Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Spiritismi on langenneen henkiolennon kavalaa toimintaa tietämättömien sielujen tuhoamiseksi. Ota Raamattu turvaksesi, niin et tule petetyksi.

Spiritismi on paholaisen petos

Maailma on pahan vallassa, sillä se on hylännyt Jumalan sanan ja sen sijaan valinnut tiedon nimellä kulkevan valhetiedon (1Tim.6:20). Jumalattomuus avaa ovet spiritismin moninaisille ja monimuotoisille eksytyksille. Lähes kaikki seurakunnat ovat juoneet Babylonin vihan viiniä ja ovat juovuksissa Saatanan hengestä (Ilm.18:3). Jos mikä tahansa seurakunta opettaa, että Jumalan omalla sormellaan kirjoittama kymmenen käskyn laki ei ole kristittyjä sitova, ja siinä seurakunnassa puhutaan kielillä ja tapahtuu parannus- ja kaatumisihmeitä, tai mitä henki-ihmeitä tahansa, voit olla varma että nämä ihmeitä tekevän hengen lahjat eivät ole Jumalasta (Matt.7:22,23). Suuri pettäjä on sen seurakunnan johtaja tekeytyen valkeuden enkeliksi (2Kor.11:14). Tällainen riivaajien valtaama seurakunta väittää, ettei ihminen kuole, vaan pääsee heti kuoltuaan taivaaseen, jossa aiemmin kuolleet omaiset ottavat hänet avosylin vastaan. Se opettaa myös, että jumalattomat kärsivät suurissa tuskissa rangaistustaan tulijärvessä ikuisesti. Tämä oppi on ”kristillistä” spiritismiä, joka antaa hirvittävän kuvan Raamatun Jumalasta, joka on Rakkaus (1Joh.4:8).

Todistuksia langenneiden enkelien eli riivaajahenkien toiminnasta Yehovah'n sanansaattajan Ellen G. Whiten kirjasta MARANATA Herramme tulee, s.181:

”Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.” 1Joh.4:1.

”Monet joutuvat ansaan sen tähden, että uskovat spiritismin olevan pelkkää ihmisten petosta. Kun he joutuvat kasvotusten sellaisten ilmestyksien kanssa, joita heidän on pakko pitää yliluonnollisina, he eksyvät ja pitävät niitä Jumalan suuren voiman ilmauksina.”

”Kun kirkkokunnat hyväksyvät spiritismin opit, poistuvat lihallista sydäntä pidättävät rajoitukset, ja uskonnollisuus tulee pahinta vääryyttä salaavaksi verhoksi. Usko henki-ilmestyksiin avaa oven villitseville hengille ja riivaajien opeille, ja siten pimeyden enkelit pääsevät vaikuttamaan seurakunnissa.”

”Yleisesti suositut sananjulistajat eivät voi menestyksellisesti torjua spiritismiä. Heillä ei ole mitään, millä suojaisivat laumojaan sen tuhoisalta vaikutukselta. Suuri osa spiritismin murheellisista aikaansaannoksista on tämän ajan saarnaajien syytä, sillä he ovat polkeneet totuuden jalkainsa alle ja pitäneet valhetta parempana kuin sitä.”

”Saatana on kauan valmistautunut viimeiseen yritykseensä pettää maailma. Työnsä perustuksen hän laski vakuuttamalla Eevalle Eedenissä: ”Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.”1Moos.3:4,5. Kehittyvässä spiritismissä hän on sitten vähitellen valmistanut tietä eksytystensä mestarityölle. Hän ei ole vielä saanut täysin toteutetuksi tarkoituksiaan; mutta aivan ajan lopussa hän ne toteuttaa. Profeetta sanoo: ”Minä näin - - kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.” Ilm.16:13,14. Tähän petokseen tulee kietoutumaan koko maailma, lukuun ottamatta niitä, jotka varjeltuvat Jumalan voiman avulla uskon kautta Hänen sanaansa. Ihmiset tuuditetaan kohtalokkaaseen varmuuteen, josta he heräävät vasta silloin, kun Jumalan vihan maljat vuodatetaan.”

Riivaajahenget korottavat väärää sapattia eli sunnuntaita. Todistuksia kirjasta MARANATA Herramme tulee, s.182:

”Pysykää laissa ja todistuksessa!’ Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole” Jes.8:20.

”Spiritismin kautta ilmaantuva ihmeitä tekevä voima tulee vaikuttamaan niitä vastaan, jotka tahtovat totella Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Henget selittävät, että Jumala on lähettänyt heidät vakuuttamaan sunnuntaisapatin hylkääjiä heidän erehdyksestään, sekä väittävät, että maan lakia on noudatettava Jumalan lakina. He valittavat maailman suurta jumalattomuutta ja tukevat sitä uskonnon opettajien väitettä, että siveellisyyden rappiotila johtuu sunnuntain pyhyyden rikkomisesta. Suuri suuttumus tulee heräämään kaikkia niitä kohtaan, jotka kieltäytyvät hyväksymästä henkien todistusta.”

”Ne jotka vastustavat spiritistien oppeja, eivät taistele ainoastaan ihmisiä, vaan myös Saatanaa ja hänen enkeleitänsä vastaan. He ovat ryhtyneet taisteluun hallituksia vastaan ja pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Saatana ei luovuta aluettaan tuumaakaan, ennen kuin taivaan lähettiläät pakottavat hänet perääntymään. Jumalan kansan tulisi kyetä vastustamaan häntä Vapahtajamme tavoin sanoilla: ”Kirjoitettu on.” Saatana voi käyttää Raamatun kohtia nyt niin kuin Kristuksen aikanakin, ja hän tulkitsee ne väärin saadakseen ne tukemaan petoksiaan. Niiden, jotka tahtovat pysyä lujina tänä vaarallisena aikana, täytyy itse ymmärtää Raamatun todistuksia.”

”Useille riivaajain henget esiintyvät rakkaina sukulaisina tai ystävinä ja esittävät heille mitä vaarallisimpia harhaoppeja. Nämä vierailijat vetoavat meidän hellimpiin tunteisiimme ja tekevät ihmeitä väitteittensä tueksi. Meidän täytyy olla valmistuneita vastustamaan heitä sillä Raamatun totuudella, että kuolleet eivät tiedä mitään ja että ne henget, jotka esiintyvät kuolleiden henkinä, ovat riivaajahenkiä.”

”Saatanan ihmishahmoiset apurit ottavat osaa tähän viimeiseen taisteluun vastustaakseen Jumalan valtakunnan rakentamista. Mukana on myös (pyhiä) enkeleitä ihmishahmossa. Nämä kaksi puoluetta pysyvät aina tämän maailmanhistorian viimeisen suuren luvun loppuun asti.”

Rakas ystäväni, nyt on viimeiset ajat tehdä parannus kaikista synneistämme ja vastaanottaa pelastus Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Muuta nimeä kuin Kristus ei meille ole annettu, jossa pelastuisimme (Apt.4:12). Pian armonovet sulkeutuvat, eikä sen jälkeen kukaan voi enää pelastua (Ilm.3:7, Dan.12:1). Ethän halua jäädä ulkopuolelle ja joutua kadotukseen?

Jumala siunatkoon sinua rakas lähimmäiseni, Jeesuksen nimessä, aamen.

Tohtori J. H. Kellogg oli Saatanan läheinen apulainen