Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina (perjantai-illasta lauantai-iltaan). Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule." Matt.24:19-21. "Ne, jotka luopuvat koetuksen aikana, antavat veljistään väärän todistuksen ja pettävät heidät varmistaakseen oman turvallisuutensa. He paljastavat veljiensä piilopaikat ja ohjaavat sudet heidän jäljilleen." EGW.

Luvassa kylmyyttä ja halveksuntaa

”Sentähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan (Jumalan sanan, Ilm.19:15). Sillä minä olen tullut ’nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa’. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen.” Matt.10:32-39.

Kun paavilliset ja luopioprotestanttiset vainontulet syttyvät Jumalan käskyt pitävää kansaa kohtaan, yllättäviä asioita tapahtuu perheenjäsenten, sukulaisten, ystävien ja uskonveljien sekä uskonsisarten keskinäisissä suhteissa. Joudumme valitsemaan, kumpaa rakastamme enemmän, Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, vaiko Hänestä luopunutta lähimmäistämme.

Yehovah'n sanansaattajan Ellen G. White'n todistuksia kirjasta MARANATA Herramme tulee, sivulta 214:

”Kun Jumalan laki on tehty tyhjäksi ja seurakuntaa ovat seuloneet kovat koetukset, joiden on määrä tulla kaikkien maan päällä asuvien osaksi, suuri osa niistä, joiden on ajateltu olleen todellisia uskovia, antautuu villitsevien henkien valtaan. Tämän vaikutuksesta heistä tulee pettureita, ja he hylkäävät pyhät totuudet. Juuri heistä tulee pahimpia vainoojiamme. ” - - Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa”, ja monet antautuvat villitsevien henkien valtaan.”

"Ne, jotka luopuvat koetuksen aikana, antavat veljistään väärän todistuksen ja pettävät heidät varmistaakseen oman turvallisuutensa. He paljastavat veljiensä piilopaikat ja ohjaavat sudet heidän jäljilleen. Kristus on varoittanut meitä tästä, jotta ystäviemme ja sukulaistemme julma, luonnoton menettely ei täysin yllättäisi meitä.”

”Joudumme huomaamaan, että meidän on irrotettava otteemme kaikista muista käsistä paitsi Kristuksen kädestä. Ystävät osoittautuvat petollisiksi ja hylkäävät meidät. Vihollisen pettämät sukulaisemme luulevat tekevänsä Jumalalle palveluksen vastustaessaan meitä ja pyrkiessään saattamaan meidät ahdinkoon, jotta kieltäisimme uskomme. Pimeyden ja vaarojen keskelläkin voimme kuitenkin luottavaisina liittää kätemme Kristuksen käteen.”

"Kristuksen seuraajien tulee olla valmiita kestämään pilkkaa. Heitä herjataan, heidän sanansa ja uskonsa esitetään väärässä valossa. Kylmyys ja halveksunta voivat olla vaikeampia kestää kuin marttyyrikuolema. - -

Vanhemmat kääntyvät lapsiaan vastaan, kun nämä ottavat vastaan vihatun totuuden. Jumalan vilpittömiä palvelijoita syytetään kapinan lietsomisesta. Omaisuus, joka oli testamentattu nykyiseen totuuteen uskoville lapsille tai muille omaisille, annetaankin toisiin käsiin. Holhoojat riistävät orvoilta ja leskiltä sen, mikä heille oikeuden mukaan kuuluu. Niistä, jotka jättävät synnin, tulee omantunnonvapautta rajoittavien lakien uhreja. Ihmiset riistävät itselleen omaisuutta, johon heillä ei ole mitään oikeutta. Hyvin pian toteutuvat apostolin sanat: ”Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.”

Aamen, antakoon Yehovah meille Kristuksen uskoa kestääksemme ahdistuksen, joka pian edessämme on.