Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Saadaksemme Kristuksen vanhurskauden tahrattoman vaipan ja Yehovah'n sinetin otsaamme, meidän on nöyrryttävä ja kuoltava itsellemme, niin ettemme enää elä, vaan Kristus elää meissä (Gal.2:20).

Kenet sinetöidään?

Tässä viimeisessä henkien taistelussa Yehovah'n omat sinetöidään ja jumalattomat synnin tekijät ottavat pedon merkin. Kumman merkin sinä haluat ottaa vastaan? Valinta on sinun. Jos haluat kuulua Jeesukselle Kristukselle, joka kärsi ja sovitti sinun syntisi Golgatalla, että sinä vapautuisit synnin orjuudesta ja eläisit synnittömänä iankaikkisesti Jehovah'n yhteydessä, saat Häneltä voiman tulla Jumalan lapseksi. Kun myös toimit ja elät Hänen yhteydessään, saat Jumalan sinetin otsaasi.

Mitä sinetöintityö merkitsee sinulle ja minulle, siihen antaa valoa Yehovah'n sanansaattaja Ellen G. White kirjassa MARANATA Herramme tulee, sivuilla 260 ja 261:

”Herra sanoi hänelle: ”Kierrä kaupungin, Jerusalemin (seurakunnan), läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään.” Hes.9:4.

”Tarkatkaa huolellisesti tätä kohtaa: Ne jotka saavat totuuden puhtaan merkin, ovat niitä, jotka ”huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia”, joita seurakunnassa tehdään. Tämän merkin, jota pellavapukuisen miehen merkki kuvaa, painaa heihin Pyhän Hengen voima.”

”Ihmisjoukko, joka ei murehdi omaa hengellistä rappeutumistaan eikä huokaa toisten syntien tähden, jätetään ilman Jumalan sinettiä. - -

Ei kaikkia, jotka tunnustavat pitävänsä sapattia, sinetöidä. Monet niistäkään, jotka opettavat totuutta toisille, eivät saa Jumalan sinettiä otsaansa. He omistivat totuuden valon, he tunsivat Mestarinsa tahdon ja käsittivät uskomme jokaisen kohdan, mutta heillä ei ollut vastaavia tekoja. - -

Kukaan meistä ei saa Jumalan sinettiä niin kauan kuin luonteessamme on yksikin tahra tai ryppy. Meidän tehtäväksemme on jätetty luonteemme heikkouksien korjaaminen ja sielumme temppelin puhdistaminen kaikesta saastasta. Sitten myöhäissade lankeaa päällemme samalla tavoin kuin varhaissade lankesi helluntaina opetuslasten päälle. - -

Veljet, mitä teette suuressa valmistustyössä? Ne, jotka liittyvät maailmaan, saavat maailman muodon ja valmistuvat vastaanottamaan pedon merkkiä. Ne, jotka eivät luota itseensä vaan nöyrtyvät Jumalan edessä ja puhdistavat sielunsa totuuden kuuliaisuudessa, vastaanottavat taivaallisen luonteen ja valmistautuvat vastaanottamaan otsaansa Jumalan sinetin. Kun käsky annetaan ja sinetti painetaan, heidän luonteensa säilyy puhtaana ja tahrattomana kautta ikuisuuden.

Nyt on valmistusaika. Jumalan sinettiä ei milloinkaan paineta saastaisen miehen tai naisen otsaan. Sitä ei milloinkaan paineta kunnianhimoisen ja maailmaa rakastavan miehen tai naisen otsaan. Sitä ei milloinkaan paineta sellaisten otsaan, joilla on vilpillinen kieli tai petollinen sydän. Jokaisen sinetin saajan täytyy olla tahraton Jumalan edessä – kokelas taivasta varten.”

”Vain ne, jotka saavat elävän Jumalan sinetin, pääsevät sisään pyhän kaupungin porteista. - -

Elävän Jumalan sinetin saavat ne, jotka ovat luonteeltaan Kristuksen kaltaisia.

Aivan kuten sinetin kuvio painetaan vahaan, sieluun tulee painua Jumalan Hengen jälki ja Kristuksen kuva.

Monet eivät saa Jumalan sinettiä, koska eivät pidä Hänen käskyjään eivätkä kanna vanhurskauden hedelmiä.

Suuri osa tunnustavista kristityistä kokee karvaan pettymyksen Herran päivänä. Heillä ei ole otsassaan elävän Jumalan sinettiä. Penseydellään ja puolisydämisyydellään he tuottavat enemmän häpeää Jumalalle kuin julkisyntiset. He hapuilevat pimeydessä, vaikka voisivat vaeltaa Sanan kirkkaassa päivänvalossa, Erehtymättömän ohjaamina. - -

Sielut, jotka Karitsa ohjaa elävän veden lähteille ja joiden silmistä Hän kuivaa kaikki kyyneleet, ovat niitä, jotka nyt keräävät tietoa ja ymmärrystä, joka on ilmaistu Raamatussa, Jumalan sanassa. - -

Meidän ei tule pyrkiä kenenkään ihmisen kaltaisiksi. Maailmassa ei ole ainuttakaan ihmistä, joka olisi kyllin viisas kelvatakseen esimerkiksemme. Meidän tulee katsoa Kristukseen Jeesukseen, joka on täydellinen vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Hän on meidän uskomme alkaja ja päättäjä. Hän on esimerkkimme. Meidän tulee saavuttaa samanlainen kokemus kuin Hänellä on. Hänen luonteensa on meidän esikuvamme. Kääntäkäämme siksi mielemme pois tämän elämän vaikeuksista ja hankaluuksista ja kiinnittäkäämme katseemme Häneen, jotta Häntä katselemalla muuttuisimme Hänen kaltaisikseen. Voimme katsoa Jeesukseen epäilemättä. Häneen on turvallista katsoa, sillä Hän on kaikkitietävä. Kun katsomme Häneen ja ajattelemme Häntä, Hänen kuvansa, meidän toivomme, piirtyy meidän sisimpäämme.

Pyrkikäämme kaikin Jumalan meille antamin voimin olemaan niiden sadanneljänkymmenenneljän tuhannen joukossa.”

”Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Siinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; ja niin toteutui Raamatun sana: ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi.” Jaak.2:17-23. Aamen.