Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Kybersodalla tulee olemaan merkittävä osa maailman lopputaistoissa.

Neljää tuulta pidätellään

Israelin Jumala seuloo ihmiset kahteen suureen joukkoon; niihin, jotka saavat Jumalan sinetin ja niihin, jotka ottavat pedon merkin. Maailma on kiehunnan ja kuohunnan vallassa valmiina suureen sotaan, mutta enkelit pidättävät sodan tuulia, sillä sinetöintityö on vielä kesken.

Vakavasta ajastamme todistaa Yehovah'n sanansaattaja Ellen G. White kirjassa MARANATA Herramme tulee, sivulla 262 ja 263:

”Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalan palvelijain otsaan.” Ilm.7:2,3.

”Sinetöimisaika on hyvin lyhyt ja loppuu pian. Nyt, kun neljä enkeliä pidättää neljää tuulta, meillä on aika tehdä kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi.”

”Huomioni suunnattiin aikaan, jolloin kolmannen enkelin sanoma (Ilm.14:6-12) päättyisi. Jumalan voima oli levännyt Hänen kansansa yllä; tämä oli suorittanut työnsä loppuun ja oli valmistunut edessä olevaa koetuksen hetkeä varten. Se oli saanut iltasateen eli virvoituksen Herran kasvoilta, ja elävä todistus oli jälleen elvytetty. Viimeinen suuri varoitus oli kaikunut kaikkialla, ja se oli ärsyttänyt ja raivostuttanut maan asukkaat, jotka eivät tahtoneet sanomaa ottaa vastaan.

Minä näin enkelien kiiruhtavan edestakaisin taivaassa. Muuan enkeli, jolla oli kirjoitusneuvot lanteillaan, palasi maan päältä ja kertoi Jeesukselle, että hänen työnsä oli tehty sekä että pyhät oli laskettu ja sinetöity. Sitten näin Jeesuksen - - heittävän kädestään suitsutusastian, kohottavan kätensä ja sanovan kovalla äänellä: ”Se on täytetty.”

”Näin, etteivät useat oivalla, millaisia heidän täytyy olla voidakseen ahdistuksen aikana elää Herran edessä ilman pyhäkössä toimivaa ylimmäistä pappia. Niiden, jotka merkitään elävän Jumalan sinetillä ja joita suojellaan ahdistuksen aikana, täytyy heijastaa Jeesuksen kuvaa täydellisesti.

Minä näin monien laiminlyövän tuiki tarpeellisen valmistautumisen ja odottavan ”virvoitusta” ja ”iltasadetta” tullakseen niiden kautta soveliaiksi kestämään Herran päivänä ja elämään Hänen edessään. Oi, kuinka monen minä näinkään olevan ilman suojaa ahdistuksen aikana!”

”Kun Jeesus jättää pyhäkön, niin pyhät ja vanhurskaat ovat edelleenkin pyhiä ja vanhurskaita, sillä kaikki heidän syntinsä pyyhitään silloin pois ja heidät merkitään elävän Jumalan sinetillä. Mutta epävanhurskaat ja saastaiset ovat edelleenkin epävanhurskaita ja saastaisia, sillä silloin ei pyhäkössä enää ole pappia, joka esittäisi heidän uhrejaan, tunnustuksiaan ja rukouksiaan Isän valtaistuimen edessä. Sen vuoksi kaikki, mitä tehdään sielujen pelastamiseksi tulevan vihan rajuilmalta, on tehtävä, ennen kuin Jeesus jättää taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimmän.”

”Maailmassa vallitsee suuri rauhattomuus. Kansakunnat ovat vihan vallassa ja valmistautuvat sotaan. Kansat hankkivat toistensa tuhoa. Valtakunnat punovat juonia toisiaan vastaan. Herran suuri päivä on hyvin lähellä. Ja vaikka kansat kokoavat voimiaan sotaa ja verenvuodatusta varten, enkelit pidättelevät vielä Jumalan käskystä neljää tuulta, kunnes Jumalan palvelijat ovat saaneet sinetin otsaansa.”

”Neljää tuulta pidätellään, kunnes Jumalan palvelijat ovat saaneet sinetin otsaansa. Sitten maan vallat järjestävät joukkonsa viimeiseen suureen taisteluun. Kuinka tarkkaan meidän pitäisikään käyttää hyödyksi lyhyet hetket, jotka armonajasta ovat vielä jäljellä!”

”Turhanpäiväisyyksiin kietoutuneen mielen tulee muuttua. - - Ajatusten tulee keskittyä Jumalaan. On tullut aika ponnistella hellittämättä lihallisen sydämen luonnollisten taipumusten voittamiseksi.”

”Juuri ennen kuin se (vaivan aika) alkoi, saimme elävän Jumalan sinetin. Sitten näin, miten neljä enkeliä päästi maan neljä tuulta valloilleen. Ja minä näin nälkää, kulkutauteja (kuten koronapandemia) ja taisteluja. Kansa nousi kansaa vastaan, ja koko maailma oli sekasorron vallassa.”

”Mikä on se elävän Jumalan sinetti, joka painetaan hänen kansansa otsaan? Se on merkki, jonka enkelit tunnistavat mutta jota ihmiset eivät näe. Sillä tuhon enkelin täytyy nähdä lunastuksen merkki. Tämä älykäs olento näkee Golgatan ristin merkin Herran omissa pojissa ja tyttärissä. Jumalan lain hylkäämisen synti on pyyhitty pois. Jumalan palvelijoilla on yllään häävaatteet, ja he ovat kuuliaisia ja uskollisia kaikille Jumalan käskyille.”

”Herra ei anna anteeksi niille, jotka tuntevat totuuden mutta eivät sanoin ja teoin tottele hänen käskyjään.”

Rakas lähimmäiseni, ymmärräthän kuinka vakavassa ajassa nyt elämme? Nyt on viimeinen aika Kristuksen voimassa kuolettaa lihallinen mielemme, että hengen mieli meissä saisi vallan.

”Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, Hänen edessänsä.” 2Piet.3:10-14. Aamen.

Kansat valmistautuvat sotaan.