Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Jeesus, mua johdata, etten eksy matkalla. Rinnallasi Sinun vain turvattuna olen ain. Jeesus, johda, askeleittain mua vie läpi elon myrskyjen. Johda, Jeesus, koko tie! Adventtilauluja 365, 1. säkeistö.

Pahan kolmiliitto

Vielä yli sata vuotta sitten protestantismi oli Yhdysvalloissa voimissaan. Paavilla ei ollut asiaa vierailla maassa, joka kasvoi suurvallaksi Euroopasta paavien vainoja paenneiden protestanttien mukanaan tuoman Jumalan siunauksen siivittämänä. Mutta Saatana seurasi perästä ryhtyen katolisoimaan nuorta valtakuntaa ja sinne muodostuneita kristillisiä seurakuntia sekä herättäen uusia harhaliikkeitä. Kuilu protestantismin ja katolisuuden välillä on meidän aikanamme kuroutunut umpeen. Vuonna 1965 paavi Paavali VI teki ensimmäisenä paaveista pikavierailun USA:han, jonka jälkeen Yhdysvallat ja Vatikaani ovat vuosikymmenten kuluessa kehitelleet läheiset suhteet toisiinsa. Niin läheiset, että katoliset ovat miehittäneet tärkeitä pestejä niin hallinnossa kuin oikeuslaitoksessa USA:ssa. Paavilliset ovat myös soluttautuneet protestanttisiin kirkkokuntiin, tuhoten ne sisältäpäin ja tehden ennen paavinvaltaan torjuvasti suhtautuneet seurakunnat paavimyönteisiksi. Solmimalla liiton antikristuksen kanssa, Kristuksen vanhurskaus on poistunut näistä luopiokirkoista. Niiden yhdyttyä myös maalliseen valtaan, seurauksena on valtiollis-hengellinen liittoutuma, joka ryhtyy säätämään Jumalan sanan vastaisia lakeja, joiden avulla se kykenee vainoamaan Kristuksen pyhiä.

Kristuksen sanansaattajan Ellen G. Whiten todistuksia Amerikan Yhdysvalloista Jeesuksen tulon merkkinä, kirjasta MARANATA Herramme tulee, sivulta 207:

”Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.” Ilm.16:13,14.

”Vahvistamalla paavikunnan säädöksen Jumalan lain vastaisesti kansakuntamme (USA) luopuu kokonaan vanhurskaudesta. Kun protestanttisuus ojentaa kätensä yli kuilun tarttuakseen Rooman vallan käteen, kun se kurottautuu yli syvyyden lyödäkseen kättä myös spiritismin kanssa, ja kun maamme tämän kolminkertaisen liiton vaikutuksesta hylkää kaikki ne perustuslakinsa periaatteet, joihin sen protestanttinen ja tasavaltainen hallitusmuoto pohjautuu, ja kun se ryhtyy toimiin paavillisten valheiden ja petosten levittämiseksi, silloin tiedämme, että Saatanan hämmästyttävän toiminnan aika on tullut ja loppu on lähellä.”

”Kahden suuren erheen avulla, sielun kuolemattomuuden ja sunnuntain pyhyyden, Saatana kietoo ihmiset petoksiinsa. Edellinen laskee spiritismin perustuksen, ja jälkimmäinen muodostaa Roomaan yhdistävän myötätunnon siteen. Yhdysvaltain protestantit tulevat ensimmäisinä ojentamaan kätensä kuilun yli tarttuakseen spiritismin käteen; samoin he kurottautuvat Roomasta erottavan kuilun yli puristaakseen tuon vallan kättä; ja tämän kolmiliiton vaikutuksesta tämä maa seuraa katolisen kirkon jälkiä omantunnon oikeuksien polkemisessa. - -

Katolilaiset, protestantit ja maailmanlapset tulevat samalla tavalla vastaanottamaan ilman voimaa olevan jumalisuuden muodon, ja he pitävät tätä yhtymistä suurenmoisena maailman kääntymistä ja kauan odotetun tuhatvuotisen valtakunnan toteutumista jouduttavana tapahtumana.”

”Kun kansamme siinä määrin hylkää hallituksensa periaatteet, että se säätää sunnuntailain, tulee protestanttisuus tällä teollaan lyömään kättä paavikunnan kanssa. Se tulee merkitsemään sen tyranniuden elvyttämistä, joka jo kauan on valppaasti odottanut tilaisuutta ryhtyäkseen jälleen harjoittamaan hirmuvaltaa.”

Vielä profetian hengen todistus pahan kolmiliitosta, sivulta 208:

”Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle.” Ilm.13:4. ”- - Sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.” Joissakin niistä, jotka sanovat olevansa Jumalan lapsia, vaikuttaa lohikäärmeen henki. He sanovat olevansa nöyriä ja alistuvia, mutta puhuvat ja säätävät lakeja Saatanan hengessä ja osoittavat teoillaan olevansa aivan muuta kuin mitä väittävät. Tämä karitsamainen voima yhdistyy lohikäärmeeseen, ja ne käyvät yhdessä sotaa niitä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ja Saatana liittyy protestantteihin ja roomalaiskatolisiin ja toimii yhdessä heidän kanssaan tämän maailman kuninkaana määräillen ihmisiä, aivan kuin he olisivat hänen valtakuntansa alamaisia, joita hän voi kohdella ja hallita ja määräillä aivan niin kuin haluaa. Jolleivät ihmiset suostu polkemaan Jumalan käskyjä, lohikäärmeen henki paljastuu. Heidät vangitaan ja viedään neuvostojen eteen ja jopa surmataan. ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa.” ”Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.” Näin Saatana anastaa itselleen Jumalan oikeudet. Synnintekijä istuu Jumalan istuimella julistaen olevansa Jumala ja toimien, kuin olisi Jumalaa korkeampi.

On selvä ero niiden välillä, jotka kantavat Jumalan sinettiä, ja niiden, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa. Väärät opettajat, jotka eivät halua kuulla Jumalan sanaa ja jotka keräävät kompastuskiviä niiden tielle, jotka haluaisivat kuulla, vainoavat julmasti Jumalan uskollisia palvelijoita. Jumalan kansan ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Saatana ei voi ylittää sitä rajaa, jonka Jumala on hänelle asettanut. Herra on kansansa puolustaja. Kun Hänen palvelijoitaan vahingoitetaan totuuden tähden, loukkaus kohdistuu Jumalaan itseensä. Kun viimeinkin päätös on tehty ja kaikki ovat valinneet, kummalla puolella haluavat seisoa, Kristuksen ja Hänen käskyjensä vai suuren luopion, Jumala nousee voimassaan ja tukkii ikuisiksi ajoiksi niiden suun, jotka ovat Häntä pilkanneet. Kaikki vastustajat saavat rangaistuksensa.”

SPA kirkko on vahtikoira, joka ei uskalla haukkua!

Jesuiittapaavi julistaa, että ne, jotka pitävät Jehovah'n käskyt, ovat sairaita ja terroristeja.