Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Korona-kukko kiekuu kautta maailman. "Valmistaudu, Israel, kohtaamaan Jumalaasi." Aam.4:12.

Korona-pandemia on Jeesuksen tulon merkki

”Ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa (kreikaksi ”loimos” = epidemian luonteinen kulkutauti, rutto) ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.” Luuk.21:11.

Mitä osaa korona-virus näyttelee maailman lopputapahtumissa, siitä saamme luotettavaa tietoa Yehovah'n uskollisen sanansaattajan Ellen G. Whiten välityksellä kirjasta ”Suuri taistelu Kristuksen ja Saatanan välillä”, sivuilta 590 – 591:

”Saatana toimii myös alkuaineiden kautta korjatakseen valmistautumattomien sielujen satoa. Hän on tutkinut luonnon laboratorioiden salaisuuksia, ja hän käyttää kaikkea valtaansa hallitakseen luonnonvoimia niin pitkälle, kuin Jumala sallii. Kun hän sai luvan koetella Jobia, miten nopeasti tältä riistettiinkään karjalaumat, palvelijat, huoneet ja lapset vastoinkäymisen seuratessa toistaan katkeamattomana sarjana. Jumala suojelee luomiaan olentoja ja ympäröi heidät eristääkseen heidät hävittäjän voimasta. Mutta kristitty maailma on halveksinut Jumalan lakia, ja Herra on toimiva sanansa mukaisesti: Hän on vetävä pois maan päältä siunauksensa ja ottava pois varjeluksensa niiltä, jotka kapinoivat Hänen lakiansa vastaan sekä opettavat ja pakottavat muita tekemään samoin. Saatana hallitsee kaikkia, joita Jumala ei erityisesti suojele. Hän suosii mutamia ja antaa heille menestystä edistääkseen siten omia tarkoituksiaan. Toisille hän aiheuttaa vaikeuksia ja saattaa ihmiset uskomaan, että Jumala tuottaa heille surua.

Samalla kun Saatana esiintyy ihmisille suurena lääkärinä, joka voi parantaa kaikki heidän tautinsa, hän aiheuttaa sairautta ja onnettomuuksia, kunnes taajaväkiset kaupungit tulevat autioiksi ja hävitetyiksi. Hän toimii jo nyt ja käyttää valtaansa kaikkialla tuhansin eri tavoin, onnettomuuksissa maalla ja merellä, suurissa tulipaloissa, hirmumyrskyissä, pelottavissa raesateissa, rajuilmoissa, tulvissa, pyörremyrskyissä, vuoksiaalloissa ja maanjäristyksissä. Hän tuhoaa kypsyvän sadon, mistä seuraa nälkä ja kurjuus. Hän levittää ilmaan kuolettavia saasteita, ja tuhannet menehtyvät ruttoon (epidemian luonteiseen kulkutautiin, kuten korona-virus). Nämä vitsaukset tulevat yhä lukuisammiksi ja tuhoisammiksi. Hävitys kohtaa sekä ihmisiä että eläimiä. ”Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton” (Jes.24:4,5).

Sitten suuri pettäjä uskottelee ihmisille, että ne, jotka palvelevat Jumalaa, ovat syypäitä näihin onnettomuuksiin. Ne ihmiset, jotka ovat aikaansaaneet taivaan suuttumuksen, syyttävät vastoinkäymisistään niitä, joden kuuliaisuus Jumalan käskyille on alituisena nuhteena rikkojille. Selitetään, että ihmiset loukkaavat Jumalaa rikkoessaan sunnuntaisapattia, että tämä synti on aiheuttanut onnettomuuksia, jotka eivät lopu, ennen kuin tarkka sunnuntain vietto pakkokeinoin saatetaan voimaan, ja että ne, jotka esittävät sapattikäskyn vaatimuksia ja siten murtavat sunnuntain kunnioitusta, ovat kansan häiritsijöitä, jotka estävät sitä pääsemästä Jumalan suosioon ja saavuttamasta ajallista menestystä. Siten toistetaan sama syytös, joka muinoin tehtiin Jumalan palvelijaa vastaan ja jonka perusteet ovat yhtä kestämättömät kuin silloinkin. Nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle: ”Siinäkö sinä olet, sinä, joka syökset Israelin onnettomuuteen?” Tämä vastasi: ”En minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä seuraat baaleja” (1Kun.18:17,18). Kun kansan viha herätetään väärillä syytöksillä, se tulee kohtelemaan Jumalan lähettiläitä aivan samalla tavalla, kuin luopunut Israel kohteli Eliaa.” Aamen.

Koronavirus saattaa olla karannut bioaselaboratoriosta. Katsohan itse YouTubesta: CORONAVIRUS: WHAT THEY AREN’T TELLING YOU, The HighWire with Del Bigtree. Eilen, 1.8.2020 huomasin että tämä hieno, riippumaton tutkivan journalistin kanava YouTubesta on kokonaan sensuroitu pois! Näin toimii The New World Order. Kuitenkin jatkuvasti tihkuu lisää vahvistusta siitä, että koronavirukset ovat ihmisten manipuloimia, katso videot alla.

Jumala siunatkoon ja varjelkoon sinua!

Pandemia valmistelee sunnuntailakia.

Suuri koronavirus-petos!

Oletko rokotettu Kristuksen verellä?