Raamattu Nyt - Or Never

Maailma kiehuu ja kuohuu - mitä sanoo Raamattu?

Saatanan suunnitelmissa ilmastonmuutos ja sunnuntain pyhittäminen kuuluvat yhteen.

Tunnistatko perkeleen juonet?

Paavikirkon viikkojulkaisu Catholic Herald, 9. January 2020, Julisti Yehovah'n sanansaattajan Ellen G Whiten viikon kerettiläiseksi. Sitä ennen viikon kerettiläisiä ovat olleet vuorollaan keskiajan uskonpuhdistajat tässä samaisessa julkaisussa. Katolinen kirkko ei muutu, se on sama Kristusta vastustava valta kuin se oli pimeänä keskiaikana, jolloin se kidutti, tappoi ja poltti elävältä miljoonittain Jumalan lapsia. Kun luopuneet kirkot sekä muu jumalaton maailma antaa paavinvallalle esivallan miekan, vainontulet Kristuksen seuraajia vastaan syttyvät jälleen tuimempina kuin koskaan ennen.

Ellen G. Whiten todistuksia Perkeleen viimeisestä taistelusta Kristusta ja Hänen omiaan vastaan kirjasta MARANATA Herramme tulee, s. 177, 178:

”Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.” Daniel 7:25.

”Kristillisenä aikakautena ihmisen onnen suuri vihollinen on hyökännyt erityisesti neljännen käskyn sapattia vastaan. Hän sanoo: ”Minä tahdon toimia Jumalan tarkoitusten vastaisesti. Annan seuraajilleni vallan Jumalan muistomerkin, seitsemännen päivän sapatin, syrjäyttämiseen (vuoden 1973 alusta jatkuenkin keskiviikko todistaa yhä, mikä päivä on oikean viikon seitsemäs päivä, sapatinpäivä, RKK:n selvennys). Osoitan siten maailmalle, että Jumalan pyhittämä ja siunaama päivä on muutettu. Se päivä ei ole pysyvä ihmisten mielessä. Pyyhin pois sen muistonkin. Asetan sen sijaan päivän, jolla ei ole Jumalan antamia valtuuksia ja joka ei voi olla merkkinä Jumalan ja Hänen kansansa välillä. Saatan tämän päivän hyväksyjät liittämään siihen sen pyhyyden, jonka Jumala antoi seitsemännelle päivälle."

”Sijaishallitsijani avulla tulen korottamaan itseni. Ensimmäinen päivä (sunnuntai) tulee ylistetyksi, ja protestanttinen maailma omaksuu tämän valesapatin aitona. Koska Jumalan säätämää sapattia lakataan viettämästä, saan hänen lakinsa halveksituksi. Sanat ”merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen”, siirrän tarkoittamaan omaa sapattiani."

”Näin saan maailman haltuuni. Minusta tulee maan hallitsija, tämän maailman ruhtinas. Tulen niin valvomaan vallassani olevien mieltä, että Jumalan sapatti tulee erityisen halveksituksi. Merkkikö? Teen seitsemännen päivän viettämisen (perjantai-illasta lauantai-iltaan) viranomaisten silmissä tottelemattomuuden merkiksi. Inhimilliset lait tehdään niin ankariksi, etteivät ihmiset uskalla viettää seitsemännen päivän sapattia. Pelätessään jäävänsä ilman ruokaa ja vaatteita he suostuvat maailman kanssa rikkomaan Jumalan lakia. Koko maailma tulee olemaan minun vallassani.”

Sapatin vietto on oleva suuri kuuliaisuuden koe, sillä tämä on se totuuskohta, josta erityisesti väitellään. Kun ihmisten kestettäväksi asetetaan viimeinen koe, silloin vedetään raja niiden välille, jotka palvelevat Jumalaa, ja niiden, jotka eivät Häntä palvele.

”Onko yhteyttä Sinun kanssasi turmion tuomioistuimella, jossa väkivaltaa tehdään lain varjolla, ahdistetaan vanhurskaan sielua ja tuomitaan syylliseksi viaton veri?” Psalmi 94:20,21.

”Kun Jumalan kansa lähestyy viimeisten päivien vaaroja, Saatana kokoaa enkelinsä neuvonpitoon keksiäkseen mahdollisimman hyviä keinoja Jumalan lasten uskon murtamiseksi."

Suuri pettäjä sanoo: ” - - Sapatti on suuri kysymys, joka ratkaisee sielujen kohtalon. Meidän tulee pyhittää oma sapattimme. Kun olemme saaneet sekä maailmalliset ihmiset että seurakuntien jäsenet hyväksymään sen, meidän täytyy saada seurakunta yhtymään maailmaan. Meidän täytyy käyttää merkkejä ja ihmeitä sulkeaksemme heidän silmänsä totuudelta ja saada heidät hylkäämään järki ja Jumalan pelko, jotta he eläisivät vanhoja perimätapoja noudattaen."

”Minä saan suositut saarnaajat kääntämään kuulijoidensa huomion pois Jumalan käskyistä."

”Tärkein tavoitteemme on kuitenkin tämän sapatinpitäjien joukon vaientaminen. Meidän on saatava yleinen mielipide kääntymään voimakkaasti heitä vastaan. Keräämme puolellemme maailman suurmiehiä ja viisaita ja panemme vallanpitäjät palvelemaan päämääriämme. Sitten minun asettamani sapatti vahvistetaan ankarilla laeilla. Näiden lakien rikkojat ajetaan pois kaupungeista ja kylistä, ja he joutuvat kärsimään nälkää ja puutetta. Kun me pääsemme valtaan, näytämme, mitä pystymme tekemään niille, jotka eivät suostu eroamaan Jumalasta. - - Kun nyt saatamme protestanttiset kirkot ja maailman sopusointuun tämän voimamme oikean käden kanssa, säädämme vihdoinkin lain, joka tekee lopun kaikista vastustajistamme. Kun meidän sapattimme rikkomisesta langetetaan kuolemanrangaistus, monet nykyisistä sapatinpitäjistä siirtyvät meidän joukkoihimme."

”Mutta ennen kuin ryhdymme näin voimakkaisiin toimiin, meidän täytyy - - saada satimeen ne, jotka kunnioittavat oikeaa sapattia. Monet heistä pystymme erottamaan Jumalasta maailmallisuuden, himojen ja ylpeyden kautta. He ehkä ajattelevat olevansa turvassa, koska uskovat totuuden, mutta ruokahalun ja alhaisten himojen hemmottelu sumentavat arvostelukyvyn ja koituvat heidän tuhokseen.”

Nämä sisar Ellenin kirjoittamat sanat ovat parhaillaan toteutumassa! Ihmeellistä, vaikka suuri pettäjä ja hänen sijaisensa maan päällä tietävät heistä Raamatussa kerrotut ennustukset, he kuitenkin toimivan juuri niin kuin heistä on tuhansia vuosia sitten ennustettu. Jumalan käsissä on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Raamattu, jota paavinvalta vihaa, on totista Jumalan sanaa. Paavinvalta on se antikristuksen valta, josta Danielin kirja ja Ilmestyskirja puhuvat. Uskokaamme Jumalan sanansaattajan neuvoihin, että pelastuisimme joutumasta Perkeleen ansaan: ”... äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta.” Matteus 6:13, olkoon hartain rukouksemme.

Raamatun Jumala siunatkoon sinua näillä profetian hengen todistuksilla (Ilm.19:10). Aamen.

Sapatin Herra on tie, totuus ja elämä.