Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

"Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Yehovah'n kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Yehovah, ja sinun ylläsi näkyy Hänen kunniansa." Jes.60:1,2.

Väärää herätystä ennen oikeaa

Ekumeenisen liikkeen henki on spiritismin henki, jonka tarkoituksena on koota kaikki langenneet kristilliset seurakunnat sekä kaikki pakanauskonnot ”erilaisuuden rikkaudessa” paavinvallan alaisuuteen. Nyt Raamatun oikea Jumala kutsuu kansansa ulos tästä uskontojen sekoituksesta (Ilm.18. luku). Hän haluaa suojella lapsensa riivaajahenkien vaikutukselta, joka on niin kiehtovaa, että valitutkin eksyvät, elleivät he tunne kirjoituksia. Perkele sitoo maailman kansat yhteen valheherätyksen hengellä estääkseen aidon jumalisuuden elpymisen Jumalan kansan keskuudessa. Mutta Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, Jumalan käskyt pitävä kansa on saava Häneltä virvoittavan Hengen ja voiman vuodatuksen osakseen. Sitä eivät mitkään hornan vallat kykene estämään. Näin Jumala varustaa käskyt pitävän kansansa viimeiseen suureen taisteluun ennen Kristuksen paluuta hakemaan Hänen uskolliset seuraajansa taivaskotiin.

Todistuksia Kristuksen sanansaattajan Ellen G. Whiten kirjasta MARANATA Herramme tulee, sivulta 183:

”Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä.” 2Tess.2:8,9.

”Toisessa kirjeessään tessalonikalaisille Paavali mainitsee Saatanan erityisen toiminnan spiritismin yhteydessä vähän ennen Kristuksen toista tulemista ilmenevänä tapahtumana ja sanoo, että ”se tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä.”

”Ennen kuin Jumalan tuomiot lopullisesti kohtaavat maata, tapahtuu Jumalan kansan keskuudessa sellainen alkuperäisen jumalisuuden elpyminen, jota ei ole nähty apostolien ajan jälkeen. Jumalan Henki ja voima vuodatetaan Hänen lastensa ylle. Tuona aikana monet eroavat niistä kirkkokunnista, joissa tämän maailman rakkaus on syrjäyttänyt rakkauden Jumalaan ja Hänen sanaansa. Monet, sekä sananjulistajat että maallikot, ottavat silloin iloiten vastaan ne suuret totuudet, jotka Jumala on määrännyt julistettavaksi tänä aikana, jotta kansa valmistuisi Herran toiselle tulemiselle. Sielunvihollinen haluaa estää tätä työtä; ja ennen kuin tämän liikkeen aika tulee, hän koettaa ehkäistä sen synnyttämällä väärän liikkeen. Näissä kirkkokunnissa, jotka hän voi saada petollisen vaikutuksensa alaisiksi, hän saattaa olot näyttämään sellaisilta, että luullaan Jumalan erityisen siunauksen tulleen vuodatetuksi. Näissä ilmenee sellaista, mitä pidetään suurena uskonnollisena harrastuksena.”

"Nuoret miehet ja naiset ylpistyvät ja pitävät itseään erinomaisen lahjakkaina ja kutsuttuina tekemään jotakin suurta. Tapahtuu kääntymyksiä, joista monet vaikuttavat erikoisilta, mutta niissä ei ole jumalallista leimaa. Ilmaantuu siveettömyyttä ja hillittömyyttä, ja monet kärsivät uskossaan haaksirikon.”

Kun kirkko yhtyy maalliseen valtioon, syntyy pedon kuva. Näin tapahtuu ensin luopioprotestanttisessa USA:ssa, josta profetian hengen todistuksia EGW:n kirjasta MARANATA Herramme tulee, sivulta 184:

”Ja se (Yhdysvallat) käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa (paavinvaltaa) sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolinhaava parani.” Ilmestyskirja 13:12.

”Jotta Yhdysvallat voisi tehdä pedon kuvan, täytyisi siellä uskonnollisen vallan ohjata yhteiskunnallista hallitusta, että kirkko voisi käyttää valtiovaltaa omien tarkoitustensa toteuttamiseen. - - "

"Pedon kuva" esittää langenneen protestanttisuuden sellaista muotoa, joka kehittyy protestanttisten kirkkokuntien etsiessä maallisen vallan apua oppiensa täytäntöön panemiseen. - - "

"Kun sunnuntain viettäminen säädetään lailla ja maailma saa kylliksi valoa oikean sapatin velvoituksista, silloin jokainen, joka rikkoo Jumalan käskyn noudattaakseen määräystä, joka ei ole korkeamman vallan kuin Rooman kirkon antama, kunnioittaa sen kautta paavinvaltaa Jumalaa korkeampana. Hän osoittaa kunnioitusta Rooman kirkolle ja sille vallalle, joka koettaa pakottaa noudattamaan Rooman säätämää lakia. Hän kumartaa petoa ja sen kuvaa. Kun ihmiset silloin hylkäävät sen säädöksen, jonka Jumala on selittänyt valtansa merkiksi, ja sen asemesta kunnioittavat sitä, minkä Rooma on valinnut ylivaltansa merkiksi, he ottavat merkin, joka osoittaa uskollisuutta Roomaa kohtaan – ”pedon merkin”. Vasta sitten, kun tämä kysymys on selvästi esitetty kansalle ja ihmiset ovat joutuneet valitsemaan Jumalan käskyjen ja ihmisten käskyjen välillä, ne, jotka jatkavat Jumalan käskyn rikkomista, ottavat pedon merkin. - - "

"Tämän taistelun vaikutuksesta koko kristikunta jakaantuu kahteen suureen osaan: niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, ja niihin, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa ja ottavat sen merkin. Vaikka kirkko ja valtio yhdistävät voimansa pakottaakseen ”kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat” ottamaan ”pedon merkin” (Ilm.13:16), ei Jumalan kansa kuitenkaan ota sitä. Patmoksen profeetta näki ”niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan - - lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä.” (Ilm.15:2,3)."

Euroopan Unionissakin leviää parhaillaan sunnuntailiike. Pedon merkkiä pakotetaan ensin Amerikassa ja sitten hyvin pian Euroopassa ja kautta koko maailman.

Hylkää sunnuntain herra ja valitse sapatin Herra, niin sinä pelastut! Aamen.

Sunnuntailakia valmistellaan