Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut." Matt.5:18.

Eksytykset lisääntyvät

Elämme ajassa, jolloin Raamatun arvovalta yritetään tieteen nimissä murentaa olemattomiin. Monikaan ei tiedä, että tutkiva tuomio taivaan pyhäkön kaikkein pyhimmässä on käynnissä. Jokaisen kohtalo ratkaistaan ikuisiksi ajoiksi. Perkele haluaa pitää ihmiset synnintekijöinä, kunnes tutkiva tuomio on jokaisen ihmisen osalta loppuun suoritettu. Synnintekijät eivät pääse taivasten valtakuntaan. Ainoastaan Jeesus Kristus voi Golgatalla vuotaneella verellään puhdistaa syntisen ihmisen synneistään ja sanoa: ”Mene, äläkä tästedes enää syntiä tee.” Joh.8:11. Armahdettu syntinen saa voiman tulla Jumalan lapseksi (Joh.1:12). Raamatun vastaisia evankeliumeita julistetaan, jotka eivät tarjoa voimaa synnin voittamiseen.

Aikamme uskontojen sekaannuksesta todistaa Yehovah'n sanansaattaja Ellen G. White kirjassaan MARANATA Herramme tulee, sivulla 209:

”Ennen luopumuksen viimeistä vaihetta syntyy uskontojen sakaannus. Jumalisuuden salaisuudesta ei enää ole selvää ja varmaa käsitystä. Totuus toisensa jälkeen vääristyy.” Kun totuus on julistettu kaikille kansoille, kaikki pahuuden voimat pääsevät irti, ja ihmisten mielen sekoittavat monet äänet, jotka huutavat: ”Katso, täällä on Kristus; katso, täällä Hän on. Tämä on totuus. Minulla on sanoma Jumalalta. Hän on antanut minulle suuren valon.” Rajapyykkejä siirretään ja uskomme tukipilarit yritetään repiä maahan. Väärää sapattia pyritään korottamaan entistä päättäväisemmin, ja Jumalaa itseään halveksitaan syrjäyttämällä Hänen pyhittämänsä ja siunaamansa päivä. Väärä sapatti vahvistetaan ankaralla lailla.”

”Tulevaisuudessa kaikenlaiset eksytykset lisääntyvät, ja me tarvitsemme lujan perustan jalkojemme alle. Rakennuksemme eivät kestä ilman vankkoja tukipilareita. Ei piirtoakaan häviä siitä, minkä Jumala on asettanut. Vihollinen levittää vääriä oppeja väittäen esimerkiksi, ettei pyhäkköä ole olemassa. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joissa monet luopuvat uskosta.”

”Ilmaantuu vääriä unia ja vääriä näkyjä, joissa on jonkin verran totuutta mutta jotka johtavat pois alkuperäisestä uskosta. Herra on antanut minulle ohjeen, jonka avulla ne voidaan paljastaa: ”Pysykää laissa ja todistuksessa! Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole.” Jes.8:20.”

”Kun ajan loppu lähestyy, vääryys sekoittuu totuuteen niin, että vain ne, jotka ovat Pyhän Hengen johdossa, pystyvät erottamaan totuuden erheestä. Meidän tulee tehdä kaikkemme pysyäksemme Herran tiellä. Emme missään tapauksessa saa hylätä Hänen ohjaustaan ja luottaa itseemme. Herran enkelit on asetettu pitämään tarkasti silmällä niitä, jotka panevat luottamuksensa Jumalaan. Nämä enkelit ovat valmiit tulemaan avuksemme aina, kun vain apua tarvitsemme. Joka päivä meidän tulee tulla Herran eteen uskon varmuudessa ja etsiä Häntä, jolta saamme viisautta. - - Ne joita Herran sana opastaa, erottavat varmasti valheen totuudesta ja synnin vanhurskaudesta.”

Älä luota sokeasti saarnaajiin tutkimatta itse Raamatusta, onko hänen sanomansa Jumalan sanan mukainen. Liian moni luottaa inhimillisiin opettajiin tullen harhaanjohdetuksi. Henkilökohtainen Raamatun tutkiminen on välttämätöntä sille, joka haluaa päästä iankaikkiseen elämään ja johtaa muitakin pelastukseen. Aamen.

"Koko maa seurasi ihmetellen petoa." Ilm.13:3.