Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

”Kesällä ei ole huomattavaa eroa ikivihreiden puiden ja muiden puiden välillä; mutta kun talven vihurit tulevat, jäävät ikivihreät puut muuttumattomiksi muiden puiden menettäessä lehtensä. Samoin ei nyt voi erottaa nimikristittyä tosikristitystä, mutta hyvin lähellä on aika, jolloin ero tulee ilmeiseksi."

Vainottuna totuuden tähden

”Jeesus vastasi hänelle: ”Jos minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa; mutta jos minä puhuin oikein, miksi minua lyöt?” Joh.18:23. ”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” 2Tim.3:12.

Maailma on jakautumassa kahteen ihmisluokkaan: niihin, jotka haluavat palvella Raamatun Jumalaa, ja niihin, jotka palvelevat langennutta Luciferia, tämän maailman ruhtinasta. Nyt heitä on vaikea eritellä kuka kuhunkin luokkaan kuuluu, mutta kun Yehovah'n lain vastaisia lakeja laaditaan ja Jumalan kansaa aletaan näiden lakien nojalla vainoamaan, silloin ero näiden ihmisluokkien välillä tulee selväksi, jopa perheiden sisällä (Matt.10:21).

Yehovah'n profeetan Ellen G. Whiten todistuksia kirjasta MARANATA – Herramme tulee, sivuilta 212 ja 213:

”Kuten Kristusta vihattiin syyttä, vihataan myös Hänen kansaansa, koska se on kuuliainen Jumalan laeille. Jos Häntä, joka oli puhdas, pyhä ja tahraton ja joka teki maailmassa pelkkää hyvää, kohdeltiin kuin alhaista rikollista ja tuomittiin jopa kuolemaan, eivät Hänen opetuslapsensa voineet odottaa sen parempaa kohtelua, olipa heidän vaelluksensa miten tahratonta ja luonteensa miten virheetön tahansa.

Saatanan apureiden laatimia inhimillisiä lakeja säädetään sillä verukkeella, että ne muka edistävät hyviä asioita ja hillitsevät pahuuden leviämistä. Samaan aikaan Jumalan pyhiä käskyjä halveksitaan ja poljetaan maahan. Kaikki ne, jotka todistavat uskollisuutensa noudattamalla Jumalan lakia, saavat varautua siihen, että heidät voidaan vangita ja viedä sellaisten neuvostojen eteen, joiden ohjenuorana ei ole Jumalan pyhä ja korkea laki.”

”Tämän maailmanajan viimeisinä päivinä elävät saavat kokea, millaista on joutua vainotuksi totuuden tähden. Oikeusistuimissa vallitsee epäoikeudenmukaisuus. Tuomarit kieltäytyvät kuuntelemasta, millä perusteella syytetyt ovat olleet kuuliaisia Jumalan käskyille, koska he tietävät, että perusteet neljännen käskyn (sapattikäskyn) pitämisen puolesta ovat kiistattomat. He sanovat: ”Laki on tämä, ja sen mukaan teidän on kuoltava.” Jumalan lailla ei ole heille mitään merkitystä. ”Meidän lakimme” on heidän ylin ohjeensa. Niitä, jotka kunnioittavat tätä ihmisten säätämää lakia, suositaan, mutta ne, jotka kieltäytyvät kumartamasta väärää sapattia (sunnuntaita), eivät saa nauttia mistään eduista.”

”Kesällä ei ole huomattavaa eroa ikivihreiden puiden ja muiden puiden välillä; mutta kun talven vihurit tulevat, jäävät ikivihreät puut muuttumattomiksi muiden puiden menettäessä lehtensä. Samoin ei nyt voi erottaa nimikristittyä tosikristitystä, mutta hyvin lähellä on aika, jolloin ero tulee ilmeiseksi. Kun vastustus herää, kun uskon kiihko ja suvaitsemattomuus jälleen pääsevät valtaan ja syttyy vaino, silloin puolisydämiset ja tekopyhät horjuvat ja hylkäävät uskonsa, mutta tosikristityt pysyvät lujina kuin kallio; heidän uskonsa tulee vahvemmaksi ja heidän toivonsa kirkkaammaksi kuin menestyksen päivinä.”

”Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.” Matt.24:10.

”Myrskyn lähestyessä monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa kolmannen enkelin sanoman mutta eivät ole tulleet pyhitetyiksi totuuden kuuliaisuuden kautta, luopuvat uskostaan ja liittyvät vastustajiin. Liittymällä maailmaan ja olemalla osallinen sen hengestä he ovat alkaneet katsella asioita melkein samassa valossa kuin sekin; ja koetuksen tullessa he ovat valmiit valitsemaan yleisesti hyväksytyn helpon linjan. Lahjakkaat, kaunopuheiset miehet, jotka kerran iloitsivat totuudessa, käyttävät kykyjään sielujen pettämiseen ja eksyttämiseen. He tulevat entisten veljiensä katkerimmiksi vihollisiksi. Kun sapatinpitäjät viedään tuomioistuinten eteen vastaamaan uskostaan, nämä luopiot tulevat Saatanan tehokkaimpina välikappaleina panettelemaan ja syyttämään heitä sekä valheellisilla kertomuksilla ja vihjailuilla kiihottamaan vallanpitäjiä heitä vastaan.”

”Jumalan kansalta vaaditaan edessä olevan ahdingon aikana järkkymätöntä uskoa. Hänen lastensa täytyy ilmoittaa, että Hän on heidän ainoa palvonnan kohteensa ja että he ovat valmiit uhraamaan henkensäkin mieluummin kuin myöntymään vähääkään väärään palvontaan.”

”Siihen aikaan kulta erotetaan kuonasta. - - Silloin sammuu moni tähti, jonka kirkkautta olemme ihailleet. Kaikki, joissa on pyhyyden ulkokuori mutta jotka ovat vailla Kristuksen vanhurskautta, joutuvat tunnustamaan alastomuutensa häpeän."

"Maan asukkaiden joukossa, kaikkiin maihin hajaantuneina, on niitä, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille. Taivaan tähtien tavoin, jotka näkyvät vain öisin, nämä uskolliset loistavat silloin kun pimeys peittää maan ja synkeys kansat. - - Syvimmän luopumuksen aikana, jolloin Saatana suurimpaan yritykseensä ryhtyen koettaa saada ”kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat” vastaanottamaan kuolemanrangaistuksen uhalla väärän lepopäivän noudattamisen merkin, nämä uskolliset, ”moitteettomat ja puhtaat, - - tahrattomat Jumalan lapset” loistavat ”niinkuin tähdet maailmassa” - - (Fil.2:15). Mitä pimeämpi yö on, sitä kirkkaammin he loistavat.” Aamen!

Sudet paimentavat lammaslaumaa!

Pahin jäännöksen vastustaja tulee olemaan ekumeniassa petoon ja sen kuvaan yhtynyt langenneen seurakunnan johto.