ymmärryksen siitä, mistä tässä kaikessa rokotemanipuloinnissa on kyse, on Jeesus Kristus antanut palvelijalleen Tapio Puolimatkalle. Jumala siunatkoon häntä, hänen läheisiään ja hänen työtään.  Aamen.

Virus Wuhanin laboratoriosta

Pandemia valmistelee sunnuntailakia.

Suuri koronavirus-petos!

Silmukka kiristyy

Oletko rokotettu Kristuksen verellä?