Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Yehovah on siunannut Amerikkaa enemmän kuin mitään muuta kansaa, mutta kun Amerikka luopuu vanhurskaudestaan ja alkaa vainoamaan Jumalan käskyt pitävää kansaa, sen tuho on lähellä.

USA kansana tuhoutuu

”Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä Hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja hetket, Hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, Hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen.” Dan.2:20,21.

Suuri Yehovah johtaa maailman tapahtumia rakkaan Poikansa kautta (Kol.1:16,17). Kaikki tapahtuu juuri niin kuin Hän on ennalta profeettojensa kautta ilmoittanut. Kun paaville määrätty valta-aika 1260 vuotta täyttyi 1798, niin samoihin aikoihin perustettiin Pohjois-Amerikkaan Yhdysvaltojen liittovaltio. Näistä kahdesta vallasta kertoo Ilmestyskirjan 13. luku. Koko maailman mielenkiinto on kohdistunut paavinvallan nousuun ja Amerikan Yhdysvaltoihin.

Mitä sanoo Ellen G. White (1827 - 1915), jolla oli eläessään profetoimisen armolahja? Todistuksia kirjasta MARANATA Herramme tulee, sivuilta 210, 211:

”Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme” Ilm.13:11.

”Yksi ja vain yksi kansakunta vastaa ennustuksen yksityiskohtia; profetia viittaa erehtymättömästi Amerikan Yhdysvaltoihin.”

”Kansakuntamme nousu ja kasvu on hätkähdyttävän voimakasta. Ja karitsan, viattomuuden ja lempeyden vertauskuvan, sarvet antavat hyvän kuvan hallituksestamme, jonka kaksi perusperiaatetta ovat tasavaltaisuus ja protestantismi.”

”Herra on tehnyt Yhdysvaltojen hyväksi enemmän kuin minkään toisen valtion auringon alla. Siitä Hän teki kansalleen pakopaikan, jossa se saattoi palvella Häntä omantuntonsa mukaan. Täällä kristinusko on puhdistunut. Täällä on saatu vapaasti opettaa sitä elämää antavaa oppia, joka on peräisin ainoalta Välimieheltä Jumalan ja ihmisen välillä. Jumalan suunnitelma oli, että kaikki kansat voisivat tässä maassa aina palvella Häntä omantuntonsa mukaan. Hän suunnitteli, että maamme yhteiskuntalaitos olisi evankeliumin vapauden vertauskuva.

Vanhurskauden vihollisella oli kuitenkin omat suunnitelmansa Jumalaa vastaan. Hän panee alkuun hankkeita, jotka saavat ihmiset unohtamaan Jumalan olemassaolon. Maailmallisuus ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, lisääntyvät suuren pettäjän toimiessa, kunnes Jumalan laki kaikkine vaikutuksineen on tehty tyhjäksi.”

”Minulle on näytetty, että Saatana käyttää meitä hyväkseen. Saatanan voimat tekevät Jumalan lain tyhjäksi. Meidän maassamme, joka rehvastelee vapaudellaan, ei enää kohta ole uskonnonvapautta.”

”Kun maamme lakiasäätävät elimet hyväksyvät lain, joka sitoo ihmisten omantunnon ja kumoaa uskonnonvapauden pakottaen heidät viettämään lepopäivänään sunnuntaita, seitsemännen päivän sapatin viettäjiä ryhdytään vainoamaan, ja Jumalan tahdon laki, sen koko päämäärä ja tarkoitus, tehdään tyhjäksi maassamme. Tästä on seurauksena kansamme tuho.”

”Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” Matt.10:22.

”Ei ole mitään syytä ajatella, ettemme kokisi vainoa. Edessämme ovat kauhistavat ajat.”

”Kun roomalaiskatoliset vainosivat protestantteja, Jeesuksen Kristuksen uskonto saatiin melkein hävitettyä koko maailmasta. Se ei kuitenkaan ollut mitään verrattuna siihen vainoon, joka alkaa protestantismin ja paavinvallan liityttyä yhteen.”

”Jumalan käskyille kuuliainen kansa joutuu mitä koettelevimpaan asemaan, mutta kaikki, jotka ovat valkeudessa vaeltaneet ja valoa jakaneet, saavat huomata, että Jumala ryhtyy heidän puolustajakseen. Kun kaikki näyttää toivottomalta, Herra ilmaisee voimansa uskollisille. Kun kansakunta, jonka hyväksi Jumala on tehnyt niin ihmeellisiä asioita ja jonka ylle Hän on levittänyt kaikkivaltiutensa kilven, hylkää protestantismin periaatteet ja ryhtyy lakeja säätämällä tukemaan roomalaiskatolista kirkkoa rajoittaen uskonnonvapautta, Jumala toimii voimassaan uskollisen kansansa hyväksi. Saamme kokea Rooman hirmuvallan, mutta Kristus on meidän turvamme.”

”Kun Yhdysvaltain johtavat kirkkokunnat liittoutuvat tehostamaan yhteisiä opinkappaleitaan ja taivuttavat valtion pakkokeinoin panemaan täytäntöön niiden määräykset ja tukemaan niiden instituutioita, silloin protestanttinen Amerikka on tehnyt roomalaiskatolisen pappisvallan kuvan, ja sen välttämättömäksi seuraukseksi tulee yhteiskunnallisten rangaistusten määrääminen toisin ajatteleville.”

”Kirjoitukset opettavat, että paavinvalta saa takaisin menettämänsä yliherruuden ja että vainon tulet syttyvät jälleen niin kutsutussa protestanttisessa maailmassa, joka on mukautunut maailman tapoihin. Tänä vainon aikana kestämme vain Jumalan totuuden ja voiman avulla. - - Vaivan ja ahdistusten uhan ei tulisi lannistaa Jumalan kansaa, vaan kasvattaa heidän intoaan ja toivoaan, sillä juuri ahdistusten aikana Jumalan voima tulee selvemmin esille Häneen uskovien keskuudessa.”

Sama prosessi on käynnissä myös luopioprotestanttisessa maassamme: kansankirkkomme sekä muut niin sanotut vapaat suunnat ekumeenisessa liikkeessä harrastavat hengellistä huoruutta yhdessä suuren porton kanssa (Ilm.17. Luku). Vainon merkkejä Raamattu-uskovia kohtaan on jo nähtävissä. Nämä hälyyttävät ilmiöt hengellisessä maailmassa ovat Jeesuksen tulon merkkejä: ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Luuk.21:28. Aamen.

Ekumeenista huoruutta