Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Myöhäissade eli kevätsade Israelissa kypsyttää viljan korjattavaksi talteen. Tämä on vertauskuva runsaasta Jumalan Hengen vuodatuksesta juuri ennen Kristuksen tuloa hakemaan pelastettunsa taivaskotiin.

Koskeeko IV käsky vain juutalaisia?

 Sunnuntaikirkot julistavat, että seitsemännen päivän sapatti (perjantai-illasta lauantai-iltaan) kuuluu ainoastaan juutalaisille. Miksi juutalaiset yhä viettävät sapattia eivätkä sunnuntaita? Mistä juutalaiset saivat sapattinsa? Milloin sapatti asetettiin? Vaihtoiko Yehovah lakinsa neljännen käskyn viikon seitsemänneltä päivältä viikon ensimmäiselle päivälle? Jos vaihtoi, niin se on todistettava Raamatulla. Milloin sunnuntai asetettiin sapatin tilalle? Millainen valta rohkeni muuttaa Jumalan lain valtansa merkiksi? Milloin sunnuntaista tehtiin valheviikon seitsemäs päivä? Näitä Jumalan rikottuun lakiin liittyviä kysymyksiä valaistaan harhaan johdetuille ihmisille ympäri maapallon juuri meidän aikanamme, vähän ennen Jeesuksen toista tuloa. Tämä julistustyö on kolmen enkelin pelastussanomaa tuhoutuvalle maailmalle (Ilm.14:6–11).

"Pian edessämme olevan ahdistuksen ajan alussa meidät täytettiin Pyhällä Hengellä lähtiessämme julistamaan sapattia täydellisemmin.”

”Ahdistuksen ajan alku” ei viittaa siihen aikaan, jolloin vitsauksia aletaan vuodattaa, vaan se viittaa juuri niiden vuodattamisen edellä olevaan lyhyeen ajanjaksoon, jolloin Jeesus vielä suorittaa palvelusta pyhäkössä. Siihen aikaan, kun pelastustyö on päättymässä, tulee ahdistus maan päälle, ja kansat vihastuvat. Niiden vihaa pidätetään kuitenkin siinä määrin, ettei se pääse ehkäisemään kolmannen enkelin työtä. Sinä aikana koittaa Herran kasvoilta ”iltasade” eli virvoitus, joka antaa voimaa kolmannen enkelin kovalle äänelle ja valmistaa pyhät kestämään aikana, jolloin seitsemän viimeistä vitsausta vuodatetaan” (katso Ilm.16.luku).

Ilmestyskirjan 14. luvun enkeli "ilmoittaa sanoman, joka tulee julistaa maailmalle juuri ennen kuin Kristus tulee taivaan pilvissä. - - Sitten, juuri ennen kuin tämä tapahtuu, ihmisten huomio tulee kiinnittää Jumalan poljettuun lakiin, joka on liitonarkissa” (Ilm.11:19).

”He tajuavat pyhittävänsä viikon ensimmäisen päivän (sunnuntain) Jumalan säätämän seitsemännen päivän sijasta ja Hänen ihmisille antamansa sapatin sijasta (perjantai-illasta lauantai-iltaan). He haluavat kuitenkin vilpittömästi tehdä Jumalan tahdon ja ryhtyvät tutkimaan Kirjoituksia löytääkseen lepopäivän vaihtumisen syyn. Kun he eivät niistä löydä mitään perustetta nykyiselle tavalleen, herää kysymys: ”Haluanko uskoa epäsuosituksi tulleeseen totuuteen ja noudattaa Jumalan käskyjä vai jatkanko entiseen tapaan maailmassa ihmiskäskyjä noudattaen?” He itkevät ja rukoilevat avoimen Raamatun ääressä, kunnes totuus saa heidät vakuuttuneiksi, ja he päättävät liittyä niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt”. Kristuksen sanansaattajan Ellen G. Whiten todistuksia kirjasta: MARANATA Herramme tulee, sivulta 185.

Profetian henki jatkaa todistuksia taistelusta "sapatti vastaan sunnuntai" saman kirjan sivulta 187:

”Näihin asti on niitä, jotka ovat julistaneet kolmannen enkelin sanomaan kuuluvia totuuksia, usein pidetty pelkkinä hälinän aiheuttajina. Heidän ennustuksensa uskonnollisen suvaitsemattomuuden valtaan pääsystä Yhdysvalloissa sekä kirkon ja valtion yhtymisestä vainoamaan niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt, on julistettu perusteettomiksi ja mielettömiksi. - - Mutta kun sunnuntain vieton pakollista voimaansaattamista käsitellään laajoissa piireissä, nähdään, että se, mitä niin kauan on epäilty, on nopeasti lähestymässä, ja kolmannen enkelin sanoma on saava aikaan vaikutuksen, jota sillä ei aikaisemmin olisi voinut olla. - -"

"Uskon ja rukouksen miehet tuntevat olevansa pakotettuja menemään eteenpäin pyhän innon valtaamina ja julistamaan niitä sanoja, joita Jumala heille antaa. Babylonin synnit paljastetaan. Ne kauheat seuraukset, jotka johtuvat siitä, että yhteiskunnalliset viranomaiset pakottavat kansaa noudattamaan kirkon määräyksiä, spiritismin leviäminen, paavinvallan salainen mutta nopea eteneminen – kaikki tämä paljastetaan. Nämä vakavat varoitukset herättävät kansan. - - Kun ihmiset innostuneina menevät aikaisemmilta opettajiltaan kysymään, miten nämä asiat ovat, saarnaajat esittävät taruja ja ennustavat rauhaa poistaakseen heidän pelkonsa ja tyynnyttääkseen heidän heränneen tuntonsa. Mutta kun useat eivät tyydy pelkkään inhimilliseen luotettavuuteen, vaan vaativat selvää ”Näin sanoo Herra”, silloin kansan suosimat saarnaajat muinaisten fariseusten tavoin vihastuvat siitä, että heidän luotettavuuttaan epäillään, julistavat sanoman olevan Saatanasta ja kiihottavat syntiä rakastavia kansanjoukkoja pilkkaamaan ja vainoamaan sanoman julistajia.

Kun taistelu leviää uusille kentille ja kansan huomio kiinnitetään Jumalan poljettuun lakiin, niin Saatanan toiminta kiihtyy. Sanomaa seuraava voima herättää vain vihaa sen vastustajissa. Papit tulevat tekemään melkein yli-inhimillisiä ponnistuksia estääkseen valoa loistamasta seurakuntiin.”

Kun rakastat totuutta ja vihaat valhetta, sinussa on Kristuksen Henki, sillä Kristus on tie, totuus ja elämä. Sinä kuulet Jeesuksen äänen Ellen Whiten todistuksissa ja haluat seurata Häntä. Mutta jos leimaat Jumalan sanansaattajan valheprofeetaksi, olet suuressa vaarassa tulla ylpeiden fariseusten kaltaiseksi, jotka vihaa raivoten halusivat tappaa Pelastajansa.

Ted Wilson nukuttaa kansansa uneen